Hrvatski Fokus

U 2020. godini imamo 11.605 umrlih od kardiovaskularnih bolesti, 4.856 umrlih od raka, 1.537 umrlih od respiratornih bolesti, 3.136 umrlih od svih ostalih četrnaest službeno evidentiranih bolesti i 2.146 umrlih od COVID-a 19

 

Od travnja 2020. godine FZJZ u javnost objavljuje informaciju da je COVID 19 smrtonosni virus. Pokazuje li to statistika stvarno ili ne?

Prije svega, valja podsjetiti na sljedeće činjenice:

I.) 155 hitna sjednica Vlade F BiH:

Vlada Federacije BiH je na hitnoj sjednici 15. 11.2020. godine donijela zaključak br. 164/2020 o proglašenju virusa korona zaraznom bolešću čija je prevencija i kontrola od interesa za F BiH. Vlada F BiH je do ovog zaključka donijela na temelju informacija Svjetske zdravstvene organizacije koja je 30. siječnja 2020. godine proglasila virus korona javnozdravstvenom izvanrednom situacijom od međunarodnog značaja. U to vrijeme u F BiH nije bilo zaraženih osoba.

II.) 214. tematska sjednica Vlade F BiH:

Vlada F BiH je 16. ožujka 2020. godine donijela Odluku br. 420/2020 o proglašenju stanja nesreće u FBiH uzrokovane virusom korona zaključak u vezi s tim. Tek 11. ožujka 2020. godine pojavile su se prve tri zaražene osobe u FBiH i od tog datuma počinju se izrađivati ​​dnevna izvješća o broju zaraženih osoba. 16.03. 2020. godine, na dan odluke Vlade, bilo je 4 zaraženih.

III.) Naredba Federalne krizne službe:

Federalni stožer civilne zaštite izdao je Naredbu br. 12-40-6-148-25/20 od 19. ožujka 2020. o obustavi javnog linijskog i izvanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prometu, kada je u FBiH bilo 17 zaraženih, a nijedan nije obolio.

U naredbi se izričito navodi “zbog promjena epidemiološke situacije u svijetu, europskoj regiji i Bosni i Hercegovini, kao i procjene epidemiološkog rizika”. Navedenu procjenu epidemiološkog rizika morao je napraviti FZJZ,

Cjelokupni pregled epidemiološke situacije o kojoj nas FZJZ revno informira nije nimalo vjerodostojan.1.) neslaganje oko epidemioloških podataka2020: 40.243 VIŠE IZLJEČENIH OD BOLESNIH OSOBA!!Previše pogrešaka ne može biti slučajno, već samo namjerno. PHIP raspolaže s dva izvora podataka o stanju virusa COVID 9 u FBiH, Biltenom i Epidemiološkom situacijom. Ova dva dnevna i mjesečna dokumenta imaju vrlo različite podatke o istim stavkama, kao na primjer kada tvrtka vodi dvostruke knjige, jednu o stvarnoj zaradi, a drugu kako bi izbjegla plaćanje poreza. Stoga se stječe dojam da je “Bilten” rađen za potrebe Zavoda, a “Epidemiološka situacija” za javnost, s namjerom da bude senzacionalistički i širi strah i paniku među građanima.

Tablica br. 1, Brojčane razlike između Biltena i epidemiološke situacije

I period II Epid.sit. III Bilten IV razlika V Bilten VI Epid.sit. VII razlika
zaraženi bolesni bolesni ozdravljeni
III 2020 152 152
IV 2020 698 698
V 2020 178 178
VI 2020 630 630
VII 2020 1935 od 14.07. 1935 od 14.07.
VIII 2020 12293 4101 8192 4101 8535 4434
IX 2020 17837 4955 12882 4955 14039 9084
X 2020 30603 8721 21882 8721 19284 10563
XI 2020 65128 14126 51002 14126 37294 23168
XII 2020 71187 12043 59144 12043 52286 40243
I 2021 72953 64812
II 2021 84365 76457
III 2021 111400 88895
IV 2021 130369 112256
V 2021 133319 123007

Dokaz: Bilteni i epidemiološke situacije za kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac 2020. Bilten ima podatke iz ožujka 2020., a Epidemiološka situacija od 14. srpnja 2020.“Bilten” je uključivao bolesne, a “Epidemiološka situacija” izliječene. Ti se podaci nalaze u V i VI zelenim okomitim stupcima u gornjoj tablici. U kolovozu 2020. imamo 4.101 oboljelu osobu u “Biltenu” a u “Epidemiološkoj situaciji” 8535 izliječenih, odnosno 4434 više izliječenih nego oboljelih, u rujnu 2020. u “Biltenu” imamo 4955 oboljelih osoba iu “Epidemiološkoj situaciji” “Izliječeno je 14039, dakle imamo 9084 više izliječenih nego oboljelih, u listopadu 2020. u “Biltenu” imamo 8721 oboljelu osobu a u “Epidemiološkoj situaciji” 19284 izliječenih, odnosno 10536 više izliječenih nego oboljelih, u studenom 2020. Bilten” imamo 14126 oboljelih i “Epidemiološka situacija” 37294 izliječenih, odnosno 23168 više od pacijenata, a u prosincu 2020. godine u “Biltenu” imamo 12043 pacijenata i “Epidemiološka situacija” 52286 izliječenih. Zapravo, FZJZ je pokazao 40243 VIŠE IZLJEČENIH OD BOLESNIH OSOBA! !!2.) Odnos između umrlih i ozdravljenih2021: 92% stanovništva je izliječeno, a 3,95% umirePrema posljednjim dostupnim podacima, koji sadrže kumulativne podatke od srpnja 2020. do 22. studenog 2021., FZJZ tvrdi da je tog datuma bilo 162.897 osoba zaraženih COVID-om 19. Od tog broja imamo 149.870 izliječenih osoba, što je 92 % stanovništva FBiH. Od istog broja zaraženih imamo 6450 umrlih, što je ukupno 3,95% stanovništva FBiH. Ostatak do 100% je kategorija još uvijek aktivno bolesnih.3.) zastupljenost starijeg stanovništva u ukupnom broju umrlih2020: 34,77% umrlih bilo je u dobi između 80 i 104 godineU 2020. umrle su 4323 osobe više nego 2019. godine. Epidemiološka služba PZZ vrlo je često isticala da su starije osobe najviše izložene riziku od virusa COVID 19.Broj umrlih brojimo iz Biltena FZJZ-a, njih 2146. Od ukupno umrlih u 2020. godini 1145 osoba u dobi od 91-104 godine rođenih od 1919. do 1928. godine i 7907 osoba u dobi od 81-90, rođenih od 1929. do 1938. godine. , što je ukupno 9052. To bi značilo da je 4,39% umrlih bilo između 91 i 104 godine i 30,38% između 81 i 90 godina. FZJZ je sakrio da je to očekivana prirodna krivulja mortaliteta u ovoj dobi.4.) Pouzdanost podataka o uzroku smrti:18 prethodnih godina: za 27.323 smrti uzrok smrti je nepoznatNajveći poraz javnog zdravstva umrlo je od nepoznatog uzroka bolesti, od čega ukupno 11.536 i tzv. nerazvrstanih, kojih je u 18 godina bilo ukupno 16 201. Ako se zbroje ove dvije stavke s nepoznatim, dobiva se brojka od 27 373 umrlih zbog kojih se ne zna iz kojeg razloga su umrli.6.) Prikaz umrlih od virusa COVID 19 u odnosu na umrle od drugih bolesti2020: 44,59% smrtnih slučajeva su kardiovaskularni bolesnici, 18,65% od raka i 0,079% od COVID-a 19 

Tablica br. 2

Vrsta bolesti
godina kardiovaskul. karcinom neklasificirani trovanja nepoznato respiratorni
2002 9 018 3 220 1 008 242 862 522
2003  9 853 3 343 1 147 354 749 571
2004 9 830 3 302 933 340 1019 555
2005 10 319 3 518 774 306 1248 727
2006 10 038 3 593 1 060 376 844 606
2007 10 546 3 722 841 360 918 643
2008 10 509 3 832 1 062 605 813 558
2009
2010 11 036 4 123 1 024 583 404
2011 10 589 4 228 964 545 456 709
2012 11 028 4 490 583 508 543 814
2013 10 914 4 217 832 501 579 837
2014 10 536 4 421 763 476 465 843
2015 11 672 4 607 515 507 495 1054
2016 11 211 4 592 489 492 542 915
2017 10 914 4 217 832 501 579 837
2018 11 043 4 664 892 494 464 1134
2019 10 560 4 868 1288 448 570 1227
2020 11 605 4 856 1194 443 565 1537
Ukupno: 191 221 73813 16201 8081 11 536 14 089

Bez 2009.

U 2020. godini imamo 11.605 umrlih od kardiovaskularnih bolesti, 4.856 umrlih od raka, 1.537 umrlih od respiratornih bolesti, 3.136 umrlih od svih ostalih četrnaest službeno evidentiranih bolesti i 2.146 umrlih od COVID-a 19.Podaci za bolesti dišnog sustava u posljednjih 18 godina pokazuju stalni porast broja umrlih, pa dok smo 2002. godine imali 522 umrla, 2018. imamo 1134 umrla, 2019. 1227 umrlih, a 2020. 1537 umrlih od respiratornih bolesti.Napomena br.1: Prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti ICD, kardiovaskularne bolesti se u tablici nazivaju bolestima krvožilnog sustava, a karcinomi se nazivaju neoplazme.Napomena 2: Prva skupina navedena je u statistici pod naslovom “Simptomi, znakovi i abnormalni klinički nalazi i laboratorijski nalazi koji nisu drugdje svrstani”, a druga skupina pod naslovom “nepoznato”.6.) Ukupan broj umrlih od COVID-a 192020: Broj smrtnih slučajeva FZJZ-a se ne podudaraOd veljače 2020. COVID 19 dobio je pristupni kod posebne namjene od U 08 do U 99 u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (ICD, 10 revizija).Prema Biltenu FZJZ od 29.12.2020., koji je posljednji objavljen Bilten u 2020. godini, imamo 2146 umrlih od virusa COVID 19. FZJZ je Federalnom zavodu za statistiku prijavio broj koji se razlikuje od Biltena FZJZ.Točnije, u Biltenu Federalnog zavoda za statistiku FBiH prijavljeno je 2690 slučajeva smrti od virusa COVID-19.2020.: Broj umrlih se ne podudaraPostotak smrtnih slučajeva može se izračunati po tri osnova:1.) ako se ukupan broj umrlih od 26062 za 2020. godinu iz Federalnog zavoda za statistiku i ukupan broj umrlih od COVID 19 stave u međusobni odnos, dobiva se da je od virusa COVID 19 umrlo 10,35% stanovništva FBiH. .2.) ako se ukupna populacija od 2713700 stanovnika za 2020. godinu iz Federalnog zavoda za statistiku i ukupan broj umrlih od COVID-a 19 od 2696 za 2020. godinu stave u međusobni odnos, dobiva se da je od virusa COVID 19 umrlo 0,099% stanovnika FBiH. . Treba naglasiti da je smrtovnica izdana bez obdukcije, što je jedini relevantan dokaz o uzroku smrti. Treba naglasiti da je smrtovnica izdana bez obdukcije, što je jedini relevantan dokaz o uzroku smrti, što znači da ovu informaciju treba prihvatiti s velikom rezervom.Raspon pogreške u ova tri izvora podataka o umrlim je prevelik i vjerujem da značajno utječe na vjerodostojnost podataka o umrlim.7.) ukupan broj zaraženih u 2020. godini:2020.: Zaraženo 2,62% stanovništva FBiH.29.12. U 2020. godini bilo je 65.128 zaraženih virusom COVID 19, što je 2,62 % od ukupnog broja2.713.700 stanovnika u FBiH, što znači da virus uopće nije imao visoko virusno opterećenje.8.) Od 2002. godine u FBiH su umrli:2002 17175 stanovnika ….. 2003 18 259 stanovnika ….. 2004 18 350 stanovnika …..2005 19 293 stanovnika ….. 2006 18 678 stanovnika ….. 2007 19 428 stanovnika …..2008. 19.480 stanovnika ….. 2009.-nedostaju podaci … 2010. 20.482 stanovnika …..2011. 20 208 stanovnika ….. 2012. 20 859 stanovnika ….. 2013. 20 465 stanovnika …..2014. godine 20.465 stanovnika ….. 2015. godine 21.703 stanovnika ….. 2016. godine 21.105 stanovnika …..2017. godine 21.689 stanovnika ….. 2018. godine 21.442 stanovnika ….. 2019. godine 21.703 stanovnika …..2020. godine 26026 stanovnika9.) uništavanje dokaza:u predmetu su zavedeni navedeni podaci: br. T 09 0 KFTA 166916 21, podnesak br. 2 od 29. 11. 2021. i podneskom br. 3 od 1. 12. 2021, Kantonalno tužilaštvo Sarajevo. Na web stranici objavljeno je niz prijava FZJZ-a u obliku word dokumenata čiji sadržaj svatko može mijenjati, što znači da ti podaci uopće nisu zaštićeni od zlouporabe. Ostali dokumenti FZJZ su u PDF formatu.

Jagoda Savić

Povezani članci

Muslimani prijete bugojanskom župniku fra Hrvoju Radiću

hrvatski-fokus

Latićeva izravna optužba Turske i Erdoğana

HF

Bošnjačko provokativno uzvikivanje Allahu uekber

HF

Strahota ‘građanstva’ bosanskih unitarista

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...