Hrvatski Fokus
Religija

Odnos Crkve prema masonstvu

Objavljena knjiga fra Jure Brkana Crkveno-pravni sustav Katoličke crkve prema masoneriji

 
 
Fra Jure Brkan, redoviti profesor kanonskoga prava u miru, objavio je jedanaestu samostalnu knjigu pod naslovom „Crkveno-pravni stav Katoličke Crkve prema masoneriji“. Recenzenti knjige su prof. dr. sc. Josip Šimunović i prof. dr. sc. Josip Mužić. Knjigu je izdala Služba Božja.
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2020/04/Capture-12.png
Kako navodi u predgovoru urednik knjige doc. dr. sc. Ivan Macut, važnost ove knjige ogleda se u više elemenata. Ponajprije, autor u knjizi masoneriju smješta u jedan širi kontekst kako bi pokazao nespojivost njihova pogleda na svijet, na čovjeka i na Boga u odnosu na kršćanski pogled na iste stvarnosti. Uz to, autor jasno piše kako je cilj masonerije boriti se protiv Katoličke Crkve, a na poseban način protiv Svetog Oca Pape. Nadalje, ova je knjiga važna i zbog toga što nam pokazuje razvoj stava Katoličke Crkve u okviru katoličkog zakonodavstva u odnosu na masoneriju. Na koncu, autor jasno članovima Katoličke Crkve poručuje da upis u društvo koje rovari protiv Katoličke Crkve – masoneriju te zastupanje stavova i nauka koje oni zastupaju, dovodi do toga da budu kažnjeni različitim crkvenim kaznama, pa i onim najtežima – ekskomunikacijom, a sve radi odvraćanja od njihova puta i povratka u puno zajedništvo s Katoličkom Crkvom.
 
Knjiga u rukopisu, osim uvoda, zaključka, dodataka – Očitovanje o masonskim udruženjima Svete Kongregacije za nauk vjere, sažetaka s ključnim riječima na hrvatskom i engleskom jeziku, izabrane bibliografije, sadrži pet poglavlja.
U prvom poglavlju autor govorio općenito o masoneriji. Masonsko djelovanje pokriveno je velom tajne, pa je ono što nalazimo u prvom poglavlju odličan zbir činjenica o masoneriji prikupljenih iz domaće i strane literature. Tako, na stranicama prvog poglavlja možemo saznati o masonskim Konstitucijama, braći masonima, masonskoj zakletvi i masonskoj tajni, masonskim ložama i početcima masonerije, nekim masonskim simbolima, stavu masonerije prema Katoličkoj Crkvi i obrnuto, stavu Katoličke Crkve prema slobodnim zidarima.
U drugom poglavlju autor se ukratko osvrće na temeljne masonske ideje, masonski svjetonazor koji utječe općenito na stav Katoličke Crkve prema masoneriji posebno na pravni (kanonski) stav. Autor poglavlje razvija kroz obradu dvanaest tema koje su i ujedno i podnaslovi poglavlja. Teme su: masonska filozofija i teologija nespojiva je i nepomirljiva s naučavanjem i djelovanjem Katoličke Crkve; masonerija zastupa sekularizam protiv stare paradigme; crkvena i pravna zaštita vjernika; osnivanje moderne masonerije radi rušenja stare paradigme; početak crkvene zabrane upisa vjernicima u masonsko udruženje;  i danas su masoni jaki; mjerodavni crkveni poglavar mora donijeti kaznenu mjeru; Katolička Crkva ima negativan stav prema masoneriji; o masoneriji možemo pouzdano govoriti od 24. lipnja 1717. godine; biti katolik i mason u isto vrijeme jest apsurd; masonerija je jedno od zabranjenih društava za katolike te Crkva od svoga početka izriče kaznene mjere svojim neposlušnim vjernicima.
Crkveno-pravni stav Katoličke Crkve prema masoneriji prije stupanja na snagu Zakonika iz 1983., naslov je trećeg poglavlja knjige. Nakon obrade temeljnih promišljanja o crkveno-pravnom stavu Katoličke Crkve prema masoneriji, u poglavlju se pomoću triju faza odnosa Katoličke Crkve prema masoneriji, a o kojima govori Ivan Fuček, ukratko obrađuje crkveno- pravni stav Katoličke Crkve prije službenog proglašenja Zakonika kanonskog prava 25. siječnja 1983. godine. Autor u poglavlju predstavlja početke moderne masonerije i osude pojedinih papa koje su usmjerene prema slobodnim zidarima. Na kraju poglavlja, autor informativno progovara o blaženom Alojziju Stepincu i masoneriji.
 
Današnji crkveno-pravni stav Katoličke Crkve prema masoneriji tema je četvrtog poglavlja knjige, u koji autor uvodi slijedećim riječima: „Današnji pravni stav Katoličke Crkve prema masoneriji temeljimo na kan. 1374. Zakonika iz 1983. imajući, razumije se, u vidu kanonsku predaju i ono što je Kongregacija za nauk vjere nakon proglašenja Zakonika (25. 1. 1983.) donijela u Očitovanju (26. 11. 1983.) kao i u  'Razmišljanju' od 23. 2. 1985. U 'Razmišljanju' je Kongregacija za nauk vjere potvrdila stav Crkve iz 'Očitovanja' te je dala svoje tumačenje o naravi masonerije i stavu Katoličke Crkve prema masoneriji nakon 'Očitovanja' i stupanju na snagu Zakonika kanonskog prava (27. 1. 1983.)“. Na tragu istaknutoga, poglavlje donosi govor o kanonu 1374. Te predstavlja donošenje i probleme oko donošenja spomenutog kanona. Nadalje, u poglavlju su prikazane razlike u stavu Katoličke Crkve prema masoneriji kroz povijest Crkve i danas, mogućnosti dijaloga s masonerijom kao i pozicija kardinala Franje Šepera na plenarnoj sjednici od 22. listopada 1981. godine, a u kontekstu donošenja reformiranog kanona 1374.
 
Peto poglavlje knjige obrađuje Stav Kongregacije za nauk vjere prema masoneriji nakon proglašenja Zbornika iz 1983. godine. Radi boljeg shvaćanja odredbe kanona 1374 vrlo je važno, uz izvore za spomenuti kanon i kanonsku predaju, upozoriti i na Declaratio de associationibus massonicis – 'Očitovanje' – (Izjavu) o  masonskim udruženjima – Svete kongregacije za nauk vjere od 26. studenog 1983. godine te potvrdu stava Crkve iz 'Očitovanja' što je nakon malo više od godinu dana 23. veljače 1985. godine tiskano kao Razmišljanje nakon godinu dana od očitovanja Kongregacije za nauk vjere o nepomirljivosti između kršćanske vjere i masonerije. Auto prikazuje 'Očitovanje' i 'Razmišljanje', a na kraju poglavlja donosi najnoviji crkveno-pravni stav Katoličke Crkve prema masoneriji.
Knjiga je vrijedno znanstveno djelo koje obogaćuje crkveno-pravnu misao u Republici Hrvatskoj. Bogatstvo bilježaka upućuje čitatelje na izvore, ali i na poticanje vlastitoga produbljivanja tema pomoću predloženih izvora. Knjigu preporučujemo svima koji žele ukratko nešto saznati o masoneriji te koji se žele detaljnije informirati o stavu Katoličke Crkve prema tom tajnom udruženju, piše prof. dr. sc. Josip Šimunović.
 
Masonsko uvođenje nove paradigme uglavnom je pri kraju svoga punog ostvarenja: političkog (novi svjetski poredak), ekonomskog (globalizacija) i vjerskog (novo doba koje ubrzano utire put novoj sinkretističkoj nadreligiji). Treba odmah reći da ova nova paradigma pretpostavlja rušenje „stare“ kršćanske paradigme. Masoni se osjećaju toliko moćni da se sve više odriču tajnosti i istupaju u javnost preko svojih istaknutih članova. No, iskustvo nas uči da svaka svjetska sila kad dođe do svog vrhunca nakon toga neminovno počinje zalaziti a od tog zakona nije izuzeta ni ova moćna organizacija. Istodobno preko vjere znamo da je Bog gospodar povijesti koju ispisuje  i preko planova svojih neprijatelja te stoga jedino On ima zadnju riječ u svjetskim događanjima.
U vremenu diktature relativizma koji je idejno iznjedrila masonerija u ljubavi trebamo naviještati jasno i glasno da je Isus Krist jedina Istina i jedini Put koji vodi do spasenja. Svi drugi putovi su zablude koje treba razotkrivati a toleranciju čuvati samo za osobe zabludjelih. U vremenu smutnje potrebna nam je jasnoća i ova knjiga daje svoj zapaženi doprinos, piše u recenziji knjige prof. dr. sc. Josip Mužić.
 

Nives Matijević

Povezani članci

Razmatranje o Martinu Lutheru

HF

Ostvaruje se najava Moamera el Gadafija

HF

Hrvatske božićne pjesme

HF

Pretkršćanska vjera – tragovi dvojevjerja

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...