Get Adobe Flash player

Srpska nacionalna manjina u Vukovaru koristi osamnaest prava

 
 
SOHV razobličuje neistine - "Statut grada Vukovara u cijelosti poštiva zakone i odluku Ustavnog suda. Zaustavlja kršenje članka 8. UZoPNM koje provodi vlada Zorana Milanovića. Statutarne odredbe su vrhunac tolerancije kojom Žrtva oprašta četničkom, velikosrpskom, jugofilnom agresoru - Stožer za obranu hrvatskog Vukovara pozdravio je danas odluku o Novom statutu grada Vukovara i izrazio nadu da je ovaj Statut tek prva u nizu pobjeda zdravog razuma u Hrvatskoj.
http://www.braniteljski-portal.hr/var/ezflow_site/storage/images/media/images/sohv-1/161513-1-cro-HR/sohv-1_slika.jpg
"Statut grada Vukovara u cijelosti poštiva zakone i odluku Ustavnog suda. Njime se zaustavlja kršenje članka 8.UZoPNM koje provodi vlada Zorana Milanovića. Statutarne odredbe su vrhunac tolerancije kojom Žrtva oprašta četničkom, velikosrpskom, jugofilnom agresoru i poziva ga na pijetet, kajanje i novi život", kažu u SOHV-u. Dodaju da je kakofonično, neprecizno i potpuno tendenciozno medijsko obrađivanje događaja oko statuta iznjedrilo, nažalost, niz novih laži. Izdvojili su neke od laži koje će čitatelji "prepoznati i u izjavama Žarka Puhovskog i Milorada Pupovca".
 
LAŽ: Laž je da se novim statutom Hrvatima srpske nacionalnosti u Vukovaru uskraćuju prava.
ISTINA: Istina je da srpska nacionalna manjina u Vukovaru koristi osamnaest prava. Istina je da im ta prava nitko nikada nije uskraćivao. Istina je da nitko iz vladajućih struktura nikada nije razgovarao s pripadnicima srpske manjine koji su zajedno s nama branili Hrvatsku.
 
LAŽ: Laž je da se novim statutom ukida ćirilica u Vukovaru.
ISTINA: Istina je da se pripadnici srpske nacionalne manjine slobodno mogu služiti svojim pismom na nekoliko razina. Istina je da se novim statutom ne predviđa simbolika ćiriličnih natpisa na gradskim, javnim i državnim objektima jer je u suprotnosti s odrebom članka 8.UZoPNM. Odluka Ustavnog suda RH u točkama 30.1. i 30.2. jasno objašnjava koja prava su obvezna a što se može selektivno primjeniti pa i isključiti odnosno ne primjeniti tj, ne predvidjeti.
 
LAŽ: Dvojezične/dvopisane natpisne ploče na državnim i javnim institucijama nakon verifikacije statuta mogu ostati na zgradama državnih i javnih institucija.
ISTINA: Dvojezične/dvopisane natpisne ploče na državnim i javnim institucijama u gradu Vukovaru, nakon verifikacije statuta ne mogu ostati. Ostankom bi se izravno i grubo kršile nadležnosti iz Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjine, odluka Ustavnog suda RH, članak 8. UZoPNM i Ustav RH, koji tu problematiku jasno stavljaju u ingerencije lokalnih zajednica.
 
Tri stvari je važno naglasiti, smatra SOHV:
- Članak 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina mora se poštivati, što sadašnji statut i čini.
- SOHV je inicirao i ustrajat će da državna, saborska razina donese odluku o prihvaćanju projekta Vukovar mjesto posebnog pijeteta.
- Inzistiramo na zaštiti ustavnih vrijednosti te i dalje zahtijevamo održavanje protuustavno zabranjenog referenduma.
 
Jugofilnim i velikosrpskim sijačima i kreatorima kaosa u Hrvatskoj jasno poručujemo: Niste uspjeli kaosom zamagliti pogled na vaše dijabolične rabote. Vidimo kako nam tjerate mladost iz zemlje, vidimo kako gospodarski pustošite ono što smo mi krvlju obranili, vidimo kako podlo rastačete hrvatski jezik, kulturu i povijenu baštinu.
"Ne ćete izbjeći ni registre ni lustraciju. Nakon 3 godine strpljenja i mukotrpnog otklanjanja nezakonitog i protuustavnog ponašanja sadašnje nenarodne vlasti jasno im poručujemo – ne igrajte se više žrtvom i živim sjećanjem odanih domovini", poručuje SOHV.
 
Koja su prava zajamčena Srbima u Vukovaru
 
Katalog individualnih i kolektivnih prava zajamčenih zakonom i Statutom Grada Vukovara pripadnicima srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara
1. pravo na slobodno izražavanje nacionalne pripadnosti;
2. pravo koristiti svoje prezime i ime na jeziku kojim se služe, te da ono bude službeno priznato njima i njihovoj djeci upisom u matične knjige i druge službene isprave, u skladu s propisima Republike Hrvatske;
3. pravo slobodno izražavati svoju vjersku pripadnost i očitovati svoju vjeru te u skladu s tim pripadati vjerskoj zajednici, te pravo na osnivanje vjerskih zajednica zajedno s drugim pripadnicima te vjere;
4. pravo slobodno služiti se svojim jezikom i pismom, privatno i javno, uključujući pravo na jeziku i pismu kojim se služe isticati oznake, napise i druge informacije u skladu sa zakonom;
5. pravo pripadnika nacionalnih manjina na služenje svojim jezikom i pismom u postupcima pred tijelima lokalne i područne samouprave, državne uprave prvog stupnja, pred ustrojstvenim jedinicama središnjih tijela državne uprave koja postupaju u prvom stupnju, pred sudbenim tijelima prvog stupnja, državnim odvjetništvima i državnim pravobraniteljstvima prvog stupnja, javnim bilježnicima i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a koji su ovlašteni postupati na području Grada Vukovara;
6. pravo da se obrazac osobne iskaznice tiska i popunjava i na jeziku i pismu kojim se služe, te pravo na dobivanje i drugih javnih isprava i na jeziku i pismu nacionalne manjine u skladu sa zakonom;
7. pravo na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe u skladu sa zakonom;
8. pravo na kulturnu autonomiju održavanjem, razvojem i iskazivanjem vlastite kulture, te očuvanjem i zaštitom svojih kulturnih dobara i tradicije;
9. pravo na pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja (primanje i širenje informacija) na jeziku i pismu kojim se služe u skladu sa zakonom;
10. pravo na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa;
11. pravo osnivati udruge, zaklade i fundacije te ustanove za obavljanje djelatnosti javnog priopćavanja, kulturne, izdavačke (nakladničke), muzejske, arhivske, knjižnične i znanstvene djelatnosti radi očuvanja, razvoja, promicanja i iskazivanja svog nacionalnog i kulturnog identiteta;
12. pravo na zastupljenost u predstavničkim i izvršnim tijelima na državnoj, područnoj i lokalnoj razini, te u upravnim i pravosudnim tijelima u skladu sa zakonom;
http://arhiva.alo.rs/resources/img/17-09-2013/single_news/728218-vukovar-ap-3.jpg
13. pravo na sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;
14. pravo na slobodnu uporabu nacionalnih znamenja i simbola u privatnom i javnom životu u skladu sa zakonom i na obilježavanje praznika nacionalnih manjina;
15. pravo da uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske nacionalne manjine u svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu mogu isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina, s tim da zastavi, grbu i drugom znamenju i simbolu Republike Hrvatske uvijek treba dati počasno mjesto u odnosu na zastave i simbole nacionalnih manjina;
16. pravo da se u svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine, s tim da kada se izvodi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine, obvezatno se prije nje izvodi himna Republike Hrvatske;
17. pravo da slobodno održavaju veze s narodom s kojim dijele ista etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja, te s pravnim osobama sa sjedištem na području države tog naroda koje obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, nakladničke (izdavačke) i humanitarne djelatnosti;
18. pravo na zaštitu od svake djelatnosti koja ugrožava ili može ugroziti njihov opstanak, ostvarivanje prava i sloboda.
 
Iz odluke Ustavnog suda
 
- da je Gradsko vijeće Grada Vukovara dužno u roku od jedne godine od dana objave ove odluke u "Narodnim novinama", vodeći se člankom 6. Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00. i 56/00. - ispr.), A U DUHU ČLANKA 8. USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA ("Narodne novine" broj 155/02., 47/10. - odluka USRH, 80/10. i 93/11. - odluka USRH), u Statutu Grada Vukovara izrijekom propisati i urediti, za cijelo područje odnosno za pojedini dio ili pojedine dijelove područja Grada Vukovara, individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svoga jezika i pisma TE JAVNOPRAVNE OBVEZE TIJELA DRŽAVNE I JAVNE VLASTI između onih navedenih u Zakonu o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00. i 56/00. - ispr.) za koje smatra da odgovaraju životnim činjenicama i faktičnim okolnostima u Gradu Vukovaru, u opsegu koji ne ugrožava samu bit tih prava, a istodobno uvažava potrebe većinskog hrvatskog naroda koje izviru iz još uvijek živih posljedica velikosrpske agresije početkom 90-ih godina 20. stoljeća te potrebu pravednog i pravilnog tretmana srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara;
- 30.1. Sukladno tome, postoje samo dva individualna prava pripadnika nacionalnih manjina koja ulaze u okvir članka 12. stavka 2. Ustava, a koja prema ZUJiPNM-u moraju biti primijenjena na cijelom području općine odnosno grada i kojih se opseg ne smije smanjivati. To su:
 
- 1) pravo pripadnika nacionalnih manjina na služenje svojim jezikom u postupcima pred tijelima državne uprave prvog stupnja, pred ustrojstvenim jedinicama središnjih tijela državne uprave koja postupaju u prvom stupnju, pred sudbenim tijelima prvog stupnja, državnim odvjetništvima i državnim pravobraniteljstvima prvog stupnja, javnim bilježnicima i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a koji su ovlašteni postupati na području općine ili grada koji su u ravnopravnu službenu uporabu uveli manjinski jezik i pismo (članak 5. točka 3. ZUJiPNM-a), i
- 2) pravo pripadnika nacionalnih manjina na dobivanje javnih isprava i na jeziku i pismu nacionalne manjine (članak 9. točka 1. i članak 18. stavak 1. točka 1. ZUJiPNM-a).
 
- 30.2. SVA OSTALA individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu uporabu svoga jezika i pisma, kao i SVE JAVNOPRAVNE OBVEZE TIJELA DRŽAVNE I JAVNE VLASTI koje su u vezi s tom uporabom navedene u ZUJiPNM-u, MOGU SE STATUTOM općine odnosno grada uvesti i samo na dijelu ili dijelovima područja općine odnosno grada, a SAMA PRAVA odnosno javnopravne obveze mogu biti "predviđeni" i u UŽEM OPSEGU od prava odnosno javnopravnih obveza utvrđenih ZUJiPNM-om,PA I ISKLJUČENI (TO JEST NEPREDVIĐENI)").
 

www. direktno.hr

Ostavi nas Arsen

 
 
Nekako pred jesen
U ritmu šansone
Ostavi nas Arsen
U znaku Persone.
Njegove su vječne note
Kroz riječi i stihove
Prekrivale ružne rabote.
Tjerale mnoge strahove.
http://cdn.sibenik.in/upload/novosti/2015/08/2015-08-18/46082/thumb/thumb_arsen.jpg
Danima ga oplakuje,
Ne samo zemlja cijela,
Već i svuda drugdje
Štujući njegova djela.
Volio je Zagreb bijeli,
Zagorje, Šibenik i more.
Kroz svoj život cijeli
Sanjao je kolodvore.
Neimar i bard je bio.
Igrao se riječima.
U njemu se Nestor krio.
Odavao ga djelima.
Kad bio je mrzovoljan i ljut
Pjesnik, skladatelj i čovjek
Bježao je pod njenu skut
Našavši ljubav zauvijek.
Mi smo stalno bili njegovi.
On uvijek nije bio naš.
Mijenjali su se stjegovi.
Molio se očenaš.
Na kraju svih krajeva
S očima punim tuge
Prignuli su koljena
Poklonici Tuge i Buge.
Adio Amigo, govore ljudi.
Tješi nas tvoja muzika.
S velikanima  tamo budi.
Domovine si svoje dika.
 

Ankica Benček, Zagreb, 25. 8. 2015. 

Zašto "feminist" Jergović M. niti jednom nije spomenuo ime majke? Da mu ne "onečisti" tezu o odurnim Hrvatima i još goroj Hrvatskoj

 
 
Kad umru poznati i slavni, onda se poznati a neslavni uhvate pisati nekrologe. Kad bi doista slavni a tek otišli znali tko će im sve pisati nekrologe nikada ne bi htjeli otići, ako zbog ničesa, onda da piscima nekrologa simbolički pljunu u tekst, a u ova vremena, kao živi im se izbelje preko interneta. Bu! Prestravilo bi to mnogog nekrologičara (filičara) više nego da mu se umrli javi iza ponoći kao vampir. Internet je zakon, no odeš li i preko interneta nekrolog ti može napisati i Miljenko Jergović, pa čak i Ante Tomić. A od doba totalitarizama, prvo francusko-napoleonskoga, pa boljševičkoga, pa nadalje, sve do ovoga medijskoga - tko piše nekrologe, taj (straho)vlada, pa se još živima nije za igrati – nego čitati i šutjeti. Što bi i sebi preporučio - da sam pametniji. Ovako…, tko zna.
http://www.bh-index.com/wp-content/uploads/2015/08/Arsen-Dedic-620x350-350x200.jpg
Dakle, otišao nam je Arsen. Pjevač, pjesnik, kompozitor, ili: pjesnik, kompozitor, aranžer, interpretator… Pisao, prevodio, ustvari prepjevavao, skladao, aranžirao… za sebe i druge, za filmove, serije, djecu, odrasle... Kod njega taj umjetnički “obrt“ nije bio podijeljen, specijaliziran. Sâm sam ga sebi stoga „podijelio“, pa od njega ponajprije uzeo pjesme. U pjesme, „utvaram si“, što rek'o Ćiro, razumijem se, a Arsen ih je pjevao tako da sam si još jednom „utvarao“: kako bih ih i sam mogao otpjevati. Otpjevušiti, odrecitirati. Bio je to samo san za jedan dan.
 
Mnoga duša, a učestalije i šuša, rasplakala se – recimo - ovih dana nad Arsenovim odlaskom. Bez ikakve dvojbe najbolje ga je, njegovo stvaralaštvo, ocijenio njegov susjed Mišo. Rekao je kako je Arsen stvarao „za svoju sektu“, pritom to navodeći kao Arsenove riječi - a on za narod. Slušajući ga uvijek sam strahovao za narodnog kralja iz šibenske kale Mišu. Hoće li nakon neke pjesme umrijeti od tuge, ili će si krenuti „rezati“ žile. I onda od tri kralja iz jedne šibenske ulice: Vice, Arsena i Miše, prva dvojica odu, a Mišo nam još hvala Bogu pjeva, a bogme dometne kratku i pametnu kao ovu. Doista, ma koliko se razni, od kojih mu većina nije ni do nožnoga prsta, trsili od Arsena načiniti zvijezdu bivše Jugoslavije, „regiona“, „ovih prostora“, kako tko voli - on to jednostavno nije bio. Za Arsena, njegovu inačicu razumijevanja i kreacije popularne umjetnosti, glazbe… bivša Jugoslavija jednostavno, nije bila spremna. On je zapravo bio samo zvijezda Zagreba. Zagreb je bio mjesto njegova stvaranja i u ponešto široj „sekti“ razumijevanja, iako su kreativci uvijek neshvaćeni, ma gdje bili. Jednostavno, Zagreb je za Arsena bio – spreman! „Zagreb i ja se volimo tajno“, pjevao je u pjesmi i pjevajući ju. Zato je, uvjeren sam, u njemu odlučio zauvijek i ostati. Ili, kako je  sam govorio: „Šibenik temelj, Zagreb kao nadgradnja“.
 
Razni koji su mu ovih dana trpali posmrtnu poputbinu nisu toliko bedasti da ovo nisu ni znali ni uvidjeli. Trpali su politiku  i na krivo mjesto i u ne-vrijeme. Mi ćemo Arsena stoga potpuno od politike  ovdje osloboditi.  Ako zbog ničesa, a onda stoga što politici u vrijeme odlaska čovjeka preko rijeke, poglavito umjetnika, jednostavno nema mjesta. Takav je taj i zagrebački moral i običaj. Stoljeća su pred živima za razmatranja Arsenova djela, pa i političke orijentacije.  Čovjek Arsen je previsoko otišao, a da bi ga duhovni patuljci mogli  dotaknuti, kamo li još uzdići. Ne će moći, kratke su im noge, još kraća pamet, još ružnije namjere. Osim što je bio izniman kreativac bio je i sasvim običan, reklo bi se, normalan, abnormalno normalan čovjek. Halabuka koju su stvorili mediji, naročito, HRT, potpuno je neprimjerena, nesukladna s moralom i običajima, a podjednako sa životom i Arsenovim djelom. Djeluje grozno, ustvari čisto maroderski  predizborno: kad je uzalud odsvirao svoje „Crno bijeli svijet“, neka kampanju ponese „Arsen s onoga svijeta“. Strava i užas. Mora da mu je gore mučno.
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAREAAAC5CAMAAAA4cvuLAAAAwFBMVEX////+AAAAAADLy8v/h4cHBwfh4eH/mJhKSkr/8/MbGxv+MTL/srPv7+/Y2Nh0dHSQkJBWVlb/5eX/+Pj/2tr/uLj/zs7/4uL/np7/6ur/2dn/1NT/rq7/xsb/7+/+RET/YmL/jY3/fX3/dHT/WVn+KSn+ISH/pKT/kJD+PDzBwcH+EBD/a2spKSkeHh7/n5+lpaX+TU1jY2OXl5c6Ojr+dnb+UlL+GRn/yMj/Xl7+QED/vr+ysrKFhYV4eHhaWloUe4l8AAAMYUlEQVR4nO2da3vaOBCFTZo2pZC2sbmEcDO3AIVtSzcJIbTb//+vlhkZsI1ljyyZcfL4fOolONaLLM2ckWTLKlSoUKFChQoVKlSoUCHLcuxaezsdDEfL5WbjLkfDwbR+V7Md7vtikd3ujJ7m61KEFvOn0bRtc9/hOVWrj14WUSwCXF6W1Rr3nZ5Dve5jJQnGUZXRtsd9x5mqXN9EPiexfWVcfbNQuktVGnttutz3noF6V8q9w6/1rMXdArOqpe4eR7lt7laYU3ulzwO0anC3xIzuDPEA9d9AP7FdczxA4yZ3i/TkXJrlARqWuVuloXpiZJpKVe52pZU9zoTHTqvXmfR0suIBmnK3Tl09wyNqWE+vLWLrakWoJG2526ikq8x57DTgbiVd5YyfmL1Wr2Uebk7OA6RUmtxxt5Wk53PxAL2GwaR6TiClUoe7vYmanhdIqXTL3eIEnWWSCWrG3eZYzc4PpFS65G51jBh6CCi/veTsY8heV9wtl+jMs4xf+ZxxzhqHhJXHuKTJCaRUyl/0Wr7nJbLOXeEvM7+Mqj43gZAG3EBKpSE3g4C23DhAdW4KPrWy8dxVlSM/mn0QEcrPUMIWq4aVl9jVSCSyNvLg5aQE+mSiLdsfJq4y52aBMpLOjAyB/cFNY6eyie4+6ZlKA3IQug5NtAPXmRkpi7q8NHaqmWiGF25uTFyLfc2NiVCk4i377hm4VumFl4fVMNEIWF7WgInTSDLAbJX0DTQB6rfO5AkuZ2BJY6nCCsREF8FuPhQTp2Ni4mLN+F4MNAC2A2z3fzCBmLOTtA3cP9TkhAGHAWeaybwy6DzXarXu9FH8nXHNuIHpcgXX8YYPrLv4luIEFoi0Gp3LSOfy0m8CNJb7a4I+XIT023r3W7mVD7sPvqP9aEsfSAkWTx3yAIglfAHOabHOHoQ/PwqvIWmNjzb0h/cnRD5ffFMl8pFO5OT21NUJgL2Hqx4rpVHlS+cx8PnDKNo77mWrQ5YkJ0JtXRoi+kA2cBlfkPcIf5/7iTS3qG77kLD4gxbRGeyZ2MT0ciXcgOZ970jk/c1RH78BkYvPWRGp6xOBLh/wm56hgX4ivtr66lasT6wdpmjcOVAe+T4vFok360ci34M3DUQuPmRERD99h/AylPI6PkZAJFhcHyGT/RSHllk7FMKgH+AciXwK3rQYbJWQkInoZyH4uIeiXhf+bSwj4s2sAtnETyd0VSkR6xsQ+XSdBRH95N2KaDGOlS05EYEEN6hAD+tFBLlHJFFEBJJ/FJCQiWinNDAK3J3+M4yKdTkR9FKx6g43EZkI7YK+qpyI9RuR0LdZU4loByM4t0bsdD2mfNFEXO9zEM9J3JnGUHjQ0USsn4DkwTgR3ZkGs4/I7TewC6B3LyWCcdyt6GLy7TudGCLWv4Dko2kiuuuaIa+TLDmB77crJwKOW1s8NPLV95s4ItZXQHJjmIjmVgCYOWW5P9bmhlIik90Q4CCRmOkOgzQpEesPIPlllIhm2utP8E4FuMoVGRHMhe7hqYvzDtqxRKz/AMkXk0Q0594EDxGa8ywlAhNwf27FL/SaxROxfgGSPwaJ6DnOMO6VY/5/7kAwKyMCIcsY+khcR90kELFuAMlXc0S09keEE7xTXSYSgXHEibkCFMViiWBLL/41RUSrTLOAgSDhsXuOIQJPzRPONXGpVTOJCFpBFz8NEenqEIHv2E74mYkjJwJAK8gl7jbqiUScf0hIaER01nsv4QKJOcBjS0bkHjyEhbhMjK95mUjEuv4ubCQTRDQcVmwQgehMRgRsJfAQIOJw5AfeuMlErGs02RJ8RhqRufRGEgW9nTYMSYhA+A45xBhuxJEWSF6cZCKeXRKPhEREYz0vVr1pRxlFE8GJCodUsdlIltvsxu9kIsJTi28wiUj6qQar3gPaz0YTgWKENy6LDQI1yZjUpBCx3iGSOOuVRCR96a2h8OlIIljo3hvy3lK8bWSfa0f5rKf6luQzkoik3icBsbVDje6iiCCQY6z65K3F60b0k47oI58lOrhoiOS93FQjEUmb1eyz2rREVgig7Ef6aMuYzE7rNX4d4xA01b5LkZCIpN2PB6YI3WoKEblfPuMvd0LHAF161ZltaAIcUokIU01qvZKIBAtrZGHlYFul6RaJNK5uQdP6853njNqnD8iVV+qsBsaTEZmIMNUeJNYriUi6lS9PSZcNyI7epNmJspnWU681Hd8DtRQ1va8SBRqJpprEZyQRSecFqK3kb0YQKddl0f+kI5g400Oo5NLmGiE01aJ9RhKRVOU8iB6cMlntABGn3Gp2RnGB4bwumJT3p/ONSfHIXl8Ayd/URNLUalz44HJSoWqCRDp9XEXi9ufJC7LmVcGkJR7qlRIRYapF+YxZEVmcVL0T5c01kAgRbd25VwK/hb/01YgIU+2/8xGJqHonaT/7AkvqfL8SCyggYFIlIky1U+s1IyJYjFU8T3BPxIXPkrNtsWf+SvmpsTxT7cR6zWZkXXt3qaRDhAZVXHr/GuNoslEcWUHXaKqFrddsZl9J1Ttex5gVolL6GNR3kOBGmYh1/Skcu1GJqJY4ZVXv5E8JIljwondMNBxdV52IZ6oFfcYsonhc+6J+6KQvr4H4X2E1Agzj3TREPFMtgIREZKDWtJSrmf2ZHsS79N1ekGPbwzREPFPN7zOSiKjFFVj1VvqEkJ8ILoimp1O778DppCLimWo+BCQiSuWavlpjjgq4ATCplskLEsA3oLmKMiRHn9G8qwgdPtXOmaA/cqfyTYjYNR2RsM9o3HnGBE8FxEFBIjg8U/03LSLCVHu/R2K6OnEsJigr5KFBXSOmYhVQQ4uIMNX2SzxNV7AIVW+Zwj4rDA7E57WmR0SYap7PSCNCDlopVW+ZwkSwPjoQf3ZjKXubjtITEabawzWdCDUVjVrWTNaJF3+42qgZf9WhNhGxLOsjnQhx0KdWvYlEsMfBqA4LPOOen5o+EWGq3ZCJELO2Lv1HSUTWMCr98DbiyJ9cyGvKiWuMkoSm2i/yqivSZIMJXvplBBE1PddDAf6AdO0mrmHa2rpErL/CZyQSocynsL4uRYIXRwSjG3tRWsOlZWEf5Hll6CeaRBz0Gf/c0IjcElqkUvWmEsF1nx2v+0WPUHiW/HCoT8S6Rp/xPY0IoaVY9VY2RZKI4DqapberJAoJbpvY4tehS8S6fvAKgAQiybu30eXROosjev0IbhBeePWwbfg25ug8t8VYok3E8xlp6+ITY7TDXm/DRPYpH7bZ6gXGqYl4+0Lbq6gq1PRk+vCJTCQpMoevsqd32KKECLoLjzskohDRm7rCJKgMu6KCVfd+vaj7fpGJtg2LsCzLU0Jovn/cMyAi9ooDhf37OJyy3WyVvWK42BF8tyciF3GT62cqkQQjWc0FVCOCGwmwyrc6PYRUrB0Qh14ZIYIOEolI7HFdEBJo71sbyH4LWiWC1ThwbELzyhtpRRnr5NyAVEQACYlI7GOzXiwMHCUiv8jufw4Oo9vp3tmtZqN+eVw84vWd6zhRgYCpRtsBbeLwkYxk+qS4n7TjFxhPuk4S1yuQuNstF9cLkIwcDpeFXCYg3Md/y8X3tkoTZ39lIMZD4lgPzZeL8/gvnVw/M00YgZg4psa8eF9CkcNOcs8KJB8HxQfF/Z6S3E03rKMIyMhxpCbF/9p5EweIGpTa/oxMZOIoQYPKw5sWKJWbsykfby/V2A1tWmtuFkImTmk1JL4ULyiW9wpGKT8v9cmJv8gcrfpl5Bh9feXpfWmZvjeeqny9Xz7lBmCTcrkZBOWwT8EV+tGR55GteYaetnLyeiOfmFM+/gTvVKyjK7cpEi3GBCev7zwecAHJT6waFlORb8nd7hixIMkzEBYko+S7YtXg3EDyO4bsZeTdiXTldZbx66wLbfIZh4R1xug1j5FqlOwzpX2V/OUyMjmj5Oboy81bthurMyQ5+TKIktXMeNXApMbdQnUNsgSS/ygkSm2tE9TjtM5LXUZZOudjxygfpcx0ahl5ZW9QT3kodmuoYTg2qbyWoCxGdYPDyaTK3RozqhqaiSuvI4shaWtguVqf9b295tUeae1AWixf7YQrV6+jeKyir3tMubaHZK3aVYqnpz97hQG7gprTjUI9dD3+8bZxCLUagw1ha/T9+LLxVh+WCPWa1UtXGrzN3WG12Uu+ypuT07IbndlwNHLHq53G7nI0nHUadutVWUEZyTm8k7dQoUKFChUqVCha/wP/7gKi0vkzJQAAAABJRU5ErkJggg==
Kad je odlazio pjevački car iz iste šibenske ulice kraljeva pjesme nije dobio ni stotinku takve pozornosti. A bio je car Vice prva prava hrvatska zvijezda, koji je čak tri puta umro. Prvi puta živ zakopan i zabranjeno mu dvadeset godina pjevati. Drugi puta kad je završio u bolnici  i ustvari samo vegetirao i treći kad je doista otišao. Sad tek uviđam: bilo je tako dobro. Jer kad odavde ode bilo tko, car il' prosjak, ništa se ne mijenja. I dalje „mirno teku rijeke/ mirno žita šume/ svjetlo njiše misli/ misli njišu šume…
 
Jergović maroderski pelješi Arsenov život i djelo
 
I bilo bi tako, kad bi Miljenko Jergović pustio običnog čovjeka Arsena na miru poslije smrti. Ali ne, on se sada Jergoviću čini kao moćno oružje u obračunu s Hrvatima i Hrvatskom. S njim će on njih udariti ovako: „Arsen Dedić bio je u posljednjih dvadeset i pet godina veoma usamljen u hrvatskom svemiru. I on je svakoga trenutka vrlo jasno osjećao i artikulirao svoju usamljenost. Voljeli su ga, o da!, jako su ga voljeli, ali je ta ljubav bila vrlo ograničenih dosega, uvjetovana Arsenovom spremnošću da zaboravi tko mu je bio otac i kako se zvao, kao i da zaboravi cijeli svoj život prije 1990. Njemu je bilo dopušteno da postane ekskluzivni Hrvat - jer svi koji žive u Hrvatskoj su, znamo to već, Hrvati, i ništa drugo osim Hrvati - i ne bi ga se dalje ništa pitalo, e samo da je prihvatio njihov uvjet. Ali njemu Bog nije dao da zaboravlja, i nije ništa zaboravio, ni oca, ni očevo ime, ni prošlost.“ (Miljenko Jergović: Esej o usamljeniku u hrvatskom svemiru, JL, 2. 8. 2015.).
 
Može li se više i opakije strvinariti po Hrvatskoj od ovoga, zlorabiti  slavnoga umrloga, može li se više izmišljati i lagati… Pritom se Miljenko Jergović još pravi pametan, ta on je i književnik, pa ne će napisati „Arsen Dedić Srbin“, već će tanano spominjati ime mu oca – kao da svi znaju kako je riječ o ocu Jovanu. Usput, imena ne znače nužno i etničku pripadnost; Dušana Hrvata i ohoho, a Srbin Tomislav je i četnički vojvoda i srpski predsjednik, Ivica podpredsjednik vlade… Potpuno sam siguran kako većina iz šire i uže („sektaške“)  Arsenove publike pojma nije do ovih dana imala kakvo mu je ime oca, kamo li brata, za majku ni danas ne znaju. Znali su za Gabi, sin Matija je zaslužio svoje umjetničko ime. Nisu čuli za prvu ženu mu i kćer Sandru. Ali ne će „feminist“ Jergović M. pritom niti jednom spomenuti ime majke. Ona bi mu „onečistila“ tezu o odurnim Hrvatima i još goroj Hrvatskoj, jerbo je rodila i (su)odgojila Arsena. Nje u Jergovićevom „romanu“ nema. Izbačeni „lik“, pa izgleda kao da je otac Arsenu bio ujedno i majka. Od svega ovoga što ovdje moram pisati, gadim se samome sebi, hvata me mučnina, no ne mogu dopustiti, a tko može neka pušta, da prođe Jegovićeva gnusni esej kako su gadovi Hrvati, eto, držali Arsena, najblaže u kućnom pritvoru, sve ove njegove protekle godine, ciglih sedamdeset i osam, a najmanje zadnjih dvadeset i pet.
http://www.nadlanu.com/upload/thumbs/images/articles/2015/01/23/arsen_1422040255_670x0.jpg
A on je stvarao i stvarao, Hrvati su mu se pritom  lažno i licemjerno, „da!“, divili. Kakav montažer izmišljotina i laži. Osim što je svjesno i slobodno odabrao Zagreb za svoj ljudski i stvaralački dom, poznajući pritom sve njegove mane i prednosti, Arsen je u svakome trenutku mogao napustiti taj „pritvor“ i otići „vlakom prema istoku“, ali on je putovao „vlakom prema jugu“. Putovao je i prema zapadu, u Italiji je crpio iskustva, družio se sa sličnima, „dovlačio“ ih u Hrvatsku, mogao pokušati i u Parizu. Vlakom prema sjeverozapadu za trajanja Jugoslavije putovali su politički i ekonomski emigranti, na stotine tisuća, najviše Hrvati. Osim života u pritvoru, uz takve licemjerne gadove kao što su „svi Hrvati“ tumači nam taj čak i jednu njegovu pjesmu u kojoj Arsen pjeva, dvoji, o „domu i domovini“, i primitivno nam objašnjava „što je pjesnik htio reći“. Evo navoda iz Jergovićeva   eseja:
 
“Četiri distiha, naslova “Dom bez domovine”:
Ovdje traju od davnine
domovi bez domovine
Trulo sunce sine ponad
doma mog bez domovine
U varošu i sad gine
i moj dom bez domovine
Jer moje je rodno mjesto
slatki dom bez domovine“
 
A sad neka lokalni semiotičari, lažno rasplakani i rastuženi nad Arsenovom smrću, dokonaju i dokuče što bi to bio dom bez domovine i zašto se pjesnik iz Haulikove odvažio napisati ovakvu autoidentifikacijsku pjesmu. I što bi trebalo značiti kada se kaže ovdje traju bez davnine domovi bez domovine? I zašto jednima nije dano da se u svome domu osjećaju kao u domovini? Zašto jedni imena svojih očeva izvikuju, a drugi tek šapuću? Je li problem u očevima ili je problem u njihovim imenima?“
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRroKM-Em1gtuAr3ugnnphDj1bvd2pq9VE6uxiKHyodqhEB6EDX
Eto zašto je poezija skoro izumrla, malo ih ju piše, a još manje čita, međutim još uvijek se nađe onih koji bi nam protumačili „što je pjesnik htio reći“, koji tupani nikada, baš nikada, ne će shvatiti da počesto ni sam pjesnik ne zna što je tada, kad je pjesmu spjevao - „htio reći“. I kad ju oni protumače - ode pjesma, dotuku ju, osuši se… Inače u ovim Arsenovim stihovima ne vidim niti jedno od onih pitanja-tvrdnji koje je u novine metnuo M. Jergović. Uostalom oni koji ostanu doma domovini, kakva bila da bila, bilo je il' ne bilo… mogu domovinu svašta pitati, s njom i o njoj plakati, srditi se na nju… Tako su i dosad pjevali pjesnici. Znam i kako oni koji su, kažu, u oklopljenom transporteru sjevernim smjerom, transporterom prema sjeveru, ostavili i svoj dom i domovinu kad im je bilo najgore, druge o domu i domovini, ali i o malo čemu, mogu podučavati. Jergović to uporno čini i nikako da razumije kako su ta Hrvatska i ti „svi Hrvati“ neobično širokogrudan narod, etnički, politički, kulturno i …onako,  čisto ljudski. Ne daj se, Arsene! A ni mi iz „sekte“ te ne ćemo dati.
 

Mato Dretvić Filakov

Anketa

Tko je u pravu: Zoran Milanović ili Andrej Plenković?

Četvrtak, 22/10/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 2060 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević