Hrvatski Fokus
Iseljeništvo

Vodič za povratnike u Hrvatsku (9)

Ostali nositelji suradnje s iseljenim Hrvatima

 
 
OSTALI NOSITELJI SURADNJE REPUBLIKE HRVATSKE SA HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
http://hrvatskifokus-2021.ga/wp-content/uploads/2018/10/How-government-works.png
1. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske
2. Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske
3. Hrvatska matica iseljenika
4. Ministarstva i druga državna tijela
5. Županije u Republici Hrvatskoj
6. Važni telefonski brojevi
 
ODBOR ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
 
Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske djeluje kao radno tijelo Hrvatskog sabora zaduženo za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Djelokrug rada: poslovi utvrđivanja i praćenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
-pravni i stvarni položaj dijelova hrvatskoga naroda te hrvatskih manjina u drugim državama ipredlaganje mjera za unaprjeđivanje svekolike suradnje radi ostvarenja i zaštite prava i očuvanja nacionalnog identiteta,
-sve oblike međunarodne i druge suradnje kad je to u interesu Hrvata u susjednim državama i svijetu, kao i s tim povezano usmjeravanje financijske potpore,
-poticanje programa povratka hrvatskih iseljenika te skrb o hrvatskim useljenicima na područjima od posebne državne skrbi,
-inicijative i prijedloge koje podnose Hrvati iz susjednih država i svijeta,
-održavanje redovitih kontakata s predstavnicima Hrvata izvan Republike Hrvatske,
-zaštitu prava i interesa hrvatskih državljana koji žive ili borave u inozemstvu kao i osiguranje osobite skrbi i zaštite dijelovima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. Za sve obavijesti vezane uz djelatnost Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske možete se obratiti na sljedeći kontakt: Tel: 01 4569 475 Fax: 01 4569 312 E-mail: odborhirh@sabor.hr
 
SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKEHRVATSKE
 
Vlada Republike Hrvatske osnovala je Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savjet), kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske. Savjet pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske. Članovi Savjeta su predstavnici Hrvata izvan Republike Hrvatske i članovi po položaju. Savjet čine najugledniji predstavnici hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta te predstavnici nadležnih institucija u domovini. Članovi Savjeta iz reda pripadnika Hrvata izvan Republike Hrvatske su predstavnici udruga, organizacija i institucija Hrvata izvan Republike Hrvatske, osobe uvažene u sredini u kojoj žive, angažirane na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unaprjeđenju odnosa s hrvatskom domovinom. Njihova zastupljenost određena je sukladno brojnostii položaju Hrvata u dotičnoj državi, aktivnosti i povezanosti zajednice s Republikom Hrvatskom, kao i radu na afirmaciji ugleda i interesa Republike Hrvatske. Članovi Savjeta po položaju, predstavnici nadležnih institucija u domovini su predstavnici državnih tijela i institucija, Katoličke Crkve i organizacija civilnog društva.
 
HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
 
Hrvatska matica iseljenika (u daljnjem tekstu: HMI) utemeljena je 1951. godine, a danas djeluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika što ga je prvi saziv Sabora nakon demokratskih promjena prihvatio, na sjednici održanoj 28. prosinca 1990. godine. Unutarnja organizacija HMI-ja uređena je Statutom, koji je Upravni odbor prihvatio 6. veljače 1992. godine, a tim je dokumentima HMI definirana kao središnja nacionalna ustanova za obavljanje društvene i privredne djelatnosti odznačenja za položaj hrvatskih iseljeničkih zajednica i za hrvatske etničke manjine u drugim državama, za iseljenike s teritorija Republike Hrvatske i Hrvate koji žive i rade u inozemstvu, a potječu iz drugih država, kao i za članove njihovih obitelji koji borave u stranim zemljama. U praksi, slijedom iskustava u proteklom razdoblju, a prateći promjene u zemlji, neposrednom okolišu i u svijetu te prilagođujući svoje djelovanje procesima u iseljeničkim zajednicama, HMI priređuje specifične kulturne, prosvjetne, športske, nakladničke i informativne programe namijenjene svekolikom hrvatskom iseljeništvu. HMI se tako s jednakom pažnjom obraća svim hrvatskimzajednicama izvan domovine, neovisno o vremenu i razlozima iseljenja, socijalnim, kulturološkim ili drugim kriterijima. Naime, iseljenike hrvatskih etničko-kulturnih korijena – kojih, kako se procjenjuje, u pedesetak država ima više od 3,5 milijuna – HMI ne doživljava kao jedinstvenu skupinu s kojom bi se moglo komunicirati jednim načinom; svjesni smo da se radi o mozaiku raznolikih zajednica koje žive u skladu s uvjetima svoje nove domovine, ali nastojeći sačuvati i dio svoga baštinjenog identiteta. Zato HMI, ispunjavajući misiju susretišta hrvatskoga raseljenog bića, nastoji razvijati i poticati snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima kako bi posredovale činjenice koje govore o sastavnicama naše samobitnosti: povijesnim događajima ili čnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju… o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Istodobno, HMI djeluje i u svrhu očuvanja baštine i etničko-kulturnog lika pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u drugim zemljama te nastoji na najbolji način odgovoriti posebnim zahtjevima hrvatskih udruga ili pojedinaca izvan Republike Hrvatske, kako bi se rad te ustanove što bolje uskladio s potrebama i željama naših ljudi u svijetu. Također, slijedeći suvremene izazove, HMI sudjeluje i u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj te između domovinei iseljeništva. Za sve obavijesti vezane uz djelatnost Hrvatske matice iseljenika možete se obratiti na sljedeću adresu: HRVATSKA MATICA ISELJENIKA Adresa: Trg Stjepana Radića 3, 10 000 Zagreb Tel: 01 6115 116 Fax: 01 6111 522 E-mail: hmi-info@matis.hr Web: www.matis.hr
 
MINISTARSTVA I DRUGA DRŽAVNA TIJELA
 
MINISTARSTVA Ministarstvo uprave Adresa: Maksimirska 63, 10 000 Zagreb Tel: 01 2357 555 Fax: 01 2357 601 E-mail: kontakt-uprava@uprava.hr Web: https://uprava.gov.hr/ Ministarstvo zdravstva Adresa: Ksaver 200a, 10 000 Zagreb Tel: 01 4607 555 Fax: 01 4677 076 E-mail: pitajtenas@miz.hr Web: https://zdravlje.gov.hr/ Upiti u vezi EU fondova Bijeli telefon: 0800 7999
 
Kontakti zdravstvenih ustanova: https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/1478 Bolnički koordinatori za branitelje: https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/1966 Ministarstvo pravosuđa Adresa: Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb Tel: 01 3714 000 Fax: 01 3714 507 E-mail: pitanja@pravosudje.hr Web: https://pravosudje.gov.hr/
Ministarstvo hrvatskih branitelja Adresa: Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb Tel: 01 2308 888 Fax: 01 2308 855 E-mail: ministarstvo@branitelji.hr Web: https://branitelji.gov.hr/ Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Adresa: Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb Tel: 01 6400 600 Fax: 01 6400 644 E-mail: kabinet@mrrfeu.hr Web: https://razvoj.gov.hr/ Ministarstvo državne imovine Adresa: Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb Tel: 01 6346 286 E-mail: info@midim.hr Web: https://imovina.gov.hr Ministarstvo unutarnjih poslova Adresa: Ulica grada Vukovara 33, 10 000 ZagrebTel: 01 6122 111 E-mail: pitanja@mup.hr  Web: https://www.mup.hr/ Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Adresa: Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb Tel: 01 555 7111; 01 555 7013 Fax: 01 555 7222 E-mail: ministarstvo@mdomsp.hr Web: http://www.mspm.hr
Ministarstvo financija Adresa: Katančićeva 5, 10 000 Zagreb Tel: 01 4591 333 Fax: 01 4922 583 E-mail: kabinet@mfin.hr Web: http://www.mfin.hr/ Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb Tel: 01 6106 611 E-mail: renata.ivanovic@minpo.hr Web: https://www.mingo.hr/ Ministarstvo obrane Adresa: Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 1, 10 000 Zagreb Tel: 01 4567 111 E-mail: infor@morh.hr Web: https://www.morh.hr/hr/ Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Adresa: Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10 000 Zagreb Tel: 01 4569 964 Fax: 01 4551 795, 01 4920 149 E-mail: kabinet.ministrice@mvep.hr Web: http://www.mvep.hr/ Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb Tel. 01 6106 835; 01 6109 638 E-mail za građane: info@mrms.hr Web: http://www.mrms.hr/
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Adresa: Prisavlje 14, 10 000 Zagreb Tel: 01 6169 111E-mail: info@mmpi.hr Web: http://www.mppi.hr/ Ministarstvo poljoprivrede Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb Tel: 01 6106 111 Faks: 01 6109 201 Elektronički potpisane podneske dostaviti na: pisarnica 01-MP@mps.hr Web: mps.hr Ministarstvo turizma Adresa: 10 000 Zagreb, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb Tel: 01 6169 111 Fax. 6169 396 E-mail: kabinet@mint.hrWeb: http://www.mint.hr/ Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Adresa: Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb Tel: 01 3717 111 (centrala) Faks: 01 3717 149 E-mail: ministar@mzoe.hr Web: http://www.mzoip.hr/ Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Adresa: Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb Tel: 01 3782 444 (centrala) Faks: 01 3772 822 E-mail: kabinet @mgipu.hr Web: http://www.mgipu.hr/
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Adresa: Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb Tel: 01 4569 000 Faks: 01 4594 301 E-mail: ministrica@mzo.hr Web: https://mzo.hr/ Ministarstvo kulture Adresa: Runjaninova 2, 10 000 Zagreb Tel: 01 4866 666 (centrala) E-mail: kabinet@min-kulture.hr; ana.perisicmijic@min-kulture.hr Web: http://www.min-kulture.hr/
 
SREDIŠNJI DRŽAVNI UREDI
 
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Adresa: Siget 18c, 10 000 Zagreb Tel: 01 4855 827 Fax: 01 4855 655 E-mail: ured@rdd.hr Web: https://rdd.gov.hr/ Središnji državni ured za središnju javnu nabavu Adresa: Ulica Ivana Lučića 6-8/II, 10 000 Zagreb Tel: 01 4599 831 Fax: 01 4599 844 E-mail: info@sredisnjanabava.hr Web: https://sredisnjanabava.gov.hr/
Središnji državni ured za šport Adresa: Savska cesta 28/I, 10 000 Zagreb Tel: 01 6042 950 E-mail: sport@sdus.hr Web: http://www.sdus.hr/ Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Adresa: Savska cesta 28, 10 000 Zagreb Tel: 01 6172 524 Fax: 01 6184 707 E-mail: sduosz@sduosz.hr Web: http://www.sduosz.hr Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Adresa: Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb Tel: 01 6444 680 Fax: 01 6444 688 E-mail: press@hrvatiizvanrh.hr ; ured@hrvatiizvanrh.hr Web: hIp://www.hrvatizvanrh.hr
 
UREDI VLADE: Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske Adresa: Trg svetog Marka 2, 10 000 Zagreb, Tel: 01 4569 210 E-mail: predsjednik@vlada.hr Ured za protokol Adresa: Trg svetog Marka 2, 10 000 Zagreb Tel: 01 6303 081 Fax: 01 6303 086 E-mail: protokol@vlada.hr Ured za zakonodavstvo Adresa: Trg svetog Marka 2, 10 000 Zagreb, Tel: 01 4569 244 Fax: 01 4569 386 E-mail: zakonodavstvo@vlada.hr; pisarnica.zakonodavstvo@vlada.hr Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Adresa: Dalmatinska 1, 10 000 Zagreb Tel: 01 4878 100 Fax: 01 4878 111 E-mail: ured@zastupnik-esljp.hr Ured za unutarnju reviziju Adresa: Ulica grada Vukovara 72/IV, 10 000 ZagrebTel: 01 6345 333 Fax: 01 6345 332 E-mail: ured@revizija.vlada.hr
Direkcija za korištenje službenih zrakoplova Adresa: pp 78, 10 410 Velika Gorica Tel: 01 6303 150 Fax: 01 6224 677 E-mail: direkcija@sabor.hr Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske Adresa: Opatička 8, 10 000 Zagreb Tel: 01 4569 569; 6303 330 Fax: 01 6303 000 E-mail: uzop@uzop.vlada.hr Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Adresa: Mesnička 23, 10 000 Zagreb Telefon: 01 4569 557 Fax: 01 4569 383 E-mail: ured@ukovz.vlada.hr Ured za suzbijanje zlouporabe droga Adresa: Sv. Preobraženja 4/II, 10 000 Zagreb Tel: 01 4878 122 Fax: 01 4878 120 E-mail: ured@uredzadroge.hr Ured za udruge Adresa: Opatička 4, 10000 Zagreb Tel: 01 4599 810Fax: 01 4599 811 E-mail: info@udruge.vlada.hr
 
Ured za razminiranje Adresa Mesnička 23, 10 000 Zagreb Tel: 01 630 3990 Fax: 01 630 3996 E-mail: info@mine.vlada.hr Ured za ravnopravnost spolova Adresa: Mesnička 23, 10 000 Zagreb Tel: 01 6303 090 Fax: 01 4569 296 E- mail: ured.ravnopravnost@urs.vlada.hr Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Adresa: Mesnička 23, 10 000 Zagreb Tel: 01 4569 358 Fax: 01 4569 324 E-mail: ured@uljppnm.vlada.hr
 
DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE
 
Državna geodetska uprava Adresa: Gruška 20, 10 000 Zagreb,Tel: 01 6165 404 Fax: 01 6165 484 E-mail: info@dgu.hr Web: https://www.dgu.hr/ Državni hidrometeorološki zavod Adresa: Grič 3, 10 000 Zagreb Tel: 01 4565 666 (centrala) Fax: 01 4565 631 E-mail: dhmz@cirus.dhz.hr Web: http://meteo.hr/ Državni zavod za intelektualno vlasništvo Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb Tel: 01 6106 100 Fax: 01 6109 660 E-mail: kabinetravnatelja@dziv.hr Web: http://www.dziv.hr/ Državni zavod za mjeriteljstvo Adresa: Capraška 6, 10 000 Zagreb Tel: 01 5630 000 Fax: 01 563 001 E-mail: pisarnica@dzm.hr Web: http://www.dzm.hr/ Državni zavod za statistiku Adresa: Ilica 3, 10 000 Zagreb Tel: 01 4806 111 Fax: 01 48 06 148 Adresa: Branimirova 19, 10 000 Zagreb Tel: 01 4893 444 E-mail: stat.info@dzs.hrWeb: https: //www.dzs.hr/ Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Adresa: Frankopanska 11, 10 000 Zagreb Tel: 01 4881 770Fax: 01 4881 780 E-mail: dzrns@dzrns.hr Web: http://cms.dzrns.hr/
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Adresa: Nehajska ulica 5, 10 000 Zagreb Tel: 01 3650 011 Fax: 01 3650-025 E-mail: kabinet@duzs.hr Web: http://duzs.hr/
 
ŽUPANIJE
 
Republika Hrvatska administrativno je podijeljena u 20 županija: Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Starčevića 8, Tel: 043/221 990, www.bbz.hr Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV. broj 1, Tel: 035/216 111, www.bpz.hr Dubrovačko-neretljanska županija, Gundulićeva poljana 1, Tel: 020/351 402, www.dnz.hr Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Tel: 01/610 1111, www.zagreb.hr Istarska županija, Dršćevka 3, Pazin, Flanatička 29, Pula, Tel: 052/352 111, www.istra-istria.hr Karlovačka županija, A. Vraniczanyja 2, Tel: 047/666 111, www.kazup.hr Koprivničko-križevačka županija, Antuna Nemčića 5, Tel: 048/ 658 111, www.kckzz.hr Krapinsko-zagorska županija, Magistratska ulica 1, Tel: 049/329 111, www.kzz.hr Ličko-senjska županija, Dr. Franje Tuđmana 4, Tel: 053/588 279, www.licko-senjska.hr Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, Tel: 040/374 111, www.medjimurska-zupanija.hr Osječko-baranjska županija, Ante Starčevića 2, www.obz.hr
Požeško-slavonska županija, Županijska 7, Tel: 034/290 290, www.pszupanija.hr Primorsko-goranska županija, Adamičeva 10, Tel: 051/351 600, www.pgz.hr Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I. br. 2, Tel: 022/460 700, www.sibensko-kninska-zupanija.hr Sisačko-moslavačka županija, S. i A. Radića 36, Tel: 044/550 111, www.smz.hr Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, Tel: 021/400 213, www.dalmacija.hr Varaždinska županija, Franjevački trg 7, www.varazdinska-zupanija.hr Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, Tel: 033/638 100, www.vpz.hr Vukovarsko-srijemska županija, Županijska 9, Tel: 032/454 444, www.vusz.hr Zadarska županija, Božidara Petranovića 8, Tel: 023/350 319, www.zadarska–zupanija.hr Zagrebačka županija, Ulica grada Vukovara 72/V, Tel: 01/6009 401, www.zagrebacka-zupanija.hr
 
Popis Gradova, županija i općina: https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-politicki-sustav-i-organizaciju-uprave/lokalna-i-podrucna-regionalna-samouprava/popis-zupanija-gradova-i-opcina/846.
 
VAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI
 
Broj 112 je jedinstveni europski broj za hitne službe koji se koristi u Republici Hrvatskoj, a dostupanje iz svih javnih telefonskih mreža bez naknade. Funkcionira kroz mrežu županijskih operativno-komunikacijskih centara 112, na usluzi je svim građanima Republike Hrvatske i turistima u slučaju prirodnih ili tehničko-tehnoloških nesreća ili prijetnji koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi, imovinu ili okoliš. Dojava na broj 112 može se ostvariti i na sljedećim jezicima: engleskom, njemačkom, talijanskom, mađarskom, slovačkom i češkom. Hrvatski građani koji putuju ili borave u bilo kojoj članici Europske unije također mogu zatražiti pomoć na jedinstveni europski broj za hitne službe 112.
 
Način pozivanja
 
Broj 112 možete besplatno nazvati 24 sata dnevno s bilo koje javne govornice te mobilnog ili fiksnogtelefonskog uređaja u Hrvatskoj. Prilikom pozivanja nije potrebno poznavati teritorijalne i strukovne nadležnosti hitnih službi negosamo dojaviti: što se dogodilo, gdje se dogodilo, kada se dogodilo, ima li ozlijeđenih, kakve su ozljede, kakvu pomoć trebate, tko zove. Pozivom na broj 112 može se dobiti
– hitnu medicinsku pomoć, pomoć vatrogasaca, pomoć policije, pomoć gorske službe spašavanja, pomoć pri nesreći, traganju i spašavanju na moru, pomoć drugih komunalnih, inspekcijskih ili hitnih službi koje su svojom djelatnošću vezane za zaštitu i spašavanje građana. Prednosti poziva na broj 112
– štedi se vrijeme jer se jednim pozivom alarmira nekoliko hitnih službi, odnosno operateralarmira sve hitne službe potrebne u konkretnom slučaju,
-hitne službe nisu opterećene opetovanim pozivima, kada različiti pozivatelji dojavljuju istu nesreću,
-hitne službe postupaju samo po stvarnim zahtjevima za pomoć jer operateri u centru„filtriraju“ nenamjenske i zlonamjerne pozive.
 
194 – Hitna medicinska služba
Preko broja 194 možete zatražiti hitnu medicinsku službu u slučajevima kada je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje. Hitnu medicinsku službu za naglo oboljele ili ozlijeđene osobe možete zatražiti pozivom na telefonski broj 194, od 0 do 24 sata, preko nepokretne i pokretne telekomunikacijske mreže. Hitnu medicinsku službu možete zatražiti i preko jedinstvenog broja za hitne službe 112. S tog broja će te biti prespojeni na hitnu medicinsku službu. Hitnu medicinsku službu zatražite u slučajevima kada je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje: naglo nastale poteškoće u disanju, gušenje stranim tijelom, zastoj rada srca i disanja, gubitak svijesti, iznenadna bol u prsnom košu, iznenadno ubrzanje, usporenje rada srca ili nepravilni otkucaji srca, grčevi (konvulzije), otežani govor, slabost ili oduzetost dijela tijela, iskrivljenost lica, ozljede nastale u prometnim nesrećama i ostale iznenadno nastale ozljede (padovi s visine/životinjski ugrizi/ ubodi/prostrijeli…), neuobičajeno krvarenje na bilo koji od prirodnih otvora tijela, opekline, udar električne struje ili groma, pothlađivanje, toplinski udar, utapanje, otrovanje lijekovima/ narkoticima/ kemikalijama, jaka alergijska reakcija, iznenadna i neuobičajena bol (jaka glavobolja, jaka bol u prsima/trbuhu/ leđima), iznenadne promjene ponašanja koje dovode u opasnost bolesnika ili okolinu (pokušaj samoubojstva/ubojstva…).
 
Razgovor s medicinskim dispečerom
Donosimo nekoliko savjeta za razgovor s medicinskim dispečerom:
-s medicinskim dispečerom razgovarajte mirno i razgovijetno,
-precizno opišite gdje se nalazi osoba koja treba pomoć i razlog zbog kojeg zovete,
-podatke o mjestu na kojem se žrtva nalazi objasnite navodeći značajnije orijentire u blizini
-velika prometna raskrižja, mostovi, poznate građevine i sl.,
-ostavite svoje ime i prezime, adresu i broj telefona
– možda će biti potrebno da vas medicinski dispečer ponovo nazove,
-ne prekidajte telefonski poziv dok vam se to ne kaže,
-medicinski dispečer mora znati u kakvom je stanju osoba za koju zovete te je li joj već pružena kakva pomoć,
-medicinski dispečer će vam dati upute što da radite do dolaska tima hitne medicinske službe
-postupite na točno opisani način. Ako nešto niste razumjeli, tražite da vam se ponovi i ostanite s pacijentom do dolaska tima hitne medicinske službe.
 
Postupak do dolaska tima hitne medicinske službe
 Donosimo nekoliko savjeta do dolaska tima hitne medicinske službe:
-nastojite ostati smireni, umirujte pacijenta, utoplite ga i održavajte ga budnim,
-nemojte pacijentu davati ništa za jesti ili piti,
-ne pomičite pacijenta koji je doživio prometnu nesreću, pao s velike visine ili je bez svijesti osim ako mu ne prijeti neposredna opasnost (požar, eksplozija, utapanje, itd),
-započnite pružati mjere prve pomoći ako možete.
 
195 – Služba traganja i spašavanja na moru
 
U slučaju nesreće ili nezgode na moru nazovite 195, besplatni telefonski broj Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru. Pomoć možete zatražiti i preko jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 koji će poziv prespojiti na Nacionalnu središnjicu.
 
Razgovor s operaterom Nacionalne središnjice
Operateru Nacionalne središnjice trebate što je moguće preciznije reći gdje se nalazite i objasniti zovete li zbog: potonuća, požara, prodora mora, nasukavanja, sudara, onesposobljenosti za plovidbu (kvar motora, kormila, puknuće jarbola, nestanak goriva…), gubitka plovila, medicinske intervencije (hitni prijevoz, evakuacija, medicinski savjeti…), kupača, daskaša ili ronioca u nevolji, ili bilo koje druge vrste nesreće na moru.
 
Postupak do dolaska pomoći
Do dolaska službe postupite prema uputama operatera. Više o ustroju službe i zadaćama Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru možete pronaći na stranicama Ministarstva mora,prometa i infrastrukture.
 
192 ili 112 za prijavu nestalih osoba
Nestanak neke osobe prijavite odmah u policijskoj postaji, a iznimno i pozivom na brojeve 192 ili112 kada treba poduzeti žurne mjere traganja i spašavanja. Ako ste ozbiljno zabrinuti za sigurnost i dobrobit neke osobe, a neko logički prihvatljivo vrijeme neznate gdje se ona nalazi i prethodno ste se uvjerili da je ona nestala, potrebno je što prije prijaviti njezin nestanak u najbližoj policijskoj postaji ili u policijskoj postaji na čijem području je osoba nestala. U slučaju potrebe, nestanak je moguće dojaviti telefonom pozivom na broj 192 ili 112, no ovu mogućnost potrebno je koristiti isključivo kod nemogućnosti dolaska u policijsku postaju ili kad je potrebno poduzeti žurne mjere traganja i spašavanja (primjerice havarije na moru, elementarne nepogode ili slično). Naknadno morate doći u policijsku postaju i potpisati Zapisnik o prijavi nestanka osobe.
 
Tko može prijaviti nestanak
Nestanak osobe može prijaviti svatko tko ima spoznaje ili opravdanu sumnju da je određena osoba nestala, a prijavu može osobno podnijeti u policiji. Kad su u pitanju djeca i maloljetnici prijavu o nestanku podnosi roditelj, zakonski zastupnik ili skrbnik.
 
Koliko vremena mora proći za prijavu
Nestanak djeteta i maloljetnika treba prijaviti odmah, bez odgađanja, bez obzira koji su razlozi nestanka (samovoljni odlazak, kazneno djelo i sl.). Da bi prijavili nečiji nestanak ne morate čekati protek određenog vremena (npr. 24 sata i slično). Upravo to vrijeme odgađanja može biti presudno za uspješnost traganja. Procjenu hoće li se i koje radnje odmah poduzimati treba prepustiti profesionalcima, policiji. Sve ostale informacije možete potražiti na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.
 
Ostali pojedinačni brojevi
-192
– policija
-193 – vatrogasci
-194 – hitna pomoć
-195 – traganje i spašavanje na moru
-1987 – pomoć na cestama
-18166 – vremenska prognoza
-18981 – opće informacije
-11888 – telefonski imenik
-11802 – međunarodni telefonski imenik
-072 500 400
– Autobusni kolodvor Zagreb
-060 320 320 – Međunarodna Zračna Luka Zagreb Franjo Tuđman
-060 333 444 – Željeznički kolodvor Zagreb
-060 321 321 – Informacije o brodovima i trajektima
 
Dobrodošli! Welcome! Willkommen! Bienvenue! Velkommen! Benvenuti! Vítejte! Bienvenidos! Bemvindo! Vitajte! Välkommen! Üdvözöljük! I mirëpritur!
 
(Svršetak)

 

http://www.hrvatiizvanrh.hr/pdf/vodic_za_povratnike.pdf

Povezani članci

Izašao Hrvatski iseljenički zbornik 2018.

HF

Filantropski san izumitelja Marina Soljačića iz Amerike

HF

Vlast u Srbiji vrlo dosljedno ignorira hrvatsku zajednicu

HF

Svjetsko prvenstvo hrvatskih nogometnih klubova izvan domovine

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s ovim u redu, ali ako želite možete se odjaviti i ne prihvatiti. Prihvati Pogledaj više...