Hrvatski Fokus
Unutarnja politika

Nevjerodostojni SABA-ovci protiv odluka EU-a

Hrvatska ima pravnu osnovu za zakonsku zabranu svih komunističkih simbola i neokomunističkih skupova!

 
 
Prema tekstu Rezolucije Europskog parlamenta od 19. rujna 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe (2019/2819(RSP)) komunizam i nacizam su totalitarističke ideologije. Petmjeseci  je prošlo od izglasavanja ove rezolucije, a od službene hrvatske politike, na čijem je čelu Andrej Plenković, glasa čuti nije! Ne javljaju se ni članovi Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima i konačno nedoživljene pravde za preko 100 milijuna žrtava komunizma, po Crnoj knjizi komunizma. Gdje ste sada Faktograf-ovci kada ste proglasili CRNU KNJIGU KOMUNIZMA, da nije ni F od fakta? Ne javlja se službena politika u Hrvatskoj! Ovu Rezoluciju prešutjela je Vlada RH, predsjednik Plenković, veliki europejac i to u vrijeme kada Hrvatska predsjeda Vijećem Europe! Prešutio je i aktualni saziv Hrvatskog sabora, nije donio nikakav zaključak po tom pitanju unatoč reakciji nekih zastupnika! Ali su se zato SABA-ovci brzo reorganizirali, točno kako sam se i upitala objavljujući tekst Rezolucije EP-a! Osjetili su se prozvani kao krivci za zločine, a nitko od njih ne priznaje zločine. SABA Istre ipak priznaje oko 350 žrtava fojbi, a prema različitim izvorima brojka se kreće od 4000 do 6000 bačenih nevinih ljudi u fojbe, tj. jame.
http://hrvatski-fokus.hr/wp-content/uploads/2020/02/large_78684097_467536460542376_6757832170661740544_n.jpg
Veoma upitna je njihova vjerodostojnost! Predsjednik SABA Franjo Habulin je rođen dvanaest godina nakon rata, 1957. godine,  a njegov zamjenik Josip Milat, koji proziva crkvu za fašizam rođen 1938. je godine. Milat je imao tri godine kada je rat počeo, a sedam kada je rat završio. Još je više nego  degenerično  i nepojmljivo da je njihova  protukandidatkinja Iva Marčetić, koja se kandidirala uz Habulina i Milata, rođena 1982. godine! To su doista vjerodostojni borci NOB-a u Drugome svjetskom ratu. Bilo bi smiješno da nije stvarno degenerično!
 
SABA-ovci su prevaranti, falsifikatori i manipulatori!
 
Još više je sve oko SABA-a nevjerojatno. Pitanje je kako je moguće da su postali punopravni član Svjetske federacije bivših boraca (FMAC), kada nisu bili u anatifašističkom pokretu (jer nisu ni mogli zbog godina), niti su bili borci NOB-a, niti su uopće sudjelovali u Drugome svjetskom ratu? U programskim ciljevima piše: okupljanje sudionika Narodnooslobodilačke borbe bez obzira na dob i spol! Zar su Franjo Habulin i njegov zamjenik sudionici Narodnooslobodilačke borbe? Nemoguće s obzirom na godine. Čisti falsifikatori, prevaranti i manipulatori!
 
Evo što sami o sebi pišu: »Savez je samostalna, nevladina, vanstranačka, domoljubna, dobrovoljna, antifašistička i demokratska, višenacionalna organizacija udruženih građana koji prihvaćaju statutom utvrđene programske ciljeve i načela. Programski ciljevi SABA RH su: okupljanje sudionika Narodnooslobodilačke borbe i antifašistički opredjeljenih građana Republike Hrvatske, bez obzira na spol i dob, nacionalnu, vjersku, rasnu ili stranačku pripadnost; očuvanje i njegovanje antifašističke tradicije; zaštita prava članstva iz oblasti mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja; suprotstavljanje nacionalnoj, rasnoj ili vjerskoj mržnji i netoleranciji i neravnopravnosti građana; suradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu«.
 
Dalje SABA piše: "Savez organizira Međunarodnu konferenciju radi suprotstavljanja jačanju ekstremne desnice, otvoreno profašističke, i njezinom sve agresivnijem napadu na tekovine i vrijednosti antifašističke borbe i antifašističkih vrijednosti, koje su i najviše demokratske vrijednosti današnje Europe. Pobjeda nad fašizmom likvidirala je fašističke režime koji su izazvali Drugi svjetski rat, ali fašizam nažalost nije nestao s povijesne scene već se javlja u rafiniranim oblicima. Za budućnost Europe naša se sjećanja moraju temeljiti na objektivnoj povijesnoj istini i iznad svega na socijalnoj pravednosti, a politička stabilnost i uspješno poželjno zajedništvo ne može se graditi na socijalnim nepravdama i povijesnom revizionizmu, rasizmu i ksenofobiji, koji su obilno zastupljeni u današnjem svijetu." E pa SABA-ovci su izgleda nepismeni ili još gore zavaravaju, manipuliraju i dalje javnost sa svojom lažiranom poviješću i ignoriraju EP, Vijeće EU-a i sve dosadašnje rezolucije pa pišu: "Za budućnost Europe naša se sjećanja moraju temeljiti na objektivnoj povijesnoj istini…" Upravo radi te povijesne istine EP i Vijeće EU-a donijeli su niz rezolucija koje razotkrivaju tu povijesnu istinu koju SABA-ovci ne priznaju i manipuliraju sa hrvatskom, europskom i svjetskom javnosti! Njima je istina povijesni revizionizam! Za masovne egzekucije nakon završetka ratnih operacije u Drugome svjetskom ratu drže da su opravdane!
 
Dokaza ima i previše, ne mogu više tvrditi da su masovna ubojstva bila sporadična i slučajna! Dakle drugovi SABA-ovci, zločini koje pod svaku cijenu hoćete sakriti planirani su još 1941. godine ! To znači da se sa punim pravom izjednačuje fašizam i komunizam, jer se na isti način obračunavaju sa neistomišljenicima, koje smatraju svojim neprijateljima !To i sami otvoreno potvrđuju: "U sklopu nastupa ekstremne desnice jača i povijesni revizionizam, kojim se nastoji izjednačiti fašizam i antifašizam". Drugovi SABA-ovci, komunizam nije antifašizam! Da reći ćete da vi niste komunisti, vi ste antifašisti? Ali sjetite se tko je vodio NOB? Tko je bio na čelu NOB-a? Tko je vodio državu Jugoslaviju? Komunistička partija Jugoslavije! To znači da ste samo promijenili naziv iz komunista i preobukli se u antifašiste!
 
Brojni dokumenti zorno prikazuju naređenja partizana i komunista za smaknuća svih nepodobnih komunističkoj revoluciji, jer je KPJ iskoristio borbu protiv fašizma u Drugome svjetskom ratu za komunističku revolucionarnu promjenu društvenog sustava vladanja državom. Evo dokaza:
»Strogo povjerljivo!
Samo za partijska tijela!
16. rujan 1941.
Deklaracija CK – KPS
Na poziv KPJ CK (Komunistička partija Jugoslavije Centralni komitet) je zauzeo sljedeće stajalište:
CK se obvezuje i naglašava da je u sadašnjoj političkoj situaciji nastupilo vrijeme za izvršenje socijalističke revolucije.
CK se dalje obvezuje da u predvečerje revolucije mora prestati sa svakim oblikom druženja s građanskim elementima u OF (Osvobodilna fronta), jer su to isključivo samo proturevolucionarni elementi koji su iz koristoljubja prodali svoje uvjerenje, i strjeme za materijalnim u novoj kapitalističkoj državi i oni koji nemajo nikakvoga razumijevanja za radničku klasu.
U pravom spoznavanju sadašnje revolucionarne situacije CK zaključuje Da se provedu sljedeće nužne mjere, koje su potredbne da se pobjednički izvede revolucija:
1. Svi rukovoditelji v OF-u, koji pripadajo bilo kojem građanskom usmjerenju moraju se likvidirati.
2. Svi veleposjednici, kapitalisti, industrijalci i kulaci morajo se likvidirati.
3. Svi čelnici i funkcionari građanskih stranaka, koji nisu u OF-u ili u NOV-u (Narodnooslobodilačka vojska) i koji ne budu likvidirani tamo, morajo se likvidirati.
4. Svi čelnici Bele garde mora se likvidirati.
5. Svi čelnici Plave garde mora se likvidirati.
6. Sve SS-ovce i gestapovce mora se likvidirati.
7. Sve intelektualce, študente i kavanske političare mora se likvidirati.
8. Sve svećenike, koji su se izjasnili protiv radništva mora se likvidirati.
9. Sve bivše jugoslavenske oficire, također i one koji su pri NOV-a, mora se zatvoriti.
10. Sve svećenike mora se zatvoriti. Neka crkve ostanu zatvorene, iste se ne smije rušiti. Represalije se smiju provoditi samo na drugim crkvenim imanjima i posjedima.
11. Sva vojna poslanstva kapitalističkih država, koja se nalaze pri NOV-u mora se prisiliti da otputuju. Svaki daljnji razgovor je zabranjen.
12. Sve osobe, koje se protive našem oslobodilačkom ratu mora se odmah tajno odvesti i predati NOV-u. Iste se mora likvidirati samo u slučaju ako to situacija ili pak vanjski položaj zahtijeva.
13. Svi građanski časopisi ne smijo izlaziti. Radioaparate se mora također oduzeti.
14. Svi javni uredi i sve životno važne ustanove, poput prometnih sredstava, mora se također oduzeti i predati odjelima NOV-a.
15. Sve se te mjere moraju provesti onoga dana kada to bude naređeno.
16. Sve likvidacije moraju izvršiti posebni odjeli partije.
Partijske organizacije na terenu i u odjelima NOV-a moraju to provesti u najvećoj tajnosti prema naredbama. Samo najvažniji stari članovi, funkcionari partije, smijo znati za te naredbe, i samo su oni određeni za odabir krivaca.
Živjela socijalistička revolucija!
Živio Staljin, vođa cjelokupnoga radnog naroda!
Za CK – KPS (Komunistička partija Slovenije):
(potpis) Boris Kidrič«
Original na slovenskome jeziku
 
Tako je to bilo 16. rujna 1941. i u vrijeme vladavine zločinca Borisa Kidriča. I sada SAAB-ovci prodaju demagogiju da "ekstremne desnice, otvoreno profašističke, i njezinom sve agresivnijem napadu na tekovine i vrijednosti antifašističke borbe i antifašističkih vrijednosti, koje su i najviše demokratske vrijednosti današnje Europe" te iste Europe koja je njihovu borbu izjednačila sa fašizmom i proglasila ih istim zlom! SABA-ovci misle da u Europi ne znaju da su komunistički režimi provodili masovna ubojstva, genocid, deportacije i doveli do nezapamćenih gubitaka života i slobode u XX. stoljeću u dotad neviđenim razmjerima u ljudskoj povijesti; agresije, zločine protiv čovječnosti i masovna kršenja ljudskih prava nakon Drugoga svjetskog rata! E pa drugovi SAAB-ovci, evo vam pa ako i niste do sada, javno vas prozivam i pozivam da pročitate rezoluciju kojom je vaša komunistička partija isto zločinačka, kao i fašistička i nacistička (http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-09-19_HR.html).
 
Dakle ova rezolucija EP-a dostavljena je svim vladama i parlamentima država članica, a kako je Hrvatska članice EU-a, znači i Hrvatskoj vladi i Hrvatskom saboru! Za očekivati je da se ponašaju u skladu s Rezolucijom od 19. IX. 2019. i zabrane komunističke simbole, kumrovečke derneke i razne proslave sa “divnim kapama partizankama”. Kada već hrvatske Vlade nisu bile sposobne donijeti Zakon o lustraciji, prisilila ih je Europska unija da ipak provedu neki barem simbolični oblik lustracije, ali to Hrvatska vlada uporno ignorira, kao da se ništa nije dogodilo! Sve petokrake na spomenicima, ulicama i trgovima, sva imena ulica, trgova s imenima komunističkih diktatora i ubojica trebaju biti uklonjeni i da konačno taj zločinački režim pođe u ropotarnicu povijesti!
 
Titovo ime nosi središnji trg u labinskom Starom gradu, u obližnjem Rapcu nalazi se Obala, a u Raši ulica s imenom Maršala Tita. Titovo ime nose i ulice i trgovi u Fažani, Poreču, Rapcu, Opatiji. Veli Lošinj ima Obalu maršala Tita, u Lovranu je šetališe s Titovim imenom. Trg maršala Tita imaju Rijeka, Buzet, Lovran, Matulji i Rovinj. Što će bivši istarski župan, a sada EU parlamentarac Valter Flego koji je izjavio: „Istra se nikad ne će odreći svoje prošlosti i antifašističkih spomenika, trgova i ulica ljudi koji su tu prošlost obilježili, a posebno lika i dijela Josipa Broza Tita“? a glasao je za Rezoluciju EP-a? Što li će sada IDS koji se zalaže za europske vrijednosti sa Titovim Parkom u Puli i crvenom zvijezdom, a Europa je osudila crvenu zvijezdu kao zločinačku?
 
I nakon svega napisanog sasvim je jasno u svim rezolucijama, a SABA nama prodaje demagogiju i manipulira povijesnom istinom  i proglašava je povijesnim revizionizmom. Upravo SABA-ovci su ti koji revidiraju i lažiraju povijesnu istinu, falsifikatori , prevaranti i manipulatori! Da u Hrvatskoj funkcionira pravna država ne bi se tako nešto moglo tolerirati, već bi bilo zakonski sankcionirano!Hrvatska ima pravnu osnovu za zakonsku zabranu svih komunističkih simbola i neokomunističkih skupova! Zahvaljujući inicijativi Hrvatske stranke prava, Hrvatski sabor je 30. lipnja 2006. donio Deklaraciju o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnoga komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945. – 1990. godine, NN 76/2006. U članku 10. piše: Hrvatski sabor podržava odluke Vijeća Europe da upravo ta institucija (Vijeće Europe) bude forum za raspravu i osudu zločina komunizma na međunarodnoj razini. Skoro sve bivše europske komunističke zemlje su sada njezine članice i zaštita ljudskih prava i vladavina prava osnovne su vrijednosti za koje se zauzima Vijeće Europe. Istodobno, Hrvatski sabor smatra da on sam treba postati ključna nacionalna institucija za osudu zločina jugoslavenskog i hrvatskog totalitarnog komunizma te da se sustavnim istraživanjem povijesti tih zločina trebaju baviti znanstvene i pravosudne institucije.U članku 11. piše: Zbog toga se Hrvatski sabor pridružuje Parlamentarnoj Skupštini Vijeća Europe u snažnoj osudi masovnog kršenja ljudskih prava od strane totalitarnih komunističkih režima i istodobno izražava sućut, razumijevanje i priznanje žrtvama tih zločina u Republici Hrvatskoj, Europi i svijetu.
 

Lili Benčik

Povezane objave

Kako se dijele “ustaške” kune

HF

“Prijelazni rok” Zorana Milanovića

HF

Održane tribine ‘Istina o Istanbulskoj’

HF

Zašto Hrvatska ne može uspjeti?

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više