Hrvatski Fokus

Miletićev otac – visoki oficir JNA – po raspadu Jugoslavije bio u Pokretu za Jugoslaviju
 

 
U programskoj deklaraciji IDS-a stranka se zalaže za nacionalnu, vjersku i spolnu ravnopravnost svih građana ovog prostora. Nacionalnu diskriminaciju građana smatra anakronom sa stajališta organizacije i funkcioniranja suvremenog civiliziranog društva.
http://hrvatski-fokus.hr/wp-content/uploads/2018/07/ddi_assemblea_170218__132_.jpg
O ISTRIJANSTVU – Istra je višekulturna i višejezična regija. Višestoljetni plurietnički suživot u Istri rezultirao je stvaranjem takvog etničkog obilježja koji se iskazuje u istarskoj plurietničkoj autohtonosti.
 
O LJUDSKIM PRAVIMA- Temelj politike IDS-a su ljudska prava. Sloboda pojedinca, kao i sloboda savjesti i izražaja individuuma, osnova je svake moderne države i kao takva iznad svakog diskrecijskog prava države nad pojedincem. Ljudska prava su nedjeljiva. Ta prava su jednaka za sve ljude neovisno o njihovoj narodnosti, podrijetlu, rasi, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, obrazovanju, društvenom i materijalnom položaju. Ne postoji interes viši od poštivanja ljudskih prava i ne postoji razlog zbog kojega bi se ljudska prava mogla kršiti i ograničavati.
 
O PRAVNOM PORETKU – Stranka se zalaže za ostvarivanje demokracije kroz oblike realizacije pravne države. IDS zahtijeva od državnih izvršnih i represivnih organa da budu vezani pozitivnim pravom kojega proglašavaju legitimno ustrojeni parlamenti, jer je samo pravo povezano sa pravdom, a njegov smisao je da služi pravdi, a ne pukoj svrsishodnosti koju procjenjuju vršioci državnih funkcija. Provedba humanih i demokratskih zakona, koja se povjeravaju izvršnim organima, mora biti stalno podložna sudu emancipiranog javnog mijenja i nezavisnog sudstva.
 
O VJERI – IDS smatra kršćanstvo važnim atributom formiranja istarske kulturne posebnosti. IDS se zalaže za očuvanje i slavljenje vjerskih svečanosti koje su postale kulturna baština svih stanovnika Istre i istarskih otoka. Isto tako IDS se zalaže da se vjerski objekti koji imaju kulturno-povijesnu vrijednost održavaju na teret čitavog društva. IDS se, shodno svom liberalnom utemeljenju, zalaže za odvojenost države od crkve. IDS drži da je diskriminacija građana zbog vjere nedopustiva i suprotna ljudskom dignitetu, pa je nužno zalagati se za ravnopravnost svih vjera koje građani ovog
prostora ispovijedaju.
 
TKO MOŽE NASTUPATI, A TKO NE PO IDS-u
 
Predočila sam neka od programskih načela Istarskog Demokratskog Sabora o ljudskim pravima i slobodama. U kojoj mjeri IDS poštuje svoja programska načela ili su" mrtvo slovo na papiru" vidjeti će se iz primjera u daljnjem tekstu. Grad Pula dijeli građanima Pule gratis publikaciju sa kompletno-zabavnim programom  u tijeku ljetnih mjeseci u gradu Puli i okolici.  Program je objavljen i na internetskim stranicama Grada Pule. http://www.pulainfo.hr/hr/event
 
Prema programu u puljskoj Areni nastupaju:
27. srpanj 2018. godine Giusseppe Verdi – Aida
29. srpanj 2018. godine Carmina Burana
3. kolovoza 2018. godine Amira  Medunjanin
11. kolovoza 2018. godine Bajaga&Instruktori,
18. kolovoza 2018. godine Zdravko Čolić,
24. kolovoza 2018. godine Hauser&Friends
29. kolovoza 2018. godine otvara se Dimensions Festival u Areni
Doista program je bogat i raznolik, zastupljeni su pjevači i glazbenici iz više susjednih zemalja i Hrvatske pa tko ima novaca (ulaznice od 150 kn na više) i tko voli neka izvoli, prema svojem ukusu i mogućnostima. Među ovim izvođačima nitko nije izložen diskriminaciji, zabranama i nikome od njih se ne uskraćuje pravo na rad i slobodu  nastupa, da zaradi svoj "kruh svagdanji". Međutim sve proklamirane slobode i ljudska prava Programske deklaracije IDS-a padaju, postaju mrtvo slovo na primjeru hrvatskog branitelja i pjevača Marka Perkovića Thompsona. Na primjeru Thompsona IDS je pogazio sva svoja načela i sve što je napisano u njihovoj programskoj deklaraciji.
 
Puljska IDS-ova vlast godinama unazad ne dozvoljavaju nastup ponajboljem hrvatskom glazbeniku, Marku Perkoviću Thompsonu, u puljskoj Areni unatoč tomu što je bez ikakva izgreda nastupio 1999. godine i pjesmom 'Lijepa li si' oduševio i podigao na noge istarsku publiku upravo u prepunoj puljskoj Areni u sklopu nastupa 'Hit ljeta', a slušatelji hrvatskih radiopostaja tada su tu pjesmu proglasili jednom od hitova i prije nego je za nju snimljen spot. Da se podsjetimo na 2008. godinu kada je MP Thompson podnio sudsku tužbu protiv Grada Pule zbog zabrane njegova koncerta: sutkinja Mirjana Frančišković, sve je dokazne materijale koje su iznijeli opunomoćenici Thompsona i Grada Pule – odbacila, te novinarima objasnila kako nju uopće ne zanima o čemu Thompson “kanta” (pjeva), već će se strogo držati zakonske regulative. Zato će do presude proučiti Zakon o zaštiti kulturnih dobara. “Po meni rasprava o ovom predmetu bi trajala pet minuta, ali pustila sam stranke da govore kako bi novinari imali o čemu pisati”, rekla je sutkinja Frančišković.
 
Podsjetimo, Thompsonovi suradnici tvrde da su pjevaču uskraćena temeljna ljudska prava na slobodu i umjetničko izražavanje, time što mu je Pula odbila odobriti nastup ovog ljeta u Areni. Gradonačelnik Pule Boris Miletić ogradio se od takvih optužbi, kazavši kako je zahtjev za nastup u Areni stigao prekasno, jer se zahtjev mora uputiti u godini uoči nastupa. No, Miletić je pritom iskazao i svoje osobno mišljenje o Thompsonovom nastupu, kazavši kako “ne može podržati ustašku ikonografiju koja je prateći element pjevačevih koncerata te od koje se on nikada nije jasno i nedvosmisleno ogradio“. Perkovićeva opunomoćenica Lidija Horvat pozvala se na Pravilnik o načinu korištenja Amfiteatra, te ustvrdila da “suglasnost na koncert ili priredbu u Amfiteatru nemaju samo oni koji istu prijave do kraja veljače. Isti pravilnik dozvoljava da ukoliko do donošenja programa ne budu popunjeni svi raspoloživi termini, prostorom Arene može raspolagati i Pula Film Festival”.
 
“S obzirom da termini nisu bili popunjeni, PFF je uz suglasnost Upravnog odjela Grada Pule mogao dati termin za održavanje koncerta. Stvarni razlozi nedavanja suglasnosti nisu prekoračenje termina, već oni koje je u svojoj izjavi dao gradonačelnik Miletić i oni koji se ujedno navode u odgovoru na tužbu da Perković veliča ustaštvo, ksenofobiju i nesnošljivost prema manjinama“, naglasila je Horvat. Opunomoćenik Grada, Rudolf Frančula, ponovio je da je Thompson zakasnio s prijavom i dometnuo da Grad kao vlasnik Amfiteatra ima pravo samostalno odlučivati kome će i kada dati svoju nekretninu u zakup, te o tome Sud i nije nadležan.” Presuda je to Općinskog suda u Puli od 2. prosinca 2008. koju je potvrdilo vijeće Županijskog suda na sjednici od 28. studenog 2011. te je postala pravomoćna!
 
"Zanimljivo je da je državni tajnik u ministarstvu Bože Biškupića (tadašnjeg ministra kulture) rekao gradonačelniku Pule Borisu Miletiću, 'pa ne ćete valjda zabraniti koncert', a da je usmenu suglasnost za koncert izdala Kristina Džin, kći gospođe Vesne Jurkić Girardi (ministrice kulture 90-ih godina). Gospođa Džin je djelatnica Ministarstva kulture u funkciji ravnateljice arheološkog muzeja u Puli. Došlo je i do sukoba tadašnjeg premijera Sanadera i IDS-a, no kako pulskom Arenom upravlja Grad Pula, u sklopu lokalne uprave i samouprave  koja je definirana i u Ustavu RH, Sanader se morao povući. No istina je da je razlog zabrane zbog zakašnjele prijave samo smokvin list, a stvarni razlog je animozitet Borisa Miletića prema svemu hrvatskom, jer je njemu svako spominjanje hrvatstva nacionalizam, fašizam i ustaštvo, što je u bezbroj primjera pokazao, a M. P. Thompson pjeva upravo o ljubavi prema domovini, obitelji, vjeri ,tradiciji, ukratko  o svemu  što čini hrvatski identitet. Mada sam već pisala o tome, opet ću nabrojiti, jer sam već optužena od strane IDS-ove sive eminencije Ivana Jakovčića da lažem. Pa da vidimo tko tu laže "šjor Nino".
 
Govor na okupatorskom talijanskom jeziku
 
PRIMJER 1. 13. lipnja 2016. na sjednici Skupštine Istarske županije, nakon izlaganja Furija Radina na talijanskom jeziku, zastupnik Ivica Butorac zatražio je prijevod na hrvatski jezik i nije mu udovoljeno s obrazloženjem Predsjedavajućeg da ionako u Istri svi razumiju talijanski. Hrvatski jezik je službeni jezik u RH i iz ovog primjera nameće se zaključak da se ne poštuju institucije RH, nema govora o suživotu i multikulturalnosti, a Hrvate se diskriminira!
 
PRIMJER 2. Pitanje nastupa hrvatskog pjevača i branitelja u puljskoj Areni, kojemu je zabranjeno nastupati Marka Perkovića Thompsona, izraziti je primjer netolerancije nikakvog suživota, nikakve multikulturalnosti i protuhrvatske djelatnosti, jer su u Areni nastupali pjevači iz svih zemalja pa čak i iz Srbije (vidi program nastupa u puljskoj Areni) a hrvatskom je pjevaču zabranjeno nastupati. Izgubio je i sudski spor, jer su IDS-ovci i Sudstvo upregnuli u svoju vlast. A ustvari u pitanju je veliki, iracionalni strah da bi MP Thompson napunio velebnu Arenu i time pokazao da u Puli i Istri ima Hrvata!
 
PRIMJER 3. U emisiji Oporbeni zarez HR Radio 1. program i reprizi na HRT-u 4, 6. ožujka 2017. gost je bio tadašnji predsjednik IDS-a i gradonačelnik Pule Boris Miletić, koji je izjavio da mu se “desničari GADE, a naročito mu se GADI pozdrav ZA DOM SPREMNI”. A na pitanje o komunističkim zločinima izjavio je da su bili “sporadični i pojedinačni”. Ovim intervjuom pokazao je svoju „toleranciju“ i totalno nepoznavanje povijesnih činjenica, neprihvaćanje demokratskih standarda, višestranačja i pluralizma. Predsjednik IDS-a u svojem poimanju demokracije, još bi i zabranio sve desne stranke?
 
PRIMJER 4. U svom se govoru osvrnuo na HOD ZA ŽIVOT, rekavši da se u Istri ne će tolerirati nikakvi hodovi. OPS a TOLERANCIJA? Hod za život okupio je preko 25.000 ljudi koji su slavili život, a Borisu Miletiću više odgovara pravo na pobačaj i SMRT, nego ŽIVOT. Nije ništa čudno, ako se zna od kuda je potekla njegova „tolerancija na život”, koju mu je usadio otac visoki oficir JNA, koji je po raspadu Jugoslavije i dalje bio u Pokretu za Jugoslaviju i zastupao ideju „Jugoslavija regija u Europi regija”, a sin u IDS-u nastavio „Istra regija u Europi regija”. A uz to Miletić senior htio je Pulu sravniti sa zemljom prije povlačenja JNA iz Pule. Na svu sreću nije mu uspjelo! Eto njegov je sin gradonačelnik Pule od 2006., i to je tolerancija i pravo na život!
 
PRIMJER 5. Vlada je 23. kolovoza 2017. darovala Porečko-puljskoj biskupiji Vilu Idolu u Puli. Vrijednost poklonjenih nekretnina od 19,7 milijuna kuna procijenjena je po sudskom vještaku, a kako stoji u odluci uračunat će se u naknadu za oduzeta dobra koja nije moguće vratiti pravnim osobama Katoličke Crkve, sukladno Ugovoru zaključenom između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima. Danas je Vila Idola ogledni primjer barbarske nebrige državnih vlasti o baštini. Posve je derutna, prepuštena propadanju, jer je puljske vlasti nisu znale ili htjele pretvoriti u neki od sadržaja dostupnih svim građanima Pule, ili je gospodarski kapitalizirati. Vila je bila Dom za psihičke bolesnike, pa Dom za starije i nemoćne osobe, a HZMO je postao formalni vlasnik nekim kompenzacijama 2012. godine, no nije joj našao namjenu, već ju je prepustio devastaciji i vandalizmu. Prigodom potpisivanja ugovora sa porečko-puljskim biskupom, na spomendan krvave žrtve bl. Miroslava Bulešića, predsjednik Vlade Andrej Plenković je izjavio; „Naša crkva njeguje hrvatske vrijednosti, naš identitet, našu kulturu, našu baštinu. Okuplja naše ljude i stoga na ovaj način mislim da u jednom primjerenom obliku rješavamo pitanje za kojim već desetljećima se nastoji naći rješenje”. Na te se riječi Plenkovićeve riječi doslovno ljutito obrušio puljski gradonačelnik i tadašnji predsjednik IDS-a Boris Miletić izjavivši: „Potenciranje takvog nacionalističkog diskursa uvrjeda je za sve građane regije koja počiva na otvorenosti, multikulturalnosti, raznolikosti i toleranciji, takva retorika izravno negira sve vrijednosti ujedinjene Europe i šalje uznemirujuću poruku svim građanima, a pogotovo pripadnicima naših nacionalnih manjina”. Točno je rekao Plenković! Katolička Crkva i istarsko svećenstvo uvijek su bili uz hrvatski narod u Istri. Poznati su istarski velikani poput Jurja Dobrile, Bože Milanovića, Miroslava Bulešića, Josipa Velikanje i mnogih drugih kroz povijest koji su sačuvali hrvatski identitet istarskih Hrvata; vjeru  jezik i običaje  i kulturnu baštinu. Međutim IDS-u i njegovim čelnicima sam spomen imena hrvatskoga, naroda hrvatskoga i istarskog svećenstva u Istri je automatski nacionalizam, klerikalizam (da ne kažem njihovu omiljenu riječcu-klerofašizam) i napad na nacionalne manjine. To znači da se u Istri ne smiju spominjati Hrvati, ni hrvatski identitet, ni istarsko svećenstvo i Katolička Crkva, jer je to IDS-u napad na njihove konstrukcije o toleranciji, multikulturalnosti i otvorenosti, koje su u stvarnosti jedna velika obmana i laž. Hrvati su u Istri građani drugog reda, naravno da jesu, jer su IDS-u važnije nacionalne manjine, koje  ga održavaju na vlasti!
 
Sin oficira JNA
 
PRIMJER 6. IDS se izričito izjasnio protiv referendumskih inicijativa Narod odlučuje i Protiv IK. Grad Pula nije dopustio sakupljanje potpisa za IK na javnoj gradskoj površini, a rovinjski gradonačelnik Marko Paliaga je žestokom yugofilskom retorikom pozvao građane Proglasom da ne potpisuju. „Sa ovakvim prijedlozima nismo se susretali čak ni u 90-ima, kada su se za vrijeme i neposredno nakon rata – prebrojavala krvna zrnca”, izjavio je mlađahni puljski gradonačelnik, koji je usprkos neprijateljskoj djelatnosti njegova oca protiv Hrvatske postao gradonačelnik Pule! Tko broji krvna zrnca??? „Ovakvi su prijedlozi čak i za ono vrijeme bili preekstremni. A danas 2018. imamo inicijativu koja otvoreno traži da se pripadnike manjina proglasi građanima drugog reda”, nastavio je naš vrli gradonačelnik sipati svoje „bisere”. Po čemu su 90-e bile preekstremne za Borisa Miletića? Po tomu što IDS-ovcima Domovinski rat nije bio njihov rat, što nisu htjeli primiti u prazne istarske hotele i vojarne izbjeglice i prognanike, jer bi se kao promijenio nacionalni sastav stanovništva Ivan Jakovčić – Glas Istre, br. 199., 23. srpnja 1991., str. 15.: "U razdoblju obrane od neprijateljske velikosrpske soldateske koja je otimala hrvatske krajeve i tjerala na progon civilno stanovništvo
Hrvatske: žene, djecu, bolesne i nejake, zabrinutost IDS-a ograničava se samo na strah od gubitka identiteta Istre. Tako u pismu upućenom predsjednicima istarskih općina predsjednik IDS-a Ivan Jakovčić predlaže„učiniti sve kako bi se kontrolirao dolazak izbjeglica. Da se imigracionom politikom učini sve kako se ne bi ugrozio nadasve prepoznatljivi milje Istre koji je već doveden do ruba gubitka vlastitog identiteta izmjenom demografske bilance“. Tako je upozoreno kako će „stvoriti nove nerješive probleme za Istru uz trajni gubitak naslijeđenog i stoljećima njegovanog identiteta ovih prostora“
 
PRIMJER 7. Ivan Jakovčić je u Europskom Parlamentu izjavio: „Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija ratificirale su Konvenciju. A Češka, Slovačka i Mađarska, koje nisu ratificirale Istanbulsku konvenciju, kao i neke druge članice koje svoju ratifikaciju žele povući, na neki su način zemlje – vještice Europske unije”. I doista izjava jednog liberalnog političara, koji se hvali "da oni kao liberali, odnosno članovi Saveza liberala i demokrata za Europu (ALDE), nikada nisu imali nikakve dvojbe oko Istanbulske konvencije" ni u jednoj zemlji ni u bilo kojoj od političkih stranaka  ali da bi na lomaču sa nizom Europskih država koje konvenciju nisu ratificirale, dokazuje njegov totalitaran način razmišljanja iz bivše Yuge, koju nije nikada prežalio i njegovo poimanje demokracije. Ništa čudno! IDS-ova je siva eminencija.
 
PRIMJER 8. Boris Miletić ne će da vojni avioni HV-a nadlijeću Istru??? Zar je nebo nad Istrom IDS-ova svojina??? Koja arogancija, bahatost i grabež! Stvarno vlast i moć koju ti daje, pogubno djeluje na moć razumnog prosuđivanja. Jedan lokalni dripac, čiji je otac sa tog istog aerodroma htio razoriti Pulu, i bacao letke protiv hrvatske samostalnosti, uvjetuje hoće li HV aktivirati vojni aerodrom ili ne, hoće li hrvatski avioni  letjeti ili ne, prelazi sve granice lokalne ovlasti! A nisu mu smetali JNA avioni i Pula puna vojske JNA? Ne nisu, jer to je bila njegova vojska! Ali na sreću ne će se Miletića pitati. Državna sigurnost iznad je IDS-a i svih stranaka! U tom sam smislu i dobila odgovor na moj mail upućen MORH-u: "Poštovana,
možemo vas izvijestiti da će Hrvatska vojska, kao što je to činila i do sada, štititi integritet cijele Republike Hrvatske, a zaštita zračnog prostora obuhvaća cijeli teritorij Republike Hrvatske." Što naravno odgovara i članku 2. Ustava RH
 
Članak 2.
Suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv.
Suverenitet Republike Hrvatske prostire se nad njezinim kopnenim područjem, rijekama, jezerima, prokopima, unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnim morem te zračnim prostorom iznad tih područja.
 
ZAKLJUČAK
 
Zabranom nastupa u puljskoj Areni MP Thompsonu,  IDS je pljunuo sam sebe! Opet citiram da ih podsjetim; O LJUDSKIM PRAVIMA – Temelj politike IDS-a su ljudska prava. Sloboda pojedinca, kao i sloboda savjesti i izražaja individuuma, osnova je svake moderne države i kao takva iznad svakog diskrecijskog prava države nad pojedincem. Ljudska prava su nedjeljiva. Ta prava su jednaka za sve ljude neovisno o njihovoj narodnosti, podrijetlu, rasi, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, obrazovanju, društvenom i materijalnom položaju. Ne postoji interes viši od poštivanja ljudskih prava i ne postoji razlog zbog kojega bi se ljudska prava mogla kršiti i ograničavati. Dakle IDS-ovci, opet ponavljam vašu Programsku deklaraciju; Ne postoji interes viši od poštivanja ljudskih prava i ne postoji razlog zbog kojega bi se ljudska prava mogla kršiti i ograničavati. Doista ne postoji interes viši od poštivanja ljudskih prava i ne postoji razlog zbog kojeg bi se ljudska prava mogla kršiti i ograničavati zar ne Boris Miletić i vaši istomišljenici iz IDS-a?
Stojite li i dalje na tim  pozicijama vaše Programske deklaracije i nakon što ste ovom čovjeku prekršili sva ljudska prava definirana i Ustavom RH?
 
Članak 14. Ustava RH
Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.Svi su pred zakonom jednaki.
 
Članak 54.
Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost.
 
A vi ste Boris Miletić i ostala gospoda-drugovi iz  IDS-a, oduzeli hrvatskom branitelju, hrvatskom građaninu i  slobodnom umjetniku M. P. Thompsonu pravo na rad i slobodu rada iz čisto ideoloških razloga, samo zato što nije  vašeg  svjetonazora! To nije demokracija, to nije pluralizam, to nije tolerancija, to je jednostavno vaša samovolja i diktatura. Demokratski bi bilo "neka pjeva, pa tko voli neka izvoli"! Ako se bojite izgreda imate na raspolaganju policiju i razne zaštitarske agencije, za što smatram da nema potrebe, jer se pokazalo da je prigodom dočeka Vatrenih izašlo na ulice diljem Hrvatske preko milijun ljudi, a pjevao je i Thompson, bez ikakvih izgreda. Stoga vam i taj argumenat pada u vodu Boris Miletić & Compania bella iz IDS-a!
 

Lili Benčik, Hrvatske pravice

Povezane objave

Srbovanje u Puli, Rovinju i Umagu

HF

Kako je jedan obijač postao šef stranke?

HF

Godina 1945. – godina komunističkih laži

HF

Umjetno stvorena zrakoplovna afera

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više