Hrvatski Fokus
Povijest

Nepravedno zaboravljeni Dragutin Parčić

Dana 22. listopada 1854. godine u Glavotoku položio je svoje redovničke zavjete

 

Antun Parčić rođen je u Vrbniku na Krku, 1832. godine. Rodio se u obitelji Josipa i i Marije (rođ. Petriš). Pučku školu polazio je i završio u rodnome Vrbniku, a njemačko-talijansku školu, višu pučku školu, polazio je i završio u Krku. Nakon završetka više pučke škole boravio je dvije godine u Glavotoku kod rođaka o. Rimoslava koji ga je spremao za daljnje školovanje učeći ga latinski i talijanski jezik, te ga upoznavao s glagoljicom. Prije polaska na školovanje u Zadar1843. godine, obukao je redovničko odijelo i dobio redovničko ime Dragutin. U Zadru je sve do 1854. godine živio je u Samostanu sv. Mihovila u Klaićevoj ulici 19, koje tada bilo snažno glagoljaško središte. Javnu talijansku gimnaziju polazio je i završio u Zadru od 1843. do 1851. godine. Godine 1851. upisao je studij bogoslovije na središnjem nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu Zmajević u Zadru. Dana 22. listopada 1854. godine u Glavotoku položio je svoje redovničke zavjete u ruke o. Serafina Šarca. Bio je profesor za hrvatski jezik i matematiku u Zadru na zadarskoj realci od 1857. do 1858. godine. Bio je i kanonik Hrvatskog zavoda Sv. Jeronima u Rimu od 1876. godine do smrti.

Sastavio je Mali talijansko-hrvatski riečnik (1851.), dva dvojezična rječnika, hrvatsko-talijanski Riečnik ilirsko-talianski (polag najnovijih izvorah) (1858.) i talijansko-hrvatski rječnik Vocabolario italiano-slavo (illirico) – Rječnik talijansko-slovinski (hrvatski) (1868.), te napisao gramatiku hrvatskog jezika na talijanskom Grammatica della lingua slava (Illirica) (1873.). Priredio je novo izdanje hrvatsko-glagoljskog Misala (1893.) i hrvatski obrednik Rimski ritual (1893.), te početnicu za čitanje glagoljskih slova s osnovama staroslavenske gramatike autora Ivana Broza Mali azbukvar za pravilno i jednolično čitanje glagoljice u novih crkvenih knjigah po hrvatskoj recenziji (1894.).

Parčić je bio svestran, bavio se kartografijom, tiskarstvom, slikarstvom, pjesništvom, prevođenjem, prirodoslovljem, botanikomastronomijom i fotografijom. Manje je poznato da je Parčić pionir fotografije u Hrvatskoj i autor jedne od najstarijih fotografija Sunca na svijetu. Riječ je o triptihu pomrčine Sunca snimljenom u tehnici dagerotipiji na staru godinu 1861. godine u Zadru.

Umro je u Rimu 1902. godine. Pokopan je na rimskome groblju.

http://www.croatianhistory.net/etf/parcic.html

Parčićeve hrvatske simpatične riječi

 • ANGJEO – anđeo
 • AZBUKVAR – abecedarij
 • BEDROBOLJA – išijas, križobolja
 • BESJEDNIK – govornik
 • BESJEDA – riječ
 • BESJEDNIŠTVO – govorništvo, retorika
 • BESJEDOVNIK – govornik
 • BESJEDOVNICA – škola govorništva
 • BILINSTVO – biljno carstvo (regno vegetale)
 • BILINARSTVO – botanika
 • BILJARSTVO – botanika
 • BILJARUŠA – herbarij
 • BILJOJEDAC – vegetarijanac
 • BILJOSLOVAC – botaničar
 • BLAGOGLASJE – harmonija
 • BOGONEVJERNIK – ateista
 • BOLJOSLOVAC = BOLJOZNANAC – patolog
 • BOLJOSLOVJE – patologija
 • BRZOGLAS  – telefon
 • BRZOJAV – telegraf
 • BRZOKRES – revolver
 • BRZOPIS – stenografija
 • BRZOPISAC – stenograf
 • BRZOPLOVKA – vrsta brzog plovila, danas bi to možda bio gliser
 • BRZOTEČA – kurir
 • CVJETOVNJAK – tegla sa cvijećem
 • ČAROLIEK – eliksir života
 • ČETVRTLJEĆE – kvartal
 • ČITAOSTVO – čitalačka publika
 • ČOVJEKOSLOVAC  – antropolog
 • ČOVJEKOSLOVJE – antropologija
 • ĆUDOREDBA – moral
 • DATBA – doprinos
 • DOBROKOB – optimista
 • DOBROMISAONSTVO – optimizam
 • DOBROPIS – kaligrafija
 • DRŽATNOST – kapacitet
 • DRŽAVOPIS – statistika
 • DRŽAVOSLOVJE – diplomacija
 • DUŠOSLOVAC – psiholog
 • DUŠOSLOVJE – psihologija
 • DVORNICA – guvernanta
 • FANTA – osveta
 • FANTITI SE – osvetiti se
 • GIBOMJER – dinamometar
 • GIBOSLOVJE – mehanika
 • GLAGOLJ  – četvrto slovo glagoljskog alfabeta (quarta lettera dell’ alfabeto glagolitico)
 • GLADOMORNICA – zatvor u kojem se mori glađu
 • GLASBARNICA – glazbena škola
 • GLASBAR – muzičar
 • GLASBENIČTVO – nauka o glazbi
 • GLASBENITOST – glazbeni talent
 • GLASBILO  – muzički instrument
 • GLASBIŠTE – orkestar
 • GLASBOTVOR – glazbeno djelo
 • GLASBOTVORAC – kompozitor
 • GLASBOVODJA – dirigent
 • GLASKOSLOVJE = GLASOSLOVJE – fonologija
 • GLASOVIRAŠ – pijanista
 • GLEDNIK – izlog
 • GNJILONOŽAC – osoba slabih nogu
 • GOMBANJE – gimnastika
 • GOROPAD – epilepsija
 • GREHOSUMNJA – skrupul
 • GREHOSUMNJIV – skrupulozan
 • GROMOVOD = GROMOTEG – gromobran
 • HARNOST – zahvalnost
 • HLADIĆ – aparat za hlađenje
 • HITROJAV = brzojav
 • HRANBA – skladištenje
 • INORODAC – stranac
 • INORODNOST – pripadnost stranoj zemlji
 • INOVJERAC – pripadnik druge vjere
 • ISTONOĆJE – ekvinocij
 • ISPRATIŠTE – mjesto do kojeg nekoga pratimo, tj. na kojem se rastajemo
 • IZTOKA – izlaz
 • IZVRŠBA – izvedba, provedba
 • IŽICA – slovo starog slavenskog alfabeta (una lettera dell’ antico alfabeto slavo)
 • JEDINJAK – sin jedinac
 • JEDINOBROJNIK – jednina
 • JEDNAČBA – izvedenica od “jednakost”
 • JEDNOBRAČJE – monogamija
 • JEDNOSBOR – monolog
 • JEDINOSUĆAN = JEDINOBIĆAN – istobitan
 • JEVTINBA – nadmetanje, licitacija
 • JEZIKONAUK – gramatika
 • JEZIKOSLOVAC – filolog
 • JEZIKOVNICA – gramatika
 • JEZIKOVNIK – rječnik
 • KAKOĆSTVO = KAKVOĆA – kvaliteta
 • KAZNITBA – kazna
 • KNJIGOHLEPNJA – bibliomanija
 • KNJIGOLJUB – bibliofil
 • KOLOVID – horizont
 • KOPNOMJERAC – geometar
 • KORABLJA – brod
 • KOVOZNANAC – metalurg
 • KRUGLJANIK  – biljar
 • KRUGLJIČANA – stol za biljar
 • KRVOMJEŠNIK – incestuozna osoba
 • LJUDOLJUBLJE – filantropija, čovjekoljublje
 • LJUDOLJUB – filantrop
 • LJUDOMRZAC – mizantrop
 • LJUDOMORAC  – ubojica
 • LJUDOMORSTVO – ubojstvo
 • LUČBA – kemija
 • LUČBARNICA – kemijski laboratorij
 • MAST – mast; boja
 • MEDJUMETAK – veznik
 • MIROSLOVJE – statika
 • MJESTOPIS – topografija
 • MJESTOVID – topografska karta
 • MNOGOMUŽTVO – poliandrija
 • MNOGOBRAČJE = MNOGOŽENSTVO – poligamija
 • MRTVICA – voda stajaćica
 • MUNJINA – elektricitet
 • MUŽOLOŽTVO – pederastija
 • NADOSTAVKA – pretjerivanje, hiperbola
 • NARASLICA – izraslina
 • NASTOTAK – %
 • NEHARNOST – nezahvalnost
 • NUZLJUB – rival u ljubavi
 • NUZMJER – parametar
 • OBAZNANICA – prostitutka
 • OBJEŽNICA – komet
 • OBLAGOVOLJITI – udobrovoljiti
 • OBUKOSLOVJE – didaktika
 • ODBITVA – oduzimanje (mat.)
 • ODJEVALNICA – trgovina odjećom
 • ODMETAC – najlon za pecanje
 • ODMILAK – ljubimac, omiljeni sin u roditelja
 • OSVJESTICA – lucidni trenutak
 • OTAČANSTVO – domovina
 • PAKRUG – elipsa
 • PAKRUGAO – eliptičan
 • PAROKRUG – atmosfera
 • PAROKRET – parna mašina ili lokomotiva
 • PAROMJER – manometar
 • PAZVUK – rezonanca
 • PETOPJEV – kvintet
 • PISMAR – arhivar
 • PISMARA = PISMOHRANA – arhiv
 • PJEVIDRUG – compagno di canto
 • PJEVOIGRA – opera
 • PLEMOVLADJE – vladavina aristokracije
 • PLESAONICA – plesna škola
 • POBLUDA – pogreška
 • POČEĆE – početak
 • PODRUGAČITI – zamijeniti, promijeniti
 • POGLAVNIK – predstojnik
 • POHODBA = POHODNJA – posjeta
 • POHODNICA – WC
 • POKOPJE – groblje
 • POLUDNICA – meridijan
 • POLUKRUGLJA – hemisfera
 • PONEDIONIK = PONEDJELJNIK – ponedjeljak
 • PONJIŠA – pola čaše (vina)
 • POSLJEDSTVO – rezultat
 • POSUMAN – sumnjičav
 • POVRHA – vanjska površina
 • POZEMLJUHA = POZEMLJUŠA – kuća prizemnica
 • PRAVODUŠAN – pošten, iskren
 • PRESLUŠAJ – ispitivanje (leg.)
 • PRETIČAK – avanzo (nelle spese)
 • PRETINAC – pretinac
 • PRETINITI – razdvojiti
 • PRIBIĆE – prisutnost
 • PRILIČAK – model
 • PRAVOSLOV – pravo
 • PRAVOSLOVAC – pravnik
 • PRAVOST – pravda
 • PROSTORJEKA – proza
 • PROTUNOŽAC – antipod
 • RAZKRIŽJE = RAZKRIŽICA = RAZKRSTICA = RAZKRSTNICA = RAZKRŠĆE
 • RAZSRDITI – rasrditi
 • RAZSTAVITI – rastaviti
 • RJEČOSLOVJE – etimologija
 • RODOPIS – genealoška tablica (stablo)
 • RODOPISNI – genealoški
 • RUKOTVORJE – manufaktura
 • SAMOBRAN – samoobrana
 • SAMOKRV – samoubojstvo
 • SAMOKRVNIK – samoubojica
 • SAMOPER – perilica
 • SAMOPRODAVAC – monopolista
 • SAMOSEG – uzurpacija
 • SAMOSEŽNOST – despotizam
 • SAMOSILJE – tiranija
 • SAMOSILNIK – tiranin, despot
 • SAMOSLOVJE – monolog
 • SAMOSTAVNIK – imenica
 • SAMOVOZ – automobil
 • SATNIK – satnik, kapetan
 • SAZVUK – akord
 • SGODITAK – zgoditak
 • SGRADA – zgrada
 • SGRAŽATI SE – zgražati se
 • SGRBITI SE – zgrbiti se
 • SGRIEŠITI – zgriješiti
 • SGUSNUTI – zgusnuti
 • SGRTATI – zgrtati
 • SIEVATI – sjevati
 • SITNOZOR – mikroskop
 • SKLADNOREDNOST – simetrija
 • SLABODUHAST – astmatičan
 • SLAVOPIS – pismo pohvale
 • SLIČNOGLASJE – asonanca
 • SPAVNUTI – ”ubiti oko”
 • SPOLNIK – gram. član
 • SPOMENUĆE – komemoracija
 • SRAMOSLOVJE – psovanje
 • SREDOBJEŽNOST – centrifugalna sila
 • SREDOKRAĆA – središnja točka, centar
 • STECIKUĆA – štediša
 • STIHOTVORAC – pjesnik
 • STIHOTVORSTVO – pjesništvo
 • STOPALJKA – pedala
 • SUGLASBA – koncert
 • SUNCOPAS – zodijak
 • SUNCOSTAJA – solsticij
 • SUNČANIK – sunčani sat
 • SUPILAC – ”vinski brat”
 • SVJETLOPIS – fotografija
 • SVJETLOPISAC – fotograf
 • ŠKLJENOBOL – artritis
 • TAJNOPIS – kriptografija
 • TAJNOPISAC – kriptografija
 • TAJNOSLOVAC – kabalista
 • TAJANSTVENIK – mistik
 • TAČNOTEZ – ekvilibrij
 • TAJNOUKA – okultna nauka
 • TLORIS – tlocrt
 • TMICA – tama, “kmica”
 • TOBOŽNOST – fikcija
 • TOPLINKA – kalorija
 • TOPLOMJER – termometar
 • TOPLOST = TOPLINA – temperatura
 • TRAJAVOST – inercija
 • TESLA – sjekirica
 • UHVATNICA – uhidbeni nalog
 • UCJEPNIK – cjepitelj
 • UMOSLOVJE – logika
 • UMRLIK – mrtvac
 • UPRAVAC – ravna linija
 • UTRENIK – utabani put, utabana staza
 • UZDUH – atmosferski zrak
 • UZDUHOMJER – manometar
 • UŽDILO – upaljač
 • UŽINARA – torba u kojoj se nosi užina
 • VAROMJER – manoskop
 • VELEDUŠNOST – velikodušnost
 • VIDOSLOVJE – ideologija
 • VIJUGAVICA – krivulja
 • VINOSLOVAC – enolog
 • VINOSLOVJE – enologija
 • VIŠEBROJ – množina (gram.)
 • VREMENOSLOVJE – meteorologija
 • VRHUBROJAN – prekobrojan
 • ZAJUŠAK – predjelo
 • ZAMUŽNA DJEVOJKA – zaručena djevojka
 • ZEMLJOMJERJE – geodezija
 • ZLOGLEDJA – ljubomora
 • ZORBA – teorija
 • ZORBENI – teoretski
 • ZRAKOKIP – fatamorgana
 • ZVJEZDOČNIK – teleskop
 • ZVJEZDOGATALAC – astrolog
 • ZVJEZDOGATNJA = ZVJEZDOSLOVJE – astrologija
 • ZVJEZDOZNANAC – astronom
 • ZVJEZDOZOR – teleskop
 • ŽAKAN – đakon

Teo Trostmann

Povezane objave

Hrvatski grb, povijesna svjedočanstva s “Kvarnera”

hrvatski-fokus

General Luburić i njegove jedinice bile su zalaznica hrvatskoj vojsci i civilnom pučanstvu na povlačenju

hrvatski-fokus

Hrvati su protiv narodnog sporazuma sa Srbima

HF

Obljetnica oslobođenja grada Klisa

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više