Hrvatski Fokus
Religija

Objave na kraju vremena

Komunizam nije samo politički sistem on je i religija

 
 
Živimo u jedinstvenom povijesnom trenutku čovječanstva. U povijesnom trenutku koji je sotonina sinagoga pripremala od pamtivjeka. Sotonina sinagoga (je pojam koji je koristio apostol Ivan u Apokalipsi) predstavlja okultne elite koje upravljaju svijetom – židovske elite udružene s protestatskim, masonskim i ateističkim elitama. Svi su ovi ljudi luciferijanci i djeluju prema principima židovske kabale. Američki izbori od 8 studenog su bile njihov dan, polaznišna točka za sljedeći uzlet.
http://hrvatski-fokus.hr/wp-content/uploads/2016/12/i.ytimg_.com_vi_LxDG-vbXEp0_maxresdefault.jpg
Može li Iznenađujuća pobjeda Donalda Trumpa nad Hillary Clinton – preraspodijeliti karte? Jer, ja sam uvijek mislio, a činjenice me uvjeravaju, da je establišment izabrao Hillary. Ona vjerojatno remeti opću ravnotežu i uloge koje su oni preraspodijelili. Ali vidjet ćete u onome što slijedi da ova igra prelazi uveliko ulogu predsjednika Sjedinjenih Država. O čemu se doista radi? Koji je ulog u ovom izboru? Koji je simbol ovog datuma? Ovdje se radi naprosto i jednostavno o objavi antikrista ili židovskog Mesije svijetu.
 
TKO JE ANTIKRIST?
 
Protivno naširoko rasprostranjenoj ideji antikrist nije pojedinačni čovjek nego narod – židovski narod – kojemu su pridruženi neki njegovi saveznici – protestanti i masoni. Tako židovski Mesija nije čovjek nego židovski narod kao cjelina. Oni odavno znaju da se Mesiju može pojmiti u smislu kolektiva. Bernard Baruch, savjetnik predsjednika Wilsona i projektant ugovora iz Versaillesa iz 1919. o Mesiji se tako izrazio. Otto Khan, utjecajni bankar iz tridesetih godina objasnio je također da će „narod Izraela postati svoj vlastiti Mesija.“ Ovi su se ljudi tako izjašnjavali daleko prije nastanka države Izraela 1948. Nedavno je Izrael Adam Shamir citirao rabina Leitmana, uglednog izraelskog kabalista: „Ne postoji Mesija u kabalističkom smislu koji bi bio jedna osoba, ne postoji čak ni u pojamu ortodoksnog judaizma. Kabalisti su se izričito odredili da je Mesija nebeska svjetlost, vrhunska duhovna sila koja silazi u naš svijet i čini ljudsku vrstu boljom uzdižući svijest na viši nivo.“
 
Sve je to potvrdio opat Julio Meinvielle, veliki specijalista u tom pitanju: „Kršćanska tradicija nam govori o antikristu i pridaje mu iste karakteristike koje židovi pridaju svome Mesiji.“Stoga je Mesija izabrani narod i nema ništa čudno u tomu da on očekuje jednoga dana da Bog ispuni data obećanja izrečena u Bibliji. Treba znati da su ova obećanja u skladu s SVJETSKOM MOĆI IZABRANOG NARODA kojemu će biti ptočinjeni svi narodi u cjelini.
 
DAKLE, RABINI TO ZNAJU
 
Što se dolazak Mesije približava rabini pripremaju svoje stado za ovu objavu. U nedavnom videu rabin Ron Chaya se izdao. Govorio je općenito o Mesiji kao osobi. Objasnio je da se ubuduće radi o objavi i da je ta objava od Boga! I evo novosti koja je sasvim različita od tradicionalnog pojma antikrista ili čak Mesije – Spasitelja koji se drži čovjekom od Boga poslanim, ali koji nije sam Bog. Sad se bolje razumije sadržaj ciljeva ortodoksinih rabina koji u jednoj nedavnoj deklaraciji tvrde da Izrael „ima jedinstveno mjesto u svetoj povijesti i konačnom otkupljenju svijeta.“Ova deklaracija se tiče odnosa judaizma i kršćanstva“. Dalje se objašnjava „da oni priznaju kršćanstvo kao svog partnera u otkupljenju svijeta.“ Riječ je izrečena: židovi se danas smatraju glavnim izvršiteljem otkupljenja svijeta! Ovo je začuđujuća uloga jer prema židovskoj tradiciji smatralo se da Mesija dolazi spasiti samo židovski narod.
 
Dakle, ako se čita između redova ono što izjavljuju židovski rabini danas, judaizam a s njim i čitav narod ima ulogu koja prelazi okvir države Izrael i čak čitave židovske dijaspore. Oni si pridaju ulogu koju kršćani pridaju istinskom Mesiji, Isusu Kristu, koji je stvarno došao spasiti ne samo svoj narod nego sve narode i koji je stoga s pravom nazvan pravim Otkupiteljem. Rabini izjavljuju jasno da postoji novi Otkupitelj i da taj nije jedan čovjek nego jedan kolektivni entitet. Još im preostaje jedna stvar: objaviti to na sav glas pred čitavim svijetom.
EVO KONAČNOG ULOGA: RADI SE O TOME DA SE UJEDINE DVIJE MOĆI: TEMPORALNA I SPIRITUALNA /VREMNESKA I DUHOVNA/
TEMPORALNA: Moć sotonine sinagoge se proteže na sve narode, sve nacije, sve kontinente. Jednog dana ona mora biti priznata kao takva.
SPIRITUALANA: Izabrani narod se smatra jedinom pravovaljanom poveznicom između ljudi i Boga: DAKLE, NAROD SVEĆENIKA. Otuda pojmovi otkupljenja i mira. Jedino ovaj židovski narod može spasiti svijet i osigurati mu mir. I OVU SPIRITUALNU MOĆ MORAJU SVI PRIZNATI.
 
Ali eto, tom planu se priječi jedna prepreka. Ta preprka, taj neprijatelj je neprekidno prisutan u svim planovima slobodnih zidara a to je BOG i na zemlji jedina veza koja ujedinjuje Boga s ljudima, Katolička Crkva. Sotona uvijek imitira jer ne zna drukčije. Pošto Bog ima odabrani narod i sotona ima svoj. Kako je Bog poslao Spasitelja (Mesiju) i sotona stvara svog. Pošto Bog ima Crkvu i vjeru koja Ga sjedinjuje s ljudima i sotona ima svoju. Pošto Bog ima sveti Hram koji prima Emanuela (Bog s nama) i sotona ima svoj. I upravo zbog toga sotona obvezno mora uništiti ono što mu je prepreka.
 
BUDIMO JASNI: JEDINA STVAR KOJU SOTONA NE MOŽE IMITIRATI JE ISUS KRIST, JER JE ISUS BOG. Sotona dobro zna da Bog postoji i Sveto Trojstvo također. Sotona je samo duh, jedan anđeo i nikada ne može biti Bog. On jedino može preslikavati kao majmun. I nikada ne može imati čovjeka ili anđela koji bi imao istu ulogu koju ima Isus iz jednostavnog razloga jer ne može imitirati božansku osobu. Jedino što može je da odvrati čovjeka od Boga i da ga dovede do toga da sebe obožava vjerujući da je jednak Bogu. On može jedino obogotvoriti čovjeka (onog 666) što i nije malo.
 
PLAN KOJI JE NAJAVIO PIKE JE DOVRŠEN
 
Albert Pike je prvi samoproglašeni prvosvećenik slobodnog zidarstva, veliki poglavar masonerije. On je objavio Luciferov plan protiv vjekovnog neprijatelja – Rimske Katoličke Crkve i sad se spoznaje mehanizam. Ovaj se plan odvija u četiri odlučne bitke čiji se ishod, pobjeda slavi topovskim pucnjem.
 
1. PRVI TOPOVSKI PUCANJ: LUTERANSKA REFORMA
Pike određuje datum reformacije 10. prosinca 1520., dan kad je Luther spalio papinsku bulu i kanonsko pravo što je izazvalo njegovu ekskomunikaciju (koja je proglašena 3. siječnja 1521.).
2. DRUGI TOPOVSKI PUCANJ: UNIŠTENJE KATOLIČKE MONARHIJE
Datum je poznat. To je dan kada je pogubljen Louis XVI. – 21. siječanj 1793.
3. TOPOVSKI PUCANJ: DOKIDANJE TEMPORALNE VLASTI PAPE
I ovdje Pike preuzima povjesni datum pada Papinske države – 20. rujna 1870.
4. TOPOVSKI PUCANJ: JE KONAČNO UKIDANJE PAPINSTVA
Prema Albertu Pikeu posljednji papa će se obratiti u luciferijansku vjeru i vršit če ista djela kao antikrist. „Ali će mu trebati godina dana borbe prije nego ispali četvrti topovski pucanj.
 
Vjerojatno u njihovom duhu KONAČNO UKIDANJE PAPISTVA ZNAČI KONAČNO UNIŠTENJE KATOLIČKE CRKVE. Osim što to uništenje ne uključuje ujedno i fizički nestanak svukupnih katolika s lica zemlje. Ulog se sastoji u tome da se odvratie od pravoga Boga i da ih se liši Boga. Potrebno je da se po Jakovljevim ljestvama ne penje put Neba nego da se silazi u Luciferov pakao. Pošto Lucifer zauzme mjesto Boga on će moći raspolagati Njegovom crkvom, njegovim hramovima i njegovim svećenicima.
 
Budimo jasni: PRVI ULOG JE: TEMPORALNA MOĆ – Da bi zadobila temporalnu moć sotonina sinagoga mora prethodno slomiti temporalnu moć Crkve. To si je iznudila luteranskom reformom koja je imala za posljedicu strašne vjerske ratove, ali ni to nije bilo dovoljno. Znamo da je savez prijestolja i oltara značio najjaču crkvenu zaštitu protiv napada demona. Ta je zaštita djelovala zahvaljujući kršćanskim monarhijama a posebno Francuskoj koja je nosila naslov starije kćeri, miljenice Crkve. U jednom slavnom pismu upućenom sv. Luki papa Grgur IX. izražava ovu ulogu Francuske toliko posebnu na božanskom planu. „Bog je izabrao Francusku između svih ostalih naroda na zemlji za zaštitu katoličke vjere i za obranu slobode vjere.  Zbog toga je Francuska kraljevstvo samoga Boga. Neprijatelji Francuske su neprijatelji Krista. Judino pleme se smatra temeljem kraljevstva Francuske.“
 
Dakle, trebalo je nasilno slomiti francusku katoličku monarhiju da bi se došlo do konačnog cilja – Crkve. Drugi topovski pucanj je smrt Luja XVI. Pošto više nije imala svoga božanski određenog zaštitnika Crkva nije mogla duže sačuvati papinsku državu koja je pala 77 godina poslije. Otada se sotonina moć nad svijetom ne može više sakriti. Otkako Crkva i Francuska nisu više zapreka sotonina sinagoga veoma brzo preuzima vlast nad temporalnim i civilnim ustrojem. Bilo bi mučno obnoviti povijest. Zabilježit ćemo samo tri činjenice koje otkrivaju temporalnu muć sotonine sinagoge.
 
1. Počev od 1870. svijet napretka – progresa mijenja svjetski krajolik u jednom stoljeću na dosad nečuven način: kemija, medicina, biologija, urbanizacija, automobil, zrakoplovstvo, financije, demografija, potrošačko društvo, informatika… svijet se iz temelja promijenio u rasponu samo jednog stoljeća.
2. Sve ovo Juri Slezkine je obuhvatio svojim djelom pod naslovom Židovsko stoljeće. U tom djelu dokazuje da je moderno vrijeme židovsko vrijeme i da je XX. stoljeće židovsko stoljeće. To znači drugim riječima da smo s modernizmom svi postali židovi. Točnije: pod utjecajem i u vlasti njihovog duha, načina na koji njihov mentalitet vidi svijet. Ovaj etapa je postignuta i svijetu preostaje jedino da ju prizna službeno.
 
DRUGI ULOG JE: EMANUEL
 
Da bi postigli spiritualnu moć židovi moraju posjedovati EMANUELA, BOGA S NAMA, dakle, moraju postići da Bog bude s njima. To je i proroštvo Isaije. Jedina religija koja ima Boga sa sobom je katolička vjera jer ima jedinstvenu prednost: STVARNU PRISUTNOST BOGA u svakoj crkvi zahvaljujući čudu TRANSUPSTANCIJALIZACIJE koje se događa u svakoj MISI. Ovdje treba dobro shvatiti ulog. NE RADI SE O TOME DA SE VJERUJE ILI NE VJERUJE U STVARNU PRISUTNOST radi se o tome se sotona postavi na njeno mjesto. On dobro zna da je ustanovljenje EUHARISTIJE glavni element koji razlikuje božansku religiju od svih drugih.
 
Postoji dokaz da je protestantizam obmana koju je nadahnuo sam sotona jer protestanti i svi pokreti koje je pridružio nemaju i ne vjeruju u Stvarnu Prisutnost. Oni nemaju Emanuela – Boga sa sobom. Nemaju ga ni židovi ni muslimani. Jedino katolici, zahvaljujući EUHARISTIJI imaju istinskog Boga sa sobom. To sotona zna. On zna ako im oduzme Boga više ne će biti ništa. Bit če vjera kao i sve druge sa zbirkom molitava kao sve druge ali bez Emanuela, bez one bitnosti koja predstavlja božansko podrijetlo.
 
DRUGI ULOG KOJI MU JE SLIČAN JE: HRAM BOŽJI
 
Katolička teologija se uglavnom temelji na sv. Pavlu koji uči da je Kuća Božja načinjena od živog kamenja – kršćana. Isus Krist im je zaglavni kamen ali s prethodnim krštenjem i Euharistijom poslije. To čini kršćane živim hramovima Božjim: „Ne znate li da ste svetište Božje, i da Duh Boga boravi u vama? Ako netko razori svetište Boga tog čovjeka će Bog razoriti jer je svetište Boga sveto, a to svetište ste vi.“ (1 Korinćanima 3, 16-17)
 
Kako mislite da sotonina sinagoga sagradi treći hram kad je ta funkcija zauzeta? Ne zaboravite da je HRAM U JERUZALEMU bio jedino svetište na svijetu posvećeno JEDINOM ŽIVOM BOGU. On je bio ponos izabranog naroda i osiguravao je njegovo povjerenje u mesijanska obećanja. Prva Božja zapovijed je jasna: POSTOJI SAMO JEDAN BOG I NE MOŽE SE ŠTOVATI NIJEDAN DRUGI KULT OSIM JEDINOG BOGA. Da bi zadobili Emanuela i sagradili svoj hram da bi ponovo postali izabrani narod koji bi bio jedina veze između Boga i čovjeka židovi i njihovi saveznici moraju najprije razoriti, onemogućiti sadašnji HRAM. Vidi se na kraju da se radi o tome da jedan kolektivni HRAM preuzme drugi kolektivni hram, da prijeđe od jednog izabranog naroda drugom.
 
Vidi se da je sotona preuzeo temporalnu vlast. Prikazalo se društvene aspekte tog preuzimanja ali se zna da je pobjeda postignuta i na području religije. Doista, II. vatikanski koncil je doveo katolike do toga da su odbili obraćanje drugih naroda u božansku vjeru u ISUSA KRISTA  koja bi im osigurala život vječni. Katolici više ne traže obraćenje, ne podučavaju više doktrinu o vječnom spasu, ne traže spasenje duša nego se protivno tomu prepuštaju grijehu i zaslijepljenosti drugih religija. Još preostaje samo UKIDANJE EMANUELA kod katolika i prijenos moći će biti izvršen. ZNAK JONE: POSJET PAPE FRANJE LUTERANIMA 31. LISTOPADA
 
Što učiniti da se razori sadašnji Hram? Kako kršćane lišiti Emanuela? Kako zatim dovesti kršćane do toga da predaju baklju i žezlo sotoninoj sinagogi, a zatim u neko vrijeme predaju joj temporalnu moć koja će joj u svoje vrijeme dati pristup Emanuelu? POSTOJI SAMO JEDAN NAČIN: DA SE UNIŠTI ČUDO TRANSUPSTANCIJALIZACIJE, UČINITI DA SAMI KATOLICI IZBACE ISUSA KROZ VRATA. KAKO?  VRLO JEDNOSTAVNO: PROMIJENITI MISU. AKO ČUDO TRANSUPSTANCIJALIZACIJE NESTANE IZ MISE RUŠI SE ZADNJI STUP KATOLICIZMA. VJERA VIŠE NIJE BOŽANSKA. ONA SE PRIDRUŽUJE LAŽNIM VJERAMA NE IMAJUĆI VIŠE NIKAKAV ZNAK KOJI GA RAZLIKUJE.  ONA ZADRŽAVA SVOJE IME ALI JE ISPRAŽNJENA JEDNAKO KAO I BROJNE PROTESTANTSKE „CRKVE“ KOJE ZLORABE KRŠĆANSKO IME. EVO VAM ŠTO JE TO PAPA FRANJO IŠAO POTPISATI U ŠVEDSKOJ 31. LISTOPADA 2016.
 
ZNAJU LI LJUDI ŠTO JE TO UGOVOR? ŠTO ZNAČI NJIHOV POTPIS NA DNU SLUŽBENOG DOKUMENTA? TO JE NEŠTO ŠTO IH OBVEZUJE. KAD TO POTPISUJE JEDAN PAPA ONDA ON OBVEZUJE CRKVU I ČITAVU ZAJEDNICU VJERNIKA.ZNAJU LI LJUDI  DA SU PAPA FRANJO I BISKUP MOUNIB YOUNAN, PREDSJEDNIK FEDERACIJE LUTERANA SVIJETA POTPISALI 31. LISTOPADA ZAJEDNIČKU DEKLARACIJU: U KOJOJ DVIJE CRKVE, KATOLIČKA I LUTERANSKA ZAHVALJUJU NA PLODNOSNOM DIJALOGU TIJEKOM 50 GODINA. »OVE /CRKVE/ SE OBVEZUJU DA NASTAVE DIJALOG I DA NADIĐU ZADNJE PREPREKE DA POSTIGNU PUNO JEDINSTVO I POPTPUNO ZAJEDNIŠTVO.« (izvor: Radio Vaticana) Imaju li ljudi pojma što to znači nastojanje oko premošćivanja zadnjih prepreka? Je li se shvatilo što znači zajednički angažman za postizanje punog zajedništva? Jesu li shvatili da to za katolike podrazumijeva:
 
NAPUŠTANJE ŠTOVANJA BLAŽENE DJEVICE MARIJENAPUŠTANJE ŠTOVANJA SVETACA UKIDANJE FUNKCIJE „PAPE“ KAO ŠEFA CRKVE U KORIST VJEROJATNO KOLEGIJALNOG ODLUČIVANJA. I TAKO PAPA NIJE DRUGO NEGO BISKUP RIMSKI A IZNAD SVEGA TO ZNAČI UKIDANJE STVARNE PRISUTNOSTI JE LI SE SHVATILO TEŽINU ULOGA OVIH POTPISA?
Ako papa, biskup rimski i ostaje prvi među jednakima u toj perspektivi NESTAJE NAZIV – VIKAR KRISTOV koji se odnosi na jednog pojedinačnog čovjeka a ne na jedan skup. To je upravo ono što je vječni neprijatelj želio DA NEMA PREDSTAVNIKA BOGA NA ZEMLJI, NEMA VIŠE ŽIVOG KAMENJA KOJI IZGRAĐUJU HRAM BOŽJI ZAHVALJUJUĆI EUHARISTIJI, DAKLE NEMA HRAMA I DEFINITIVNO NEMA VIŠE BOGA. BOG JE KONAČNO ODBAČEN OD SVOJE VLASTITE DJECE. ONAJ DRUGI ĆE ZAUZETI MJESTO I KONAČNO ĆE IMATI SPIRITUALNU MOĆ, NJEGOVE SVEĆENIKE, NJEGOVE HRAMOVE I NJEGOV NAROD ALI NE VIŠE U ZAJEDNIŠTVO S BOGOM NEGO S LUCIFEROM. ZAŠTO JONIN ZNAK?
 
Zato što prorok Jona predskazuje pad Babilona za 40 dana.
31. listopad + 40 dana = 10. prosinca
Vidjeli smo da je prvi pucanj iz topa bila luteranska reforma i da je Lucifer osobno odredio datum 10. prosinca 1520.
Gdje je papa Franjo bio 31. listopada? Kod luterana.
Koji je ulog? Četvrti topovski pucanj.
Dakle 10. prosinca se završava kompletni tok, revolucija završena u 360 stupnjeva u 4 faze, od 10. prosinca 1520. i 10. prosinca 2016. što čini 496 godina.
496 je datum krštenja Klovisa i rođenje prve kršćanske nacije. To je kraljevski broj. Dakle radi se o tome da se posveti jedan novi kralj, jedan novi David: Sotonina sinagoga.
 
A TKO JE BABILON?
 
U tekstu od 31. kolovoza Isus ili Barnaba došao sam do sljedećeg zaključka: „Da je velika bludnica koncilska Crkva jer se ona pomiješala sa svijetom do stapanja. Znamo da Jeruzalem a potom Rim predstavljaju tradicionalnu Crkvu: Veliki grad označava Crkvu. Ovo razmišljanje treba izvesti do kraja. „Apokalipsa se odvija pred nama, pred našim očima. Jednom opijena vinom bluda Crkva ne zaslužuje više ime jednog od ova dva sveta grada Rima i Jeruzalema. Pokvarena crkva je postala Babilon.“
 
PREMA TOME PORUKA JONE – PAPE FRANJE JE JASNA: ZA 40 DANA BIT ĆE SRUŠEN BABILON, TO ZNAČI GOTOVO JE S CRKVOM. To odgovara zahtijevima da Crkva odbaci sav svoj sadržaj uključujući i samog Krista. To je upravo ona obveza potpisana s luteranima. To odgovara kalendaru okultne elite u vremenu između američkih izbora i inauguraije novog predsjednika, da bi ona mogla primiti žezlo vjere i instalirati ga na položaj 20. sječnja 2017. u eri Vodenjaka.
 
ŠTO UČINITI? Mi ne znamo što se doista sprema ali se može zamisliti: Sve se vrti oko MISE I TRANSUPSTANCIJALIZACIJE. Ono što znamo je da je jedan novi prijevod rimskog misala u toku prevođenja. Ovaj novi rimski misal bi trebao stupiti na snagu prve nedjelje korizme 2017. (5. ožujak 2017.). Što on sadrži? Štogod to bilo priprema se jedna revolucija bez presedana. To je dobro čuvana tajna. Uskoro ćemo saznati.
 
KOJEG DATUMA? Logično je da će u najmanju ruku najave ove reforme mise biti 10. prosinca ili možda prije 8. prosinca. Možda za svetkovine Krista Kralja 20. studenog koja je ujedno i zaključenje svete godine milosrđa. I to je idealna prilika za najavu Lucifera – kralja zaobilazno kao zadnja uvrjeda Kristu. Dobro znamo kakav je bio odjek zlokobne mise Pavla VI. nove mise, koja je postala obvezna za cijelu crkvu prve nedjelje Došašća 30. studenog 1969. Budući da se radi o misi nije nemoguće da svoj ugovor spremaju oko ovog datuma.
 
ZADNJI BOŽJI DAR: JUBILEJ MILOSRĐA
 
Ne zaboravimo da je Pike najavio da će zemaljska borba trajati još godinu dana prije četrvtog topovskog pucnja. To odgovara jubileju milosrđa. Bog je u svojoj velikoj dobroti dao ljudima vremena da se pokaju, dakle u njegovo ime: Godina milosrđa. U svoje vrijeme ja sam shvatio ovaj zadnji period kao godinu gnjeva, zadnju godinu čija je točka Omega došla upravo na 8. prosinac 2016. Kako Bog uvijek drži riječ onda ako kaže jedna godina onda je to jedna godina. Dakle za Boga milosrđe završava 8. prosinca a ne 20. studenog. Čudno, i židovi su došli do sličnog zaključka. U jednom videu koji se emitira svaki sat Ron Chaya najavljuje da se mora  činiti pokora (Techouva) prije dolaska Mesije jer će poslije biti kasno. Kako vidimo svi eshatolozi se slažu.
 
Mi govorimo iste stvari ali ne iz istih razloga. Jer će se božanska pravda sručiti na svijet u trenutku kad se antikrist (židovski Mesija) pojavi. Prema proroštvu iz la Salette: „Evo zvjeri s njezinim koji sebe zovu spasiteljima svijeta. Uzdignut će se s ohološću u zrak sve do Neba. Ugušit će ju dah svetog Mihaela arhanđela. Past će, a zemlja koja će tokom tri dana biti u neprekidnoj mijeni otvorit će svoje grudi pune vatre. On će potonuti  sa svim svojima u vječni pakleni vrtlog. Zvjer koja sebe naziva spasiteljem svijeta i koju oholost diže do neba, nije li to upravo sotonina sinagoga koja zadobiva duhovnu, spiritualnu moć iz ruku samog pape. Izgleda kao da je stigla do Jakovljevih ljestava?
 
ZAKLJUČAK
 
Članak je već jako dugačak i ne mogu više razvijati druge mogućnosti nego ih se samo dotaknuti. 8. i 9. studeni nisu samo vrijeme američkih izbora. To su i jubilarni datumi dviju uspjelih revolucija: boljševičke koja je preuzela vlast u Rusiji 8. studenog 1917., i revolucija te iste Rusije u drugom smislu 9. studenog 1989. da je pao Berlinski zid. To su dvije uspjele revolucije. Uvijek u istom duhu: izvođenje jedne duhovne revolucije. Yuri Slezkine u Židovskom stoljeću sažima ono što dosada znamo: „Komunizam nije bio isključivo ili pretežno židovska religija, nego jedna između židovskih religija. U prvoj polovici 20. st. bio je najvažniji… Cionizam i boljševizam su imali zajedničko mesijansko obećanje o kolektivnom trenutačnom otkupljenju i kolektivnom preobraženju više ili manje čudesnom… I cionizam i boljševizam su bili u službi budućih generacija.“
 
Komunizam nije samo politički sistem on je i religija. Oni to i sami kažu. To je religija utemeljena na materijalističkom ateizmu, dakle jedna između vrsta laicizma i ono  što će reći Andrei Makine u svom Francuskom testamentu govoreći o svom ruskom djetinjstvu: “Živio sam u svjetlosti demistifikacije jednog militantnog ateizma, gotovo religioznog s obzirom na njegove križarske pohode protiv Boga.“ To je religija koja je direktno inspirirana i financirana od sotonske sinagoge koja je uspjela osvojiti svijet na dva načina:
– Od 8. studenog 1917. silom
– Od 9. studenog 1989. lukavstvom
 
U obadva slučaja radilo se o uspješnim revolucijama. Po hegelijanskom principu teza – antiteza / kapitalizam social-komunizam toliko drag okultnim elitama što će ih dovesti da izrode sintezu: globalizam koji je univerzalno prihvaćen s malim nijansama. Sve nacije su u socijalizmu obojenom liberalizmom. Sotonina sinagoga je dobro radila.
8. studenog ona slavi dvostruki jubilej revolucije iz 1917. jer ova ulazi u stogodišnjicu. Posljednja godina je ona od jubileja koja simbolično znači ulazak u vječnost. To je razlog zašto je bilo važno upozoriti na spiritualne aspekte koji se skrivaju iza revolucija i izbora koji se odvijaju ciljano po istim datumima. Pojam revolucija se primijenjuje također na puno kruženje planeta. Upravo revolucija komunizma je eto završena i trebamo sad dočekati rođenje djeteta – nove ere. I ovdje se stvari zaoštravaju jer izgleda da se Bog pozvao u arenu da zaustavi sotonine planove s iznenađujućom pobjedom Donalda Trumpa.
 
Vidjeli smo da od Vatikan treba čekati potvrdu novoga Davida i predaju baklje. Mislim da će se to dogoditi 8. prosinca. Mislim da i sotonina sinagoga treba također potvrditi svoju temporalnu moć: Mora li prije toga doći u posjed temporalne moći? To ne znam. Mora li izazvati jedan događaj koji će užasom slediti krv narodima i baciti ih na koljena pred njomjedinom otkupiteljicom svijeta i garancijom mira? Mislim da da. Mora li se sve to dogoditi odsada do 8. prosinca? Možda ne, ali vjerojatno odsada do 20. siječnja datuma uvođenja u službu novoga predsjednika. Možda sam previše pod pritiskom ukoliko se Nebo ne suprostavi demonskim planovima. Nije nemoguće, jer najava programinranog kraja Stvarne Prisutnosti, pada Babilona odgovarala bi Velikom Petku u 15 sati. SMRT. Ili prema našoj dobroj teologiji upravo u tom istom času će sotona biti pobjeđen. To ima znake Božanskog misterija koji se malo po malo razotkriva jer sve mora ostati skriveno do zadnjeg trenutka. U sljedećem tekstu govovrit ćemo o misteriju Boga.
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!
Krist kralj vlada, Krist pobjeđuje, Krist kralj vječno kraljuje!
(Louis d Alencour, https://legrandreveil.wordpress.com/2016/11/09/le-signe-de-jonas-2/rt)
 

Izabrala i s francuskoga prevela: Kornelija Pejčinović

Povezane objave

Pariška povelja protiv lažne Europe

HF

Krunica je najmoćnije oružje protiv zla

hrvatski-fokus

Predanost Bogu predstavlja umiranje sebi

HF

Je li i papa Franjo gledao porniće!?

hrvatski-fokus

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više