Hrvatski Fokus
Unutarnja politika

Pupi, Srbija je agresor na Hrvatsku!

Vučićev dubler Milorad Pupovac izgubio kompas

 
 
Najpoznatiji etnobiznismen u Hrvatskoj, beskrupulozni lažac, manipulator, provokator i destruktivac, Srbin po profesiji, Milorad Pupovac, očito je izgubio kompas, pa ovih dana arlauče na sav glas žaleći se na formulaciju sadržanu u prijedlogu novog Zakona o hrvatskim braniteljima. Oponašajući (poput papige) bivšeg Šešeljevog potrčka i četnika Aleksandra Vučića i kukajući o „ugroženosti“, potpuno je smetnuo s uma da je istina o SRBOČETNIČKOJ AGRESIJI NA REPUBLIKU HRVATSKU VEĆ ODAVNO SASTAVNIM DIJELOM MNOGIH NAŠIH DOKUMENATA ŠTO IH JE DONIO SABOR.
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2017/10/IMG_0113.jpg
Kao zastupnik srpske manjine on bi trebao to znati, no, ako ne zna, podsjetit ću ga na dva takva dokumenta (koji su usvojeni velikom većinom glasova prije 26, odnosno 17 godina – u Hrvatskom saboru u kojemu i on sjedi), a protiv kojih koliko je poznato nikad nije ni zucnuo:
 
1. ZAKLJUČCI O AGRESIJI NA REPUBLIKU HRVATSKU 8. 10. 1991.
 
"Sabor Republike Hrvatske:
Zaključci o agresiji na Republiku Hrvatsku (Zagreb, 8. 10. 1991.)
Sabor Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici svih vijeća dana 8. listopada 1991. godine donosi ZAKLJUČKE
1. Na Republiku Hrvatsku izvršena je oružana agresija od strane Republike Srbije i takozvane JNA. Republika Hrvatska prisiljena je braniti se od agresije svim raspoloživim sredstvima.
2. Takozvana JNA se proglašava agresorskom i okupatorskom vojskom i mora bez odlaganja napustiti teritorij Republike Hrvatske koji je privremeno zaposjela.
3. Sabor Republike Hrvatske zahtijeva od bivše JNA da hrvatskim državljanima, koji se nalaze na odsluženju vojnog roka, bez odgađanja omogući napuštanje armije i slobodni odlazak svojim kućama.
4. Pozivaju se republike Bosna i Hercegovina i Crna Gora da ne dopuste korištenje svoga državnog teritorija, za vođenje rata protiv Republike Hrvatske.
5. Pozivaju se sve države, posebno članice Europske zajednice i Organizacija ujedinjenih naroda, na uspostavu diplomatskih odnosa s Republikom Hrvatskom.
6. U skladu sa pravilima međunarodnoga prava, Republika se Hrvatska obvezuje prema drugim državama i organizacijama u cijelosti poštivati prava i obveze dosadašnje SFRJ u dijelu koji se odnosi na Republiku Hrvatsku.
7. Republika Hrvatska nastavit će sudjelovati u radu Konferencije o Jugoslaviji u Haagu, koja se održava u organizaciji država članica Europske zajednice.
8. Ovi zaključci stupaju na snagu u trenutku njihova donošenja.
 
Klasa: 021-03/91-05/07
Zagreb, 8. listopada 1991.
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v.r."
(Izvor: Narodne novine, broj 53, 8. 10. 1991.; dijelove teksta istaknuo: Z.P.; stranica posjećena 1. 10. 2017.)
 
2. DEKLARACIJA O DOMOVINSKOM RATU
"ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
 
Ističući da su pobjedom u Domovinskom ratu (1991.–1995.) hrvatski narod i građani potvrdili svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuva­nje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne suverene i demokratske države,
smatrajući da su teme­ljne vrijednosti Domovinskog rata jed­no­značno prihvaćene od cijeloga hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske,
polazeći od potrebe da Republika Hrvatska upravo na zna­čaju i teme­ljnim vrijednostima Domovinskog rata osigura svoj miran i nesmetan sveukupni demokratski razvitak,
potvrđujući da je na Republiku Hrvatsku oružanu agresiju izvršila Srbija, Crna Gora i JNA s oružanom pobunom dijela srp­skog pučanstva u Republici Hrvatskoj,
izražavajući vo­lju Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, da nakon što je Republika Hrvatska postala samostalna i suverena država nije spremna stupati ni u kakve jugoslavenske ili balkanske državne saveze,radi zaustav­lja­nja radikalne politizacije Domovinskog rata i zabri­njavajuće­g polarizira­nja hrvatskoga društva, što može imati dalekosežne pos­ljedice, Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora donosi
 
DEKLARACIJU O DOMOVINSKOM RATU
 
1. Stvara­njem Republike Hrvatske, kao samostalne i suverene države u međunarodno priznatim granicama, ostvarene su sto­ljene tež­nje hrvatskoga naroda i građana Republike Hrvatske za svojom državom na teme­lju zajedništva hrvatskog naroda u Domovini i svijetu s plebiscitarno izraženom vo­ljom u Ustavu iz 1990. godine da teme­ljne vrednote ustavno-pravnog poretka budu sloboda, pravda, vladavina prava, mirotvorstvo s nacionalnom ravnopravnošću i poštova­nje prava čovjeka.
 
2. Republika Hrvatska vodila je pravedan i le­gitiman, obrambeni i oslobodite­ljski, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica.
 
3. Uspješna obrana u Domovinskom ratu s konačnim oslo­bo­dilačkim vojnoredarstvenim operacijama 'B­ljesak'i 'Oluja'te kasnijom mirnom reinte­gracijom hrvatskog Podunav­lja, stvorila je sve pretpostavke za skladan razvitak Republike Hrvatske kao zem­lje koja prihvaća demokratske standarde suvremenoga zapadnog svijeta i otvara brojne mogućnosti približava­nja tom svijetu u političkom, sigurnosnom, gospodarskom i kulturnom smislu.
 
4. Teme­ljna vrijednost Domovinskog rata jest uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog inte­griteta Republike Hrvatske, čime su stvorene pretpostavke za djelova­nje pravne države i vladavine prava te zakonito funkcionira­nje državnih tijela kao najbo­lji način za da­lj­nju afirmaciju dostojanstva Domovinskog rata.
 
5. U skladu s teme­ljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti, Republika Hrvatska će u okviru materijalnih mogućnosti osigurati svim hrvatskim branite­ljima, obite­ljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata, koji su najzaslužniji za ­njezino stvara­nje, punu zaštitu, dostojanstvo i skrb.
 
6. Radi dostojanstva Domovinskog rata hrvatsko pravosuđe je dužno procesuirati sve moguće slučajeve pojedinačnih ratnih zločina, teških povreda humanitarnog prava i svih drugih zločina poči­njenih u agresiji na Republiku Hrvatsku i u oružanoj pobuni te tijekom Domovinskog rata, strogo primje­njujući načela individualne odgovornosti i kriv­nje.
 
7. Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora poziva sve građane, državne i društvene institucije, sindikate, udruge i medije, a obvezuje sve dužnosnike i sva državna tijela Republike Hrvatske, da na navedenim načelima štite teme­ljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše civilizacijske budućnosti.
 
Na taj način čuvamo moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske i tako štitimo čast, ugled i dostojanstvo svih branite­lja i građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine.
 
Klasa: 021-16/00-04/06
Zagreb, 13. listopada 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r."
 
(Izvor: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_10_102_1987.html; dijelove teksta istaknuo Z.P.; stranica posjećena 1. 10. 2017.)
I na kraju, da vidimo što piše u članku Zakona o hrvatskim braniteljima koji je „sporan“: „Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata su branili i obranili Hrvatsku unutar međunarodno priznatih granica od oružane agresije koju je izvršila Republika Srbija, Crna Gora, Jugoslavenska narodna armija i paravojne jedinice iz Bosne i Hercegovine uz pomoć velikog broja pripadnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, organizirane i predvođene velikosrpskom politikom.“
 
I što ovdje nije jasno!? Našem etnobiznismenu, smutljivcu i destruktivcu Miloradu Pupovcu može se jedino poručiti da bi konačno trebao POŠTIVATI ODLUKE SAMOSTALNE, SUVERENE DRŽAVE U KOJOJ ŽIVI I NJEZINA PARLAMENTA, UMJESTO DA VODI SPECIJALNI RAT KOJIM SE U KONTINUITETU BAVI POSLJEDNJIH 25 GODINA – skupa sa svojim popovima, ekstremistima koji ga biraju za zastupnika i srbijanskom četničkom vrhuškom iz Beograda. Pupovac nije neobaviješten niti glup, samo je BEZGRANIČNO POKVAREN, DO SRŽI.
 

Zlatko Pinter

Povezani članci

Nova knjiga Zdravka Tomca

HF

Andrej je oživio Beru i doveo Zokija na Pantovčak

HF

Sofistički pokušaji spašavanja pokvarenosti

HF

Masonerija drži Plenkyja u škripcu!

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...