Hrvatski Fokus
Gospodarstvo

Novi “komunalni” izazov za Hrvate

Odjeci Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

 
 
„Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom donesena u svibnju 2017. krenula je u primjenu 1. studenog 2017. i za Hrvatsku predstavlja ozbiljan izazov. Od nas se očekuje ispunjenje ciljeva koje smo ispregovarali sa Europskom unijom, a možemo ih ispuniti samo snažnim zaokretom vezanim za gospodarenje s komunalnim otpadom, na tragu kojeg je ispisan sadržaj Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom“, istaknuo je predsjednik Udruženja komunalnog gospodarstva HGK i voditelj Grupacije održavanja čistoće, Tomislav Ćurko, referirajući se na Uredbu koja podrobnije opisuje javne usluge postupanja s miješanim komunalnim otpadom i biorazgradivim komunalnim otpadom.
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2017/11/garbage.jpg
Uredbom se reguliraju i povezane usluge koje se odnose na odvojeno skupljanje otpada, korištenje reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta te odvoz glomaznog otpada. Za korisnike to konkretno znači da se miješani komunalni otpad prazni minimalno svakih 14 dana, biorazgradivi komunalni otpad minimalno svakih 7 dana, odvoz glomaznog otpada u cijeni usluge najmanje jednom godišnje, mogućnost korištenja reciklažnog dvorišta te mogućnosti korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta najmanje jednom u tri mjeseca tamo gdje nema standardnog reciklažnog dvorišta, odnosno najmanje jednom u četiri mjeseca tamo gdje je dostupno.
 
Precizno se određuju i obveze gradova, općina, davatelja javnih usluga, korisnika te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tako je na tragu Zakona i Uredbe određena obaveza gradovima i općinama da u roku od 3 mjeseca od primjene Uredbe donesu odluku o načinu pružanja usluga s miješanim komunalnim i biorazgradivim komunalnim otpadom (do 31. 1. 2018.). Nakon što gradovi i općine donesu spomenutu Odluku, davatelji javne usluge imaju mjesec dana da se im obrate sa zahtjevima za suglasnost na nove cjenike obzirom da Uredba određuje kako se cijena javnih usluga mora utvrditi. U roku od godine dana (do 1. 11. 2018.) davatelji javnih usluga moraju korisnicima osigurati dokaz o izvršenju javne usluge, a pred njima je opsežan zadatak organizacije pružanja tih usluga sukladno standardima Uredbe koji podrazumijevaju ustroj odgovarajućih evidencija o korisnicima, isporuke Izjava korisnicima koje će imati snagu ugovora i osiguranje dokaza o izvršenju usluge.
 
„S obzirom na tako snažan zaokret, nužna je aktivna uloga svih dionika jer su zapriječene visoke kazne za nepostupanje, kako za gradove i općine, tako i za davatelje javnih usluga. Napominjemo da je kazna za prekršaje propisana u visini od 100.000 kn do 300.000 kn. Nadalje, naglašavamo kako je Uredbom propisan i izračun poticajne naknade koja dodatno treba stimulirati gradove i općine da ostvare ciljane količine smanjenja miješanog komunalnog otpada, što sa sobom nosi povećanu selekciju otpada. Poticajna naknada vrlo lako može postati penalna za slučaj neprimjene mjera usmjerenih ka postignuću cilja, koji je smanjenje količine miješanog komunalnog otpada“, pojasnio je Ćurko, dodajući kako će visoko nametnuti standardi najvjerojatnije donijeti i korekciju u cijeni, pri čemu će ta promjena ovisiti o postojećem standardu usluga u nekom gradu ili općini.
 
„Naravno da je korekcija cijena na više uvijek nepopularna i teška, kako za davatelje usluga, tako i za gradonačelnike i načelnike koji ju moraju odobriti, a napose za sve ugroženiji standard korisnika. Uredbom je određeno da se cijena sastoji od cijene minimalne javne usluge, dijela cijene s obzirom na količinu predanog otpada i ugovorne kazne. Cijena minimalne usluge će osigurati funkcioniranje sustava i kao takva predstavlja većinu troškova koji osiguravaju funkcioniranje sustava, dio cijene s obzirom na količinu će se obračunavati prema volumenu spremnika ili kili predanog otpada na odvoz, a ugovorena kazna će predstavljati onu vrijednost koja je potrebna da bi se podmirili troškovi davatelju javne usluge potrebni za sanaciju pogrešnog ponašanja korisnika poput, primjerice, predaje otpada preko volumena spremnika ili predaje otpada u neodgovarajućem spremniku“, zaključio je Ćurko.
 

Anđelka Felja

Povezani članci

Večernjakov analitičar ne poznaje pravo stanje stvari

HF

Plutajuća zaštita obale koja proizvodi struju

HF

Nedostatak strateškog pristupa države

HF

Hrvatska prepoznaje važnost industrije 4.0

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...