Hrvatski Fokus
Znanost

Izloženost elektromagnetskom polju dovodi do promjena u oksidativnoj ravnoteži

Procjena moguće korelacije između oksidativnog stresa i izloženosti magnetskim i elektromagnetskim poljima i njihove pretpostavljene učinke na zdravlje

 

IZVJEŠĆE ŠVICARSKE EKSPERTNE SKUPINE O UČINCIMA ELEKTROMAGNETSKIH POLJA – „Izvješće švicarske ekspertne skupine potvrđuje da niska razina zračenja elektromagnetskih polja (EMF-a) uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme, posebno za djecu, starije osobe i one s postojećim bolestima.“

BERENIS, švicarska ekspertna skupina za elektromagnetska polja i ne-ionizirajuće zračenje objavila je 21. 1. 2021. posebno izdanje Biltena.

Specijalno izdanje Berenisovog biltena pripremljeno je temeljem ugovora sa Švicarskim saveznim uredom za okoliš (Swiss Federal Office for the Environment, FOEN).

„Ovo posebno izdanje Berenisovog biltena sadrži ažuriranu procjenu moguće korelacije između oksidativnog stresa i izloženosti magnetskim i elektromagnetskim poljima i njihove pretpostavljene učinke na zdravlje. U tu svrhu, relevantne studije na životinjama i stanicama objavljene između 2010. i 2020. godine identificirane su i sažete. Prošireno izvješće u kojem će biti predstavljene ove nedavne studije detaljnije će uskoro objaviti FOEN. Ovo posebno izdanje sadrži kratku verziju izvještaja.“

Na pitanje „Postoje li dokazi za oksidativni stres uzrokovan elektromagnetskim poljima?“ odgovor su dali prof. Meike Merissen sa Sveučilišta u Bernu i dr. David Schürmann sa Sveučilišta u Baselu. Prof. Merissen i dr. Schürmann istražili su postoje li znanstveni dokazi o negativnim zdravstvenim učincima elektromagnetskih polja te su istražili postojeće rezultate provedenih istraživanja na pokusnim životinjama i stanicama u posljednjih deset godina; svi korišteni rezultati za potrebu ovog znanstvenog pregleda objavljeni su u znanstveno-recenziranim publikacijama  – ukupno 150 znanstvenih studija u razdoblju od 2010. do 2020.  Berenis je na temelju toga objavio značajnu procjenu postojećih znanstvenih dokaza o oksidativnom stresu: rezultati većine provedenih istraživanja otkrili su učinke koji bi mogli biti još ozbiljniji kod osoba s postojećim zdravstvenim poremećajima i/ili bolestima te kod najranjivijih skupina mladih i starijih osoba. Znanstveni pregled koji je objavio Berenis u posebnom izdanju Biltena ujedno je i znanstvena potvrda i dokaz o štetnim učincima neionizirajućeg zračenja jer „većina studija provedenih na životinjama i više od polovice studija provedenih na stanicama otkrivaju / ukazuju na POVEĆANI OKSIDATIVNI STRES uzrokovan radiofrekventnim zračenjem elektromagnetskog polja (RF-EMF) ili ekstremno niskom frekvencijom magnetskog polja (ELF-MF). Autori ističu da usprkos nekim određenim metodološkim propustima u pojedinim istraživanjima, posve je jasno da „izloženost elektromagnetskom polju, čak i u rasponu niskih doza, dovodi do promjena u oksidativnoj ravnoteži.“ Stoga se može zaključiti da elektromagnetsko polje kao faktor okoliša ima utjecaj u stvaranju tzv. reaktivnih vrsta kisika (ROS) i djeluje kao okidač oksidacijskog stresa.

Nadalje, postojeća stanja poput imunodeficijencije ili bolesti (npr. dijabetes, neurodegenerativne bolesti) utječu negativno na obrambene mehanizme organizma, uključujući i antioksidativnu zaštitu: „Stoga je moguće da pojedinci s takvim postojećim stanjima imaju mnogo ozbiljnije zdravstvene posljedice.“ Organizmi i stanice općenito su sposobni reagirati na oksidativni stres, pa su mnoge studije pokazale i prilagodbu organizma i stanica na izloženost elektromagnetskom polju i to nakon faze oporavka. Međutim, ta prilagodba može izostati kod osoba s postojećim zdravstvenim problemima i/ili poremećajima, a sam učinak elektromagnetskog polja kod takvih osoba je mnogo ozbiljniji. Nadalje, studije su također pokazale da vrlo mlade osobe kao i starija populacija mogu imati nedostatno učinkovitu reakciju na oksidativni stres uzrokovan učinkom elektromagnetskog polja, što se dakako odnosi i na druga opterećenja koja mogu izazvati oksidativni stres.  „Stoga je potrebno provesti daljnja istraživanja pod standardnim uvjetima kako bismo bolje razumjeli i potvrdili ove fenomene i opažanja,“ ističu švicarski stručnjaci.

„Većina znanstvenih studija provedena na životinjama istraživala je oksidativni stres i elektromagnetska polja ispitujući moguće učinke na NERVNI SUSTAV i reprodukciju, a prevladavaju studije o povećanom stvaranju reaktivnih vrsta kisika (ROS) i/ili antioksidativnim zaštitnim mehanizmima u mozgu ili specifičnim moždanim regijama. …“ Nadalje, „slični rezultati istraživanja učinka elektromagnetskog polja (radiofrekventnog i WiFi) na limfoidni sustav otkrili su ovisnost o dobi. Vrlo mlade životinje ne mogu kompenzirati oksidativni stres, čak ni poslije faze oporavka, dok starije životinje mogu kompenzirati oksidativni stres nakon potpunog razvoja antioksidativnog zaštitnog sustava. …. A povećani oksidativni stres utvrđen je u imunim stanicama kao i u leukemičnim stanicama. Ovo povećanje oksidativnog stresa uglavnom je privremeno a procesi uzrokovani učinkom elektromagnetskog polja jednim su dijelom slični normalnom imunološkom odgovoru. …“

Dakako, ispitani su i učinci elektromagnetskog polja na plodnost i razvoj fetusa jer su organizmi u razvoju jednako kao i stanice najosjetljiviji na vanjske stresne faktore. „Većina znanstvenih rezultata je iz provedenih studija na životinjama o funkcionalnim i morfološkim oštećenjima spermatozoa pod utjecajem radiofrekventnog zračenja elektromagnetskog polja što je povezano s povišenjem reaktivnih vrsta kisika/ROS-a, smanjenjem antioksidativnog kapaciteta i lipidnom peroksidacijom. … Studija o oštećenjima u ranom stadiju trudnoće ukazuje na smanjenu implantaciju blastocita. …“

„Dijabetes (šećerna bolest) jedan je od rizičnijih faktora gdje kod osoba izloženost zračenju elektromagnetskog polja uzrokuje povećani oksidativni stres koji se ne može kompenzirati.“   

„Reaktivne vrste kisika, ROS, uključene su u brojne procese u organizmu, uključujući i staničnu signalizaciju ili komunikaciju koja, pojednostavljeno rečeno, predstavlja dio složenog sustava komunikacije koji upravlja osnovnim staničnim aktivnostima i koordinira stanična djelovanja. Stoga se fiziološka koncentracija reaktivnih vrsta kisika u stanicama treba održavati i upravljati pod utjecajem zaštitnih mehanizama: antioksidativnih enzima i antioksidansa. S druge pak strane, vanjski i unutarnji faktori utječu na količinu reaktivnih vrsta kisika/ROS promjenama u aktivnosti enzima koji formiraju ROS ili razgrađuju ROS. Primjer: povećana potreba za energijom tijekom bilo koje fizičke aktivnosti vodi k privremenom oksidativnom stresu, isto tako brojni stresni faktori okoliša poput UV svjetlosti ili radioaktivnog zračenja djeluju preko formiranja ROS-a. Oksidativna neravnoteža ima negativan učinak na mnoge značajne fiziološke procese i funkcije kao što su: upala, stanična proliferacija i diferencijacija, zaraštavanje rana, aktivnost neurona, reproduktivnost i ponašanje i dr. jer utječe na promjenu biokemijskih procesa ili čak uzrokuje oštećenje DNK ili peroksidaciju masti. Osobito su promjene u staničnoj prolifereciji i diferencijaciji vrlo usko povezane s kancerogenezom te s rastom i razvojem organizma.“

Tek posljednjih nekoliko godina istražuje se utjecaj elektromagnetskog polja na stanice imunog sustava. Naime, funkcioniranje imunog sustava u svojoj biti povezano je sa stvaranjem reaktivnih vrsta kisika i slobodnih radikala dušikovog oksida, NO. Dušikov oksid ima ulogu u stanicama imunog sustava kao i u drugim tipovima stanica te je važna glasnička supstanca kratkog životnog vijeka, a sudjeluje u reguliranju krvotoka i vazodilataciji, kao i u funkciji neurona i u imunološkoj rekaciji odn. obrani. I dok fiziološka koncentracija slobodnih radikala dušikovog oksida nema toksičan učinak per se, može spontano reagirati sa superoksidom te tako stvarati visoko reaktivne peroksinitrite, a to može rezultirati oštećenjem DNK i proteina, a isto je tako angažiran i u obrani makrofaga protiv infekcija. Na temelju znanstvenih činjenica može se zaključiti da supresija jednako kao i neprestana aktivacija ovih procesa pod utjecajem elektromagnetskog zračenja može imati negativne zdravstvene posljedice i to dugoročno. Iz tog razloga istražuje se učinak elektromagnetskog polja na različite aspekte imunološke reakcije kao i na razvojne stadije hematopoetskih stanica i moždanih imunih stanica (mikroglia).

Reaktivne vrste kisika, ROS, biološki su najznačajniji slobodni radikali. ROS je zajednički naziv za radikale kisika u koje ubrajamo: superoksidni, hidroksilni i peroksilni radikal; ovdje se ubrajaju i vodikov peroksid (H2O2), hipokloritna kiselina (HClO) i tzv. singletni kisik (O2) koji nisu slobodni radikali u pravom smislu, ali tijekom nekoliko reakcija iz njih mogu nastati slobodni radikali. Reaktivne vrste kisika uklanjaju se iz organizma postupkom tzv. enzimske katalize, a svi antioksidansi su ključni u mehanizmu obrane organizma od oksidativnog stresa. Kemijske reakcije oksidacije i redukcije temelj su svih biokemijskih procesa koji omogućuju biološke aktivnosti i život. Za normalnu funkcionalnost stanica i organizma esencijalno je da molekule oksidacije i redukcije budu u ravnoteži i to se naziva redukcijsko-oksidativni ekvilibrij – koji je pod nadzorom i upravljanjem vlastitih staničnih senzora, puteva stanične signalizacije i mehanizama obrane od reaktivnih vrsta kisika. Ukoliko se neravnoteža razvija dalje u smjeru povećanja oksidativnih procesa, tada govorimo o OKSIDATIVNOM STRESU. Oksidativni stres primarno se razvije kada količina reaktivnih vrsta kisika/ROS postane prevelika u odnosu na kapacitet neutralizacije mehanizama obrane. Ukoliko stanje oksidativnog stresa traje duže vremensko razdoblje ili se ponavlja, tada to dovodi do promjene u biološkom materijalu s posljedicom defektnog funkcioniranja stanica i organa. A posljedica toga je razvoj brojnih bolesti: karcinoma, dijabetesa, kongenitalnih malformacija ili neurodegenerativnih bolesti.                                                            

„Odgovarajuće hipoteze i eksperimentalni nalazi sažeti su i raspravljeni u znanstvenim pregledima kao i u izvješćima javnih organizacija [1-12]. Usprkos nekim dokazima o stvaranju reaktivnih vrsta kisika/ROS-a i oksidativnog stresa pod utjecajem zračenja elektromagnetskog polja, znanstveni konsenzus još nije postignut, posebno kada je riječ o mogućim negativnim i dugoročnim učincima na naše zdravlje.“

Izvješće švicarske ekspertne skupine Berenis postalo je jedno od najvažnijih dokumenata u američkom slučaju EHT et al. protiv FCC-a. Naime, Environmental Health Trust, EHT, američki znanstveni „think thank“ kojeg predvodi ugledna znanstvenica i dobitnica priznanja i nagrada dr. Devra Devis, PhD, MPH, vodi slučaj protiv američkog Saveznog povjerenstva za komunikacije (Federal Communication Commission, FCC) na američkom Prizivnom sudu za okrug Columbia. EHT je ‘udružio snage’ s drugim uglednim organizacijama i stručnjacima (Children’s Health Defense, Consumers for Safer Phones i brojni drugi stručnjaci) te zahtijevaju od Suda da naredi FCC-u konačno ukidanje i ažuriranje FCC-ovih 25 godina starih smjernica za radiofrekventno zračenje iz mobilnih telefona, baznih stanica, bežične tehnologije/WiFi, 5G i drugih uređaja bežične komunikacije. Nadalje, EHT je radio više od desetljeća na zaštiti javnosti od radiofrekventnog zračenja, svjedočio u Kongresu i objavio kritičko istraživanje zašto su upravo djeca najranjivija. No, „FCC je godinama zanemarivao naše opsežne podneske/prijave koji jasno i dokumentirano dokazuju štetnost. Kao što nas nasljeđe olova, azbesta i duhana uči, ovo pitanje zahtijeva neposrednu pozornost naše savezne Vlade u cilju zaštite zdrave budućnosti naše djece“, izjavila je dr. Devra Davis. 

Izvor:

BERENIS: „Newsletter od the Swiss Expert Group on Electromagnetic fields and Non-ionising radiation,“ PDF; 21. 1. 2021.; specijalno izdanje Biltena; www.bafu.admin.ch

Environmental Health Trust / Video: „Massive Scientific Evidence Ignored by FCC: Listen to Court Hearing Live on Monday;“ 21. 1. 2021.; https://ehtrust.org

Rodjena Marija Kuhar, dr. vet. med.

Povezani članci

Genetski modificirana soja u crijevu stvara formaldehid

HF

Weberovo izvješće je izvješće Monsanta

HF

Skrb za duševno zdravlje

HF

Mora, oceani i mikroplastoza

hrvatski-fokus

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...