Hrvatski Fokus
Kolumne

Luciferijanizam “duboke države”

Psihopatologija Novoga svjetskog poretka

 
 
Thaddeus Kozinski je deset godina predavao filozofiju i humanističke znanosti na Catholic Collegeu u Wyomingu SAD-u gdje je bio i dekan. Kozinski je autor knjige The Political Problem of Religious Pluralism: And Why Philosophers Can t Sove It. (Politički problem religijskog pluralizma: i zašto ga filozofi ne mogu riješiti), Lexington Books, 2010. i knjige o Aristotelovoj logici koja će uskoro izaći. Njegova knjiga, koja je nedavno izašla je: Modernity as Apocalypse: Sacred Nihiism and the Couterfeits of Logos (Suvremenost kao apokalipsa: Sveti nihilizam i krivotvoreni logos). Njegovi eseji objavljeni su u Modern Age, First Things, Telos, Public Discourse, ABC Religion and Ethics, itd. Slijedi razgovor s Jonasom E. Alexisom.
http://hrvatski-fokus.hr/wp-content/uploads/2020/02/deep-state-luce.jpg
JEA: U Vašoj novoj knjizi Suvremenost kao apokalipsa: Sveti nihilizam i krivotvoreni logos Vi se osvrćete na 21. stoljeće kao na psihopatološki novi svjetski poredak. Što ste mislili time i kako se očituje taj „psihopatološki novi svjetski poredak“?
– TJK: 1984. (interesantno) poljski psihijatar po imenu Adrzej Lobaczewski (1921. – 2007.) završio je svoje djelo koje je započeo nakon Drugoga svjetskog rata kao član grupe znanstvenika koji su proučavali suštinu totalitarizma koji su iskusili iz prve ruke pod nacizmom i staljinizmom. Knjiga je bila plod njegovog dugogodišnjeg istraživanja i patnje: Political Ponerolgy: A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes – Politička ponerologija: Znanost o prirodi ZLA korištenog u političke svrhe. Njegova teza da se režimi pod kojima je trpio, uključujući i SAD u koje je emigrirao sedamdesetih godina, najtočnije mogu opisati kao patokracije (patološke vladavine) u kojima vladaju grupe genetskih psihopata s većom grupom na sve spremnih lakeja koji imaju psihopatološke tendencije koji stvaraju političku kulturu „stečene psihopatologije“. Mase obmanute jezikom kojemu je promijenjeno značenje omogućuju i prate patološku vladavinu jer one po naravi ocjenjuju i prevode patološko ponašanje i jezik u moralne i racionalne pojmove koji su im bliski u nemogućnosti da zamisle psihopatološki svijet u kojem psihopatološki vladari žive.
Poljski kolega Lobaczewskog Stefan Blachowski je napisao: „Opća nesposobnost prepoznavanja psihopatološkog tipa takvih inidivua – psihopata – uzrok je neizmjerne patnje, masovnog terora, nasilja,  ugnjetavanja, genocida i propasti civilizacije… Sve dok se sugestivna imena: hipnotički,  šarmantan, čaroban, vezana uz moć psihopata ne suoče s činjenicama i moralnim i praktičnim posljedicama njihove doktrine, čitave društvene grupe mogu podleći njihovom demagoškom zovu.“ A metode su razvijene za širenje među grupama (kao „podijeli pa vladaj“).
Za izdaju i prijevaru u politici data su opravdanja i predstavljaju se kao pozitivne vrijednosti. Principi stjecanja prednosti u datim prilikama su također razvijeni. Političko umorstvo, ubijanje protivnika, koncentracijski logori i genocid su proizvodi političkih sustava na nivou primarne integracije (psihopata).Nepotrebno je isticati da je Lobaczewski bio prorok. U 21. st. je nastao genocidni rat protiv terora koji nosi sve patološke oznake koje su gore navedene.  False-flag terorizam je u sebi psihopatološki i danas je normalni način djelovanja u suvremenoj politici. Zahvaljujući internetu i hrabrim istinozborcima mnogi su se probudili i shvatili ove činjenice. Ali ono s čime imamo posla danas je čak i mnogo gore od psihopatologije. 21. stoljeće je svakako psihopatološko ali je i luciferijansko, što nije isto i nije jednostavna ljudska opakost ili psihopatologija. Kako su istraživanja S. K. Bain-a i Thomasa Breidenbacha otkrila 21. st. je okultno, s ljudskim žrtvama s ritualima žrtvenog jarca kojima upravlja luciferijanska Duboka Država.
Naši psihopati i luciferijanizam koji ih prati i podupire mogu se sagledati kao pokušaj ovih elita da unište ne samo moralnost svojim nametanjem homoseksualizma, ubojstva djece nego i samih sebe odbacivanjem nepromjenljive realnosti spolova i tvrdokornog odbacivanja granica ljudske slobode.
Nedavno je u Kanadu zakonski zabranjeno ocu da spriječi svog četrnaestogodišnjeg sina da se podvrgne operaciji promjene spola. Ovdje je Država u ratu s Bitkom i svakim tko se usudi priznati autoritet LOGOSA nad autoritetom Države. I psihopati i sotonisti se ponašaju kao da nisu stvorenja Stvoritelja i stvaraju kulturu u kojoj njihova svijest – njihovo ludilo – postaje vladajući oblik svijesti.
Metafizički govoreći svako ljudsko biće je osoba „Ja“ i nije objekt „Ono“. Moralno govoreći mi smo obvezni postupati i prema sebi i prema drugima kao prema „Ja“ a ne „Ono.“ Psihopati i luciferijanci sebe drže kao „Ja“ koje jedino postoji a svi ostali su „Ono“.
Sekularni liberalizam je društveno, kulturno, ekonomsko, političko i religijsko utjelovljenje duševnog nereda psihopata i luciferijanaca i ima moć da promijeni navike-narav inače normalnih moralnih osoba usvajajući svijest i ponašanje ovih izopačenih ljudi.
Prilagođavanje je postalo globalno. U 21. st. biti dobra osoba koja se priklanja Desnici znači opraštati ubojstva  muslimana, genocidne agresivne ratove, zamijeniti Amerikom Katoličku Crkvu kao jedinom silom dobra u svijetu.
Za one koji se priklanjaju Ljevici to znači prihvaćanje ubojstva djece (abortusa) i kulturni rat protiv Logosa, prihvaćanje Amerike i Izraela,  vodećih  globalističkih  država,  kao avangarde  ljudske evolucije prema Božanstvu.
• JEA: Na stranicama 189.-190. imate jedan dugi tekst za koji mislim da ga je važno ovdje u potpunosti navesti. Citiram:
– TJK: Kada se pojavi službeno izvješće o nekom strašnom nasilnom događaju i pratećoj krizi koja  neupitno, autoritarno određuje nevinost i  izuzetnost bez dokaza i provedene istrage, to pokazuje besramnost i strašnu moć određenih zločinaca. Kada je neslaganje sa službenom istinom društveno zabranjeno do te mjere da uključuje uznemiravanje i progon, kada to izaziva postupke koji su u proturječju sami sa sobom kao u slučaju vršenja djela terorizma u ime iskorjenjivanja terorizma, ili ograničavanje i kažnjavanje slobodnog govora u ime slobodnog govora i njegove zaštite, kada je izvješće odmah podržano, prošireno od najvećeg broja vladajuće klase uključujući glavne medije i „alternativne“(što znači one krajnje ljevice i krajnje desnice; kad se uspješno ujedine inače suprotne frakcije populacije – liberali s neokonzervativcima, zagovornici građanskih prava i statisti, humanisti s nietzscheancima, teisti s ateistima; kad je razumska provjera i slobodna rasprava o očitim rupama u službenom tumačenju zabranjena, a onda se događa godišnje odavanje počasti s recitiranjem šupljih priča, posebno potresno portretiranje demonskih zlikovaca kojima se pripisuje krivica kako za pojačanu domaću borbu među građanima tako  i za neprekidni manihejski rat protiv najnovijih „neprijatelja“. Kada se sve to počinje slijevati u iskonski užas i religiozni strah kod stanovništva; kada je priča o nekom događaju ili nizu povezanih događaja ima sve ove karakteristika ili samo neke od njih znamo da se ne radi o običnoj pojavi.
To su snažne riječi. Možemo li to primijeniti i na nas?
U katoličkoj misi i Euharistiji se Nevina Žrtva mistično ubija, događaj prisutan i stvaran, sada i ovdje. Njegovo povijesno razapinjanje, Njegovo uskrslo tijelo postaje dostupno za jelo i tako obogotvoruje sudionike. Ovaj sakramentalni ritual zahtijeva od onih koji slave misu da budu u pokajničkom stanju priznajući nevinost jedino Janjetu koje je ubijeno ispovijedajući osobnu krivnju za njegovu smrt.
Euharistija čini sve sudionike sjedinjene s  Njegovom božanskom ljubavlju i ta ljubav se treba podijeliti sa svijetom. Otuda i značenje riječi Misa – Ite missa est – Idite, poslani ste. Euharistija je i izvor jedinstva Crkve ali i svijeta. Države koje odbacuju moral i duhovni autoritet Katoličke Crkve su osuđene na robovanje drugim autoritetima koji ne priznaju moral i duhovni autoritet.
Ako je moj opis false-flag terorizma točan, u svjetlu Mise i Euharistije to može biti dijabolička inverzija, obrnuti ritual, CRNA MISA. Mise se čine da se sakupe na predstavi pravedne žrtve koje će biti ubijene, ali umjesto izazivanja kajanja i priznanja krivice proizvodi se samoopravdavanje i farizejsko suđenje.
Umjesto katoličkog spektakla pripravljenog da podijeli božansku ljubav koja je bila uprisutnjena, oni / luciferijanci /polaze od ujedinjene zajedničke demonske mržnje spram „drugog“ koji je pripravljen da dijeli i izazove ubilačku mržnju koja se razlijeva u njihovim srcima. I kao  što je božanski objavljena katolička Dogma tako su neupitne i jedinstvene sotonske dogme koje nam objavljuju /njihovi/ svećenici čije medijske čarolije i vladajuće službene propovjedi autoritativno određuju stvarnost onog što se dogodilo.
Mislim da je false-flag teror u biti ritual žrtvovanja žrtvenog janjca koji je, kako je to Rene Girard prikazao, neizbježni temelj političkog jedinstva neevanđeoskih neobraćenih kultura i dijaboličke inverzije Kristove žrtve na križu.
Mi individualno ili kolektivno ili slijedimo i poslušni smo Evanđelju ili slijedimo đavla i žrtvenog jarca. Treće mogućnosti nema. Suočavamo se s pojavom koja se može jedino shvatiti i protiv koje se može uspješno boriti u svjetlu Evanđelja i snage Njegove milosti.
Kako sam u svojoj knjizi detaljno razmotrio strah i užas koji ulijevaju ovi događaji čija je priča neupitna  i nasilje koje ih prati svemoćno najbolje je opisano kao „sotonsko sveto“ i koje jedino može biti pobjeđeno s istinski svetim –  Svetim Srcem Isusovim.
• JEA: Vi profesore citirate Lancea DeHaven-Smitha u svojoj raspravi o Teoriji urote u Americi – Conspiracy Theory in Amerika (University of Texas Press) da je CIA izmislila pojam „teorije urote“. Razjasnite ovdje ovaj komplicirani pojam.
– TJK: Potakao bi čitatelje koje ova tema zanima  da pročitaju knjigu Smitha. Ili raspravu Rona Unza koji sažima ovdje bitne točke:
Sredinom 1960-tih raslo je nepovjerenje u rezultate Warrenove komisije o usamljenom strijelcu, Leeju Harveyu Oswaldu, koji bi bio jedini odgovoran za ubojstvo predsjednika Kennedy-a,  rasla je sumnja da su vodeći američki političari uključeni. Kao sredstvo kontrole štete CIA je podijelila potajno memorandum svim svojim uredima tražeći od njih da u medijima ismiju i napadnu kritičare kao iracionalne nositelje „teorija urote.“
Mislim da je Bog u svojoj providnosti dao internet jer je on najozbiljnija zaprjeka  propagandistima. Naravno da je to mač s dvije oštrice koji je i sredstvo za slobodu i porobljavanje.
Jedan od razloga zbog kojeg sam posvetio svoj život liberalnom odgoju i filozofiji,  je da sam bio sposoban misliti i diskurzivno i intuitivno, s umom i srcem.  Danas je to bitan zahtjev za raspravu o suvremeoj  kulturi općenito i na internetu posebno. Tako se može naučiti ono što je potrebno za dušu i duše onih kojima je potrebna ljubav i zaštita. Duboka država nije mogla zaustaviti izlazak istine na vidjelo  ali je cenzura na društvenim medijima postala očigledna i sveprisutna i nisam siguran kakav će biti ishod. Teško je ne vidjeti neku vrstu građanskog rata na obzorju. Uvjeren sam da jedina sila koja može pobijediti zlo u koje smo uronjeni i koja postaje svemoćnija iz dana u dan (iako takva moć izgleda nestvarna) je Božja moć. Ali On traži od nas da svi budemo provoditelji  Njegove moći. Moramo nastojati da spoznamo  i provodimo u djelo Njegovu Božansku Volju u svakom trenutku. Ustvari mi trebamo živjeti Njegovu Božansku Volju. Prije nekoliko godina otkrio sam djela talijanske katoličke mističarke po imenu Luisa Piccarreta (koju je već Crkva proglasila Službenicom Božjom i izgleda da će uskoro biti kanonizirana) koju je sam Isus Krist poučio kako živjeti u Volji Božjoj. Njezin život je čudesan. Poduka koja je data čovječanstvu za ovo naše vrijeme sadržana je u 36 svezaka.
Uputio bih čitatelje, uključujući ne-katolike, da prouče ove poduke. One su divne i vjerodostojne i  čitanje u svjetlosti Evanđelja  bit će velika dobrobit za vašu dušu. Ovo je najbolji uvod koji će vast uvesti u: The Crown of History: The Imminent Glorious Era of Universal Peace – Kruna povijesti: Neizbježno veličanstveno vrijeme univerzalnog mira.
  

Thaddeus Kozinski i Jonas E. Alexis, 18. II. 2020., https://www.veteranstoday.com/2020/02/18/deep-state-luciferianism-and-the-psychopathic-new-world-order/

(s engl. prevela prof. Kornelija Pejčinović)

Povezane objave

Uznemireni konjoljupci na RTL-u

hrvatski-fokus

Kako reformirati UN?

hrvatski-fokus

BLEIBURŠKE ŽRTVE – Kazna smrću izvršena nad 400.000 do 500.000 ljudi

hrvatski-fokus

Rusija, Balkan, Sredozemlje, NATO…

hrvatski-fokus

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više