Hrvatski Fokus
Povijest

ICARUS – predstavljanje djelatnosti u Trogiru

Međunarodni stručni skup 4. Dani ICARUS-a u Hrvatskoj & EURBICA

 
 
ICARUS Hrvatska u suradnji s konzorcijem ICARUS (International Center for Archival Reaserch / Međunarodni centar za arhivska istraživanja), Državnim arhivom u Splitu i drugim partnerima organizira 4. dane ICARUS-a u Hrvatskoj pod nazivom European archival landscape: Reaching out for new horizons koji će se održati u Trogiru, Hotel Medena, 14. – 16. ožujka 2018.
http://hrvatski-fokus.hr/wp-content/uploads/2018/03/ICARUS-HR.jpg
ICARUS konzorcij sa sjedištem u Beču osnovan je 2007. u cilju promicanja suradnje između arhiva i drugih ustanova koje se zalažu za očuvanje kulturne baštine, te uz to permanentno razvijaju mogućnosti stručne, organizacijske i financijske podrške projektima i strategijama koji se bave dostupnošću arhivskoga gradiva u elektroničkom obliku. Od svog osnivanja pokrenuo je više od desetak raznovrsnih EU projekata i trenutno okuplja cca 200 ustanova iz 35 europskih zemalja, SAD i Kanade među kojima su različiti arhivi, instituti, istraživački centri, fakulteti, knjižnice i drugi. ICARUS godišnje sudjeluje u stotinjak javnih programa diljem Europe te je proteklih godina bio suorganizator takvih aktivnosti i u Hrvatskoj u okviru međunarodnih projekata ENArC i co:op. Od 2016. ICARUS Hrvatska provodi i koordinira postojeće i potiče nove aktivnosti te aktivno djeluje na povezivanju hrvatske i međunarodne  stručne i znanstvene zajednice.
 
Na skupu će biti predstavljena djelatnost ICARUS-a i njegovih članova kroz raznovrsne aktivnosti na digitalizaciji i zaštiti pisane baštine u okviru tekućih arhivskih projekata i programa diljem Europe, uključujući co:op i digitalne platforme Monasterium, Topotheque i Matricula te najnovije inicijative poput European Flagship projekta Time Machine. Također će biti predstavljene i aktualne međunarodne teme, s naglaskom na Europski arhivski portal i EURBICA aktivnosti, kao što su Safe Havens for Archives at Risk i zajednička arhivska baština i druga otvorena pitanja vezana uz digitalnu baštinu, korištenje digitalnih informacija, otvaranje AKM ustanova te raznovrsni interdisciplinarni portali i projekti s područja kulture i znanosti.
 
S obzirom na broj i značaj istaknutih stručnjaka i predstavnika međunarodnih organizacija i kulturnih ustanova koji će ovim povodom doći u Hrvatsku, ovaj skup predstavlja jedinstvenu priliku za aktivno povezivanje i uključivanje domaćih kulturnih, akademskih i znanstvenih ustanova i baštinskih stručnjaka u međunarodne stručne trendove i EU projekte na području kulture, digitalizacije kulturne baštine i razvoja informacijskog društva.
Sudjelovanje na skupu je besplatno jer želimo omogućiti i olakšati sudjelovanje svim stručnjacima, znanstvenicima, studentima i drugima zainteresiranima za zaštitu, istraživanje i dostupnost kulturne baštine.
 
Organizacija skupa
 
Koordinator projekta je ICARUS Hrvatska, a projektni tim čine predstavnici ICARUS Hrvatska, Državnog arhiva u Splitu, ICARUS-a, EURBICA-e i APEF-a te je u organizaciju aktivno uključeno 20 osoba.
Članovi tima sudjeluju u organizaciji skupa (pripremi radnog, stručnog i društvenog programa, predstavljanju i odabiru tema i aktivnosti u okviru programa skupa, promociji skupa i diseminaciji podataka, komunikaciji s lokalnim ustanovama i zainteresiranim partnerima, oglašivanju i pozivanju sudionika, osiguranju financijskih sredstava za organizacijske troškove, pripremi radnih materijala za sudionike skupa i dr.).
Članovi ICARUS Hrvatska godinama surađuju s predstavnicima partnerskih organizacija u provođenju različitih stručnih programa, aktivnosti i projekata u Hrvatskoj i diljem Europe, a ICARUS HR je i član međunarodnih konzorcija ICARUS i DARIAH.
 
Dr. sc. Vlatka Lemić, predsjednica ICARUS Hrvatska, potpredsjednica ICARUS konzorcija, članica EURBICA Executive Bord i EGSAH radnih tijela ICA aktivno aktivno sudjeluje u domaćim i međunarodnim kulturnim projektima više od desetljeća (CALIMERA, DPE, APEx, ENArC, co:op i dr.), urednica je i autorica brojnih stručnih radova i publikacija, predaje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i ima iskustva u organizaciji stotinjak stručnih i znanstvenih skupova.
Planirani početak i završetak projekta: 14. – 16. ožujka 2018.
Mjesto provedbe projekta: Trogir, Split, Sinj
 
Očekivani rezultati
 
Ovi skupovi svake godine okupljaju stotinjak stručnjaka iz petnaestak zemalja, a prošle godine u Vukovaru bilo je više od 150 sudionika. U 2018. godini partner na konferenciji će biti EURBICA (European Branch of International Council on Archives) te stoga očekujemo još veći broj sudionika, među kojima više od 100 međunarodnih stručnjaka kojima želimo predstaviti dosadašnja iskustva i mogućnosti hrvatskih kulturnih ustanova na području digitalizacije kulturne baštine.
 
Na skupu će aktivno sudjelovati oko 200 osoba iz 25 država , a informacije, materijali i rezultati skupa bit će distribuirani i dostupni cjelokupnoj stručnoj i znanstvenoj kulturnoj i društveno-humanističkoj zajednici.
Ciljane skupine su stručnjaci, ustanove i udruge s područja kulturne baštine (arhivi, knjižnice, muzeji, kulturne, zavičajne i povijesne udruge, zainteresirani pojedinci sl.), digitalne humanistike (instituti i akademska zajednica), IT sektora i kulturnih i kreativnih industrija (nakladništvo, kulturni turizam i manifestacije isl.).
 
Aktivno sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u programu skupa rezultirat će na povećanjm njihova znanja o međunarodnim kulturnim baštinskim projektima i stručnim trendovima, na njihovo uključivanjem u tekuće i nove kulturne projekte uz primjenu znanja i u suradnji s partnerima koje su upoznali putem konferencije te na pokretanju novih aktivnosti na  području kulture, digitalizacije kulturne baštine i razvoja informacijskog društva u Hrvatskoj.
 
4. dani ICARUS-a u Hrvatska & EURBICA Konferencija
4th Croatia ICARUS days & EURBICA Conference
European archival landscape: Reaching out for new horizons
Split – Trogir, March 14th to 16th 2018
PROGRAM
14. ožujka / March 14th – Hotel Medena
9.00 – 9.30 Registracija / Registration
9.30 – 10.15 Otvorenje, pozdravne riječi organizatora / Opening speeches
 Riječi dobrodošlice / Welcoming words – Vlatka Lemić (ICARUS HR), Deborah Jenkins (EURBICA), Marina Grgičević (DAST, Croatia), Dinko Čutura (HDA, Croatia)
 Thomas Aigner (ICARUS): News from ICARUS: Projects, Portals and a Time Machine / Novosti iz ICARUS-a: Projekti, portali i Time Machine
 
10.15 – 10.45 Pauza za kavu / Coffee break
10.45 – 12.30 Arhivi u digitalnom svijetu / Archives in the digital world (Hall 1)
 Vlatka Lemić (HDA, Croatia): European archival landscape – community and opportunity / Europski arhivski krajolik – zajednica i mogućnosti
 Wim van Dongen (APEF): Archives Portal Europe / Europski arhivski portal
 Sipos András (Budapest City Archives, Hungary): Navigating through Time and Place – Budapest Time Machine / Navigacija kroz vrijeme i prostor – Budimpeštanski vremeplov
 Walter Scholger (Graz University, Austria): Copyright and Licensing in Digital Environment – GLAM Perspective / Autorska prava i licenciranje u digitalnom okruženju – perpsektiva galerija, knjižnica, arhiva i muzeja
 
12.30 – 13.45 Ručak / Lunch (Hotel Medena)
Paralelna predavanja / Parallel sessions
14.00 – 16.00 Europski arhivski projekti, programi i aktivnosti – pogled iznutra / Insight into European archival projects, programs and activities
 Sándor Biszak (Arcanum, Hungary): Mapire.eu – Europska kastastarska i kartografska baština / Mapire.eu – European cadastral and map heritage
 Charles J. Farrugia (National Archives of Malta): MEMORJA projekt: arhivisti kao stvaratelji zapisa / Project MEMORJA: archivists as creators of records
 Tatjana Hajtnik (ARS, Slovenia): Slovenski digitalni arhiv: e-ARH.si projekt / Slovenian Digital Archives: e-ARH.si project
 Anton Vatcharadze, Levan Avalishvili (IDFI, Georgia): Openness of State Archives in Former Soviet Republics / Otvorenost državnih arhiva bivših sovjetskih republika
 Ana Tuk (DAVŽ, Croatia): SIHeR 1,2,3 … Prekogranična suradnja hrvatskih i slovenskih arhiva/ SIHeR 1,2,3 … cross border cooperation between Croatian and Slovenian archives
 Inge Rudomino (NSK, Croatia): Hrvatski arhiv weba / Croatian Web Archives
 
14.00 – 16.00 An introduction to ICA / Predstavljanje Međunarodnog arhivskog vijeća
 Deborah Jenkins (ICA/EURBICA): ICA organisation, projects and outputs (ISAD(G), PERSIST, Blue Shield, etc.) / Ustroj MAV-a, projekti i rezultati (ISAD(G), PERSIST, Plavi štit itd.)
 David Sutton (ICA/SLA): Case study of one Section: The Section for Archives of Literature and Art / Predstavljanje sekcija na primjeru Sekcije književnih i umjetničkih arhiva
 John Chambers (ICA/EURBICA): Professional Archival Associations and their international role / Stručna arhivistička udruženja i njihova međunarodna uloga
 Vlatka Lemić (ICA/EURBICA): ICA outreach on national professional community: Croatia case study / Utjecaj MAV-a na nacionalnu stručnu zajednicu: primjer Hrvatske
 Karin Van Honacker (ICA/EURBICA): European standards on privacy – Data Protection Guidelines / Europski standardi o privatnosti – smjernice za zaštitu podataka
 
16.15 – 20.15 Posjet Splitu / Split Tour
 Dioklecijanova palača, Etnografski muzej / Diocletian's Palace, Ethnographic Museum
 Pomorski muzej, Državni arhiv u Splitu / Maritime Museum, State Archives in Split
 Bruna Horović Vuković (DAST, Croatia): Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju / The Cadastral archives for Istria and Dalmatia
 
21.00 Povratak u hotel Medena / Return to hotel Medena
15. ožujka / March 15th – Hotel Medena
Paralelna predavanja / Parallel sessions
9.30 – 11.00 Archives at risk Seminar facilitated by David Sutton – Part I / Seminar o upravljanju arhivskim gradivom u hitnim situacijama I. dio, voditelj David Sutton (Hall 2)
 A general introduction to "documentary heritage at risk" / Uvod u problematiku zaštitu pisane baštine od opasnosti
 A brief description of the work of the Endangered Archives Programme, based in the British Library / Kratak osvrt na program „Ugroženo arhivsko gradivo“ Britanske knjižnice
 An introduction to the concept of "safe havens for archives at risk" / Ukratko o konceptu „sigurna utočišta za arhivsko gradivo u opasnosti“
 
9.30 – 11.00 Zajednička informacijska infrastruktura – Partnerstva i suradnje / Common information infrastructure – partnerships and collaborations (Hall 1)
 Aleksandra Uzelac (IRMO, Croatia): Digitalne kulturne politike & CULPOL Projekt / Digital Culture politics & CULPOL project
 Tihomir Živić, (UNIOS, Croatia), Robert Raponja (SJJSOS, Croatia): Theatralia – Nova DARIAH EU ERIC inicijativa / Theatralia – New DARIAH EU ERIC initiative
 Vedrana Juričić (HAZU, Croatia): Prema regionalnom tematskom portalu o znamenitim osobama: DARIAH-CFDI projekt / Towards the regional thematic portal about distinguished persons: DARIAH-CFDI project
 Goran Zlodi (FFZG, Croatia), Luka Maroević (Link2, Croatia): Modulor++ platforma – od dokumentacije kulturne i prirodne baštine do inovativnih načina komunikacije u virtualnom i fizičkom okružju / Modulor++ platform – from documentation of natural and cultural heritage to the innovative virtual and physical communication
 Tina Ugrinić, Jelena Strahinja Mršulja (DACG, Montenegro): Osvrt na PowerPoint izložbe i dosadašnje aktivnosti na digitalizaciji građe u Istorijskom arhivu Kotor / PP exhibitions and ongoing digitization activities in the Kotor Historical archives
 
11.00 – 11.30 Pauza za kavu / Coffee break
Paralelna predavanja / Parallel sessions
11.30 – 13.00 Preservation, cooperation and access to shared archival heritage / Zaštita, suradnja i pristup zajedničkoj arhivskoj baštini (Hall 1)
 James Lowry (LUCAS, UK): Disputed Archival Claims: Twenty Years After Auer’s RAMP Study / Otvorena arhivska pitanja: Dvadeset godina nakon Auerove RAMP studije
 Bojan Cvelfar (ARS, Slovenia): Sporazum o sukcesiji bivše SFRJ i arhivi / Succession agreement on former SFRJ and archives
 Csaba Reisz (NAH, Hungary): Archival documents on the Hungaricana Portal: the secret decisions of the government, 1955-1967 / Arhivsko gradivo na portalu Hungaricana: tajne odluke vlade, 1955.-1967.
 Kenyeres István (BCA, Hungary): Rescuing archival documents in Berehove Archives (UA) – Transfer of knowledge between Hungarian and Ukrainian Archivists / Spašavanje arhivskoga gradiva u Arhivu Berehove (UA) – Prijenos znanja između mađarskih i ukrajinskih arhivista
 Tijana Rupčić, Srđan Sivčev (Kikinda Archives, Serbia): Spašavanje gradiva Gruntovnog suda Velika Kikinda 1842-1962: Iskustva Istorijskog arhiva u Kikindi / Rescue of the
 
holdings of the Great Court of Kikinda 1842-1962: Experiences of the Historical Archives in Kikinda
 
11.30 – 13.00 Archives at risk Seminar facilitated by David Sutton – Part II / Seminar o upravljanju arhivskim gradivom u hitnim situacijama II. dio, voditelj David Sutton (Hall 2)
 The roles of UNESCO, ICA and Swisspeace in this work / Uloga UNESCO-a, MAV-a i Swisspeace-a u upravljanju arhivskim gradivom u hitnim situacijama
 Karmen Levanić (DAVŽ, Croatia): U potrazi za smještajem: primjer Državnog arhiva u Varaždinu / Searching for the home: The case of State archives in Varaždin
 A discussion-session on the draft document entitled Guiding Principles for Safe Havens for Archives at Risk / Debata o nacrtu Smjernica za sigurna utočišta arhivskog gradiva u opasnosti
 
13.00 – 14.00 Ručak / Lunch (Hotel Medena)
Paralelna predavanja / Parallel sessions
14.00 – 15.30 LAM networking and interoperability / AKM umrežavanje i interoperabilnost (Hall 1)
 Ana Vukadin (NSK, Croatia), Mirna Willer (UNIZD, Croatia): Croatian national LAM cataloguing rules project / Projekt Nacionalna kataložna pravila
 Ana Stevanović, Nebojša Kovačević , Ivan Obradović (NSB, Serbia): Primjena bibliotečnih alata u arhivskom opisu: predmetne odrednice NBS implementirane u Elektronski katalog rukopisa i arhivalija AtoM NBS / Application of library tools in the archive description: the subject-matter of the NBS implemented in the Electronic Catalog of Manuscripts and Archives of AtoM NBS
 Kristijan Crnković (ARHIV PRO, Croatia): Platforma INDIGO u arhivima / INDIGO Platform in Archives
 Snježana Radovanlija Mileusnić (MDC, Croatia): Registar književne baštine u hrvatskim muzejima i srodnim baštinskim ustanovama / Croatian Register of literary collections in GLAM institutions
 Žana Bobić, Laura Grzunov, Marta Ivanović, Jelena Šatalić-Krstić (UNIZD, Croatia) : Revived Zadar heritage: talking watermarks, smiling initials, Zadar pirates and other wonders / Oživljena zadarska baština: pričajući vodeni žigovi, nasmiješeni inicijali, zadarski gusari i druga čuda
 
14.00 – 15.30 Archives Portal Europe Workshop / Radionica o Europskom arhivskom portalu (Hall 2)
Wim van Dongen (APEF): Step by step on ingestion, processing and publication of content in the Archives Portal Europe / Unos, obrada i objava sadržaja na Europskom arhivskom portalu – korak po korak
14.00 – 15.30 Jeff James (ICA/FAN): Forum of National Archivists of ICA and SEE gathering (Hall 3)
16.00 – 22.00 Visit to Sinj / Posjet Sinju
 Visit to newly build Archives of Split-Dalmatia County in Dicmo / Posjet novoizgrađenom Arhivu Splitske županije
 Muzej sinjske alke /Alka Museum in Sinj
 Arhiv i knjižnica Franjevačkog samostana u Sinju /Franciscan Monastery Sinj Archives and Library
 Gala dinner / Večera – Restoran HRV, Hrvace
 
16. ožujka / March 16th – Hotel Medena
Paralelna predavanja / Parallel sessions
9.30 – 11.00 Digitization experiances and practice / Iskustva i pristupi digitalizaciji (Hall 1)
• Balázs Karlinszky (AAV, Hungary): New prospects – digitalisation in the Archdiocesan Archives Veszprém / Nove mogućnosti – digitalizacija u Nadbiskupijski arhiv u Veszpremu
• Fuad Ohranović (HAS,BiH): Objava i digitalizacija kulturnog naslijeđa bosanskih Židova – arhivski fond Laura Papo Bohoreta / Publication and digitization of Bosnian Jews cultural heritage – archival fond Laura Papo Bohoreta
 Slavo Grgić (KŠC Bihać, BiH): Arhiv Banjalučke biskupije- počeci digitalizacije arhivske građe / Archives of Banja Luka Dioceses – beginnings of digitization of archival material
 Joško Katelan, Stevan Kordić (DACG, Montenegro): Inoviranje elektronske razglednice Istorijskog arhiva Kotor i kulturne baštine Boke / History archives in Kotor and Boka cultural heritage – creation of e-postcard
• Goran Vržina, Anastazija Vržina (ACOS, Croatia): Neinvazivna Low Light digitalizacija / Low Light non-invasive digitization technique – the presentation will be visually supported by superb LG OLED display/s courtesy of LG Electronics
 
9.30 – 11.00 Writen heritage, IT & creative industries – new potentials and possibilities / Pisana baština, IT i kreativne industrije – nove mogućnosti (Hall 2)
 Elisabeth Steiger (Cologne Center for eHumanities, Germany / ICARUS): Creative publishing in a modern environment: The European Archival Blog / Kreativno izdavaštvo u suvremenom okruženju: europski arhivski blog
 Dominique Stutzmann (l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, France): When the computer reads (medieval) handwritten archives / Kad računalo čita (srednjevjekovno) rukopisno gradivo
 Martina Kramarić (IHJ, Croatia): Ususret novim pristupima u objavljivanju starih rukopisa i dokumenata – predstavljanje digitalne knjižnice Manuscriptorium / Towards new approaches to editing of old manuscripts and documents – presentation of the Digital Library Manuscriptorium
 Branka Molnar (CERP, Croatia), Magdalena Kuleš (FFZG, Croatia): Fasije Zagrebačkoga Gradeca u 17. stoljeću – tekstualna analiza i vizualizacija podataka / Zagreb Gradec 17th century protocols – textual analysis and visualization of data
 Benedikt Perak (FFRI, Croatia): Izrada lokalnih korpusa i jezičnih modela uporabom graf baza i Reldi skripte za automatsko tokeniziranje, lematiziranje i ovisnosno parsiranje tekstova na hrvatskome / Creation of the local digital corpus using the graph property database and API scripts for automatic tokenization, lemmatization and dependency parsing of Croatian texts
 
9.30 – 11.00 EURBICA Executive Bord, ICA/FAN and ICARUS working meeting (Hall 3)
11.00 – 11.30 Pauza za kavu / Coffee break
Paralelna predavanja / Parallel sessions
11.30 – 13.00 Treasury and diversity of archives holdings / Bogatstvo i raznolikost arhivskog gradiva (Hall 1)
 Stevan Mačković, Tatjana Segedinčev (Subotica Archives, Serbia): Album fotografija dr Bele Maćašovskog iz Prvog svjetskog rata – zajednička baština / Photo album by Dr. Mattyasovszky Béla from the First World War – shared heritage
 Stjepan Prutki (DAVU, Croatia): Digitalizirano arhivsko gradivo Vojne granice iz 18. i 19. st. u hrvatskim arhivima – stanje i mogućnosti korištenja u zajednici / Digitized archival material of Military Border from 18th and 19th century in Croatian archives – condition and opportunities for use in the community
 Karolina Holub (NSK, Croatia): Pogled u Digitalne zbirke NSK / A look into the NSK's Digital Collections
 Katarina Čeliković (ZKVH, Serbia): Digitalizirana baština na portalu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata / Digitized heritage on the Institute for Culture of Vojvodina Croats’ Portal
 Jasmina Tunjić (HRT, Croatia): HRT Arhiv / Archives of Croatian radio-television
 
11.30 – 13.00 Partnerships and collaborations with local comunities / Partnerstva i suradnje s lokalnim zajednicama (Hall 2)
 Toma Katalin (Budapest City Archives, Hungary): Consolidating historical documents from private collections – Topotheques created in co:op project / Objedinjavanje povijesnih dokumenata iz privatnih zbirki – topoteke nastale u projektu co:op
 Ladislav Dobrica (HDA, Croatia): Topoteka u školama – iskustva Hrvatskoga državnog arhiva / Topotheque in schools – Croatian State Archives experiences
 Nada Topić (DKST, Croatia): Topoteka knjižara Morpurgo / Morpurgo Bookstore Topotheque
 Liljana Krpeljević, Svjetlana Mokrš, Dubravka Pađen Farkaš (GSKOs, Croatia): Kazališni život Osijeka – digitalizacija zavičajne zbirke Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek / The theater life of Osijek – Digitization of the local collection of the City and University Library of Osijek
 Maja Barić (Ilok Museum, Croatia): Digital written heritage platform of Ilok City Museum / Platforma digitalne pisane baštine Muzeja grada Iloka
 
11.30 – 13.00 EURBICA Executive Board working meeting (Hall 3)
13.00 – 14.30 Ručak / Lunch (Hotel Medena)
14.30 – 15.30 Closing session round table and announcements / Zatvaranje skupa i najave
16.00 – 18.00 Trogir UNESCO Heritage Tour / Obilazak trogirskih spomenika svjetske baštine
Registracija i informacije: info.icarushr@gmail.com.
Veselimo se vašem dolasku!
 

Dr. sc. Vlatka Lemić

Povezane objave

Hrvati su protiv narodnog sporazuma sa Srbima

HF

Pobjeda hrvatske vojske kod Kőszega

HF

Zahumlje odgovara današnjoj srednjoj Hercegovini, koja je 90 posto hrvatska

hrvatski-fokus

Dubrovčani u španjolskoj službi

hrvatski-fokus

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više