Hrvatski Fokus
Religija

Fra Ante Crnica

Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja

 
 
Treći svezak biblioteke Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja koju je osmislio i pokrenuo glavni i odgovorni urednik časopisa Služba Božja dr. sc. fra Ivan Macut posvećen je fra Anti Crnici, franjevcu i svećeniku, istaknutom i marljivom znanstveniku, crkvenom pravniku i povijesnom piscu. Knjigu je napisao prof. dr. sc. fra Jure Brkan u prigodi pedesete obljetnice smrti ovog velikana uma i pera i pedesete obljetnice proglašenja blaženoga Nikole Tavelića svetim iduće 2020. godine, a u čijem je procesu kanonizacije iznimno važnu i odlučujuću ulogu imao upravo fra Ante Crnica.
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2019/03/Capture-24.png
Knjiga je podijeljena na dva dijela. Prvi dio, uz uvod i zaključak, u osam poglavlja obrađuje podrijetlo, školovanje i mnogostruko plodonosno djelovanje u vjeri i znanosti: predavač kanonskog prava i crkveno-pravni pisac; povjesničar, posebno povjesničar Gospinih svetišta u Hrvatskoj, prefekt studija, profesor i rektor Franjevačke visoke bogoslovije u Makarskoj, njegove glavne službe unutar Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja pa zaslužni graditelj nove crkve Gospe od Zdravlja u Splitu te njegov neizmjerno važan doprinos za proglašenje blaženog Nikole Tavelića svetim. Na koncu i njegovu bibliografiju koja je podijeljena na samostalne knjige na latinskom i hrvatskom jeziku te članke po raznim listovima i revijama, a posebno one što je objavio u Novoj reviji. 
 
Fra Ante Crnica osnovnu je školu završio u rodnom Zatonu, šest razreda franjevačke gimnazije u Sinju (1904.–1909.). U franjevački red stupio je 1909. godine na Visovcu. Filozofiju je studirao u Šibeniku i Zaostrogu (1910.–1912.), teologiju je apsolvirao u Makarskoj (1912.–1915.) i završio u Fribourgu (Švicarska) gdje je upisao i studirao crkveno i civilno pravo. Na istom je sveučilištu došao do najviših akademskih titula: najprije je doktorirao iz teologije 1917. godine, a već sljedeće i iz obaju prava. Kratkotrajno je djelovao kao misionar za hrvatske radnike u Belgiji, a najdulje kao profesor crkvenoga prava na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj (1918.–1928., 1934.–1943.) i Zagrebu (1946.–1948.). Jedan je od osnivača tiskare Kačić u Šibeniku i njezin upravitelj (1928.). Više je godina bio suurednik Nove revije, časopisa koji je bio ponos makarske bogoslovije u međuratnom razdoblju. U njemu je Crnica objavio preko stotinu članaka. Pokrenuo je 1937. godine Bogoslovnu Biblioteku u kojoj je do 1945. godine izišlo sedam njegovih knjiga. Od 1958. godine pa do smrti je vodio crkveno-pravni postupak za kanonizaciju blaženog  Nikole Tavelića. Pokrenuo je i gotovo sam uređivao listove Gospa od Zdravlja (1931.–1935.) i Vjesnik bl. Nikole Tavelića (1961.–1968). U radu na kanonizaciji praktički je izgorio ne dočekavši dan završetka svoga životnoga projekta – svečanu kanonizaciju prvoga kanoniziranog sveca Nikole Tavelića 1970. godine.
 
Prisjećajući se fra Ante Crnice u spomenici koju su mu u znak zahvalnosti priredili subraća 1970. godine (K. Križanić, K. Nola, S. Vučemilo, K. Jurišić, J. Radić, J. Šetka, B. Vuco, G. H. Jurišić, I. Vuka), gotovo svi su konsenzusom potvrdili da je bio čovjek neobične energije, točnosti, marljivosti, ustrajnosti, pomalo oštre ali plemenite naravi, neustrašivosti i neslomljivosti. Svima je bio uzor koji je nemoguće bilo pratiti. Iza sebe je ostavio nenadmašne plodove koji su izrastali na četiri životna polja: postavši 1937. godine rektorom Franjevačke visoke Bogoslovije u Makarskoj, fra Ante Crnica je  izradio Statut Franjevačke visoke bogoslovije, reorganizirao nastavu kompletiravši je s 42 predmeta u petogodišnji filozofsko-teološki studij. Na taj je način makarska bogoslovija postala uzorom svim bogoslovijama Crkve u Hrvata. Fra Ante Crnica u punom je smislu riječi bio „čovjek kanonskoga prava“ Katoličke crkve. Jedan je od naših najplodnijih crkveno-pravnih pisaca uopće. U tom je kontekstu dovoljno spomenuti samo neka njegova djela: Kanonsko pravo Katoličke Crkve u dva sveska, Commentarium the-oretico-practicum Codicis iuris canonici također u dva sveska i Priručnik Kanonskog prava u jednom svesku. Njegov je znanstveno-istraživački rad (Historico-iuridica dilucidatio vitae, martyrii et glo-riae B. Nicolai Tavelić, 1958.) i znanje kanonskoga prava (inzistiranje na ekvipolentnoj kanonizaciji), pokazalo se, bilo ključnim da je Crkva u Hrvata 1970. godine dobila prvoga sveca i mučenika sv. Nikolu Tavelića. O Nikoli Taveliću ispisao je tisuće i tisuće stranica u brojnim člancima i monografijama. Osnovao je i gotovo sam uređivao već spomenuti Vjesnik bl. Nikole Tavelića. Poticao je i nagrađivao umjetnike da blaženika slikaju. Tiskao je blaženikove sličice i molitve.
 
Sastavio je u blaženikovu čast Vjenčić molitava i litanije. Urgirao je u Rimu i nagovarao je hrvatski episkopat, uporno i bez predaha, da se od pape izmoli ekvipolentna kanonizacija za našeg blaženika. Skupio je gotovo milijun potpisa od katoličkih vjernika za blaženikovu kanonizaciju, što je gotovo presedan u sveopćoj povijesti Katoličke crkve. O njemu je zanosno propovijedao svećenicima, klericima i Božjem narodu. Sam je sabirao milostinju za troškove kanonizacije i za propagandni materijal. Uspio je proširiti i ostvariti kult bl. Nikole Tavelića u Crkvi u Hrvata tako da je 70-ih godina 20. stoljeća većina naših novosagrađenih crkava bila blagoslovljena ili posvećena sv. Nikoli Taveliću. Fra Ante Crnica cijelim je žićem bio zanosan štovatelj i ustrajan širitelj Marijine slave. Plodovi njegova angažmana jesu značajne mariološke i povijesne studije Naša Gospa od Zdravlja i njezina slava (1939.) te Marija i Hrvati (1953.) u kojoj je donio popis od čak 235 marijanskih svetišta koliko ih je pronašao u našoj povijesti.
 
Do sada fra Ante Crnica nije ozbiljnije znanstveno istraživan. Zato ova studija predstavlja iznimno vrijedan doprinos znanstvenom proučavanju njegova života i stvaralaštva. Imajući u vidu cjelokupni znanstveni, povijesno-pravni i duhovni doprinos koji je fra Ante za života ostvario, a njegovo životno djelo svakako je uspješan dovršetak kauze proglašenja blaženog Nikole Tavelića svetim, sigurno je da zaslužuje mjesto među umnicima Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja te mu se ovim djelom, na neki način, kao redovnička subraća želimo zahvaliti i donekle odužiti, napisao je u predgovoru urednik Biblioteke fra Ivan Macut.
Autor knjige, redoviti prof. dr. sc. Juraj (Jure) Brkan rodio se u selu Bristivica, općina Seget Donji, 23. ožujka 1946. godine, katolički svećenik od 1972., franjevac OFM. Nakon školovanja u Hrvatskoj na Fakultetu kanonskog prava na Papinskom sveučilištu Antonianum u Rimu, doktorirao je 1979. godine iz kanonskog prava. Predavao je kanonsko pravo, najprije od 1976. godine na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, da bi, uz neke manje prekide, od 1999. do umirovljenja 2011. godine predavao kolegije iz kanonskoga prava na KBF-u Sveučilišta u Splitu. Bio je rektor, vicerektor i tajnik Franjevačke visoke bogoslovije u Makarskoj, te veliki vicekancelar KBF-a Sveučilišta u Splitu i pročelnik Katedre kanonskoga prava na istom fakultetu uz razne crkvene službe.
 
Bio je član Vijeća za vjeru pri Biskupskoj konferenciji Jugoslavije i član Pravne komisije Biskupske konferencije Jugoslavije i kasnije Hrvatske od 1983. do 2017. godine. Bio je i moderator i relator 55. Splitske Sinode i član Zbora Savjetnika te  prefekt studija i generalni vizitator. Za vrijeme službe provincijala potpisao je udruženje bogoslovija na paritetnoj osnovi: one u Splitu i Makarskoj te pridonio uspostavi novoga KBF-a u Splitu. Uz to, Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja u Hrvatskoj, pribavio je (kupio) tri nova građevinska zemljišta za koja je od državnih i crkvenih vlasti dobio dozvole te kao provincijal donio odluke (dekrete) o gradnji. Za vrijeme nehumanog i nametnutoga Domovinskog rata u Hrvatskoj (1990. – 1995.), porušena su 122 crkvena objekta (crkve, župne kuće i pomoćni gospodarski objekti), kojim upravlja Franjevačka provincije Presvetog  Otkupitelja u Hrvatskoj. Za vrijeme provincijalstva fra Jure Brkana mnogi su od tih objekata obnovljeni, a neki su izgrađeni novi. Posebno se bavi proučavanjem kanonskoga prava i povijesti franjevačkoga školstva u Dalmaciji. Pisac je više knjiga (ovo je deseta samostalna knjiga) i mnoštva članaka. Sada je, crkveni sudac II. stupnja Interdijecezanskog suda u Splitu te predavač na postdiplomskom studiju na KBF-u Split, također je i promicatelj pravde u kauzi sluge Božjega fra Ivana Perana i profesor na Studiju Teologija posvećenoga života.
 

Nives Matijević

Povezani članci

Hrvat nuncij u Africi

HF

Ugrožena fešta svetoga Duje

HF

Carl Lampert, svećenik triput suđen na smrt

HF

Sveti plod

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...