Hrvatski Fokus
Gospodarstvo

JANAF u aktualnom geopolitičkom trenutku predstavlja jedini održivi pravac dobave sirove nafte za mnoga tržišta

Trenutni instalirani transportni kapacitet JANAF-a je 24 milijuna tona godišnje, a skladišni 2,1 milijun tona sirove nafte te 242 tisuće prostornih metara naftnih derivata

 

Tvrtka Jadranski naftovod (JANAF) upravlja naftovodno-skladišnim sustavom koji je projektiran i građen od 1974. do 1979. godine. Vladislav Veselica, član Uprave JANAF-a, u razgovoru za portal www.energetika-net.hr otkriva što ta tvrtka čini kako bi poboljšala sigurnost i učinkovitost transporta sirove nafte i skladištenja sirove nafte i naftnih derivata, koje projekte provodi kako bi osigurala daljnji rast i uspješno poslovanje uz, naravno, brigu za očuvanje i zaštitu okoliša te razvoj ljudskih potencijala.

  • Ponajprije, kako ocjenjujete poslovanje JANAF-a u ovim, slobodno se može reći, izazovnim geopolitičkim vremenima za europsku i svjetsku energetiku?

– Protekla godina, 2022., bila je i dalje izazovna za energetiku, ponajprije zbog utjecaja geopolitičkih zbivanja na krajnjem istoku Europe, što je dovelo do promjena i prilagodbi svjetske energetike. Možemo reći kako je JANAF uspješno prebrodio novonastalu situaciju, učvrstivši svoj položaj energetskog lidera u ovom dijelu Europe. Potvrđena je strateška važnost Jadranskog naftovoda za Republiku Hrvatsku, kao i njegova uloga u osiguranju nacionalne energetske neovisnosti. 

JANAF je danas pozicioniran kao ključan dio strateške energetske infrastrukture cijele Europske unije. U 2022. godini ostvarili smo najuspješnije poslovne rezultate u svojih gotovo 50 godina postojanja. Naime, ukupni prihodi Društva iznosili su čak 119 milijuna eura, što je porast od 13 % u odnosu na godinu ranije. 

Možemo reći kako su ostvareni rezultati ponajprije rezultat rasta prihoda od temeljne djelatnosti kompanije, transporta nafte te skladištenja nafte i naftnih derivata. Pritom čak 68 % ostvarenih prihoda dolazi od poslovanja s inozemnim kupcima. 

I prvih šest mjeseci 2023. godine ulijeva nam mnoštvo razloga za optimizam. Ukupni prihodi u tom razdoblju bili su na visini od gotovo 74 milijuna eura, što je za 33 % više od istog razdoblja u prethodnoj godini, a dolazi u najvećoj mjeri od rasta rezultata prihoda od temeljne djelatnosti kompanije i to tradicionalno u poslovanju s inozemnim kompanijama. Iznimno smo zadovoljni činjenicom da je prva polovica ove godine za JANAF još jedno razdoblje u nizu u kojem smo poslovanjem nadmašili sve do sada zabilježene rezultate.

  • Kako uspijevate u toj novoj konstelaciji zadržati tradicionalne poslovne partnere? Kako pak stojite s privlačenjem novih?

– Povjerenje naših partnera ključ je uspjeha Jadranskog naftovoda kakvog danas poznajemo te nit vodilja u našem gotovo 50-godišnjem poslovanju. Od iznimne nam je važnosti zadovoljstvo naših partnera, a isto se temelji na kvalitetnoj, sigurnoj i stabilnoj suradnji te zajamčenoj opskrbi. Spremno smo prihvatili ulogu jednog od ključnih aktera u osiguravanju energetske neovisnosti kako Hrvatske, tako Europske unije temeljenu na kontinuiranom ulaganju u naftovodno-skladišni sustav i proaktivnom pristupu našim partnerima. 

Prva polovica 2023. godine donijela nam je niz sklopljenih ugovora, od kojih su neki i višegodišnji, zahvaljujući kojima vjerujemo da će i ova godina polučiti rekordne rezultate. Unatoč tome što su se Europa i svijet naviknuli na novonastalu geopolitičku situaciju, naš je apsolutni imperativ nastaviti pružati sigurnost opskrbe te neprekidnog i neometanog poslovanja naših partnera u ovim izazovnim vremenima. 

Kao što znate, gotovo 70 % prihoda Društva ostvaruje u poslovanju s inozemnim kupcima, koji su mahom ključni akteri regionalnog i globalnog naftnog tržišta, kao i velikim kompanijama te vodećim traderima na tržištu. 

Cilj je Društva proširiti suradnju i na preostale europske zemlje i energetske kompanije s kojima nisu ranije sklopljena partnerstva i suradnje. S obzirom na značajno povećanje potražnje za kapacitetima JANAF-a, Uprava Društva nastavlja sa strateškim promišljanjem i donosi odluke kako bi pravovremeno odgovorili na sve predstojeće energetske izazove i potencijalno privukli ne samo stare, već i nove kompanije-partnere. Budući da se naši partneri s povjerenjem oslanjaju na JANAF, ugled društva je u kontinuiranom rastu. 

Najbolji prikaz uspjeha Jadranskog naftovoda, uz financijske pokazatelje, je i niz obnovljenih te novosklopljenih ugovora i partnerstava, koji samo potvrđuju ugled koji Društvo uživa u naftnom gospodarstvu.

  • Gdje se hrvatski naftovodni sustav nalazi u odnosu na, primjerice, europsku konkurenciju?

– Jadranski naftovod potvrdio je u proteklom razdoblju svoju stratešku poziciju za Europsku uniju. Na području središnje Europe JANAF u aktualnom geopolitičkom trenutku predstavlja jedini održivi pravac dobave sirove nafte za tržišta niza zemalja srednje Europe te u okruženju. 

Ako promatramo širi kontekst, usporedivi smo s TAL-om, koji povezuje luku u Trstu s rafinerijama u Austriji, Njemačkoj i Češkoj, a nešto je stariji od JANAF-a i ima gotovo dvostruko veći instalirani kapacitet. TAL je naš partner s kojim ostvarujemo tehničku suradnju i razmjenjujemo iskustva, u kontinuiranom smo kontaktu s njegovim vodećim ljudima, a imali smo i zadovoljstvo ugostiti njihovog generalnog direktora Alessija Lilla na ovogodišnjoj JANAF-ovoj konferenciji. 

Trenutni instalirani transportni kapacitet JANAF-a je 24 milijuna tona godišnje, a skladišni 2,1 milijun tona sirove nafte te 242 tisuće prostornih metara naftnih derivata. Kako su skladišni kapaciteti rasprodani do 2030., legitimno je razmišljati o njihovom potencijalnom proširenju. Također, transportni kapacitet moguće je povećati za 25 posto ubrizgavanjem polimera, što bi bilo više nego dovoljno da se pokriju sve potrebe rafinerija MOL-a, NIS-a i Slovnafta.

  • Što sve tvrtka trenutačno čini kako bi sigurnost dobave nafte i naftnih derivata u Hrvatskoj i okruženju bila na odgovarajućim razinama?

– Kontinuirano ulažemo značajna sredstva u održavanje i sigurnost cjelokupnog naftovodno-skladišnog sustava te pratimo kretanja na tržištu kako bismo bili spremni na nove investicije u infrastrukturu. 

Također, kako sam već istaknuo, s osobitom pozornošću razvijamo i učvršćujemo odnose s našim partnerima. 

Kvaliteta naših odnosa i usluge jamstvo je nastavka poslovanja i sigurnosti opskrbe svih rafinerija u Hrvatskoj, srednjoj Europi i zemljama u okruženju.

  • Očekujete li u nadolazećim godinama rast skladištenja nafte i naftnih derivata?

– Premda analize najavljuju smanjivanje globalnog naftnog tržišta nakon 2030. zbog regulatornih zahtjeva, mislimo da će se u bližem razdoblju nastaviti rast potražnje za JANAF-ovim uslugama, posebice s obzirom na to da geopolitička situacija ne pokazuje znakove smirivanja. Bit ćemo spremni odgovoriti na sve zahtjeve naših partnera i zadovoljiti njihove potrebe za transportnim i skladišnim kapacitetima u svi tržišnim okolnostima.  Na tragu toga, Vladi Republike Hrvatske ćemo uputiti prijedlog da gradnju novih spremnika u Omišlju proglasi strateškim investicijskim projektom, a sve u skladu s našom novom ulogom kao jednog od ključnih čimbenika u sigurnosti opskrbe Europske unije sirovom naftom. 

  • Europska energetska slika sve je zelenija. Gdje u toj slagalici svoje mjesto želi naći JANAF?

– Budućnost kojoj kao Društvo težimo predstavlja drugačiji JANAF, JANAF novoga doba – uspješnu energetsku kompaniju koja će spremno dočekati razdoblje dekarbonizacije i prelaska na obnovljive izvore. Riječ je o procesu koji ne predstavlja samo energetski trend, već trend koji je zahvatio cjelokupno globalno gospodarstvo i kojeg kao dionik istoga moramo i trebamo zagovarati te implementirati u poslovanje i poslovne procese Društva. Uprava Jadranskog naftovoda već je pokrenula proces diverzifikacije poslovanja Društva prema zelenoj ekonomiji i niskougljičnoj energetskoj tranziciji, a donesen je i ključni dokument u tom procesu – Strategija tranzicije i razvoja JANAF-a za razdoblje od 2022. do 2030. s vizijom do 2050., usklađena sa smjernicama energetske strategije Vlade Republike Hrvatske i Europskog zelenog plana. 

Već su u tijeku aktivnosti kojima Društvo teži transformirati Jadranski naftovod u energetsku kompaniju na srednji rok. Sukladno tome, do sad su realizirani projekti dviju sunčanih elektrana – jedne na Terminalu Sisak, a druge na Terminalu Žitnjak, dok je u pripremi i projektna dokumentacija za sunčane elektrane na našim Terminalima Omišalj i Slavonski Brod. 

Jadranski naftovod želi izgraditi infrastrukturu koju će ostaviti u nasljeđe budućim generacijama, a koja će biti u službi modernog čovjeka budućnosti i njegovih potreba za energijom.

  • Tvrtka upravo i digitalno transformira svoje poslovanje, zar ne?

– Intenzivno radimo na tranziciji u potpuno digitalni model poslovanja te u tome vidimo velike prednosti, posebice za naše zaposlenike i partnere. Ključni poslovni procesi kompanije odvijaju se digitalno, što ubrzava i olakšava poslovanje na operativnim i upravljačkim razinama. 

Digitalne procese implementirali smo u ključnim segmentima poslovanja, od financijskog planiranja, nabave, preko praćenja realizacije planova, investicija, izrade ugovora, likvidacije računa, do digitalne arhive i drugih operativnih procesa. Integrirali smo sustave i optimizirali procese rada u više poslovnih područja, a posebice u nabavi roba, usluga i radova. 

Naša je nabava sada u potpunosti digitalna i transparentna, što je od iznimne važnosti za aktualnu Upravu. Točni i dostupni, aktualni podaci temelj su poslovnog odlučivanja. Također, bitno nam je i korisničko iskustvo, želimo da je čovjek, a ne tehnologija na prvom mjestu. S obzirom na visok stupanj digitalnog poslovanja, smatramo se promotorom digitalne transformacije među kompanijama u pretežitom državnom vlasništvu. Među ostalim, prva smo kompanija u pretežitom državnom vlasništvu koja je certificirana Potvrdom o sukladnosti digitalne dokumentacije kao pravno jednakovrijedne dokumentaciji u papiru. Važno je reći da digitalnu transformaciju ne shvaćamo kao projekt, već kao poslovno područje i kontinuirani proces poboljšanja poslovanja koji je potpora našoj konkurentnosti.

  • Nezaobilazno pitanje je, naravno, pronalazak odgovarajućih djelatnika. Je li put do njih trnovit ili ne?

– Kao i za svaku kompaniju, privlačenje i zapošljavanje vrhunskih kadrova na svim korporativnim razinama i u zastupljenim stručnim područjima od presudne je važnosti za Jadranski naftovod. 

JANAF zaposlenicima nudi rad na zanimljivim razvojnim i investicijskim projektima u više stručnih područja, u multidisciplinarnim timovima, uz iznimne uvjete rada koji uključuju iznadprosječna materijalna primanja i niz pogodnosti usmjerenih na ravnotežu poslovnog i privatnog života. Uz to, sustavno promoviramo kontinuirano učenje i stjecanje znanja koja su temelj napretka kompanije u današnjem visokokonkurentnom poslovnom okruženju. 

U ovom trenutku JANAF još uvijek nema poteškoća u privlačenju kvalitetnih kadrova za pozicije koje se otvaraju, ali smo svjesni trenutnih volatilnosti i kretanja na tržištu rada te kontinuirano pripremamo aktivnosti i mjere za osiguravanje dolaska najboljih na tržištu rada.

  • Na koncu, možete li otkriti neke buduće poslovne korake tvrtke?

– Tijekom proteklih godina potvrdila se strateška važnost JANAF-a za Republiku Hrvatsku i EU, kao i njegova ključna uloga u energetskoj neovisnosti Lijepe naše. 

U godinama pred nama namjeravamo, uz strateški promišljene investicije te uz podršku Vlade Republike Hrvatske, ali i tijela Europske unije, osigurati opskrbu ovog dijela Europe. Vjerujemo kako će isto biti moguće uz naše postojeće partnere, s kojima ćemo unaprijediti odnose, ali nadamo se i privući nove kompanije-partnere na domaćem i međunarodnom tržištu. Za navedeno su potrebna određena ulaganja, kako u JANAF-ovu infrastrukturu, tako i u tehničke mogućnosti drugih strana. 

Potaknuti nastavkom poslovanja s iznimnim poslovnim rezultatima, nastavljamo s ulaganjima u naftovodno-skladišni sustav i pružanjem sigurne opskrbe energentima ovom dijelu Europe jer su nam povjerenje i zadovoljstvo naših partnera jamstvo nastavka poslovnog rasta. 

U desetljećima pred nama namjeravamo napraviti i zaokret u našem poslovanju pritom se okrećući ulaganju u obnovljive izvore. 

Cilj nam je transformirati Jadranski naftovod u energetsku kompaniju, koja će svoje poslovanje temeljiti na proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, uz, naravno, punu klimatsku neutralnost.

Boris Odorčić, https://www.energetika-net.com/intervju-mjeseca/janaf-u-aktualnom-geopolitickom-trenutku-predstavlja-jedini-odrzivi-pravac-dobave-sirove-nafte-za-mnoga-trzista/

Povezane objave

The Banker proglasio Erste banku najboljom bankom u Hrvatskoj

hrvatski-fokus

I prije krize bilo je problema s plinom

HF

Srpski san o rafineriji u Smederevu – ima li to smisla?

hrvatski-fokus

U Čakovcu predstavljeni rezultati PoC7

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više