Get Adobe Flash player
Deustašizacija je magla za dekroatizaciju

Deustašizacija je magla za dekroatizaciju

Komunizam uopće nije pao s padom Berlinskog zida - samo se prebacio u...

Protuzakoniti Zakon o izboru zastupnika

Protuzakoniti Zakon o izboru zastupnika

Čak je 883.042 birača koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj,...

Kako se dijele

Kako se dijele "ustaške" kune

Na telefonskoj sjednici Srbima dodijeljeno 12 milijuna...

Izdaje naše predizborne

Izdaje naše predizborne

Svaka nova politička garnitura zaposli oko 20.000...

Zločinački karakter propale ideologije

Zločinački karakter propale ideologije

Vinko Puljić: Tko se od zločina ne distancira, taj postaje sudionik i...

 • Deustašizacija je magla za dekroatizaciju

  Deustašizacija je magla za dekroatizaciju

  četvrtak, 21. svibnja 2020. 17:14
 • Protuzakoniti Zakon o izboru zastupnika

  Protuzakoniti Zakon o izboru zastupnika

  srijeda, 20. svibnja 2020. 12:24
 • Kako se dijele

  Kako se dijele "ustaške" kune

  srijeda, 20. svibnja 2020. 19:41
 • Izdaje naše predizborne

  Izdaje naše predizborne

  utorak, 19. svibnja 2020. 13:24
 • Zločinački karakter propale ideologije

  Zločinački karakter propale ideologije

  utorak, 19. svibnja 2020. 13:20

U bolničkoj sobi

 
 
Danima je odbijao hranu,
oči su mu bile mutne i daleke,
negdje na bojištu, ili tko zna gdje.
Nije govorio, samo je nepomično ležao.
Čekao je, uporno, možda je molio u sebi?
http://www.gradiste.com/images/Leutar.jpg
Onda jedne noći tijelo mu se izvilo,
neprirodno, kao da je od gume.
Otišao je, strahote koje je proživio u ratu
bile su jače od jedne čiste ljudske duše.
 

Robert Tomšić

Umjesto "predsjednika-građanina" moramo izabrati "predsjednika-državnika" Mažuranićeve posvjedočenosti

 
 
Za razliku od Strossmayera, Mažuranić  nikada
nije iskazivao jugoslavensko usmjerenje niti je
računao s ulogom Srbije u definiranju budućnosti Hrvata,
odnosno Južnih Slavena u sklopu Austrije.
(Dalibor Čepulo, 2000.)
 
Temeljne teze1
1. U osvitu stvaranja moderne nacije, šesdesetih godina XIX. stoljeća, Hrvatska se našla na sudbonosnom raskrižju (Bi-li ka Slavstvu ili k Hervatsvu). Naime, Između maksimalističke (pravaške ideje samostalne i neovisne Hrvatske) i Strossmayer-Račkijeve minimalističke (nagodbenjaštvo i kasnije ujedinjavanje u jugoslavensku zajednicu), što je 1860-ih izabrala onodobna politika, zagovarana je Haulik-Mažuranićeva optimalistička opcija (koja želi maksimalnu autonomiju unutar Habsburške Monarhije). S tim u svezi, na nacionalnom Velikom Saboru (1861.), kardinal Haulik proročki upozorava na tragične "pogubenaroda": jugoslavizam (koji se „bez prolijevanja čovječje krvi i drugih mnogobrojnih nevoljah, a ni bez upliva europejskih velevlasti, ne će moći dogoditi“) i komunizam (koji „nije drugo nego nijekanje prava svojine“, što bi zapravo „zaokrenulo vratom ne samo političkom nego i društvenom ljudskom životu“). I dok je Haulika gotovo izrinula, komunistička (jugoslavenska) povjesnica Mažuranića je uvažavala tek kao pjesnika. 
http://www.bjelovar.info/images/uploads/blog_bj_mazuranic.jpg
2. Međutim, onkraj „iz tuđe“, hrvatska povjesnica „iz vlastite glave“ otkriva: svojim reformama (pravosuđe, politička uprava, gospodarstvo, školstvo i dr.) - u kontekstu i ograničene Hrvatsko-ugarske nagodbe (1865.), gdje se Hrvatska određuje kao suvremeni „politički narod” - ban pučanin Ivan Mažuranić (1873.- 1880.) po crti liberalnog nacionalizma postavlja temelje moderne „hrvatske nacije“. Riječ je o procesu koji se - onkraj Strossmayer-Račkijeva južno (jugo)slavenskog rasizma, tj. jezične koncepcije kao glavne postavke nacionalne identifikacije - “ogleda u afirmativnom tretiranju nacije i države kao nužne i poželjne pretpostavke života pojedinca“ (Mislav Kukoč).
 
3. S tim u svezi posebnu je ulogu imao prvi svjetovni, tzv. „Mažuranićev školski zakon“ (1874.). Naime, sekularizacija je hrvatskog školstva imala dva cilja: prvo, modernizaciju kojom bi se hrvatski odgojno-naobrazbeni sustav prispodobio europskoj praksi, i drugo, nacionalnu integraciju („političko hrvatstvo“), koja bi, prije svega, omogućila srpskoj (pravoslavnoj) manjini uključivanje u hrvatski politički korpus, tj. hrvatsku naciju. Međutim, duhovna, intelektualna i politička elita hrvatskih Srba a limine odbija „političko hrvatstvo“, vidjevši u tome navalnu „hrvatizaciju Srba“. O čemu je problem? „Duhovno jedinstvenim, a vezanim istim ili sličnim nacionalnim interesima i težnjama s ostalim Srpstvom, Srbima Hrvatske bila je strana i neprihvatljiva hrvatska državna ideja. Ne samo stoga što je u osnovi te ideje bilo stvaranje velike hrvatske države, koja je bila u sukobu sa idejom Srba u širenju postojeće srpske države, već Srbi Hrvatske nisu mogli niti hteli da prihvate takvu ideju [„političko hrvatstvo“ – I. B.] pre svega zato što je ona pretpostavljala u nacionalnom pogledu jedinstvenu Hrvatsku“ (Vasilije Krestić).
 
4. U tom je kontekstu iznuđen tzv. „Khuenov školski zakon” (1888.) što je - polazivši odmodela „naroda u narodu” odnosno „države u državi” – onodobno dramatično obilježen riječima: "Hrvatska je razvaljena, a srbstvo na tih razvalinah ipak se dići ne može!" (Ivana Banjavčić). Uglavnom, kao moderni nacionalni problem, hrvatsko-srpski se sukob javlja za Mažuranićeva, a produbljuje za Khuenova banovanja, kojega (sukob) na prijelazu stoljeća „pomiruje“ politika „novog kursa“ (1903.), što je preteča aktualne politike „novoga smjera“ (2000.-danas). Naime, tada po crti očigledno sinkronizirane Riječke i potom Zadarske rezolucije (1905.), iz Haulik-Mažuranićeve srednje Europe, Hrvatsko srpska koalicija (1906.-1918.) izlaže Hrvatsku „balkanskim bespućima“ Rački-Strossmayerova južno(jugo)slavenskog imaginarija. Po toj crti, glede prve (rasne) i druge (rasno-klasne) Jugoslavije, posve zamire ideja samosvojna hrvatskog političkog naroda („hrvatske nacije“).
 
5. Međutim, ni ostvarbom samostalne države (1990.), Hrvatska nije ustavno konstituirana kao suvremeni politički narod, tj. kao „hrvatska nacija“. S tim u svezi, „nije jasno jesu li u 'Izvorišnim osnovama' iz 1990., koje su važne za tumačenje Ustava, država i nacija ista pojava ili dvije te je li nacija, odnosno država sastavljena po narodnom načelu po kojemu naciju čini hrvatski narod ili dijelom po državljanskom načelu ili pak i po manjinskom načelu po kojemu je država sastavljena i od manjina“ (Ivan Padjen). Pače, i nakon obrambeno-osloboditeljskog rata (1990.-1995.), iako je je „Croatia: an nation forgen in war“ (Marcus Tanner), i tzv. „mirnodopski Ustav“ (1997.) obilježava „konstitucionalni kaos“. Središnji je problem u tome što, kao nositelj „kulturne hegemonije“, institucionalizirana znanstveno-kulturna elita (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Matica hrvatska, Hrvatsko društvo književnika, Družba Braća hrvatskog zmaja i dr.) „perom i knjigom“ nije dostatno (o)branila one stečevine – „pravo naroda na svoju državu i demokratski poredak” – što su nam „vjerom i mačem“ odlučno osigurali Hrvatski Branitelji/Dragovoljci. Iako zamagljena tzv. „ćirilizacijom“, ponajbolje to svjedoči i aktualna vukovarska drama, kao još jedno „razvaljivanje Hrvatske”.
 
6. Naime, pocijeni tzv. “mirne reintegracije Podunavlja” (1996.-1998.) obnovljen je parazitski Khuenovski model (“država u državi”, “narod u narodu”). Iznjedren je tako parapolitički sustav (Srpsko narodno vijeće, Zajednica veća opština isl.), što ga pokriva "etnička stranka s građanskim predznakom" – inače, posve nepoznata inačica u svijetu politološke teorije i političkog praksisa. Dakako, riječ je o Stanimirović-Pupovčevoj Srpskoj demokratskoj samostalnoj stranci (SDSS), koja, kao „balvan u petih rvatskog parlamentarizma", onkraj ikakvih ozbiljnih “državnih” reakcija, svojim „drvenoželjeznim“ (u)strojem drobi i skandalozno narušava hrvatski državni suverenitet. Ukratko, riječ je o programu koji „počinje i završava s ciljem pretvaranja Srba iz nacionalne manjine u konstitutivninarod“, tj. Republiku Hrvatsku pozicionirati kao „nacionalnu državu Hrvata, ali i kao nacionalnu državu Srba“ (Tonči Tadić). Suprotno tome, i nakon dvomandatna pogubna partnerstva s HDZ-om, Milanovićev će SDS biti „spreman otvoriti vrata SDSS-u“. Usprkos njezina očigledna razvaljivanja suvereniteta u Hrvatskom Podunavlju, što je Vukovarskom stožeru urbi et orbi nedavno potvrdio i Ustavni sud,  SDSS se neupitno bilježi kao „liberalno-socijaldemokratska stranka, i njihove su težnje potpuno legitimne i očekivane” (Zoran Milanović). Sapienti sat!
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1ANKxxSJvwDsGifHJeDjIw1kGWKL7OYqlrhYMoo1N-sptaZdWqw
7. I dok hrvatske parlamentarne stranke tako ne poznaju, spomenuti SDSS uopće nepriznaje „hrvatsku naciju”, što je začeta za Mažuranićeva banovanja. Ukratko, njegova je ishodišna izvorno-programska baština: Miletićev sa stranka ugarskih Srba (gdje su Hrvati tek „Srbi katoličke vjere“) ter Bjelanovićeva stranka dalmatinskih Srba (za koju su Hrvati „austro-vatikanska izmišljotina“). Glede potonjeg, ispod čija velikog portreta sjedi u prostorijma stranke, Pupovac je ne tako davno mirno poručio: "Slobodno možete napisati da je Sava Bjelanović jedna od naših inspiracija i vrijednost koju želimo slijediti". Ukratko, kao vodeći ideolog i svojedobno „konzekventni eksponent Miloševićeva [protežno Tadićeva i Nikolićeva – I. B.] političkog interesa u Hrvatskoj“, Milorad Pupovac „onemogućava hrvatskim Srbima da postanu dijelom hrvatskoga političkog naroda“ (Davor Gjenero).
 
8. Ukratko, polazeći od skandalozne paraepisteme kako „nije uvijek moguće i nije uvijek mudro inzistirati na čistim i jasnim pojmovima“ (iako, prema drevnokineskoj, „pogrješni pojmovi vode u rat“), ispisujući tako „zločin za pisaćim stolom“, Milorad Pupovac izlaže velikosrpski (vulgo: četnički) projekt „Srbi kao ključ“ (1993.). Kako je isključivo odgovorna za ovaj rat („nova je vlast protuustavno poništila konstitucijsku poziciju Srba u Hrvatskoj“), pravdajući tako odmetničko-terorističku Krajinu, on drži da zbog „odsustva konstitucijske moći i konstitucijskog konsenzusa“, Hrvatska ne može biti samostalna nacionalna država, već kao „asimetrična federalna zajednica“. Spomenuti je Pupoovčev „ključ“ u organizaciji Erasmus Gilde  prvi put javno demonstriran na poznatom »pomirbenim« okruglom stolom „Srbi i Hrvati“ (Zagreb, Muzej „Mimara“, 20.-22. studenoga 1993.). Nedvojbeno je riječ je o veleizdajničkom skupu, gdje je - pored dogovora »da se ne postavlja pitanje granica i pitanje odgovornosti za rat« (Ivo Goldstein) - prema otvorenom priznanju (Vesna Pusić), svjesno prešućen zloglasni SANU-Memorandum (1986.), „kao temeljni uzročnik rata i zla na ovim prostorima“ (Miko Tripalo).
 
9. U tom ozračju, kao parapolitički stožer za kriminalizaciju Domovinskog rata i,  s tim u svezi, nacionalne države, Erasmus Gilda polaže temelje tzv. „Druge Republike Hrvatske“. Naime, kao „kozmopolitsko-liberalna politička femina““ (Zvonimir Berković), polazeći od pseudo aksioma “demokracija ili nacija“, Vesna je Pusić  oblikovateljica  politike „novoga mjera“ (2000. – danas). Riječ je, dakako, o pseudo aksiomu, budući da su nacija (država) i demokracija su nerazdvojno povezane. Štoviše, „nacionalna država je rodno mjesto modernoj, liberalnoj demokraciji i ona je jedino jamstvo njezinog opstanka” (Ljubomir Antić). Međutim, nakon trećejanuarske smjene, prispodobno Goldsteinovom algoritmu („od nacionalne države ka državi građana“), po crti tzv. detuđmanizacije, svjedoci smo posvemašnje  demontaže nacionalne države. Ukratko, naspram predsjednika Tuđmana, koji je „gradio državne institucije, poput vojske, policije i vanjskih poslova“, sve kasnije, „posttuđmanovske vlasti, naprosto su uništile institucije“, tako da „u današnjoj hrvatskoj državi doslovno ne postoje državne institucije“ (Marko Grčić). 
 
10. Iako je na vlast došao na krilima „novoga smjera", što je samo inačica pogubna „novog kursa" (1905.), Ivica je Račan izbjegao „Hrvatsko srpsku koaliciju", koja se podmetala preko tzv. „manjinskih lista". Pače, gotovo je njegova oporuka: kako je, spram „politike manjinskih lista", konačno „vrijeme da u Hrvatskoj imamo političke Hrvate", tj. stvoriti Hrvatsku kao moderni politički narod (hrvatsku naciju). Štoviše, između HDZ-a i SDP-a postojao je dogovor oko »ukidanja manjinskih lista«, čime se »praktički u zakonsku regulativu uvodi pojam političkog Hrvata«. Na žalost, mogući povijesni hod: dok je pod HDZ-om „ostvarena hrvatska nacionalna država", pod vodstvom je SDP-a „ostvarena hrvatska nacija (u koju ulazi manjina etnički Srba) - zaustavila je, višeputno povijesno potvrđena, „srbo-talijanska alijansa". Naime, obilježena „antimanjinskim džihadom", takva je Arlovićeva (SDP) nastojanja Furio Radin osporio „u ime nekog starčevićanskog političkog hrvatstva", što je Pupovac sveo kao „poziv na asimilaciju". Nakon smrti Račana, Arlović je ubrzo pospremljen s političke pozornice. Štoviše, njegovim  je razrješenjem, zapaža Milorad Pupovac, „Milanović označio dobar put i možda prva njegova ozbiljna bitka koju je dobio kao lider stranke“. Sapienti sat!
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=16&id=3268
11. Na taj način, željkovano „političko hrvatstvo“, kao ostvarba Mažuranićeve ideje „hrvatske nacije“, zatrto je u startu i zagubljeno u zagrljaju dvomandatne „hrvatsko-srpske koalicije“ kao osovina politike „novoga smjera“. Po crti  tobožnjih „europskih vrijednosti“, to novo iskovano bratstvo toplo je pozdravljeno, posebice nakon legendarna Sanader-Pupovčevim svretosavsko-božićna domjenka u Novinarskom domu. Međutim, kao školski primjer zlorabe vjere u političke svhe, ta će se Sanader-Pupovčeva klerikalna parade ubrzo pokazati kao kulisa za pomno ispredanje kriminalno-koruptivne mreže. Utoliko, više je od duhovitosti kako je Hristos voskrese! zasigurno „najskuplje naplaćena božićna čestitka u sveukupnoj povijesti kršćanstva“ (Zoran Ferić). Naime, lansiran po crti Pupovčeve pobožnosti, „Sanader je prezidencijalizirao vlast te postavio čvrste temelje klijentelističko-korupcijske piramide i 'pokroviteljske demokracije'“ (Mirjana Kasapović).
 
12. Sve u svemu, onkraj liberalno-demokratskih vrijednosti, etnocentrističko-koalicijsko partnerstvo učinilo je Hrvatsku taocima vješto osmišljene političke demagogije koja je, uz posvemašnju frustraciju i nezadovoljstvo, dovela Hrvatsku na rub bankrota. Nakon Sanaderova puta za Remetinec, po svemu sudeći, remetinečka vrata očekuju i „sekularnog srpskog patrijarha“. Ne samo što je s najviša državnog vrha otkriven kao „etnobiznismen i rekater hrvatske vlade“, Miloarad Pupovac „ni izbliza nije veliki zagovaratelj pomirbe Hrvata i Srba kako to nekada želi pokazati“. Zapravo, iza božićne politike „lomljenja pogače“, vođena je politika nacionalnih sukoba niskog intenziteta, „tek toliko da Srbima pokaže da trebaju zaštitnika“ (Ivo Josipović). U svakom slučaju, usprkos si Milanovićeve obrane „vojnika Rajana“, nakon znanstvene lustracije glede mu „zločina za pisaćim stolom“, Državno će odvjetništvo vjerojatno rastvoriti debeli „Dossier Pupovac“(gdje je posebno intrigantan „slučaj Šreter“).
 
13. Sve u svemu, kako tek egzemplarno svjedoči opisana Milanovićeva  “slučajna Hrvatska“, hrvatske su parlamentarne stranke uopće, a posebice u ozračju spomenute politike „novog smjera“, programski posve onkraj dovršenja Mažuranićeva projekta političkog naroda („hrvatske nacije“). Utoliko, skandal je i zloraba prvoga reda, kad se Hrvatska Narodna Stranka (HNS) poziva na baštinu Strossmayera i Mažuranića i, s tim u svezi, da je Savka Dabčević – Kučar „majka utemeljiteljica moderne Hrvatske“ (Dakako, zna se tko je kćerka!). Međutim, ne samo što su spomenuti „baštinici“ politički dva različita svijeta (v. moto), pseudoaksiomatikom „demokracija ili nacija“ upravo je „kćerka moderne Hrvatske“ - Vesna Pusić in nuce zatrla Mažuranićeve začetke nacionalne (političke) identifikacije, koju je barem tendencijski dohvaćala „Tuđmanova Hrvatska“ (1990.-2000.). Ukratko, kao stožerna točka politike „novog smjera“, naspram neostvarene „hrvatske nacije“, rečena je pseudoaksiomatika nepovratno ušančila (o)pozicionalnu „partitokraciju“, kojom je „shizofrena Hrvatska“ gotovo zakonito dovedena do samoga ruba moralne, političke, društvene i gospodarske provalije.
 
14. U tom kontekstu, iako zabačena, prigodna obljetnica „bana pučanina“, ako ikad, traži dužno prisjećanje (Mažuranić redivivus). S tim u svezi dobar su poticaj i zahuktali predsjednički izbori. Naime, naspram otvorena „jutarnjačka“ drukanja za Josipovićevu, tek bi – po crti konačno ustavno uspostavljene „hrvatske nacije“ - Mažuranićeva „razumna Hrvatska trebala postati platforma za modernizaciju društva“ (Davor Butković). Utoliko, nimalo nije svejedno: hoćemo li izabrati „predsjednika-građanina“ Mesić-Josipovićevske ili „predsjednika-državnika“ Mažuranićeve posvjedočenosti. Ako je riječ o potonjem, vjerojatno, rado bi se čuo glas: „HRVATSKA NACIJA, u koju spada ukupnost pojedinaca, što se pridržavaju jednoga te istoga USTAVA i koja je za razliku od pojedinca (građanina) nositelj suvereniteta, u središtu je moje kampanje i PROGRAMA“. Tek na toj platformi, onkraj novosmjerno-balkanske „(č)etničke“, željkovana bi „razumna Hrvatska“ izvorno-europskim  pravcem zabrodila nemirnim  vodama zapadne „liberalne demokracije“.
 
15. Zbog svega toga, glede pobude Kraljevske Akademije – Zagreb, Hrvatski bi sabor mogao/trebao uvesti „Dan sjećanja na Ivana Mažuranića“ (20. rujna, dan njegova ubanjenja), dok bi na Banskim dvorima Hrvatska vlada podigla spomen-obilježje: „Ovdje je stolovao ban pučanin IVAN MAŽURANIĆ (1885.-1885.) – otac moderne Hrvatske i začetnik njezine nacije.“ Naime, kada već, pače i pod egidom UNESCO-a, nije službeno organizirana nacionalno-državna obilježba rečene obljetnice, bio bi to simbolički dug prema čovjeku, ako ništa glede mu u ovom času proročke opomene: „U ovoj zemlji, ako je prodamo, ne će kosti naše mirno počivati“. Sve u svemu, otkrivanjem zaboravljene i raskrivanjem zlorabljene baštine državnika - „bana pučanina“, naspram „iz tuđe“, hrvatska nacija - kojoj, usprkos Pupovčeva velikosrpsko-četničkog „ključarenja“, nepovratno politički pripada i manjinski srpski (pravoslavni) etnos - ima pravo pisati povijest iz „vlastite glave“. U suprotnom, ostaje ona duboka stekliška p(r)ouka: »Tko ne razmišljava, tko ne prispodablja prošlost sa sadašnjosti, taj ne vidi očita čudesa koja mu pod nosom bivaju«.
 
Temeljni izvori:
1. Ivan Biondić, Historia reducta – drama hrvatske identifikacije, Vlastita naklada, Zagreb, 2006.
2. Prema-vukovarskoj-povelji-slobode ‎-  www.hu-benedikt.hr
3. Velebitna izjava - www.hrvatski-fokus.hr
4. Dopunjak Velebitnoj izjavi- www.hrvatski-fokus.hr
5. Riječka izjava - www.hrsvijet.net
 

Bilješka:

 
1. Prerađene i proširene teze  glede svečane Akademije što su je - o 200. obljetnici rođenja Ivana Mažuranića (1814.-2014.) - 15. rujna 2014. u Zagrebu organizirale Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u dijaspori, Hrvatska akademska zajednica Kralj Tomislav i Kraljevska akademija - Zagreb.

 

Prof. dr. sc. Ivan Biondić, stručni savjetnik UHDDR-a Grada Rijeke i Gospića (Bilaj)

Bio je protivnik manipulativnog izbornog zakona prema kojemu samo 2 posto stanovništva ima pravo izbora

 
 
Poslije neuspjele težnje k ujedinjenju Crkava, biskup Josip Strossmayer do kraja svog života ostaje najodlučniji borac u Hrvatskoj protiv sve jačeg organiziranog masonstva. Zanimljivo da Starčević, kojemu se politička borba za isključivo suverenu Hrvatsku usredotočila na carsku Austriju i Strossmayerovo južnoslavenstvo, opasnost od masonstva uopće nije spoznao. Upravo po toj borbi je biskup Strossmayer bio i te kako prepoznatljiv, a o kojoj danas vlada „zavjet šutnje“.
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExQVFRQXGBsaGRgYGRwcGxocHx0fGxweHBwbHSggGB0lHBoaIjEhJSkrLi4uGB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywmICQ0LCwsLCwsLzQsLCwsLC8sNjQsLCw0LCw0LC8sLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwvLCwsLP/AABEIAIUBfAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAAFBgMEAAIHAf/EAEUQAAECBAMFBQYDBwIFBAMAAAECEQADBCESMUEFIlFhcQYTgZGhMkKxwdHwI2LhBxRScoKy8RVDM1OSosIkY7PSJTRz/8QAGgEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAwQBAgUABv/EADURAAIBAwMBBQcEAgIDAQAAAAECAAMRIQQSMUFRYXGB8AUTIjKRobEjwdHhQlIU8TRisiT/2gAMAwEAAhEDEQA/AKuy94KDOxH0+ULCUgKIUDqfJ4bdnoOIhJbdHxv8YWK2UTMXwuPNX0jz6Gzt5T0LZUSrLl2d/wBesWpFIssVbieP3l4mIK6pTJTjIc5JTxPHoPvSF+dWTJ28tR4N7vTD9mGVpPUG7gdsA1VUNuTHWXSYiAme/gCPQxJUUKkqCpiQl/fT7P8AUNH8oQaWUkl0pAI8WPo0MOw+1hlkJnEzJeVxcA8C9xyMUfSVQLpm3S2ftJXVU+Gx5xhLYm1D368OV8v0jAB3he+4kv0JH0jabJSGKC6Fb0tWYyfC+oIyjXG6kEahQ8in4XhO9/XnHL2lmnluQNMz8vP6wvdovxpgllR7pJLJe61cT+UQfqJhQgr1NgOJNh84U9uSpxT+GncAuR7SuuuHkILo1LVb3A6X7P76QOqYLTyL9bTSfWSZQCQQCNEB79REM+pxpZLspg75PAEot98oYNi0w7tD64lf+PweNWvp1oqGvczOoahqzbeBDfZ2XmdAGHI/DKD3+opQBiVvcs2d9PLSE7sztQ95NxOUYSvkkA8GLu+fIQQpwqY8xRa7+GnPWEK9Eq9n7o3Sqh1usYaPaiCWuL2fIk+J4iDc+rLB8gM+Qve3OEubSgIIB0V/a0EBXYLG6dBbLdYDxV6RUr8N0lt2bNPe0chIKJj+0C78mv6wBn7RQMgT1Legi/2ln41pANggeBPHnlAgyh+sO0VJpi/MC5sxtLKK5CrKcdbjzZx1vGVKAkcR9sOYPGKvcgZZRYpFD/hqyOXXh4/GLimckSNwxeQrBLI1JA/XyvB+RsUyZSZ1glQIAa7FJIKjxJAIAe3SBFHIaekKIAYJduKsL2/K0OO3pwSvAQDvLWvDkHdKE4XbEAD4KAe0NIo92zt0wIq7kVVpr1yfCLNPKxLU1tSdB1i8VpQGS4fM+8f/AKiNpe+WDgBs+PGIu9QSwUxBF+Je+enPjCZYkRwACUqiaSdGGgixNAwF88I+JgVWBPfBOru4fizH1PlBiaAEkZ7o+JgbtaEtm0EgPOUxYpcnR7EfA+sQVMr8PGCX9rOwNjbwaIq+SVT1gOlJVdQDnwblBqj2YnBhUFFLMx+gFoo77QDfykou7px1g/s6kLUcSce6SxezMX5j6CKu26r8PdSAEguxye/zhhk7MRLcpBDhszlw5QPrdloNy4GTA2PgRAhUUvcwpU7SBNpbALP5Q3/dB2k/4ZB4/KBlLJG+eQ/8oPmWyLixPyiKj3AglGYm7cqJiZxAWwADpKQU/UdRHlLUibY7qm4uCOR1HI3HrGvaN01Lm6VJSk8IAVIVJmbuhcfKNGlQ94gAObAiJPX921yMXsYanoAQpPC/SKVPTqUWS7nNg54sANWDxfFSFywsDMFxwIB+Y+ENv7O9nvLmz0pebeXLVmElSCqYSnXdUhL6BXgbUCz3pntuZFfan6nYLCLAkrkyzKmpUhSSbLBBYhx4R1HYuxEyELUAylAFsTMAkBublSj/AFQqdoEiqq5/dYFFJspNwoITvKxD2iVE31fgLN9ZUomqWgLOOXhXu2LKe7OdQR/UM9M3W2DlV84xRYsoJxEf9o+yiqQuYkshMyWtQucRUhKAeTAi3WE7YlqqQPdSoP5G33zjqfayqQukqUPiVLCitOqTmk8wzF/ynhHMez5SKmSlWa1aaBi59PHwgmkqMaJUji9vMSlRF3X7bfYx5o60OoJTZ43TTY7EWb6RiAlywZvUaGPZ9V3aevCFv8biH6yvs9JwkEZKNs+GusXNnyRguL4l/wBx+URbCqAZZJ/jV9I9lzc2JbErX8xi2TiUk06SkHUDjoPOA/aGmIkqIOSkf3pg5Qy1KPsgFRwhTvp4Hy5ZQD2mtpOEgEqXLxKAZyVpDkcYpTZt9uyWIAEo18pYlYi/n9g9I8lTkpAHKDu1paDIUzWB89YVKUOkObxcfEMzo3KUyrfw/OAVSd9QIzV+sM0+chDAkJHEsCeYgBVVCZi1YVBRtbw9Lj1gKm5vGCcWihtbEuc3upAHgzn1PwitWTghkgB/7R9YL1MtPeLI65+V+R+EBaiSi5Usk8hGvSdTYHgTOqKwuRyZlFNxOGv8Rw6/pEK5JxMLuzeOUbU8oAgoU5ByNj0GkFJspjj4C3jl6vB/eim1xwfzAmk1RbHkfiHOylUMK6V3UkY0HgQbjo/xMEkIPePoCVDopIHxeF7sogpqEEDjfi4MNf7ovVhZs2yaMPU4qk9v5mtS+QDskG25pSmWmxtpztfn7UCUzFCCe00HEnEPdPjf784gEgcD/iKUvlsIR+bwDtzZ6VoM1AAWBvjiOOWnziSZ+HT8CJQA6kX/ALhBcowl80n1EZOkghiAQ4IBysNeQb0hwaolVVsgG/8AUVOnAZmXBIi1svZpCBMU6epYlPIZ+cMtEjda5uwinU4AoIKvxFB8OoGZKv4RwGcFKRBIIYO9/nnFNTXaodzS2npLTG1ZHUH2bWZTtE9etyUkDNPhvIMa1gPHNKnaNqlKQWAJIKW53RAkfAhGGYN2uyFkq1w2Gu6PSBsytFmQlvX4Rb7QkCcor3Qyc/5E2HGA6aqSqzkdRaNGmAUF+yKu1mtiE6aclbhNlfwn5RPR0feTJaAWu5OoAu4GpABPMpgYZRBCgWIIY8f0g/SKVLqMQSDukFKsg+IF/E5a5QxSVdwucdYGqzbTYZ6TFSMU1Q0GvQkDLW0SrqUuEjJ28fmecRTlKIKgRex46knPV84p06wZiQE6ep4eAHnE7hsJPfiSQdwA7sy8J2EliSNWzNohkF5hSxw4AC+b+GTD1eCEiTdQKRcN52++kSLEmnRimEJGV9TyGZjNNa3HJjewHniDVyFrXupa7kkaC56P84IzU7pH5R84yhr5M+0pTnK6Sn0OdoJSqUlQS2YSPUiBksDYi0uLHIN5QkUIBKy5c/YESVVbKlHApYCj7gufHh4xc2hJUlKgiy7gP7rZqP3rCEqlbEok6uo5t7xHMuwPMx1OiKgJZuMd5/qVqVSpAA/qMUjtBJUcO/bMskp6WJJi+hKJicaVBQORSXB+h5RzaZtRSTZgB7ujcIN9m9q93OQsH8OaQmYngSWSvkUkhzqIPU0JQQKatXOI4UskJEwnNsv+qCk8OkEjN/hHgSBiJu4FuFjDDsjZPfsMrKcEcm4cYSCk2Ahi4GTOYdopY7/CbukeOcAa+QN3iHH08g8OX7RqDuJ+AAlWEX5cuUJi56nlqQ2IEEauR1d40aN1tn11izkMDiHdvbCRRy0IxupYONNt1YwuzZpuwU98JPM1dmVs+SlaJc0olzRvAM5sU56bqlD+riARd2ttZc+YZikJDthQCWQLksdSpRKieJMDquRMKULCSQsnA18TFiwF9OsMM4FQ7DYQKITTAqC5jL2MolKWspDJwlD2zKSR7Q3sgeVuha9m7FnCqXM3Qgygi91WIOWmWp1i72a2H+7SgEpS5SR3oDOr3SQXxG7X4c4OmmKkDGN5mLW5ZfLKMkvvYkcRgmwijsrsv39TVTFXkzpSUkG+8MQys4ulQjnnZLYiDOqlTC86TNShBGK28UFtCCLXyzjtOykdxMmHEEylJ3bvvJI0IcOMxo3OFg7MEtC7ArKQtagAHVbC5GZ4Z/U3vQlKwOTbju/qUClnzxBdPSKJJP3x8LxLU0iVD3beMQ0S5icWJr5ffjGTZhGQxZuIWsbRjrKWypWFJTwWr6xJTez/AFK/uMebMTZsgCczkBziyKYISccyUlnO8pnBLggM/pBS4GCZUCFNgrBZJe0wEDqPPQQp7fBTKB/PLI8Jib9H+Bhhp5yUypqrLlIAUVpYsbApJfed9dSOMLu2NrqmKAXJKQMCRjDjMFG6lnuRmqBUmO8kCWKyxKSuZLV7S9xJAw2fMt0uefWF+lG6LQ70VchAeYnAT7qyGP8AKyiOO67i2ecLFTtETVY0ypaQdGPhkoB2bSJpuxJFsSbAT2pJWrEsuW8Bc2aF+tljvVNa4+EMi+mnzML9aPxFW94fOC0WO6RUUWlGbNUoXzJJPn8I8RQKWLC+gAcn7vE8qRbN8/DlHRuw/Z/vKObPC1JmJmkJYBgwS7ghy4V4NGhRTe+0YilZ/dpu5PTx+85QugUkvmNCPnF+SvEkA+07HwNvjDr+0TYQpp6UAlQVLSreZ3xEFyM3IJ9NIU6aRcuQ2LLWKViVJU9IWlZgGHWFdinu5gXokF+OUSze0SipkydTcm+bPkOsb0kmBS07xv8A7h88WTfOEtgJuwjJJ6GGDXd4zpwEaEw59nKRYpO8ThVimKk4FhkkTQhJJUA74hLPRJhKlJ3j0HxMO/ZCvWJKZIAKP3iSvVwe9lhnGh6aQ37MUGsQOz+Ip7RqbKIv1IETK6TgWuWfcU3lbPKKpnYZZWQDgSogcWJYeJKfKL201BU+coAgFZOXE9YD1Spapa0BYx5YXu5UDl5QtXpba7IOht94xRqbqKueoB+14v7BSqZU4iSVnESeLiOg0stIHBzkePDmBChsmj7urKRiyLPmxGrZ9Ye5Q4MQb+HGwiPaN1qbT0xO0lmTcOuYPrAAMr4VNyjWvTvOoh91wOqMuMWNoIs5OSFnnpFasSSoqDgOnPS6ITQ8RhosdpJSptUtIdkpQzjQoT83HhAmp2cuXci0M8ytEraKpiwVpT3TjMEYEGw64vOJ+1u2pc2WEJMyYpi61pYsWGG5ORBVwuQABGzS+RfAfiZ7C7HHbAOx14kKRnhKSnk5duloN1E8lTlk4y6iPvJzALYiWMwMWDG/VobJOzu9IUbAJJI8H+WUTUrBBn1iWp092ZW7nElI4/R84nFEgKSMW9mA4u3LhBEU2BGNubMXAD/EAecBqXZilVu8N5KiyyM7E21AI+MI+93XzxcxgqBbEL08oDEomwFyeADk+kJ9dhrFGYS7WGEvgGm6/rrDh2kkLFNOyDoVfk1/SOa9nyUTMQ0NxxGoidMMNUU5HErWOQhFweYf2NSrlhIAdYmBm1DgP5R1vYqQJgM4JMsAXL4nH8JGfwjnPsTA2hceBcQa2ntCb3gONnSGGgueMUeqzvuNu2T7sKu0eEau3BlqWUS1JTZylmdWZL5HPJ7cI5tX0+YI+QYXvydzBetrVLnJUou6WtrbP4wtbenkIwl2Uou9rC4HQkv4RKktUxicBtp5zA1bUSQWxv8Ayp3fh8HjfZ0pJUGICVKDkZDn1aAtUxVYRd2QplYQDcZDz++saLJZMGKK5L5AnbJ1dKkDMJsbqDqLDgPnxixsbtIHBSVBIPtEWve7ZW1NoT6enBKizk5vc5K4X/xDBsUAIILEEscr2FuMY7ALm5vGsmL/AO0mtKpyQqZiSpL4VB8NyPaJyPyhRStKQCAE6P4tFvtqQme1yMIAGbXUzPo/xirIk40hJ1d+jnyh9MUwSYG3xECS0UzEtY1AFzzjr2wtjCbIoCQykS1EXIIUTdTDMNjHiM45fs6Uk4sP+fOO2dnppTQyZl1TVSkoS/8AMQG4aDyirtuv0HWQ4ta0m2hVypL4jkAMyyWe9tecZs/aKJiQtJCkn3goKB43SSLQk9upRX3clKgoB1LY+0sm2RzABt0gd2V2gigTMTMC1ImLQU4GcHIu5GbpDjgIVD+R6CW92bXGe0zp1RTJVfUjl84D7TkJTLUQXIBJD529ptePhBPZtWmbJRMQXBe7NxsRoXe0KNZtQT6iYE4sCJZYsQmx3wxHNDHlyjnta9pFO97QNLmEkuXufPUdLRMgpwknp5xpSyAoqwl2N34aDXJog21IISMD8/toruFtsPbM92KopBKUgpLi7ZcnuDE8qQqYkqmrJKj7IJwJAslIDBwABci5eB2wKnDJAU74l5fzGK+2aiaZLyywcgjiCfvzjipLfvIEYZFOVSVSlnEABluhAGQSwGpIcud7pCxtuh7uUWLhK0FySSwWnUlzlFjZdXUzO5QolKVFlni13dveSBYn3Rzevt+tJSpOHNaBn/7iYmmrK9rzm4vNK3aBwE3FjcEZHPIPcG4eK2yKNJlgqzcvBus2aBJKjhUzlmHhpCrR7RUAdHJLD9YsvxL8M48w8sF/D5mA8xH4quLj5wdUi/8AT8zASsbvFX94fE2/WOpfMZZ+JV2fTWUW95UdY7ASf/x0+z/jKu7aS4QdnbOUmUFKBClKXY2LBmtzeOidiABQzgQX79WRb+AZOI0dFUvWaJaxf0h4iAv2uyf/AFKM/wDgjUn318THP6GT+N/SfiI6N+1EPUDO0oZl/fVzMI1DK/G/pPxEC1T/AKrD1xDaVf0VhmnlwBmp3zb/AHDb+rPj8oZaRSVDdLta3GF6aN5V/wDcN/6suPygDRiEJWZ8PnBvZe1EyUIxAlpstTCzgKSo7w13Rnl42CS0sT4fOLH7viSDiSMgxN8xduH0MOex9v8AyG3f6n8RD2srGgoXncv5kM66ph58OfGF2aj8VX8w+JhnmoZaxY8xkb8c4XZ6fxF9R8TAqrf/AK6h/wDY/wD1GKa206L3D8S6hRFa/wD7Y/8AKGmUBvOWv4QrUkx6t82QBfoqGuVZ8yBZ+j3POK+2/wDyn8ZT2ULaVB3StXt4YFfLwiptEHvFCxunp7kWdoFgRk6FAjyiGuIBKR7Lp65o+cZqcCPtzFLtEHqpqbJtL5f7abesU0UxxAWN8nzh1qrKUHPsj+0Q0bE/dVJAmKWJjtxGhDWeHBqmVQLfeLmktyTOd9lEhUxQIdLB34E6cbR16fSUoQBKZWNIKVuS+7bINmXhZ7Spppcv8Fau8cByAzXzcO+XGKezNszZctKEzMLhLOxAJZ8wwd4oxar8ts2751gB1x5R4TSIEs4kJw2DMb7uA5Z3v6RqnZdOpSitKUHCogglxYAWIHAjy8AE3a9VhUTVSsQwhnluSWLZZ5lopUvaCbNKkzZneMlbZMGUkACwez+cVpIzvb9v+pVgQL/vF/tPK3FYVEgjQm4eLvaPZKJWzqRQzxSwAEgWXJMxV8LklajmTpmzwL2pN/D8PmYP9rAf9PpSVOCZNr2/A6tyjQ0Y/QqQOpYLWpjxizJqAtRZBDNmc4L7X9tP8o+JgLs0byv6fhBrad1p/lHxOV/pGcRZvXZHRkShUz1JbCR1Z/jAbaOKZKdavZUws2YHCDdXLLJPw8Ypqlf+nU9jjSfQQegBcmUqcQj+zrYMiamcqcEFlSUALQFMJhWlZD5KAyOhAN8ir7boRJq5wlmyJsxKS2gUpI9BDd2amiWlQIG8UF+DKP1gVtqkxGbM/MpXV1n6xq1bLpab/wCxP5ImTRfdq6tP/W34B/eHKbLrrzY6QToVDAP5v/EeMDJJt93sbcP8wQplbmfvZ+Atx+VowavE11ET+1snFUZPujTmqNJVGru3a2VyNSflG/ayaP3vCf8AlpPL2lCGfY1TT/6ZOSVJEzEBhIBUXYhj7TWVkbMYYBOwQZtfEX6EoSCCVHL2G9SflHWaFeDZ0khQKkSisBwX9pTZ2LERyrZdKVLUngAfWHmRstZoe73gVYrh8QAZm5By/J4EzkAyWQG0Uto7YmzClc0IUoFIBbDxOSTDVKraeZTGsmykpAFkgkkLcgBNwDvXc5PCvtGiUhEsqFyxt/Lz0vFiorFf6SzBu/7shhlh7x7e8+sV+YAySLNYRs7ObaSuSe6lEAG6XKsJYAAElIDhINhmTziqja+NBpu5SmWAe7mJN2Cff4gsR4CB3YB+4qcw2HXXCr6CF6XUk1ElnBOIfEF/WICMrHODJ2ra/ZDFMjuirCcyX6jr1iWXOGEg3OY8Ioyc1N9/q2cbKlFQNyBe48I7/GcRKVMvdsGubcIgqqlJlYHu/wA/pAytrJiVJI9lyW1PEHnFifTuhEwPvh+kHIsJCxz7PyJhlsghmRis7sHDHT9YT+0KmcfnR/8AImGbsZtApQpP5gH8GhW2usKJb/moB694mBUj+ofKS3EOzalKpK0hRJbFdLBicusItCncGkPM6iKZSlFSlAAJYjgQxHKEySgkeJglIixt3Sh5jZPnBRJa7fMwAqkutTX3stXc5cuUFVTnPC31+UBlzGmk8FDmMyXbjEUhky9TidV7QbFMsSwlOafX7BhfXMmSwpKVrSkqKiEqYP8AYEOe39qky5clLqK2YH2lFlOALE5pyhJqZoIy9YEzlG3UyReTSG9bOOIOr6pcwusrUWZ1F2AvaB1O4WS3uH5RbqTy9YqILKVb3FfLWJ3sxuxuZfYFFgJa7JzgqWQHsog2a7k245xTmgYlW/3D/dm+fhlEfYSocTmPvhvKJpgOJV/9w3/qyf5QerhyINMoDLKSyvL5xpOrJaQ63BA/iI9BFlKLm3D5wp9oUH95SCx9m2cRpyfeYNsS9VQVFxeGpm1pYZsjmSXbW5N82ilgK5iwgOohwBnrG9Gkd1NsASdA2XDyjKWo7ta5iSMWFgD4g/GCFgXJH/fEoy7VAkmxKab32OYhgxBOJzlbUw4yXvdjr15QkbCrlTJ4C5jviLDLKHNChdwb3HLw1MB9osWqXPM7SqAlhK+0BYvngW3DT0iKuO8X9t030/2/lG+0bgkZBC9ekRVqXUVC4cMNTdHGFUOBDNzB21qgCatKjdkiwt7Cfr6wKpK+YmpcLLBRIvbLh5xLtxShWMN10JLG2QHIg2MEJFJLWxVhChqCMuYYQ6LIov1EH8xwOJWqK8zBcklR4N92+EEV1GBCVjMAXbkxgXXbHWvEZK3bOW7Nl7J+RgHJWtBCVKUhQL4FgtZ9Dow04iC0gCAVPHSdWVlNiOY0/v5KRfeKkl8KWbAL4s30yy1ihQV6pc6Wj+Obh53LnqDbyioateG4ByyS2g5cIqy58vvpcxRKcK0njr5esWRTnzgmxGfacsGWck7uZFhcxRpJU6ckIVUhaUlkpKlEBgwYFRAta2kSbRr5UySpKVkkgpGVyz5E3zhY2dImpL4AQ8dpt4pMJWttLri8PyVlHecUgH0/SGKuVvy21SPicrfWFWpnq3xhN0tZhy0zhk2gTilhi4F+V4WcZHrpDqcQvUiT+7oADTHN80tb2XLjLO+rcYRO0tUqUkFOd+Yzlww1lUUCWCkjdLO4FlKfXmIUu0qTMCcIyxOz2yzv+WL6YE1M8QVc/AbczKLtLugKBxNkCznwI+zDRQ90uknTJk/fIARLOpO9Ys+it5RAMI1Jso4t7dAGoe45eflF6pqJpMuSLpSV4FAMogjVrOWvDtSncAKcD6eUTXcp3N/fnHaSv4+Q4348+EEadX4eTb2XgPHlwvFCnlBrLSd0M+7cM+Y/L6xaElaZRyYEnE4Y2Fgc3jJqWM0FxE7tvTTVzxglkjuwHDfxKOtuHnAOR38pQdKw5AIzflZ2tDauqEwmYVAAWYgvqRfIDO98vOoquSuxSlTPkCWIGgGcO06hCBCtwJUaPe2/dbzhHs1UrMzGJRl4g2A2uC2oGbE+MdcpdtHuULVLAwpUkgMoC2djlr0jkNLhK0k06lKcXJUkcehz6Xjoy6GZKpylCCFkvhDXDcjkw9IAzsCSo5hKmnAsCwPnFXtJXpmIk5brA2e4DfKNKPasqVswlaUzAaltQx7tNwRrYiJ9iJUkrK6fvi5KcXsgMpwQUkEnIGGinXRLpcEzZ8oSwQoy0LCmJVgxZC7gavds4mkqWsW/MFU3A32384L7K7Ylz5FUUS0oSm5KXYulXHg3rCJsraaVz5JxYikKd7kklWuRsxzjp1FSUctE1MimXTpWB3oK8WIXAwstTWxCzQn1fZynTVyp9JKnokoSXxuQqx3gVOoBiLHhF2FMA544kqHbIXx9XktIoTivDu4Tfqf8R5PndykhRFy+f1iJFbhKsFnNwfTSIaqWZ6CTZi1vm8KW7eJaV9nUypqMYAIKlEXHEg69Ytz9nzO5lgI+ER7Dq0y5IQp3BV6qJ+cMYnS1U0s4gLPnxiXdgT2SFlXZ1GJSBiIBU1rngHYfd/JX25soS1KXLUpSSuWSC1t9JsfeHOGutq5QQnEpRSwfAAr4mF/tLVyyhSUk3UgANk6ktlbygdHd7y/bJfiFNp1g/d1W0+YaEuhkLw+yc4LV9Mv93Ju1uPEX/SNdn1icFiDBl+FTbOZBGZKqpCg6khXPKAlZUpTMJAAI4l/zfEwSrUklwwJvhyCUtmW1P3pC5tBRxOQRZ7jRmg1BMwVVyBHOZtkoWmcXmrC3BRklQc4khmA08YD7KmKqJS5mJQImNhz3SMQPoRFrZWyyuSFALYC+69zprxjREkIDIx3Y4UpICsJ1YAGz+cW/xKgZl0FyGMV6ipWHBfcsrXqR5P0Mepq1e4pyxtxfPL4QZm06FTQsBYWciMSQWs92ctfTreByO7RoLubrSL+BJHS1tYYDgi23MhqJDXvLfYaalImBTuVAgahg330gwpKCTv8Avk5EXd/K8AqCrCZgKUBVvcBLA6+z6PrqYtmpyGZUSQBdxY6QCshLlh1kodqhYYKwfftxO6IUtszAqqSEnVN/WL9RWBaQUkhIJBUEvpkAxJuRo0VU0KCUrxAqJG9izOB2ybPpE0U93kyGYvYDiSInHfTiDPo76vGiUKLh/aBF34/H74RZlSACvCACWLvxuM+YPV4nRLtiAsQHtlo/gXBOTB9ItuA4hGXdzI+z9BhnAgDI68jDtLV7RF75+eUK1ECFgWLOxuCWztxHiNYZJJ8ACzD4cusJ6skteXpKFFpBtMty3V/KNNovjJNrpuMh7Ee162DEAuhV/mOD5xFVLZRSklgRn/Rn4wBeBLNzFntokmdiAJAQkYiCxcDIs2kCqOqUG3lhj/Er9IcO01OVoWwQ+EFyvDk2j73RoShLOYAIP5sI04kDN/KNbTOGpAdkS1CFXuOuYXFeoEKdRAuCVOARkbvBSn2hKqGlTUhSyyUj3srl/M+ELSUHUyh1IP8AaDG8slO8ZhA/Ikt/3FMS1NT4y9KuyHtHUGMNTsJTfhrKgHBSprngSwYDlrAGt2cQ4YpWSEscWAf1EX831aCdBtNSUCUkEbz4id5ipzYWHmbQ0VFOlYZSQYXNZ6R+LM0001PVreli1rg8Z7OonM5lGsFkhyMyLB/Q9OMeSpy0jCFqwviYWD2zJd8h5Q5VuwLKwFn92wDjKzN8IWFUE1DBUoqYs7uln4N6vDlPUK45mbX0Fam3ynyuRJ6Haq1TO8mAd2xDAMBkbcTZvsQxTduFSXC1pSHA4no12gIijwMT+Iu1lWSLgGzu44xM3d3O/MNg2QtqB8oDUWm5vaStKsos3jCMyrStCVLmLSWLKUjFrYYcThuJ8hFKkqlTVmQVlUsDELYQ7C+ByNfSNatJwJKzfFkMrv8AD4R5S7LUlePEQSHIytw5iKDaoJv4R2lTVnVLX4vCsuQhGSX8f04fExDMIxpVhyUDm9nOL0URFmWhWt49VTvEHWVCoQtgeE0T7N05JIWx8T/MqSZU0gbsywL+1qSN5udr6mGnZexZ86VcCWE3JW4yDkMPy8bXhx2LToXJlzQkOtAUq2ZyXbIl+OsWtny8M6cA+EkFmIfdFwdTY5cOkLn4jxMBrrcHpOapoUqmqCZSpaUMBZ7A55MSoEF+fGGih2JLXKxJSrhr8rc4baikRPSCCCq+FY1ZxfoX+I4RSqlTZKMGBITx/wAZeH1arqSSTxCU3DAKvPfAuzKCnQp5oUGNiEgjk+avJ4YNqbZlg4pY7xTglnIToMTAkW4pbN4BGcciztkGe983z8YjwhbYkki4Be+mRIt4HURRHKrtjJ0oZtzGSzK4TU3SSOpUP+1TgeAiekqkNhShByGDd0ViYhnF79RFE0l7AqOoU7t1SQXcG7+cWtkU6BMxTwoJTdIKUzEk6F2xJws/CJW+7mEqrTVCbS4NlhKJhEvu8bOLjk4xq5vaI17OUmmmAqxbmTMEOzX1V+UMB6wxfvSFjdmIVyCyk+ReAfaevRLlGUWM2Yk4JaT7CdVq+vGw1MGamMkmZgqsfhtac3m4gSTx15fK7eEe01XhQoEsCfVg0bSJC5mMqLYch58+Ue01Me7UVAi+RHIXvAiRa0LBkhduNzfxg3ImD93QPyiAEl2zcub+MFpCcUqWACVEAADMk6RczlhiilSWBmrADDdy9TnpCr2nTKE9KZS8aDMlXPHGPRgD4w70uy0pIlLGIAtMIu5YuHHshOT8+cKnb3YXcqTMlghImJSsD3SlQDjlZuoHGBacg1OZFU/DC+08H7oshtL8yoerwhUPsDdEHVbQUaeYkqChhSWZrkhzzMK1FO3BeGaNMhT4ym4XjYpbpukKKhiUym5gPfqzcI1VISsjcsouQVA2GhOEWsf+mK8ynKZSQk3WkE2e2mZ1L+UbVYUhBUMnZwcxe3N4kIL4k7jyY+0FchEhUmbLWlUx1BQYpLMDdJdIuB4iEXaFIlClgpYi6S62vwLMb/R4OUO1CEoCy+4QpmcOU24HJ8+GUeycalrlqJXKwgpJNxyHvCzG/hF6VY0juPrMJTpCq20CxMTqhEsqSAgFK0sxSssrMZqGdw4JivL3Q+Del2UMKE4k8SDcOA+Wbw4J7KyGCT3hALtjLPpbINATbfZxcpfeykpVKZlbpUoJLOcL3bO3O0EeulR8H6wzaWrTW5H0gySoboxBiXlqDrY2sXKUt1HK1o2Wo3SwBF1SlOym1ShCQAXTx68TW7wYjKJWtC7pAOBIJPBVsJ/xEvdlBCJp7lQ9gpQ6lMeKS5N+F4gj11/nx+sDfE9MtjjCygsxVbvABoZYVvBsJfNuOUYLEKURJUpzjQxQw/iljVy17hxwjeXOL/8AIWLd4oreYxY2U4dswXLxYSHxOTKJspZKjj6uLOLsrwaGdNS94bEevXj4CCqsEFx6/jxxMC5id9QxIIwpUjESo5pOFSrC2nGJqaalSiM3dTKZ3yUCCFFsi5dyDFPulSzjTilJA9sJJBfIkKukW0fwjVVQFSwZssYVFzNF1PfnZ+BbjHV9OEOPXruMmnWvz4+j/IjDshSUrUlVwwCVXwscgSQBiFrjIEQSMhSEkBKlfmZ+LvwhX2ZUJVjKFzChwEpWXwsAS1z9iGOm2qoJFgbDiD6ERk6lSGzD02B4nk+UZj4AXCCPE9YtKocQKpmEPmxto29kMhlxjFbXJHs3fVTjyYfGBdXWKURiJJYMPOwELi/Alj2mTbXVTDB+GtYKWsSA9yDe5Nx0a0IlZKb3VOH0cAPrZsodJ+0ESEoKxjUS2BNyOvPRvhACUZ09SxKTZ3YlgHJObP8A4jQ0pZR8Qx3mL1wHW6/aUkyFFScMpTB8xYmzXMSLopmFQWpCLvvG72YW5xfp9mT1hWJYQEkglXDRj453jT/TZYkvMmqKgwIGTi+oHAFyTDPvB2xb3R7IPWEBd1KWWsMtbeyXLcIaKasWqZiUoYCLDJt0Ke+d345wKOFkdxKSlRfecGzgZkdL5xPS0ypszvFKIUAGBYBtXtk1rcIDVswz3x7SF6RuO0Hra378wvSVSZoJSXALX843UAbQMk1kuXupYqws49nddsszE+z56iCJntZ6ZHprnaE3p7cjib2m1oqAK3Oc9LzedSJOkVV0LXBL8tNLcIvCYHIBDjMcHyeNSrjFQzCOMqOIMVSL9p7u9/u8TUssm5zPB28tP0i8SIwJi+8kQIoorbgJslMSARCkxuFxWFvHrsHUPTlP/KmH/pVf5q8oaCgHdZ8NwOR+yPARz/sBVhNTMRpMl+qC4HkuZD5idAVql0q4tkT5Mrwgqm08tr02129cypsGayAhXskqKTwdSmHK4U3BhBicy0mWvMix+/hAelo+4QElSlgFRuBkbqZuYCtT7WpgtLAUMJzzB4jj1gyHFoi/N4o7UoVy1MsEjNKgLFuBfd6E6GxEDVyzcm4Gdi4GV/DhzsIfFKCh3cxi+XA8OhECK/Y6k4SkqKEvlmA18T+0LZ878YWq0SMpx2R+jrmA2t9ZW2bKQd6ym4Cz9DEqipTs9jy8Of8AiK8o2VhGE33hkRm54vBDZko4VE+fH7EVVA2BBu5vuaCJyUqBKkuRxztp59IC1RwlS03JTfN2AcXN2d+GvAwZqVutQzPCz/fhFavkYZKlKy1Yv8vDrAdpBtCgi0TZdVMKylJc5lmuBnnwYxDtbae46QWdvH1ibZ4SJxYvuL/sLRWpUpVIW+eJ/BhDFlGbQN5BsujWuUlVrvmfzEcOUPnYKlTLkmpmAHukNLHFeTjixLdekKfZX8UJko0Ci7j+I5c7w1bTnBKESkJUUpIxJdtCwsQ9wIpVqlXOJAF1tPJU3eQ7hRJLvxNiAp+RtxPGLW2VpmzZoPsruo6ANc3y3gTblA1dXhWAol0pQAlgcVrvqXY3HAnQxk6coTLXcgPfXLLO4FoBTGCO3MluQYobekKkylhSwsFVlcUuCPBtOsJVFNZAjrNVKdRcJUhhixDiRcWsXBtb6qNR2NSVqImlIKiWCAwcuw3shGhptQgBV+ZP/Eq1Dupi/rvhOqoJ8mSTNQoEIZxvAMlhvJfztqYHdplNJQgJOEnEWGgKQA+vtFukG6XY1ZT/AP6tUoof/hzd4dAb/KIl7UrACZ1CmoAUd5AuCCxAzZiOEXX5rix+0ASdtjBQr5acFyEHMHNORFzvf5hk2ftBHdLmqPvJLpD2IUchlmIT07dlyz+JKm4g5SJkt8PHJSXHIwT7M7dROWqUEYMQfdl4QSBrvnXllEVKBte3ELQ1QR7iNyJgIBFwcjHs1AUCDcHPnEFXTKpsMy6pExsX5FH5H9OETuMwXBhQi09EjrUUMvHrETNr9n5+FSTNBl2bdALD+LMuG0t0gHTSu8eWhCSsYvxMZdfAgZ4upjpqlQI2nsWTOuoFKg7KQcJD58j4iD069sH19LRCroP8qf3/AJikCkK7ucFzJobCQsMX0d2Q0EDLWgBVRjWh8ILiza/mfjFnaHZ9IR+FLxbuFgpj1uc/OF6rXMcJmFTpDMt3HnGhptQFFx68M4ijaR2Njj195NNrQVvhdALhCiSBpxjVUpE1eJOCVhwslrltSTZREQS6eYoEpQpQGeEEt5CIzTr/AIFv/KfpFTUZjcmHbT0wLATbZ9WUzCAcaVqJCmYOH0yv9IY5cxP8Q8bQuTpUwACYlQBLgKBS7a6PE6Kg6/fiPpAqqh4oNNUTj19Yzy02xEpCRclwfQXgftStSxTKSTo+ZLHTgIGqq9PnF6SiXJWlZWJmIFgn3cixvn+sBWmqG9swDMzXHZz3Sp+7TSpFr2bfTbFk5e2ueTRbkS5oKkk7xwiynBcnUWOUWk1SVrCwwQASUvcsLfEte7RrV1yVrQUpKSkvf3hz9PKL7mOCJemqAjrfHjfH7zE0qgMK7FRAB6n784sz9kqls4xJKg+rfp9I1qdslZSClACSONiNYh2zVqWQHKmig33F+sOCNpKjK4+t/wC5tWTZMtiklShmkZGzZ+AyfKKNVVTZpCAQSQSALBtBz08TG6aMzFJx7rAWOrG9vH1i7JlGQQQxCnDanMgA8vn4x1wB3ySt2I6Yt675TpaROImYGXYjkGvy4uP0jSqrxLDpJUHt0DHPUffX3ae0isklISzpCWFsrniW8Io0csKUDMsFEi4ZiG46kfCLBcXb6SzOQTbnn6n1+/EJbMpVY1TQXxFQIPB7X4/WCOKB5ASRgJBJa2rDXQ2GeeUS0yi3KAVBfM09AzEG3y/vLbxsMorlUbBcDAmgZI0YY1Co8Kom0qTLWx6vuaqnmPYTUBX8q3lF+neP4R2CQGWU6KD+IsfMEeUcNq0lSFAFiQQDwLW9WjsWzdoibTyKke8hEw8nTvDyJ8oIMAHsmB7UT9QHtH3EvJlFigm6deXunwy8DEJpiUHBMXLwu6UhJCVcU4kkgHgC3Bou1ViFaZH+U/TPziKrHdgqGQBChxGh6iC2tMoGAOyc4TKOUkl1AF9LEkgj+kiDaK4oZK/BX1hZ2DJKZFHNTb8II5FV1Ifl7SeqkjKGennIqEAixa4OYPA8GPlFVuOJeoBeR1+ykrBUg4VHM5gjmNOo9Yp0UwyUFKkqDZa4tLEWOfWNjUrkFlOpHw+nw6R5tPb1MjClZJxB2Aduo0/SILLe/Bkojt8K5gCeh1BahhYvYh2dtLevGL21ZINOU4nxDDi1+sC62rp2UZMxe97iwpScmYHNNuvhA/am290FAJASxSrUPxvcWLwC5GI0aT2uVItAmztlmUtRKn3Vsxs2E+WeUD9mpcMTukl+jCGBUxLBRSysNn9oYhk/i0VBLBThyu7iOLkiWpUHdsDEHVswU8vEiWMZUwL2ZywDDJg5vf1ins3tkpM1P70CEBeILTiUUhgAkh3LYRcXv5FZqVIBCh3iNSB/cn5iA9ZsrFeWUkHIKLeStfFovSNPioPOTX07qfhPlG3YvaunUUFU2TdZJxzEJz/nuBEp2gkzCwsS6SLg/wALHUc9Y5rU7AUHxSyLXLW8xBnsvXLCkyZpASkbquT3CiSxPstrHVNNT2lqZvFwzBrOIyS6pZlFUwD2lEAfwpKinPNwHPWGYbHlfm84XpksHCgXsQWvmQNM7Ew3hMZdVyDcY5mkjFRgxd7Hba/epeJUsJPV7+UFtjl0L/8A6zv/AJFRkZGvUADECZSm6gwZXbJlrV3ineyRycu/WFGiQE1akgC01LkPf8Gbo/MxkZFqXXwMq3TxnTaSWFyMKxiSQxB1BEJsl5FQumcqQDYnMWf9IyMgbcTT9mMfelehB+0uTDEZMZGQOaoM1xRpOlJWGWlKhzDxkZHSek2pZCZacMtISHdhxixLNxHsZFTky4wJT23Spmyl4s0uoHgQPgRaE6VLEZGQamTa0HYXlf8AdQS7l3JeNqpZLHXCD8IyMhoE3mGqqVyOefqJ7IcOl3sT6D6xLTS7pU59oj4/SMjI5jiXSmt+ODju+IwpSbJCwVFWb6c9OEWNkNjmJYWw311+kexkAZiQ0EvEk23KCFIUkMcvIEwvz6lTly5OuoHAcBGRkdROB4Rmoo/47N1vb8fzINnocg/nb0Jg3V0ycKrdecZGRNY/GIBWIQeEAlRDFzbKDAOUZGR1WblBQuBJkxijGRkBjU9SYwmPIyOlZoo2eOk/s6JVRBBNkTZqB/LiKgPDE3hHsZBF4MyPavyqfGNFBeSkG7OnqASkeggXturWmkUpJYpOB+IfD4WjIyJb5fKYi/N5xe7B1JnSZ9ISQmSQJa81Jckg8HSpOIRfRXqwS6hO6pYlkjTfAPo/l4GMjIh+ITqYbqZ7yjNIyQVN4O0ctqagrUVHM3tl4cBGRkCfpNT2WB8RngVG2KPIyImlMeMRMvGRkRLCTJVA/adIAlUxBwKFy2Suoy8YyMjlOZFVQwzKey9qKU4ywluXkcotLUhSt5AxfxJOE+PHxj2MiaqBXNplHODDez5f4ibkuRmX+84bUxkZGbUN8mdaxtP/2Q==
Bilo je to doba kada je masonstvo sve više postajalo velevlast u Hrvatskoj. Naime, krajem XIX. stoljeća se u režiji masonske braće počela vršiti radikalna sekularizacija tradicionalnih institucija koje su do tada bile pod pokroviteljstvom Katoličke Crkve, poglavito laiciranje bračnog prava i školskog sustava. U takvom ozračju ulaska masonstva u sve pore hrvatskog društva, gotovo jedini koji su se odupirali nadirućem masonstvu bili su oni, okupljeni oko đakovačkog biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Dekan Pravnog fakulteta Aleksandar Bresztyenszky 1895. godine je među prvima javno objavio niz članaka protiv masonstva u Katoličkom listu. Ti članci su uz Strossmayerovu potporu tiskani u nakladi njegove dioničke tiskare kao posebna knjižica pod naslovom Bi li išli u framasone?
 
Hrvatski oporbeni političari i publicisti Šime Mazzura i Dinko Politeo u dogovoru s biskupom Strossmayerom počeli su 1896. godine u listu Obzor veliku akciju protiv masonstva. Hrvatsku javnost su uzbudile informacije izašle u Obzoru o članovima masonima u ložama Hrvatska vila,Ljubav bližnjega iJutarnja zvijezda. U tim osvrtima je posebice naglašeno da su masoni neprijatelji kršćanstva i da su glavni među njima Židovi. O hrvatskim ložama je rečeno da su one samo filijale velike mađarske lože koja zastupa interese Mađara i pomađarenih Židova.
 
Među crkvenim ljudima osobito su se angažirali protiv masonstva svećenik dr. Kerubin Šegvić, kateheta Stjepan Hartmann i sveučilišni profesor na Bogoslovnom fakultetu Mirko Marchetti. Šegvić (zločinačke komunističke vlasti su ga 1945. godine osudili na smrt vješanjem samo zato što je zastupao tezu o neslavenskom podrijetlu Hrvata, a ista teorija je bila omražena masonsko-slavenskim komunističkim ideolozima) je 1896. godine u svom jednom tekstu iznio kako masoni na višim stupnjevima hijerarhije imaju i fizički doticaj s đavlom. Marchetti u svojoj knjizi iz 1898. godine pod imenom Slobodna zidarija jasno daje do znanja da u Katoličkoj Crkvi i za hrvatske masonske lože vrijedi načelo ekskomunikacije, ali isto i za masonske pomagače. Naime, Marchetti navodi kako se sa „izopćenim“ nije slobodno niti družiti, niti razgovarati, niti mu pisati, niti s njime stanovati. Slobodna je samo komunikacija između roditelja i djece, odnosno između supružnika, i podložnika sa svojim glavarima. Osim toga „izopćeni“, uz to što ne smiju primati nikakve Svete sakramente, ne smiju se ni pokapati na kršćanskom groblju. (Ivan Mužić: Masonstvo u Hrvata, Knjigotisak, Split, 2001., str. 40.-42.).
 
Najveći borac protiv uplitanja masonsko-židovske elite u sve sfere javnog života u Hrvatskoj zasigurno je bio biskup Josip Juraj Strossmayer. U svojoj bespoštednoj borbi protiv masonstva, kao i protestantizma uvezenog iz Mađarske, često je dolazio u sukob, ne samo s mađarskim vlastima, već i sa Židovima. Razlog tomu je što je Židovima zamjerao izravno uplitanje u Katoličku Crkvu putem masonstva, kao i njihovu sljubljenost s hegemonističkim mađarskim vlastodršcima. Zbog toga su svakojaki podanici „Velikog oka“ Strossmayera često proglašavali antisemitom, a posebice ga je mrzio Veliki majstor dr. Adolf Mihalić koji je unio svijetlo u nekoliko hrvatskih masonskih loža.
 
Nakon što je papa Lav XIII. 20. travnja 1884. godine izdao encikliku Humanum genus protiv nadirućeg masonstva, prvi ju je u Hrvatskoj objavio upravo biskup Strossmayer u Glasniku biskupija bosanske i srijemske. Na korizmenoj poslanici 1885. godine Strossmayer je žestoko za oltarom osudio slobodne zidare, njihovo okultno djelovanje, čvrstu spregu sa Židovima te naglasio da je njihov zajednički krajnji cilj uništenje katoličanstva i uspostava svoje vlasti u amoralnom svijetu. Osim toga Strossmayer je u svojim službenim spisima, poglavito u izvješćima o crkvenopolitičkim prilikama u Hrvatskoj upućenih Svetoj Stolici ili bečkom nunciju, upozoravao na štetne posljedice što ih slobodni zidari imaju na javni život u Hrvatskoj u vjerskom i ćudorednom pogledu.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTszszUo4dlJwX_Kuf9MujOMY-99HU4DmZ81vwPK7H-bAVnJfWF
Među mnogim svojim pismima biskup upozorava na tadašnje starješinstvo u bogoslovnom sjemeništu koje se ne smije zamijeniti jer izvrsno odgaja mladi kler, a ukoliko dođe do smjene bio bi to trijumf bezbožne sekte slobodnih zidara. On nadalje kritizira novi školski sustav koji je donesen po mjeri Židova i framasona te izborni zakon prema kojemu samo 2 posto stanovništva ima pravo izbora pa se manipulacijama izabiru samo oni koji su po volji vlade. Stoga je uopće nedolično i nepošteno, skoro zločinački, ići na izbore, na koje ionako idu samo zavisni državni činovnici, a od slobodnih građana samo Židovi i slobodni zidari.
 
Biskup je učestalo osuđivao masonstvo i u korespondenciji s privatnim osobama, osobito sa svojim prijateljem dr. Franjom Račkim. Tu korespondenciju je prigodom stote obljetnice smrti dr. Račkog uredio sveučilišni profesor i član JAZU-a Ferdo Šišić. U pismu od 20. rujna 1886. godine Strossmayer govori o brakovima sa žudijama i ateizmu na hrvatskim sveučilištima i pita se: “Zar je cijela Mađarska išta drugo, nego kalvinizam, čifutizam i framasonizam?“ Na Svetu Stolicu tuži se u pismu od 24. kolovoza 1888. godine: „Što se nikad dost požaliti ne može, jest, da se Sveta Stolica po židi i framasoni najgore vrsti ili bolje rekući po onih, koji za židih i framasonih stoje, daje zavađati.“
 
Pismom od 16. listopada 1889. godine dodaje: „Nunciju sam u Beč javio, kako naši svećenici na komandu glasuju za framasone.“ Dana 9. listopada 1889. godine upozorava bana Khuena Héderváryja na neke odluke podžupana Cuvlaja, a Račkom šalje kopiju tog priopćenja: „...očevidno da židi i framasoni, koji u javnoj štampi toliku premoć imaju, a u Osijeku skoro isključivo gospodare, u savezu... prevelika je doista u javnoj štampi i u javnom mnijenju premoć žudija i framasona, koju oni toliko za zator kršćanstva i kršćanskih naroda upotrebljavaju... Ja znam da židi i framasoni osobito mene mrze, jer sa ljubavlju prema Bogu i svetomu zvanju svomu spajam ujedno ljubav prema narodu svomu i domovini svojoj.“
 
Krajem 1893. godine piše: „Glede zagrebačke nadbiskupije Slobodni zidari i neprijatelji crkve ostaju, a ne vidim, da bi dosadašnjim putem Sveti Otac papa pobijediti mogao.“(Ivan Mužić: 25. O sekti masona, Matica hrvatska Split, Split, 1999., str. 108.-111.). Iz ovog malog izvatka Strossmayerovih pisama vidljivo je da je toliko osporavani biskup bio najveći bastion protiv izgradnje kraljevstva sotone u Hrvatskoj, jedna rijetka svjetla luč koja je još svjetlila iznad cijele Hrvatske. Međutim, tu biskupovu narav ne spominje gotovo nitko. Niti jedni, niti drugi. Ni oni koji se groze njegove zablude južnoslavenstva, niti oni koji se njome diče i koriste je za razna slavjanska bratimljenja s bizantskim susjedima. Ne spominju tu borbu ni oni koji ga slave kao velikog mecenu i graditelja, niti Crkva kao uzvišenog katoličkog dušobrižnika. Zašto?
 
Upitajmo se što bi bilo danas s onim katoličkim svećenikom ili biskupom koji bi, kao nekad Strossmayer za oltarom Đakovačke katedrale, žustro kritizirao masonsko-židovsku kliku (žide i framasone)koja danas apsolutno gospodari svim segmentima društva na Zemlji, mnogo više nego u Strossmayerovo vrijeme? Zar to nije dokaz straha ili bar konformizma pred pomahnitalim svjetskim grabežljivcima, dokaz vladavine globalističkog despotizma, masonske jednosvjetske strahovlade, koja na lucidan način svim segmentima društva određuje graničnik u kojim okvirima smije kliziti njihova kvazidemokracija.
 
Na kraju, kako i dolikuje najvećim hrvatskim umovima, Josip Juraj Strossmayer i dr. Ante Starčević pred kraj života su se izmirili, Strossmayer svjestan svojeg utopijskog glavinjanja s južnoslavenstvom, a Starčević ogorčen na malodušnost i nagodbenjaštvo Hrvata. Za ta dva hrvatska velikana najveći hrvatski pjesnik Antun Gustav Matoš je rekao: „Najveći moderni narodi nemaju većih ljudi umom i poštenjem od Starčevića i Strossmayera“, ali je i dodao da „ mi imamo više izdajica od cijele Europe“. (Korišteni dijelovi iz knjiga Kletva kralja Zvonimira i Masoni protiv Hrvatske)
 

Mladen Lojkić

Anketa

Oleg Butković veli kako ukidanje plaćanja cestarine na Krčkom mostu nije predizborni trik. Vjerujete li mu?

Ponedjeljak, 25/05/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1284 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević