Get Adobe Flash player

Svaki umjetnik pozvan je iznositi svoj doživljaj ljudske egzistencije otvorene Stvoritelju

 
 
Suvremeni hrvatski likovni umjetnik iz Sinja, Miro Čugura, dio svojeg opusa posvetio je sakralnim temama pa tako i najvećem kršćanskom blagdanu, Uskrsu, realizirajući ih većinom u pastelu ali i u akrilu, varirajući na svoj, osobni, vrlo neposredan način, niz klasičnih motiva, ne obazirući se ni na koga, ne prateći ili oponašajući stil izvedbe drugih.
https://www.politikaplus.com/upload/images/gallery/foto/slika%20miro%20%C4%8D%20Getsemani%20pastel%2040x60cm.jpg
Osjećaj bliskosti, koji je tako uočljiv u ovom nizu slika, ključna je karakteristika pristupa sakralnoj temi sinjskog umjetnika. Njegovi naizgled jednostavni pasteli, ponajprije jasno govore o dubokoj doživljenosti i proživljenosti slikara s temom koju iskreno slika.
 
O složenosti izrade sakralnih motiva, izvrsno je govorio akademski slikar i profesor na splitskoj Akademiji likovnih umjetnosti, Josip Botteri Dini u više navrata. Na pitanje kako umjetnici pristupaju sakralnom motivu kaže:
https://www.politikaplus.com/upload/images/gallery/foto/slika%20miro%20%C4%8D%20Cvjetnica%20pastel%2060x40cm.jpg
„Svaki umjetnik pozvan je iznositi svoj doživljaj ljudske egzistencije otvorene Stvoritelju kroz svoju umjetnost. Mi govorimo o likovnoj umjetnosti, ne zaboravljajući i druge umjetnosti, glazbu, pjesništvo, književnost. U ovom govoru nitko ne može iskazati isključivo nego vlastiti doživljaj mora umjetnosti u kojem se duša kupa i pliva, prepušta zanosima kroz koje je prolazio umjetnik, dok je meditirao svete teme.“ Sve ovo vrijedi i za Miru Čuguru, slikara iz Sinja.
 

Miroslav Pelikan

Objavljena knjiga fra Jure Brkana Crkveno-pravni sustav Katoličke crkve prema masoneriji

 
 
Fra Jure Brkan, redoviti profesor kanonskoga prava u miru, objavio je jedanaestu samostalnu knjigu pod naslovom „Crkveno-pravni stav Katoličke Crkve prema masoneriji“. Recenzenti knjige su prof. dr. sc. Josip Šimunović i prof. dr. sc. Josip Mužić. Knjigu je izdala Služba Božja.
https://i0.wp.com/franjevci-st.com/wp-content/uploads/2020/02/Capture-12.png?fit=800%2C422&ssl=1
Kako navodi u predgovoru urednik knjige doc. dr. sc. Ivan Macut, važnost ove knjige ogleda se u više elemenata. Ponajprije, autor u knjizi masoneriju smješta u jedan širi kontekst kako bi pokazao nespojivost njihova pogleda na svijet, na čovjeka i na Boga u odnosu na kršćanski pogled na iste stvarnosti. Uz to, autor jasno piše kako je cilj masonerije boriti se protiv Katoličke Crkve, a na poseban način protiv Svetog Oca Pape. Nadalje, ova je knjiga važna i zbog toga što nam pokazuje razvoj stava Katoličke Crkve u okviru katoličkog zakonodavstva u odnosu na masoneriju. Na koncu, autor jasno članovima Katoličke Crkve poručuje da upis u društvo koje rovari protiv Katoličke Crkve – masoneriju te zastupanje stavova i nauka koje oni zastupaju, dovodi do toga da budu kažnjeni različitim crkvenim kaznama, pa i onim najtežima – ekskomunikacijom, a sve radi odvraćanja od njihova puta i povratka u puno zajedništvo s Katoličkom Crkvom.
 
Knjiga u rukopisu, osim uvoda, zaključka, dodataka – Očitovanje o masonskim udruženjima Svete Kongregacije za nauk vjere, sažetaka s ključnim riječima na hrvatskom i engleskom jeziku, izabrane bibliografije, sadrži pet poglavlja.
U prvom poglavlju autor govorio općenito o masoneriji. Masonsko djelovanje pokriveno je velom tajne, pa je ono što nalazimo u prvom poglavlju odličan zbir činjenica o masoneriji prikupljenih iz domaće i strane literature. Tako, na stranicama prvog poglavlja možemo saznati o masonskim Konstitucijama, braći masonima, masonskoj zakletvi i masonskoj tajni, masonskim ložama i početcima masonerije, nekim masonskim simbolima, stavu masonerije prema Katoličkoj Crkvi i obrnuto, stavu Katoličke Crkve prema slobodnim zidarima.
U drugom poglavlju autor se ukratko osvrće na temeljne masonske ideje, masonski svjetonazor koji utječe općenito na stav Katoličke Crkve prema masoneriji posebno na pravni (kanonski) stav. Autor poglavlje razvija kroz obradu dvanaest tema koje su i ujedno i podnaslovi poglavlja. Teme su: masonska filozofija i teologija nespojiva je i nepomirljiva s naučavanjem i djelovanjem Katoličke Crkve; masonerija zastupa sekularizam protiv stare paradigme; crkvena i pravna zaštita vjernika; osnivanje moderne masonerije radi rušenja stare paradigme; početak crkvene zabrane upisa vjernicima u masonsko udruženje;  i danas su masoni jaki; mjerodavni crkveni poglavar mora donijeti kaznenu mjeru; Katolička Crkva ima negativan stav prema masoneriji; o masoneriji možemo pouzdano govoriti od 24. lipnja 1717. godine; biti katolik i mason u isto vrijeme jest apsurd; masonerija je jedno od zabranjenih društava za katolike te Crkva od svoga početka izriče kaznene mjere svojim neposlušnim vjernicima.
Crkveno-pravni stav Katoličke Crkve prema masoneriji prije stupanja na snagu Zakonika iz 1983., naslov je trećeg poglavlja knjige. Nakon obrade temeljnih promišljanja o crkveno-pravnom stavu Katoličke Crkve prema masoneriji, u poglavlju se pomoću triju faza odnosa Katoličke Crkve prema masoneriji, a o kojima govori Ivan Fuček, ukratko obrađuje crkveno- pravni stav Katoličke Crkve prije službenog proglašenja Zakonika kanonskog prava 25. siječnja 1983. godine. Autor u poglavlju predstavlja početke moderne masonerije i osude pojedinih papa koje su usmjerene prema slobodnim zidarima. Na kraju poglavlja, autor informativno progovara o blaženom Alojziju Stepincu i masoneriji.
 
Današnji crkveno-pravni stav Katoličke Crkve prema masoneriji tema je četvrtog poglavlja knjige, u koji autor uvodi slijedećim riječima: „Današnji pravni stav Katoličke Crkve prema masoneriji temeljimo na kan. 1374. Zakonika iz 1983. imajući, razumije se, u vidu kanonsku predaju i ono što je Kongregacija za nauk vjere nakon proglašenja Zakonika (25. 1. 1983.) donijela u Očitovanju (26. 11. 1983.) kao i u  'Razmišljanju' od 23. 2. 1985. U 'Razmišljanju' je Kongregacija za nauk vjere potvrdila stav Crkve iz 'Očitovanja' te je dala svoje tumačenje o naravi masonerije i stavu Katoličke Crkve prema masoneriji nakon 'Očitovanja' i stupanju na snagu Zakonika kanonskog prava (27. 1. 1983.)“. Na tragu istaknutoga, poglavlje donosi govor o kanonu 1374. Te predstavlja donošenje i probleme oko donošenja spomenutog kanona. Nadalje, u poglavlju su prikazane razlike u stavu Katoličke Crkve prema masoneriji kroz povijest Crkve i danas, mogućnosti dijaloga s masonerijom kao i pozicija kardinala Franje Šepera na plenarnoj sjednici od 22. listopada 1981. godine, a u kontekstu donošenja reformiranog kanona 1374.
 
Peto poglavlje knjige obrađuje Stav Kongregacije za nauk vjere prema masoneriji nakon proglašenja Zbornika iz 1983. godine. Radi boljeg shvaćanja odredbe kanona 1374 vrlo je važno, uz izvore za spomenuti kanon i kanonsku predaju, upozoriti i na Declaratio de associationibus massonicis – 'Očitovanje' – (Izjavu) o  masonskim udruženjima – Svete kongregacije za nauk vjere od 26. studenog 1983. godine te potvrdu stava Crkve iz 'Očitovanja' što je nakon malo više od godinu dana 23. veljače 1985. godine tiskano kao Razmišljanje nakon godinu dana od očitovanja Kongregacije za nauk vjere o nepomirljivosti između kršćanske vjere i masonerije. Auto prikazuje 'Očitovanje' i 'Razmišljanje', a na kraju poglavlja donosi najnoviji crkveno-pravni stav Katoličke Crkve prema masoneriji.
Knjiga je vrijedno znanstveno djelo koje obogaćuje crkveno-pravnu misao u Republici Hrvatskoj. Bogatstvo bilježaka upućuje čitatelje na izvore, ali i na poticanje vlastitoga produbljivanja tema pomoću predloženih izvora. Knjigu preporučujemo svima koji žele ukratko nešto saznati o masoneriji te koji se žele detaljnije informirati o stavu Katoličke Crkve prema tom tajnom udruženju, piše prof. dr. sc. Josip Šimunović.
 
Masonsko uvođenje nove paradigme uglavnom je pri kraju svoga punog ostvarenja: političkog (novi svjetski poredak), ekonomskog (globalizacija) i vjerskog (novo doba koje ubrzano utire put novoj sinkretističkoj nadreligiji). Treba odmah reći da ova nova paradigma pretpostavlja rušenje „stare“ kršćanske paradigme. Masoni se osjećaju toliko moćni da se sve više odriču tajnosti i istupaju u javnost preko svojih istaknutih članova. No, iskustvo nas uči da svaka svjetska sila kad dođe do svog vrhunca nakon toga neminovno počinje zalaziti a od tog zakona nije izuzeta ni ova moćna organizacija. Istodobno preko vjere znamo da je Bog gospodar povijesti koju ispisuje  i preko planova svojih neprijatelja te stoga jedino On ima zadnju riječ u svjetskim događanjima.
U vremenu diktature relativizma koji je idejno iznjedrila masonerija u ljubavi trebamo naviještati jasno i glasno da je Isus Krist jedina Istina i jedini Put koji vodi do spasenja. Svi drugi putovi su zablude koje treba razotkrivati a toleranciju čuvati samo za osobe zabludjelih. U vremenu smutnje potrebna nam je jasnoća i ova knjiga daje svoj zapaženi doprinos, piše u recenziji knjige prof. dr. sc. Josip Mužić.
 

Nives Matijević

Neka nas prati njezin zagovor kod Gospodina!

 
 
Na top ljestvici najvažnijih događaja koronavirus je u rekordnom vremenu zbacio sve dominantne teme koje su nam toliko ušle u kožu, da tek sada, kad su ustuknule pred sićušnim virusom, vidimo koliko su bile prisutne i važne u našemu životu. Činilo nam se da bez njih ne možemo živjeti. Neki su primijetili da se svakih nekoliko godina javljaju različite epidemije, koje nakon što prođu izgledaju kao mjehurići od sapunice. Gdje su sada virus Zapadnoga Nila, SARS, ptičja gripa, kravlje ludilo, svinjska gripa, ebola, zika virus? Za razliku od svih navedenih pošasti čini se da je, opravdano i neopravdano, koronavirus uspio naopačke okrenuti čitav svijet. I ta će činjenica zasigurno ostaviti neizbrisive posljedice na gospodarsku, financijsku i političku budućnost čitavog Planeta. Iako se koronavirus ni približno ne može usporediti s kugom, kolerom i sličnim epidemijama koje su pomele velik dio stajališta, ovaj je virus pokazao svu krhkost naoko stabilnih i uhodanih mehanizama po kojima funkcionira čitav svijet. Isto tako razotkrio je svu površnost, pa i sebičnost ljudi.
https://davidjeremiah.blog/wp-content/uploads/2019/02/the-promised-land-of-israel.jpg
Gotovo sve države, pa tako i Hrvatska pokrenule su oštre mjere u suzbijanju pandemije: zatvaraju se škole, ugostiteljski objekti, tvrtke masovno šalju ljude kućama, a mnogi, kojima to narav posla omogućava rade iz svojih kuća. Otvara se međutim pitanje koliko pojedine države mogu gospodarski izdržati takvo stanje. Zrakoplovne tvrtke masovno otkazuju letove i mnoge će to dovesti do konačnog kraha. Ugrožen je međunarodni transport. Zbog smanjenih potreba ruše se cijene nafte i plina, što posebno ugrožava najveće izvoznike energenata. Zasigurno, i to se koristi u nadmetanjima svjetskih sila. Ugostiteljski objekti se zatvaraju što dovodi u opasnost  egzistenciju svih onih koji se bave tom djelatnošću. Jedna od najvažnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj je turizam. Ne treba ni postavljati pitanje kako će se to odraziti na hrvatsko gospodarstvo.
 
Bez ikakva razloga ljudi su pohrlili u trgovačke lance (i pritom zaboravili da takvo "druženje" može biti žarište epidemije) i ispraznili police. Time su ugrozili one kojima uistinu trebaju neki proizvodi. Iracionalno i nadasve sebično. Taj strah i sebičnost podsjećaju na onaj događaj koji smo vidjeli u filmu Titanik, kada su ljudi koji su našli spas u nedostatnom broju čamaca, na pristojnoj udaljenosti promatrali svoje prijatelje kako se utapaju u ledenom Atlantiku. Prema svjedočenjima preživjelih u gotovo svakom čamcu bilo je mjesta za spasiti još ponekog putnika, ali strah od smrti bio je jači od potrebe da pomognu braći u nevolji, koji su mahnito lupali po ledenoj vodi dok se nisu ukočili. Ah, koliko smo daleko od sv. Maksimilijana Kolbea, koji je svjesno darovao život za drugoga.
 
Nije nam dano razumjeti sve uzroke i posljedice, kao i sve pojedinosti s kojima se susrećemo. Činjenica je, međutim, da su u povijesti mnoge pandemije (s daleko većim udjelom smrtnosti) bile česte pratiteljice velikih ratova, poput kuge koja se pojavila u vrijeme Tridesetogodišnjeg rata (1618.-1648.) i koja je gotovo odnijela trećinu europskog stanovništva, ili španjolske gripe koja je nakon Prvog svjetskog rata odnije više života nego sam taj rat. Je li to prokletstvo zemlje, koje je došlo s prvih grijehom: "Zemlja neka je zbog tebe prokleta", o čemu čitamo u 3. poglavlju knjige Postanka? Pandemija koronavirusa mogla bi imati i svoju pozitivnu stranu. Promijenjen način života i odricanje od mnogočega bez čega nismo mogli zamisliti život potiče nas da se usmjerimo da ono što je uistinu bitno za  čovjekov život . Baš onako kako kako je Isus odgovorio Marti, kada je prekorila svoju sestru: "Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti.” (Lk 10,41-42).
Dvostruku ulogu koronavirusa mogli bismo stoga usporediti s uzdignutom mjedenom zmijom. Naime, na putu u Obećanu zemlju, narod je postao nestrpljiv i počeo prigovarati Bogu. Putem su ih ujedale zmije od čega mnogi pomriješe. "Dođe narod k Mojsiju pa reče: 'Sagriješili samo kad smo govorili protiv Jahve i protiv tebe. Pomoli se Jahvi da ukloni zmije od nas!' Mojsije se pomoli za narod, i Jahve reče Mojsiju:'Napravi otrovnicu i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat će na životu ako je pogleda'."(Br 21,7-8)
Većina nas sve do ovih dana nije znala da postoji sv. Korona, rođena oko 160, koja je zajedno sa svojim mužem podnijela mučeništvo zbog vjere. Između ostaloga, zaštitnica je od epidemija.
Neka nas prati njezin zagovor kod Gospodina!
 

Marijan Križić, Veritas

Anketa

Za koga ćete glasovati na izborima 5. srpnja 2020.?

Četvrtak, 02/07/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 921 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević