Hrvatski Fokus
Religija

Za bolje upoznavanje i istraživanje “Knjige psalama”

Knjiga fra Marijana Vugdelije – Psalmi: 1 – 24. Njihovo porijeklo i značenje

 
 
U Biblioteci 'Službe Božje' izišla je nova knjiga umirovljenog profesora Svetog pisma prof. dr. fra Marijana Vugdelije „Psalmi: 1-24. Njihovo porijeklo i značenje“, koja donosi egzegetsko-teološke informacije i duhovno razmišljanje, za bolje upoznavanje i istraživanje neiscrpne „Knjige psalama“. To je prvi svezak planiranog komentara cijele Knjige psalama čemu je autor, kako sam kaže, odlučio posvetiti „posljednju dionicu svoga života“, a posvećuje je sv. Jeronimu Dalmatincu o 1600. obljetnici njegova preminuća.
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2020/12/www.franjevci-split.hr_wp-content_uploads_2020_06_Vugdelija1.jpg
Prof. dr. sc. fra Marijan Vugdelija poznat je i istaknut hrvatski bibličar. Punih 35 godina predavao je biblijske znanosti, počevši od 1981. godine na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj pa do 2016. godine, kada je otišao u mirovinu kao redoviti profesor Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu. Objavio je deset knjiga, priredio dva zbornika i autor je brojnih znanstvenih članaka s područja biblijske egzegeze i teologije.
Komentari i istraživanja Knjige psalama, koji su proteklih nekoliko desetljeća objavljivani na velikim svjetskim jezicima, sada su dostupni i na hrvatskom jeziku zahvaljujući ovoj knjizi prof. Vugdelije. Naime dr. Vugdelija pročitao je brojne publikacije o Knjizi Psalama i – sukladno znanstvenim pravilima provjerljivog citiranja i konzultiranja – preuzeo je najbolje iz tih publikacija i učinio je to sada dostupnim i na hrvatskom jeziku u komentaru Psalama 1 – 24. Dodatna je vrijednost i originalnost ove knjige sadržana u činjenici da autor donosi vlastiti prijevod svakog od 24 psalma koji komentira. Taj prijevod, prema riječima prof. Vugdelije, „nastoji ostati vjeran hebrejskom tekstu dok zadržava poetsku segmentaciju“. Riječ je, dakle, o hrvatskom prijevodu koji pomaže čitatelju približiti se hebrejskom poetskom izričaju. U odnosu na najrašireniji hrvatski prijevod Knjige psalama (Filibert Gass), ovaj Vugdelijin prijevod Psalama 1 – 24 inovativan je na leksičkoj razini i na razini sintakse. Naime, dr. Vugdelija često prevodi hebrejske riječi novim, nijansiranim hrvatskim riječima i taj Vugdelijin prijevod često unosi novi ritam u iskazni slijed.
 
Budući da se radi o prvom svesku, prvi dio knjige sadrži Predgovor i Uvodni dio, a oboje su zapravo opširan uvod u Knjigu psalama, s tim da se u Predgovoru govori općenito o psalmima, njihovoj trajnoj vrijednosti, molitvenom karakteru i daju se temeljne smjernice za ispravno čitanje i tumačenje psalama, dok se u Uvodnom dijelu govori o posebnim temama povezanima s psalmima.
U ostatku ovoga prvog sveska dr. Vugdelija je preveo s hebrejskoga izvornika te protumačio prva dvadeset i četiri psalma. Svaki od 24 psalma autor obrađuje kroz prizmu triju istih naslova: A. Uvodne opaske; B. Tumačenje teksta; C. Zaključne misli. Uvodne opaske za svaki od 24 psalma sadrže dva podnaslova. Prvi podnaslov glasi 'Prijevod', a drugi podnaslov glasi 'Povijesne i literarne opaske'. Jedino su za Psalam 1 te uvodne opaske proširene dodatnim podnaslovima u kojima je obrađena kontekstualna funkcija toga psalma i Psalma 2.
 
Tumačenju teksta posvećeno je najviše prostora prilikom obrade pojedinih psalama. Tumačenje teksta slijedi strukturu utemeljenu na književnoj vrsti i sadržaju dotičnog psalma. Ta struktura je vrlo često artikulirana u tri dijela (Ps 1; 3; 4; 6; 8; 12; 13; 14; 24). Postoje strukture sastavljene od još većeg broja dijelova, kao što su, primjerice, strukture od četiriju dijelova (Ps 10; 16), ili od pet dijelova (Ps 2; 5; 7) ili strukture od šest dijelova (Ps 9; 17). Postoje, međutim, i strukture od samo dva dijela (Ps 11; 15; 20; 21; 23). Tri psalma imaju dvije odvojene strukture. Tako u Ps 18 prva struktura je šestodijelna (18,2‑21: individualna pjesma), a druga je trodijelna (18,32‑51: kraljevska pjesma). U Ps 19 dvodijelna je i prva struktura (19,1‑7: nebesa pripovijedaju slavu Božju) i druga struktura (19,8‑15: čudesnost Božjega zakona). U Ps 22 prva struktura je trodijelna (22,1‑22: vapaj nevoljnika), a druga je dvodijelna (22,23‑32: zahvaljivanje Bogu).
 
Na kraju prikaza i tumačenja svakog psalma, pod naslovom C. Zaključne misli, sažeto su na nekoliko stranica izloženi teološka poruka i egzistencijalno značenje dotičnog psalma. Bibliografija na kraju knjige sadrži 445 bibliografskih jedinica. Riječ je o novijim i najnovijim publikacijama o Knjizi Psalama, uključivo s 2016. godinom. Jedna citirana publikacija je iz 2020. godine. Među citiranom literaturom nalaze se prvorazredni komentari Knjige Psalama, zatim brojne monografske studije i egzegetsko‑teološki članci o pojedinačnim psalmima ili o pojedinim redcima unutar pojedinih psalama. „Knjiga „Psalmi: 1-24. Njihovo porijeklo i značenje“ istinsko je obogaćenje biblijske literature na hrvatskom jeziku, napisao je recenzent dr. sc. Ante Popović, profesor Svetog pisma na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, naglasivši da će narednim desetljećima knjiga dr. Vugdelije bit nezaobilazno i dragocjeno referencijalno djelo za svako ozbiljnije istraživanje psalama i Psaltira.
 

Nives Matijević

Povezani članci

Kooptirani kršćani

HF

Marijanski zavjet za domovinu

HF

Zahvalnost Bogu

HF

Obiteljski križni put, 6. postaja

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...