Hrvatski Fokus
Znanost

Katalitičke croatolize i croatodisocijacije

Smijemo biti odlučniji u uzdanju u Boga i promicanju dobra, pa suzbijanju opakosti proisteklih od Zloga

 
 
Sadašnje stanje u Hrvatskoj državi i hrvatskom društvu zahtijevaju podrobnije određenje tog stanja, eda bi se to stanje poboljšalo do optimalnosti. Takvo poboljšanje je moguće ostvariti nakon svrhovitih alaliza i definiranja spoznatih novih pojmova koji predstavljaju važne preduvjete ispravna određenja.
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2015/08/h13o6_ion_4.gif
Prije započinjanja učinkovita djelovanja mora se čitatelje teksta podsjetiti na općenito i strukovno već odprije spoznata značenja pojmova koje se rabi govorno, zapisano, pri učenju i u raspravama te različitim drugim djelovanjima. Da bi se napredovalo u spoznavanju nedovoljno spoznatog, poželjno je to podvrgnuti analizi, dakle rasčlambi u podrobnosti nakon koje se sintezom dolazi do cjelovitije spoznaje svojstava tvari, pojava, zbivanja, osobina, itd. Tako se, primjerice u području kemije identificiraju različiti kemijski spojevi, sastav tla, plinovitih smjesa, sastav i građa različitih materijala, itd. Svrhovitost tkanja naslovljenog teksta, međutim, nameće potrebu pojašnjenja značenja čitavog niza drugih pojmova. Strukovno sam usmjeren prema korištenju kemijske i biokemijske terminologije, pa se i moje postupanje pri oblikovanju ovog teksta pretežito bazira na toj terminologiji, ali uvelike je i posljedica osobnog razmišljanja i zaključivanja, pa slobodnog izražavanja osobnog stava. Svakako je potrebito pojasniti značenje pojma kataliza. Katalizom se pogoduje brže i lakše postizanje krajnjeg stanja te povratno uspostavljanje početnog stanja, ali bez utjecaja na svojstvene odnose početnog i konačnog stanja bez primjene katalize. Disocijacija je razdruživanje danog cjelovitog u dva međuse rastavljena različita dijela spojiva u cjelovito na mjestu razdvajanja. Tako primjerice disocijaciju molekula vode možemo shematski prikazati jednadžbom: 1) H2O + H2O + H2O = H3O+ + H3O2-
 
Pri čemu se podrazumijeva da je reakcija ravnotežno povratna. Kad je riječ o –lizi, riječ je o razgradnji, a pretežito se tiče biokemijskih procesa i biologije općenito, čime i ljudi pa tako i ljudskih osobina i djelovanja. Pod pojmom autoliza podrazumijeva se razgradnja živih organizama i/ili njihovih stanica. Zbiva se uslijed naravnih životnih staničnih procesa, a može biti pobuđena i prinudom. Populacije živih organizama naravno su heterogene, pa tako i one u kojima žive ljudi. Ljudi, međutim, kao svjesni Bogom nadahnuti čimbenik obično imaju i dominantnu ulogu, pa se združuju u organizirane manje ili veće zajednice u definiranim prostorima.
 
Temeljna zajednica je obitelj, a najviša je država s pripadnim ozakonjenim prostorom. Poželjni su dobri odnosi među državama, ali se događaju i međusobni neskladi koji mogu eskalirati čak u ratne sukobe. Obično nepoštene namjere jedne države glede posjeda i prestižna ugleda druge države vode prema agresiji pohlepne na ugledniju, moralno sređeniju, kulturologijski i bogatstvom napredniju državu, koja postane prisiljena učinkovito se braniti, pa se i obraniti, nakon čega mora uspostaviti stanje koje joj jamči opstanak i neometano napredovanje u skladu s pozitivnim međunarodnim kriterijima. Na žalost, obranjena država često ostane kontaminirana neprijateljskim infektima čije bujanje treba biti nadzirano i zaustavljeno. Uspješnost nadzora ovisi o sposobnosti prepoznavanja opakosti. Croatoliza je već postala prepoznatljivom, pri čemu postaje politokratski i birokratski katalizirana. Posljedice se već očituju kao disocijacijske izjave „Mi ili Oni“ i druge antagonizacije. Strateški najopakije djelovanje je inhibiranje mogućnosti za populacijsku reprodukciju i pogodovanje emigriranja najsposobnijih stručnjaka i najnadarenijih mlađih osoba, uz popratno populacijsko kontaminiranje hrvatske populacije doseobama natalitetno reproduktivnih tuđih populacija. Neodgovorno
zaduživanje države i pogodovanje pohlepnika uz popratno otežavanje životnih uvjeta poštenom trpljeničkom dijelu hrvatske populacije svakako treba suzbiti. Ateizaciju i antiteizaciju treba proglasiti poročnim djelovanjima.
http://x02.szkolnictwo.pl/rysunki_lekcje/4147/3.gif
Začuđuje namjera bivšeg predsjednika Hrvatske države da ponovno zauzme vršni državni položaj, iako se je dokazao učinkovitijim u promicanju interesa Hrvatskoj nesklonih susjednih država nego u zaštiti interesa Hrvatske i hrvatskog naroda. Ponašanje Predsjednika hrvatske vlade više ne začuđuje, ali postaje sve škodljivije. Nelogično je njegovo opravdavanje prošlostoljetnog autonomaštva u Dalmaciji, umjesto jasnog izricanja simpatija prema narodnjacima, koji su se energično zalagali za sjedinjenje južnog sa sjevernim dijelom Hrvatske, pa s Božjom pomoći na kraju i uspjeli. Zato je nelogično da „autonomaš“ bude predsjednik hrvatske vlade ustoličene u Zagrebu, dakle u sjevernom dijelu Hrvatske. Dakle, morao bi abdicirati čak i zbog formalnih razloga.
 
Pravo je svake osobe da misli i razmišlja kako mu je prirođeno, te da slobodno djeluje ne škodeći drugima. Zato se usuđujem podsjetiti čitatelje da su ljudi duhovna bića i da se tvarnistički pristupi ne mogu držati absolutno ispravnim. U Bibliji je zapisano: „U početku bješe riječ, i riječ bje od Boga“. Adam i Eva živjeli su u Raju Zemaljskom sve dok nisu kušali zabranjene plodove sa stabla spoznaje dobra i zla. Nisu poslušali riječ svoga Boga stvoritelja, nego postupili po nagovoru Zloga, pa se izgnali iz Raja u kojem ih je Bog zaštito od činidbe opakosti. Prema tome proizlazi da smijemo biti odlučniji u uzdanju u Boga i promicanju dobra, pa suzbijanju opakosti proisteklih od Zloga.
 

Prof. dr. sc. Marijan Bošnjak, dipl. kem. ing.

Povezani članci

Je li nacrt novog Zakona o sjemenu protuhrvatski?

hrvatski-fokus

Eduard Miloslavić – slavni hrvatski patolog i sudski medicinar

HF

Suša, glavni uzrok građanskoga rata u Siriji?

HF

Slavni ornitolog Matteo Botteri

HF

Ostavi komentar

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...