Hrvatski Fokus
Znanost

Katalitičke croatolize i croatodisocijacije

Smijemo biti odlučniji u uzdanju u Boga i promicanju dobra, pa suzbijanju opakosti proisteklih od Zloga

 
 
Sadašnje stanje u Hrvatskoj državi i hrvatskom društvu zahtijevaju podrobnije određenje tog stanja, eda bi se to stanje poboljšalo do optimalnosti. Takvo poboljšanje je moguće ostvariti nakon svrhovitih alaliza i definiranja spoznatih novih pojmova koji predstavljaju važne preduvjete ispravna određenja.
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2015/08/h13o6_ion_4.gif
Prije započinjanja učinkovita djelovanja mora se čitatelje teksta podsjetiti na općenito i strukovno već odprije spoznata značenja pojmova koje se rabi govorno, zapisano, pri učenju i u raspravama te različitim drugim djelovanjima. Da bi se napredovalo u spoznavanju nedovoljno spoznatog, poželjno je to podvrgnuti analizi, dakle rasčlambi u podrobnosti nakon koje se sintezom dolazi do cjelovitije spoznaje svojstava tvari, pojava, zbivanja, osobina, itd. Tako se, primjerice u području kemije identificiraju različiti kemijski spojevi, sastav tla, plinovitih smjesa, sastav i građa različitih materijala, itd. Svrhovitost tkanja naslovljenog teksta, međutim, nameće potrebu pojašnjenja značenja čitavog niza drugih pojmova. Strukovno sam usmjeren prema korištenju kemijske i biokemijske terminologije, pa se i moje postupanje pri oblikovanju ovog teksta pretežito bazira na toj terminologiji, ali uvelike je i posljedica osobnog razmišljanja i zaključivanja, pa slobodnog izražavanja osobnog stava. Svakako je potrebito pojasniti značenje pojma kataliza. Katalizom se pogoduje brže i lakše postizanje krajnjeg stanja te povratno uspostavljanje početnog stanja, ali bez utjecaja na svojstvene odnose početnog i konačnog stanja bez primjene katalize. Disocijacija je razdruživanje danog cjelovitog u dva međuse rastavljena različita dijela spojiva u cjelovito na mjestu razdvajanja. Tako primjerice disocijaciju molekula vode možemo shematski prikazati jednadžbom: 1) H2O + H2O + H2O = H3O+ + H3O2-
 
Pri čemu se podrazumijeva da je reakcija ravnotežno povratna. Kad je riječ o –lizi, riječ je o razgradnji, a pretežito se tiče biokemijskih procesa i biologije općenito, čime i ljudi pa tako i ljudskih osobina i djelovanja. Pod pojmom autoliza podrazumijeva se razgradnja živih organizama i/ili njihovih stanica. Zbiva se uslijed naravnih životnih staničnih procesa, a može biti pobuđena i prinudom. Populacije živih organizama naravno su heterogene, pa tako i one u kojima žive ljudi. Ljudi, međutim, kao svjesni Bogom nadahnuti čimbenik obično imaju i dominantnu ulogu, pa se združuju u organizirane manje ili veće zajednice u definiranim prostorima.
 
Temeljna zajednica je obitelj, a najviša je država s pripadnim ozakonjenim prostorom. Poželjni su dobri odnosi među državama, ali se događaju i međusobni neskladi koji mogu eskalirati čak u ratne sukobe. Obično nepoštene namjere jedne države glede posjeda i prestižna ugleda druge države vode prema agresiji pohlepne na ugledniju, moralno sređeniju, kulturologijski i bogatstvom napredniju državu, koja postane prisiljena učinkovito se braniti, pa se i obraniti, nakon čega mora uspostaviti stanje koje joj jamči opstanak i neometano napredovanje u skladu s pozitivnim međunarodnim kriterijima. Na žalost, obranjena država često ostane kontaminirana neprijateljskim infektima čije bujanje treba biti nadzirano i zaustavljeno. Uspješnost nadzora ovisi o sposobnosti prepoznavanja opakosti. Croatoliza je već postala prepoznatljivom, pri čemu postaje politokratski i birokratski katalizirana. Posljedice se već očituju kao disocijacijske izjave „Mi ili Oni“ i druge antagonizacije. Strateški najopakije djelovanje je inhibiranje mogućnosti za populacijsku reprodukciju i pogodovanje emigriranja najsposobnijih stručnjaka i najnadarenijih mlađih osoba, uz popratno populacijsko kontaminiranje hrvatske populacije doseobama natalitetno reproduktivnih tuđih populacija. Neodgovorno
zaduživanje države i pogodovanje pohlepnika uz popratno otežavanje životnih uvjeta poštenom trpljeničkom dijelu hrvatske populacije svakako treba suzbiti. Ateizaciju i antiteizaciju treba proglasiti poročnim djelovanjima.
http://x02.szkolnictwo.pl/rysunki_lekcje/4147/3.gif
Začuđuje namjera bivšeg predsjednika Hrvatske države da ponovno zauzme vršni državni položaj, iako se je dokazao učinkovitijim u promicanju interesa Hrvatskoj nesklonih susjednih država nego u zaštiti interesa Hrvatske i hrvatskog naroda. Ponašanje Predsjednika hrvatske vlade više ne začuđuje, ali postaje sve škodljivije. Nelogično je njegovo opravdavanje prošlostoljetnog autonomaštva u Dalmaciji, umjesto jasnog izricanja simpatija prema narodnjacima, koji su se energično zalagali za sjedinjenje južnog sa sjevernim dijelom Hrvatske, pa s Božjom pomoći na kraju i uspjeli. Zato je nelogično da „autonomaš“ bude predsjednik hrvatske vlade ustoličene u Zagrebu, dakle u sjevernom dijelu Hrvatske. Dakle, morao bi abdicirati čak i zbog formalnih razloga.
 
Pravo je svake osobe da misli i razmišlja kako mu je prirođeno, te da slobodno djeluje ne škodeći drugima. Zato se usuđujem podsjetiti čitatelje da su ljudi duhovna bića i da se tvarnistički pristupi ne mogu držati absolutno ispravnim. U Bibliji je zapisano: „U početku bješe riječ, i riječ bje od Boga“. Adam i Eva živjeli su u Raju Zemaljskom sve dok nisu kušali zabranjene plodove sa stabla spoznaje dobra i zla. Nisu poslušali riječ svoga Boga stvoritelja, nego postupili po nagovoru Zloga, pa se izgnali iz Raja u kojem ih je Bog zaštito od činidbe opakosti. Prema tome proizlazi da smijemo biti odlučniji u uzdanju u Boga i promicanju dobra, pa suzbijanju opakosti proisteklih od Zloga.
 

Prof. dr. sc. Marijan Bošnjak, dipl. kem. ing.

Povezani članci

Višedesetljetni znanstveni podatci dokazuju da cjepivo nije iskorijenilo ospice

HF

Projekti Hrvatske zaklade za znanost

HF

Neostvarivi pariški ciljevi

HF

Preziratelj i mrzitelj vjernika

HF

Ostavi komentar

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...