Hrvatski Fokus
Bosna i Hercegovina

Deklaracija VIII. zasjedanja HNS-a

Trenutačno stanje u BiH neprihvatljivo za Hrvate

 
 
Deklaracija VIII. zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora od 26. 1. 2019.
U nastavku se nalazi inegralni tekst Deklaracije usvojene na 8. zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora BiH:
Potvrđujući privrženost načelima i ciljevima izraženim u političkim dokumentima prošlih sedam zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora, a nastavno na Deklaraciju usvojenu na šestom zasjedanju;
Pozdravljajući Rezolucije Europskog parlamenta iz 2014. i 2017. godine o Bosni i Hercegovini u kojima je naglašeno načelo federalizma, decentralizacije, supsidijarnosti i legitimnog političkog predstavljanja;
Podržavajući napore na osnaživanju i afirmaciji puta Bosne i Hercegovine prema EU i jačanju suradnje u europskom duhu;
Naglašavajući da su tri konstitutivna naroda u BiH (Bošnjaci, Hrvati i Srbi) ustavna kategorija i činjenica koja se ne može i ne smije politički ignorirati, te da se u složenoj federalnoj višenacionalnoj zajednici, što BiH nedvojbeno jest, stabilnost i napredak mogu ostvariti samo dogovorom i korištenjem mehanizama koji jačaju međusobno povjerenje uz strogo poštivanje ustavnog poretka i vladavine prava;
Podsjećajući na Sporazum lidera bosanskohercegovačkih političkih stranaka postignut 1. listopada 2013. u Bruxellesuu kojem se navodi da „metoda izbora dva člana Predsjedništva iz Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) treba kroz izmjene izbornog zakona i ustavne amandmane, uvažavajući presudu Suda u Strasbourgu, spriječiti nametanje rezultata izbora bilo kojem od konstitutivnih naroda ili ‘Ostalima’, te da jedan narod neće drugome birati političke predstavnike“;
Pozivajući se na natkrovljujuće načelo Ustava BiH i samog Daytonskog mirovnog sporazuma,načelo konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti tri konstitutivna naroda, kome se sva druga ustavna načela te svi drugi ustavi, zakoni i akti moraju povinovati;
mi, sudionici VIII. zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora, usvajamo:
Deklaraciju VIII. zasjedanja HNS BiH
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2019/01/IMG_20190126_160134-702x336.jpg
1. BiH naša domovina – neovisna, cjelovita, stabilna i prosperitetna BiH kao optimalan okvir za ostvarenje hrvatskih nacionalnih interesa
 
Mi, legitimni politički predstavnici hrvatskog naroda u BiH, izražavamo svoje jasno, čvrsto i nedvosmisleno opredjeljenje za:
• neovisnu, cjelovitu, stabilnu i prosperitetnu BiH kao optimalan okvir za ostvarivanje hrvatskih nacionalnih interesa i ciljeva u BiH;
• ostvarivanje pune pravne i stvarne konstitutivnosti Hrvata u BiH i njihove jednakopravnosti s Bošnjacima i Srbima;
• izgradnju i jačanje institucija zajedničke nam države i domovine jednakopravnih konstitutivnih naroda i ostalih građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda.
Svjesni činjenice kako u BiH postoje i sasvim drugačiji pogledi o njenoj budućnosti, upozoravamo na opasnost i pogubnost politika koje:
• negiraju Ustavna i Daytonska načela konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda (unitarizam);
• relativiziraju i negiraju neovisnost i cjelovitost BiH (separatizam).
Velikim doprinosom našoj borbi za neovisnu, cjelovitu, stabilnu i prosperitetnu BiH u kojoj će hrvatski narod biti konstitutivan i jednakopravan s Bošnjacima i Srbima smatramo Deklaraciju Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u BiH te snažno pozdravljamo donošenje iste.
 
2. Daytonska BiH – neostvarena država u dubokoj ustavnoj, institucionalnoj i političkoj krizi
 
Izvorni Washingtonski i Daytonski sporazumi uvažili su i operacionalizirali hrvatsku konstitutivnost u BiH i osigurali relativno visok stupanj ustavne i institucionalne jednakopravnosti Hrvata s Bošnjacima i Srbima. Naknadne izmjene spomenutih sporazuma kroz nametnute ustavne amandmane od strane OHR-a i pogrešnu interpretaciju u značajnoj su mjeri promijenile karakter tih sporazuma te, među ostalim, dovele u pitanje Ustav i daytonsku BiH, hrvatsku konstitutivnost u BiH, a Hrvate stavile u podređenu i neravnopravnu ustavnu, institucionalnu i političku poziciju u odnosu na Bošnjake i Srbe.
 
Stoga je trenutno ustavno, institucionalno i političko stanje u potpunosti neprihvatljivo za Hrvate u BiH:
• jer im negira pravo legitimnog političkog predstavljanja, odnosno, ne osigurava im da ih u tijelima vlasti na svim administrativno-političkim razinama koje su državni i entitetski ustavi namijenili legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda predstavljaju njihovi legitimno izabrani politički predstavnici. O tome, među ostalim, svjedoče i činjenice kako je u dva navrata na razini Federacije BiH uspostavljena vlast bez legitimnih hrvatskih predstavnika („Alijansa“ i „Platforma“), te je u tri navrata Hrvatski član Predsjedništva BiH izabran suprotno političkoj i izbornoj volji hrvatskog naroda, odnosno nametnut Hrvatima pravnim, političkim i izbornim nasiljem. Pored toga što je čin ponovnog nametanja hrvatskog člana Predsjedništva BiH nelegitiman i nelegalan te moralno koruptivan čin, on je i uvreda hrvatskom nacionalnom i političkom dostojanstvu te simbol hrvatskog obespravljivanja i dekonstituiranja;
• jer im negira pravo da slobodno raspolažu rezultatima svoga rada nepravednim prelijevanjem financijskih sredstava koja stvaraju ljudi i poduzeća u većinskim hrvatskim općinama i županijama u područja i institucije u kojima Hrvati ne raspolažu instrumentima zaštite i artikulacije svojih nacionalnih interesa;
• jer im negira pravo slobodno raspolagati društvenim, kulturnim i prirodnim resursima na područjima gdje stoljećima žive, preko nepravednih i nametnutih zakona, donesenih preglasavanjem, odnosno političkim i institucionalnim nasiljem;
• jer im uskraćuje i negira,ne samo konstitutivna prava, nego i prava na kulturnu, obrazovnu i medijsku autonomiju čak i u stupnju i obliku kojeg u nacionalnim državama uživaju pripadnici nacionalnih manjina;
• jer ih izlaže nesrazmjernom riziku od politički, ideološki i nacionalno motivirane pravosudne represije, osobito kada je u pitanju braniteljska populacija, s obzirom da u represivnom aparatu i najvišim pravosudnim tijelima odlučujuću ulogu imaju predstavnici ostala dva naroda ili Hrvati mahom od njih izabrani;
• jer ih izlaže kontinuiranom, organiziranom i upravljanom političkom, ideološkom i medijskom nasilju koje ima mnoštvo elemenata paraobavještajnog djelovanja, govora mržnje i ratnoga huškanja s ciljem diskreditiranja i ocrnjivanja svih društvenih i političkih aktera koji javno zagovaraju načela konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda;
• jer sve navedeno, među ostalim razlozima, snažno utječe na proces iseljavanja Hrvata iz BiH i dovodi do vrlo ozbiljnih demografskih problema u okviru hrvatskog nacionalnog korpusa.
 
3. Europeizacija Daytona – Bruxelleska nadogradnja
 
Unitaristički i separatistički ciljevi i interesi nespojivi su i izravno suprotstavljeni temeljnim daytonskim načelima i modelima, stoga u njima treba tražiti glavne uzroke nefunkcionalnosti i nestabilnosti daytonske BiH. Rješenja akutnih i kroničnih kriza treba tražiti kroz povratak Daytonu i njegovu temeljnom načelu konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda.
Kako bi BiH mogla nastaviti i uspješno završiti svoj euroatlantski put, odnosno postati punopravna članica EU i NATO-a nužno je pristupiti takozvanoj briselskoj nadogradnji daytonskoga temelja, odnosno, ustavnim, zakonskim i institucionalnim promjenama na načelima federalizma, decentralizacije, supsidijarnosti i legitimnog političkog predstavljanja, kako je navedeno u rezolucijama Europskoga parlamenta iz 2014. i 2017. godine.
To podrazumijeva novu i racionalniju administrativno-teritorijalnu organizaciju zemlje koja će na jednak način uvažiti sva tri konstitutivna naroda dosljednom operacionalizacijom načela iz preambule Daytonskoga ustava o konstitutivnosti naroda.
 
Svrha tih promjena treba biti:
 
1. u što većoj mjeri uskladiti ustavne odredbe i zakonske norme s natkrovljujućim načelom Ustava BiH, načelom konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti tri konstitutivna naroda Bošnjaka, Hrvata i Srba;
2. osigurati što veći stupanj individualnih, ljudskih i građanskih prava svakom državljaninu BiH bez obzira na njegovu nacionalnu (ne)pripadnost. U praksi, to bi značilo u punom opsegu provesti mjerodavne odluke Ustavnog suda BiH i Europskoga suda za ljudska prava.
 
Promjene Ustava i izbornog zakona trebaju uvažavati sljedeća načela:
 
• legitimno političko predstavljanje i međusobna jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda na svim administrativno-političkim razinama u BiH u onim tijelima i institucijama koje je Ustav BiH namijenio legitimnom zastupanju konstitutivnih naroda;
• osiguranje bez diskriminacije prava svima koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda da biraju i budu birani.
Upravo su Belgija i Bruxelles, kao sjedište EU, primjer i dokaz kako su načela federalizma i konsocijacijske demokracije dio europske pravne i političke stečevine, te kako je moguće i poželjno ta načela uskladiti s načelima individualnih, ljudskih i građanskih prava i sloboda, odnosno primjer i dokaz kako je moguće na daytonskom temelju napraviti briselsku nadogradnju.
HNS BiH će pripremiti novi integrirani Prijedlog izmjena Ustava i Izbornog zakona BiH koji zadovoljava sva gore navedena načela.
 
– Euroatlantske integracije
 
Strateški cilj hrvatskog naroda u BiH je što brže članstvo BiH u EU i NATO-u. Članstvo u EU i NATO-u je najvažniji vanjskopolitički cilj Bosne i Hercegovina kao države i HNS-a BiH kao krovne organizacije hrvatskog naroda u BiH.
Mi, politički predstavnici hrvatskog naroda u BiH, ponosni smo na ulogu koju su članovi HNS BiH imali u predvođenju EU puta u Bosni i Hercegovini, uključujući i stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2015. godine, predaju zahtjeva za članstvo u EU u veljači 2016. i predaju odgovora na Upitnik EU-e u veljači 2018.
Posebno pozdravljamo uspostavu mehanizma koordinacije koji omogućuje svim narodima u BiH da na svim razinama vlasti, od županija do države, kroz usuglašen glas jasno i glasno iskažu svoju potporu pristupanju BiH EU i imaju jednakopravnu poziciju tijekom pregovora.
HNS BiH se čvrsto zalaže za što bržu provedbu svih nužnih reformi na putu prema EU i NATO-u, uključujući što skorije zatvaranje Ureda visokog predstavnika (OHR) kao jednog od preduvjeta za punopravno članstvo BiH u EU, te kako bi se osigurao puni suverenitet BiH kao nezavisne, cjelovite, stabilne i prosperitetne države čije su institucije sposobne preuzeti odgovornost za državu i njezin suverenitet.
Pozdravljamo ulogu i doprinos članova HNS BiH za aktivaciju MAP-a koje je BiH dobila u prosincu 2018. godine.
Za ubrzanje našeg europskog puta i očuvanje konstitutivnosti i jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH posebno ističemo doprinos dužnosnika Republike Hrvatske kao i hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu.
 
4. Zaštita digniteta Domovinskog rata
 
Hrvatsko vijeće obrane vodilo je pravedan i legitiman obrambeni, a ne osvajački rat, u kojem je branilo teritorij na kojem živi hrvatski narod unutar međunarodno priznatih granica Bosne i Hercegovine.
Temeljne vrijednosti Domovinskog rata su sloboda, vladavina prava, mirotvorstvo s nacionalnom ravnopravnošću i poštovanje prava čovjeka. U skladu s temeljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti, u okviru materijalnih mogućnosti treba osigurati svim hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata, punu zaštitu, dostojanstvo i skrb.
Radi dostojanstva Domovinskog rata pravosuđe u Bosni i Hercegovini dužno je procesuirati sve slučajeve pojedinačnih ratnih zločina i svih drugih zločina počinjenih u ratu, strogo primjenjujući načela individualne odgovornosti i krivnje, te se odlučno suprotstaviti selektivnim i tendencioznim optužnicama po zapovjednoj odgovornosti prema zapovjednicima Hrvatskog vijeća obrane. Na taj način čuvamo moralni dignitet hrvatskoga naroda i štitimo čast, ugled i dostojanstvo svih branitelja i građana koji su sudjelovali u obrani Bosne i Hercegovine.
Odbacujemo kvalifikacije Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju o udruženom zločinačkom pothvatu koje se neutemeljeno i nepravedno pripisuju Republici Hrvatskoj, Hrvatskoj Republici Herceg Bosni i Hrvatskom vijeću obrane. Takva zlonamjerna kvalifikacija, na žalost, koristi se za pokušaj ostvarenja ratnih ciljeva jedne od strana u ratu u Bosni i Hercegovini i eliminiranja hrvatskog naroda kao političkog subjekta u Bosni i Hercegovini. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju nije bio pozvan u predmetu „Prlić i drugi“, niti je on uopće pozvan, kako je i sam presudio 2007. godine, da odlučuje o pitanjima državne odgovornosti, jer je njegova nadležnost kaznena i proteže se samo na pojedince.
Hrvatska zajednica Herceg Bosna, Hrvatska Republika Herceg Bosna i Hrvatsko vijeće obrane odlučujuće su doprinijeli očuvanju i obrani Bosne i Hercegovine.
Pozivamo građane, državne i društvene institucije, udruge i medije, da na navedenim načelima štite temeljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše narodne ravnopravnosti i civilizacijske budućnosti Bosne i Hercegovine.
 
5. Politička stabilnost i vladavina prava – temelj gospodarskog razvoja i demografske obnove
 
Politička stabilnost temelj je za vladavinu prava, gospodarski rast, demografsku obnovu i opći napredak BiH kao države i Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH. Za postizanje političke stabilnosti nužno je da su sva tri konstitutivna naroda uistinu konstitutivna i jednakopravna na cijelom teritoriju BiH, poštivanje Ustava BiH i vladavine prava, kao i odustajanje političkih opcija od protuustavnih, antidaytonskih i potencijalno pogubnih politika separatizma i unitarizma.
S obzirom da veliku prepreku razvoju Bosne i Hercegovine, uspostavi konkurentnijeg gospodarstva i socijalne pravde, te dolasku stranih investicija, predstavlja pravna nesigurnost i korupcija, nužno je čim prije postići najširi politički i društveni konsenzus te osigurati političku klimu i institucionalni kapacitet za učinkovitu borbu protiv korupcije.
 
Bez razvoja gospodarstva nije moguć demografski oporavak i zadržavanje mladih i  stručnih kadrova, a temeljni preduvjet dugoročnog gospodarskog rasta i razvoja je politička stabilnost. Stoga smo opredijeljeni za:
• kreiranje stabilnog političkog okruženja koje će osigurati investicije iz zemlje i inozemstva s ciljem gospodarskog rasta i veće zaposlenosti;
• korištenje europskih fondova za stavljanje u funkciju svih ljudskih kapaciteta koji će pridonijeti gospodarskom razvoju i socijalnom blagostanju;
• intenzivni razvoj kvalitetnog obrazovanja, malog i srednjeg poduzetništva i turizma s ciljem zadržavanja mladih u BiH i njihovom punom integracijom u gospodarski sustav.
 
Kvalitetno obrazovanje sukladno najvišim svjetskim standardima, te institucionalno očuvanje i razvoj  kulturnog identiteta, osim što predstavljaju iznimno značajne elemente dugoročne opstojnosti i vitalnosti, imaju i potencijal biti glavnim sredstvom svekolikog društvenog razvoja hrvatskog naroda u BiH. Stoga će HNS BiH u svome budućem radu posebnu pažnju posvećivati stanju u područjima obrazovanja, znanosti, kulture i medija s krajnjim ciljevima:
• stvaranja jedinstvenog hrvatskoga obrazovnog sustava u Bosni i Hercegovini, koji bi uključivao predškolski odgoj, osnovno i srednje obrazovanje te visoko obrazovanje;
• poticanja razvoja Sveučilišta u Mostaru, njegovog partnerstva sa stranim sveučilištima i opći razvoj kvalitete i izvrsnosti znanstvenog istraživanja i visokog obrazovanja na hrvatskom jeziku;
• daljnje jačanje zdravstvenog sustava, uključujući razvoj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar;
• daljnje jačanje Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u BiH;
• institucionalno jačanje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru kao temeljne kulturne institucije Hrvata u BiH i drugih institucija kulture od značaja za hrvatski narod u BiH;
• osnivanje Javnog RTV servisa koji program emitira na hrvatskom jeziku i s programskim sadržajima koji objektivno i afirmativno konotiraju i reproduciraju društveni, nacionalni i kulturni identitet Hrvata u BiH, koji ga u njegovim specifičnostima čine prisutnim, vidljivim i prepoznatljivim u bosanskohercegovačkom pluralnom javnom i medijskom prostoru, te podrška organiziranju svih medija na hrvatskom jeziku u svojevrsni mediapool.
HNS BiH će u suradnji s hrvatskim udrugama i organizacijama u inozemstvu ući u proces formiranja tijela koje će okupiti sve predstavnike Hrvata iz BiH u dijaspori i služiti gospodarskom razvoju hrvatskih krajeva u BiH i povratku Hrvata iz dijaspore.
Zajednički cilj svih navedenih mjera i aktivnosti je podizanje kvalitete života i rada u BiH, usporavanje i zaustavljanje procesa iseljavanja te demografska obnova hrvatskoga naroda.
 
6. HNS BiH – glavne smjernice djelovanja
 
Primarna svrha HNS BiH jest okupljanje i koordinirano zajedničko djelovanje svih političkih subjekata u BiH s hrvatskim predznakom, a s ciljem postizanja pune konstitutivnosti i jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH s druga dva konstitutivna naroda.
Stoga, ali i s ciljem slanja jasne poruke svim Hrvatima u BiH, drugim konstitutivnim narodima u BiH i svim građanima, Republici Hrvatskoj, Washingtonu i Bruxellesu te svekolikoj međunarodnoj zajednici da su Hrvati ujedinjeni u borbi za svoja nacionalna, ustavna, politička i druga prava, sve odluke koje se tiču mogućih ustavnih promjena i izmjena Izbornog zakona BiH te uspostave vlasti na svim razinama bit će donijete ili potvrđene u okviru odgovarajućih tijela HNS BiH. Kroz takav oblik zajedništva, HNS BiH nastojat će pokazati što veći stupanj političke odgovornosti prema hrvatskom narodu, ali i ostalim konstitutivnim narodima i građanima, te državi BiH koja je po Ustavu BiH zajednica konstitutivnih i međusobno jednakopravnih naroda i ravnopravnih građana.
Istovremeno ćemo sustavno i ustrajno nastaviti poduzimati aktivnosti usmjerene prema jačanju uloge i pozicije kao i ugleda, utjecaja i značaja HNS BiH i svih njegovih tijela: Predsjedništva, Glavnoga vijeća, Savjeta i Tajništva.
U tu svrhu, buduća djelovanja svih političkih subjekata uključenih u HNS BiH, kao i HNS-a BiH u cjelini, treba, u što je moguće većoj mjeri, usklađivati sa sljedećim načelima i smjernicama:
• nacionalni interesi i opće dobro moraju biti ispred i iznad osobnih i stranačkih interesa;
• stranke moraju biti okvir i sredstvo političke borbe za opće dobro, nacionalne,društvene i državne interese;
• temeljni kriterij kod kadroviranja moraju, iznad svega,biti načela izvrsnosti i učinkovitosti.
 
Svjesni ozbiljnosti i zahtjevnosti ukupne ustavno-pravne i političke te društvene, kulturne, gospodarske i demografske pozicije i situacije u kojoj se hrvatski narod trenutno nalazi područja i teme na koja ćemo usmjeravati posebnu pažnju i aktivnosti su:
• izmjene Ustava u skladu s načelima ove Deklaracije;
• izmjene Izbornog zakona BiH čija je reforma prvi prioritet i nužan preduvjet za uspostavu vlasti nakon provedenih izbora u listopadu 2018. godine;
• implementiranje odluke Ustavnoga suda BiH koja se odnosi na Grad Mostar;
• podrška postojećim i pokretanje novih javnih medija na hrvatskom jeziku, uključujući i Javni RTV servis;
• daljnja internacionalizacija hrvatskoga pitanja u BiH, uključujući i institucionalno povezivanje s RH i Hrvatima u svijetu;
• nastavak programskog povezivanja i osnaživanja obrazovnih, znanstvenih i kulturnih institucija;
• reforma poreznog sustava s ciljem pravednijeg prikupljanja i raspodjele javnih prihoda i jačanje gospodarske pozicije;
• problem iseljavanja i demografske obnove kao problem koji je odraz svih prethodno navedenih problema;
• zaštita života od začeća do prirodne smrti i svekoliki razvoj i napredak hrvatskog naroda u Bosni Hercegovini;
• zalagati se za institucionalno jednak tretman prema Crkvama i vjerskim zajednicama u BiH kao sekularnoj državi;
• političko, institucionalno, kadrovsko i financijsko jačanje HNS BiH i njegovih tijela;
• po uzoru na tijela jezičnih zajednica u Belgiji koja uz političku autonomiju također osiguravaju cjelovitu i učinkovitu obrazovnu, medijsku i kulturnu autonomiju, pretvaranje HNS BiH u svehrvatsku krovnu organizaciju u BiH koja uz legitimne političke predstavnike okuplja i sve vodeće društvene, gospodarske, obrazovne, kulturne, sportske, vjerske i ostale predstavnike Hrvata u BiH kroz Savjet HNS BiH, te uključivanje HNS BiH kao nositelja neteritorijalne autonomije Hrvata u BiH u ustavno-pravni poredak BiH.
 
Mi, legitimni predstavnici hrvatske političke volje u Bosni i Hercegovini, ovu Deklaraciju usvajamo kao čvrstu obvezu nama i snažnu poruku svim našim društvenim i političkim partnerima s kojima dijelimo odgovornost za stabilnost i prosperitet naše zajedničke domovine Bosne i Hercegovine.
Mostar, 26. siječnja 2019. godine

Povezani članci

“Prva muslimanska država u srcu Europe”

HF

Stota obljetnica Franjevačke klasične gimnazije

HF

Sedmi kongres SDA i unitarističke poruke

HF

Bošnjaci i bosanski narod

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...