Hrvatski Fokus
Kultura

Pravila Festivala kazališnih amatera

Zadaća FHKA je da stimulativno djeluje na razvitak kazališnog amaterizma

 
 
Članak 1.
Puni naziv nacionalnog festivala kazališnih amatera Hrvatske je: Festival hrvatskih kazališnih amatera, a svake se godine ispred naziva dodaje redni broj Festivala. Skraćeni naziv Festivala je FHKA.
http://hrvatski-fokus.hr/wp-content/uploads/2017/01/www.hrt_.hr_media_tt_news_Festival_amaterskih_kazalista.jpg
Članak 2.
Zadaća FHKA je da stimulativno djeluje na razvitak kazališnog amaterizma u Hrvatskoj i prikaže najkvalitetnija godišnja ostvarenja amaterskih kazališnih udruga svih kazališnih poetika koje njeguju kazališne udruge: klasičnog, pučkog, plesnog, alternativnog teatra te druge vrste kazališnih izričaja.
 
Članak 3.
1) Krajem svake godine Hrvatski sabor kulture upućuje poziv županijskim zajednicama i ostalim kazališnim udrugama/sekcijama – članicama HSK-a, da se ispunjenom prijavnicom na priloženom obrascu prijave za FHKA Hrvatskom saboru kulture i svojoj županijskoj zajednici, najkasnije do 30. siječnja tekuće godine. Ukoliko županijska zajednica ne postoji, kazališna udruga prijavnicu dostavlja samo Hrvatskom saboru kulture.
2) Iznimno, amaterska kazališta i kazališne udruge/sekcije Grada Zagreba za selekciju se prijavljuju Kulturnom centru Peščenica, koji prijavnice dostavlja Hrvatskom saboru kulture najkasnije tri tjedna prije smotre – Susreta kazališnih amatera Zagreba.
3) Prijava za Festival valjana je uz dostavu pravilno i čitko ispunjene prijavnice i priložene preslike uplatnice o plaćenoj članarini. Za kazališne udruge – članice županijskih zajednica, potvrde o uplaćenoj članarini HSK-u dostavlja njihova županijska zajednica. Novoregistrirane kazališne udruge prijavnici trebaju priložiti i presliku rješenja o registraciji.
 
Članak 4.
1) Svaka županijska zajednica KUU i KUD-ova (i savezi KUD-ova nacionalnih manjina u RH) obvezna je organizirati županijsku smotru koja je jedino mjesto izbora predstava za FHKA.
2) Selektori Festivala u obvezi su odgledati sve županijske smotre ili izbor predstava koje ponudi stručno Prosudbeno povjerenstvo smotre.
3) Kazališni ansambli/sekcije iz županija u kojima nije organizirana županijska trebaju se prikloniti najbližoj županijskoj smotri na kojoj predstavljaju svoju županiju.
4) U iznimnim slučajevima – ukoliko nije organizirana županijska smotra, niti postoji mogućnost nastupa na smotri u susjednoj županiji, selektoru se, u razdoblju predviđenom za selekciju, omogućuje gledanje jedne ili nekoliko predstava na pojedinačnoj selekciji.
 
Članak 5.
1) Županijska zajednica obvezna je selektoru Festivala osigurati smještaj i prehranu te podmiriti putne troškove za dolazak na smotru i odlazak sa smotre od mjesta prebivališta selektora do mjesta održavanja smotre.
2) U slučaju pojedinačne selekcije kazališna udruga/sekcija dužna je pokriti spomenute troškove selektora iz stavka 1. ovoga članka.
 
Članak 6.
1) Svaka županijska zajednica KUU ili KUD-ova (i savezi KUD-ova nacionalnih manjina u RH), koja ima 5 i više prijavljenih i odigranih predstava, ima pravo da jedna predstava bude odabrana za sudjelovanje na FHKA-u, prema odluci selektora HSK-a.
2) Ukoliko u selekciji na županijskoj smotri djeluje i županijsko stručno Prosudbeno povjerenstvo te je za smotru prijavljeno i odigrano 10 ili više od 10 predstava, jednu predstavu za nastup na FHKA-u bira selektor HSK-a, a drugu predstavu bira županijsko Prosudbeno povjerenstvo.
3) Ukoliko je na smotri odigrano manje od 10 predstava, pravo odabira predstave za nastup na FHKA-u ima isključivo selektor HSK-a.
4) Ukoliko je za županijsku smotru prijavljeno manje od 5 predstava, ili je u pitanju pojedinačna selekcija, selektor može, ali ne mora, izabrati predstavu za nastup na FHKA-u.
5) Organizatori smotri dužni su izvijestiti Hrvatski sabor kulture o datumu održavanja svojih smotri (najkasnije mjesec dana prije njihova održavanja) i to putem obrasca „Obavijest o održavanju smotre“.
 
Članak 7.
1) Amaterske predstave u kojima glume profesionalni glumci ne ulaze u konkurenciju za nastup na FHKA-u.
2) Predstave u kojima sudjeluju drugi profesionalni kazališni umjetnici (redatelji, scenografi, kostimografi, autori glazbe i sl.) ulaze u konkurenciju tj. mogu biti izabrane za nastup na FHKA-u i konkurirati za nagrade, ali ti umjetnici ne mogu dobiti nagradu za svoj profesionalni angažman u predstavi (npr. profesionalni redatelj za režiju, profesionalni scenograf za scenografiju i sl.)
4) Predstave rađene po tekstu profesionalnih književnika i dramskih autora – studenata dramaturgije, mogu biti izabrane za nastup na FHKA-u i konkurirati za druge nagrade, ali ne mogu konkurirati za Nagradu za najbolji dramski tekst.
Igranjem autorskog teksta domaćih ili stranih živućih profesionalnih književnika bez obavještavanja autora ili njegova dopuštenja za igranje, počinjena je krađa intelektualnog vlasništva. Književni autori rado ustupaju amaterskim udrugama pravo igranja, ali ih se prethodno treba obavezno kontaktirati. Hrvatski autori najčešće su članovi DHK-a ili DHP-a, a strani autori dostupni su na internetu ili putem autorske agencije zemlje iz koje je autor.
5) Profesionalnim umjetnicima smatraju se:
a) osobe koje studiraju ili su završile profesionalnu strukovnu izobrazbu za svoje zanimanje
b) osobe stalno zaposlene u profesionalnim kazalištima
c) osobe koje imaju status i članstvo u profesionalnoj strukovnoj udruzi
6) Osoba koja ima profesionalni status unutar jedne umjetničke kategorije može u drugim kategorijama konkurirati za nagradu (npr. profesionalni glumac može u predstavi sudjelovati kao pisac ili scenograf…)
 
Članak 8.
1) FHKA se održava svake godine najkasnije do kraja mjeseca svibnja, a selekcija traje do 12. travnja.
2) Predstavu po već igranom dramskom tekstu moguće je ponovo prijaviti na FHKA i županijsku smotru nakon 4 godine.
 
Članak 9.
1) Odlukom Prosudbenog povjerenstva, na FHKA-u se dodjeljuju sljedeće nagrade:
– Nagrada za najbolju predstavu FHKA
– Nagrada za najbolju režiju
– Nagrada za najbolji novi dramski tekst ili prilagodbu
– Nagrada za najbolju mušku ulogu
 
– Nagrada za najbolju žensku ulogu
– Nagrada za najbolju sporednu mušku ulogu
– Nagrada za najbolju sporednu žensku ulogu
– Nagrada za njegovanje kulturne baštine
– Nagrada za inventivnost
2) Odlukom Prosudbenog povjerenstva mogu se dodijeliti posebna priznanja ili pohvale i za određena postignuća koja nisu obuhvaćena gore spomenutim nagradama.
 
Članak 10.
Sudionici FHKA dužni su, uz dokumentaciju za nacionalni Festival, upotpuniti svoju prijavu s dvije preslike novog dramskog teksta u svrhu korištenja u radu Prosudbenog povjerenstva i obogaćivanja Dramske biblioteke Hrvatskog sabora kulture.
 
Članak 11.
Organizacijska tijela FHKA su:
– Festivalski odbor
– Radni odbor
 
Članak 12.
Festivalski odbor čine predstavnici županije i grada – domaćina Festivala te predstavnici Hrvatskog sabora kulture.
 
Članak 13.
1) Radni odbor čine predstavnici grada – domaćina i predstavnici Hrvatskog sabora kulture.
2) Zadaća Radnog odbora je osigurati sve preduvjete za normalno odvijanje FHKA, od organizacije smještaja sudionika, dvorane i tehničkih uvjeta za izvođenje predstava, do uvjeta za rad radnih i stručnih tijela i popratnih službi FHKA, te gostiju i novinara.
 
Članak 14.
Stručna tijela FHKA su:
– Selektor(i) Festivala
– Prosudbeno povjerenstvo
 
Članak 15.
1) Selektora/e Festivala svake godine imenuje Hrvatski sabor kulture na prijedlog Stručnog savjeta.
2) Zadaća selektora Festivala je da na temelju odgledanih prijavljenih predstava utvrdi program FHKA, da sudjeluje u razgovorima o predstavama na županijskim smotrama, te Hrvatskom saboru kulture dostavi izvješće o svim viđenim predstavama tijekom selekcije u roku od 10 dana od završene selekcije.
3) Odluke selektora i stručnog povjerenstva su konačne.
4) Profesionalni umjetnici, koji sudjeluju u stvaranju predstave koja konkurira za nastup na FHKA-u, ne mogu sudjelovati kao selektori na županijskim smotrama i pojedinačnim selektiranjima te ne mogu biti članovi Prosudbenog povjerenstva Festivala.
 
Članak 16.
1) Prosudbeno povjerenstvo Festivala ima tri člana koja, na prijedlog Stručnog savjeta, svake godine imenuje HSK.
Prosudbeno povjerenstvo između sebe bira predsjednika povjerenstva.
2) Zadaća svakog člana Prosudbenog povjerenstva je da prati sve predstave u programu FHKA, vodi razgovore o predstavama na festivalskim okruglim stolovima, donosi obrazložene odluke o nagradama, te daje pisana izvješća svih odigranih predstava na Festivalu.
3) Svaki član Prosudbenog povjerenstva dužan je svoja pisana izvješća dostaviti HSK-u najkasnije 10 dana nakon održanog Festivala.
4) Razgovore (okrugle stolove) o predstavama snima službeni snimatelj Festivala, a snimke razgovora sastavni su dio Festivalskog biltena.
 
Članak 17.
1) Urednika Festivalskog biltena, na prijedlog Stručnog savjeta, može imenovati HSK.
2) Zadaća urednika Festivalskog biltena je da organizira praćenje i bilježenje razgovora o predstavama, da priprema izvatke i sažetke za objavljivanje u biltenu, da radi intervjue sa sudionicima, gostima i posjetiteljima, da usmjerava suradnike na pripremu priloga o relevantnim zbivanjima i temama na Festivalu i oko njega, te da surađuje sa sredstvima javnog priopćavanja.
 
Članak 18.
1) Program FHKA čine predstave koje su, sukladno Članku 6. ovih Pravila, odabrali selektor ili selektori Festivala, te županijsko Prosudbeno povjerenstvo (ukoliko je na županijskoj smotri odigrano 10 ili više predstava).
2) Hrvatski sabor kulture zadržava pravo oblikovanja konačnog programa Festivala.
 
Članak 19.
Sudionicima FHKA organizatori, suorganizatori te županije i gradovi – domaćini, sukladno prikupljenim sredstvima, osiguravaju smještaj i dio prehrane za stvarni broj glumaca na sceni, redatelja predstave, neophodne 2 tehničke osobe (tehničari za svjetlo i ton) i voditelja grupe.
 
Članak 20.
Hrvatski sabor kulture podmiruje sljedeće troškove:
– autorske honorare selektora Festivala, članova Prosudbenog povjerenstva i urednika Festivalskog biltena;
– troškove pripreme, oblikovanja i tiskanja plakata, programske knjižice, pozivnice i izrade nagrada i priznanja.
– sudjeluje s domaćinima u troškovima smještaja sudionika, kao i članova stručnih tijela FHKA, sukladno Članku 19.
 
Članak 21.
1) FHKA ima i svoj međunarodni dio, koji se zove Međunarodni festival amaterskih kazališta „JADRAN“, uz dodatak godine u kojoj se održava.
2) Na Međunarodnom festivalu amaterskih kazališta moguće je prikazati najviše 4 predstave koje su predložili nacionalni centri zemalja članica AITA/IATA, organizirane hrvatske nacionalne manjine iz drugih zemalja te međunarodni festivali s kojima FHKA, na osnovi reciprociteta, razmjenjuje predstave.
 
Članak 22.
Sredstva za održavanje FHKA i Međunarodnog festivala „JADRAN“ osiguravaju se iz sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske, županije i grada – domaćina, turističkih zajednica grada i županije – domaćina, sponzora, kao i iz sredstava samih sudionika.
 
Članak 23.
Ova Pravila stupaju na snagu danom usvajanja na sjednici Upravnog odbora HSK-a.
 

Martina Brumen

Povezane objave

Foto-vremeplov Galerije umjetnina Split

hrvatski-fokus

Ja sam slikar realizma, pogotovo kad se radi o ljudskom tijelu

hrvatski-fokus

Najavljeno 6. izdanje CMC 200 Slavonija festa u Slavonskom Brodu!

hrvatski-fokus

Ciklus posvećen plesnom pokretu Ivana Branka Imrovića

hrvatski-fokus

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više