Hrvatski Fokus
Unutarnja politika

Ovakav Sabor ruglo je Republike Hrvatske!

Hrvatski sabor najodgovorniji za stanje u državi

 
 
Prema Ustavu RH Sabor je najviše zakonodavno tijelo u Hrvatskoj u trodiobi vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Vlast u Hrvatskoj je ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i regionalnu samoupravu. Nositelj zakonodavne vlasti je Hrvatski sabor, izvršnu vlast obavlja Vlada Republike Hrvatske, a sudbenu sudovi. Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2018/11/DSC_8704.jpg
1. HRVATSKI SABOR
 
Članak 71.
Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj.
 
Članak 72.
Hrvatski sabor ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika koji se, na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, biraju neposredno tajnim glasovanjem.
 
Članak 73.
Zastupnici se u Hrvatski sabor biraju na vrijeme od četiri godine.
Zakonom se određuje broj, uvjeti i postupak izbora zastupnika u Hrvatski sabor.
 
Članak 81.
Hrvatski sabor:
– odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,
_ donosi zakone,
– donosi državni proračun,
– odlučuje o ratu i miru,
– donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,
– donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,
– ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske,
– odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,
– raspisuje referendum,
– obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,
– nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,
– daje amnestiju za kaznena djela,
– obavlja druge poslove utvrđene USTAVOM
 
KOJE SU OSOBNE I POLITIČKE SLOBODE I PRAVA?
Osobne i političke  slobode i prava su:
• pravo na život
• u Republici Hrvatskoj nema smrtne kazne
• nikome se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to odrađeno zakonom, o čemu odlučuje sud
• zabranjen je prisilni i obvezni rad
• nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga
• svi građani i stranci jednaki su pred sudom i drugim državnim i inim tijela koje imaju javne ovlasti
• svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo slobodno se kretati i birati boravište
• dom je nepovrjediv
• jamči se sloboda mišljenja i izražavanje misli
• jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijesti i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja
• sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države
• svim građanima priznaje pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed
• jamči se pravo na slobodno udruživanje u sindikate i druge udruge
• svaki građanin ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe
• svi građani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina imaju biračko pravo, opće i jednako
• svaki građanin ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i javnim tijelima i dobiti na njih odgovor
• vojna obveza i obrana Republike Hrvatske dužnost je svih za to sposobnih građana.
 
OSTVARUJEMO LI MI OSOBNE POLITIČKE SLOBODE I PRAVA?
 
• Gledajući zasjedanja Sabora stječe se dojam da to i nije najviše predstavničko tijelo građana Republike Hrvatske,jer se po ponašanju  saborskih zastupnika to ne može zaključiti. Prije svega prazna sabornica ukazuje na potpunu neodgovornost u obnašanju funkcije i posla za koji su izabrani. To je njihovo radno mjesto i kao što svaki zaposlenik u bilo kojem poduzeću ili Državnoj upravi mora biti na radnom mjestu, tako i saborski zastupnici moraju biti na svom radnom mjestu u Saboru. Izlike ili opravdanje izostanka radom na terenu su najobičnije priče, jer saborski zastupnici ničim i nikada ne odgovaraju svojim biračima za činjenje ili nečinjenje!
• Neki saborski zastupnici svojim ponašanjem i radom, kao da i nisu zastupnici u hrvatskom Saboru, već zastupnici propale bivše države i propale ideologije. Ponašaju se kao Peta kolona u Republici Hrvatskoj, radeći suprotno njenim interesima, a da im pri tome uopće ne smeta saborska plaća koju primaju u hrvatskim kunama!
• Retorika i primitivizam su ponekada ispod svakog nivoa jednog najvišeg zakonodavnog tijela u državi. U Sabor se biraju predstavnici koji nikada ne bi trebali obnašati nikakvu političku funkciju ,jer joj nisu dorasli ili nemaju besprijekorno čistu biografiju. No tu snose odgovornost i birači koji takve osobe biraju, i opet saborski zastupnici koji su to sami sebi zakonima omogućili.
• Saborski zastupnici donose Zakone koji su nanijeli i nanose veliku štetu širem sloju građana RH. Da spomenem samo Ovršni zakon, kojeg ne poznaje ni EU kao takvog, a koji je proizveo 330 tisuća blokiranih, u iznosu od 42 milijarde kuna. I umjesto da ukinu ovakav nakaradni ovršni zakon, donose se kozmetičke izmjene koje ne polučuju nikakve pomake za blokirane, jer se ne mogu izvuči iz tog začaranog kruga visokih kamata i razno raznih pristojbi i nameta.
• “Uzrok nastanaka blokiranih građana u većini slučajeva je posljedica troškova ovršnog postupka i automatske blokade svih računa dužnika. Troškovi postupka uobičajeno prelaze nekoliko puta iznos duga te dovode do blokade svih računa građana i tada ovršenici više ne mogu platiti ni dospjele niti buduće dugove te nastaje začarani zlokobni krug u kojem svi gubimo. Gubi državni proračun i vjerovnici, svi smo na gubitku radi zarade nekoliko pojedinaca kojima pogoduje ovakav ovršni zakon i koji naravno žele da on što duže ostane na snazi”, rekao je o ovršnom zakonu sudac Mislav Kolakušić.
• Taj ovršni zakon protivan je prije navedenim slobodama i političkim pravima  građana. „Dom je nepovrjediv”, a oni bivaju deložirani iz jedinog doma. Odvjetnik Vladimir Gredelj upozoravao je na to da  suci ignoriraju Konvenciju o ljudskim pravima i nepovredivost doma. Tek nedavno se taj segment uzeo u razmatranje, i donesene su izmjene ovršnog zakona 14. srpnja 2017., ali samo do duga od 20 tisuća kuna, a koliko je ljudi deložirano, bačeno na ulicu i pretvoreno u beskućnike i sirotinju? Saborski zastupnici donijeli su Ovršni zakon, završio im je mandat i nikome nisu nikada odgovarali zbog donošenja takvog nakaradnog zakona, ni za druge promašene zakone i odluke.
 
Kada će saborski zastupnici odgovarati za svoj rad biračima koji su ih izabrali da časno i odgovorno obavljaju tu funkciju? Ovakav Sabor ruglo je Republike Hrvatske! Najviše zakonodavno tijelo u trodiobi vlasti danas nalikuje na jeftin sajam taština, uskih i parcijalnih interesa pojedinih zastupnika ili grupa zastupnika, stranačkih interesa u bespoštednoj borbi za jeftine političke bodove, a ne za boljlitak i dobrobit Republike Hrvatske i njenih građana! Dok ne budu zakonski  doneseni  mehanizmi odgovornosti saborskih zastupnika za svoj rad, imat ćemo sliku prazne sabornice, lošeg i neodgovornog rada Sabora i donošenja zakonskih i drugih akata suprotnih interesima RH i njenih građana. Stoga što prije raditi na novom Izbornom zakonu da se prekine taj neodgovorni i štetni način rada svih strana u trodiobi vlasti, Hrvatskog sabora, Hrvatske vlade i hrvatskog pravosuđa, koje je uzgred rečeno, rak rana  hrvatskog društva, ali o tome nekom drugom prigodom.
 

Lili Benčik

Povezani članci

Lažeš, Davore Bernardiću!

HF

PERJANICE PETE KOLONE: Mesić, Pupovac, Matvejević, Puhovski, Nobilo, Jelena Lovrić, Zoran i Vesna Pusić

HF

Antifašizam je AVNOJ-evska floskula!

HF

Posljednja bitka naroda

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...