Hrvatski Fokus
Hrvatska

Hrvatsko-srpski Sabor je izgubio kompas

Sramotno! Izdajnički prema svim poginulim hrvatskim braniteljima, prema poginuloj djeci i patnjama logoraša

 

Onih 77 saborskih zastupnika, koji su 29. travnja 2022. godine digli ruku za potpredsjednicu Vlade predstavnicu srpske nacionalne manjine, pljunuli su na 15.840 poginulih hrvatskih branitelja, na 402 djece poginule u srpskoj agresiji, na patnje 7800 logoraša srpskih logora. “Ako vam je težak stijeg čestitosti, utaknite ga u zemlju gdje počivaju naše kosti – mi ćemo ga držati, s potpisom Vaši branitelji.“

Ako imaju imalo savjesti, odgovornosti i poštenja, neka odu u crkvu Sveta Mati Slobode na Jarunu, neka kleknu pred kenotafom gdje su uklesana imena 15.840 poginulih hrvatskih branitelja i traže oprost za svoj izdajnički mandat saborskih zastupnika, jer su ih izdali i prodali velikosrpskom agresoru! Na sjevernoj stijeni kenotafa uklesana je Kristova riječ, koja tumači smisao njegove žrtve i žrtve poginulih branitelja: “Ako pšenično zrno, pavši u zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. (Iv 14,24)“

Ispod teksta je Krist u padu, rad kipara Marijana Gajšaka. Na južnoj stijeni kenotafa uklesan je tekst Božidara Prosenjaka:“Ako vam je težak stijeg čestitosti, utaknite ga u zemlju gdje počivaju naše kosti – mi ćemo ga držati, s potpisom Vaši branitelji.“ Time poginuli branitelji ostaju našim budućim pokoljenjima trajan poticaj u čestitosti življenja. Evo na koji način saborski zastupnici tumače čestitost življenja, ulizujući se i pogodujući onima koji su ubijali hrvatske branitelje! Sramotno! Izdajnički prema svim poginulim hrvatskim braniteljima, prema poginuloj djeci i patnjama logoraša.

„Rat je zlo, ali logori su nešto još strašnije i nešto što čovjek ne može ni zamisliti. Branili smo svoje kuće i svoj grad, a nakon zatočenja morali smo prolaziti najstrašnija maltretiranja i iživljavanja u logorima“, kaže Dragutin Guzovski, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora. (https://www.vecernji.hr/vijesti/tuzit-cemo-srbiju-zbog-logora-i-u-strasbourgu-1423906 – www.vecernji.hr).

Ništa osobno nije upereno prema Anji Šimpraga, nego prema onomu što ona simbolizira. A ona je simbol srpskog agresora, koji je pobijeđen u Domovinskom ratu, ali nije u miru, jer hrvatske političke elite razgrađuju i zatiru hrvatski identitet države Hrvatske. Sve što je hrvatsko je ustaško, jer u vladajućim  hrvatskim  političkim  elitama vlada  jugo-komunistički, antihrvatski mentalitet. Jugo-komunistima su samo ustaše bili neprijatelji. Četnici su 1944.godine ionako prešli u partizane. Samim time nastavila je živjeti velikosrpska ideologija, kojoj je svaka samostalna hrvatska država bila nezamisliva.

30 godina nakon osamostaljivanja, Hrvatska se vratila na početak. A početak osamostaljivanja osporavali su upravo Srbi i jugo-komunisti. Ivica Račan, predsjednik SKH, proglasio je HDZ, strankom opasnih namjera! Znači da je osamostaljenje Hrvatske za jugo-komuniste bila opasna namjera. Dao je nalog da se oružje Teritorijalne obrane, prebaci u skladišta JNA.

Po Ustavu SRH amandman 27. Socijalistička Republika Hrvatska je nacionalna država hrvatskog naroda, država srpskog naroda u Hrvatskoj i država drugih naroda i narodnosti koji u njoj žive. Srbi su u Ustavu SRH imali status naroda (Zagreb, 21. lipnja 1989.). Da bi po Ustavu RH iz  1990.godine, Srbi bili jedna od 22 nacionalne manjine. Sa time se naravno Srbi nikako nisu složili. Nisu htjeli prihvatiti  Hrvatsku kao samostalnu državu i još uvijek je ne prihvaćaju, pa  udarili ratnom agresijom na Hrvate da zaposjednu granicu  Velike Srbije na crti Karlobag-Virovitica.

Hrvatski vladajući ugađali su im na sve moguće načine; manjine su ušle u Ustav, donesen je Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, koji im daje veća prava od hrvatskog naroda i u osnovi je diskriminacijski prema matičnom hrvatskom narodu. Da bi Srbi i Talijani ne prihvaćajući samostalnu hrvatsku državu, neprestano  podrivali suverenitet, integritet i hrvatski identitet države Hrvatske.

30 godina Srbi predvođeni Miloradom Pupovcem sustavno rade na razbijanju Hrvatske kao države Hrvata. Srbi sustavno rade na federalizaciji Hrvatske, da bi se jednom mogli priključiti Srbiji. Ide to na dugoročne staze, ako ne uspije sada uspjeti će jednom slijedećom prigodom. Pri izglasavanju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina 2010.godine, zahvaljujući amandmanu Vesne Pusić, spriječena je autonomija njihovog Zajedničkog vijeća općina:

„Amandman HNS-ovke Vesne Pusić u srijedu je u posljednji tren spriječio da se kroz izmjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina provuče i odredba da srpsko Zajedničko vijeće općina (ZVO) na području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema dobije pravnu osobnost.“ Znači HDZ je uvijek išao u korist SDSS-u i Miloradu Pupovcu.

Nikako to nismo mogli prihvatiti – objašnjava Pusić. HNS-ovci su zato tražili da se iz prijedloga Ustavnog zakona izbaci dio o specijalnom statusu ZVO-a. Prvo su pridobili SDP, a u konačnici i HDZ čija je Vlada zajedno s manjinskim zastupnicima, prije svega sa SDSS-ovcem Miloradom Pupovcem, i formulirala takvo čudno rješenje.

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/vesna-pusic-neprihvatljiva-je-ideja-da-srbi-imaju-poseban-status-2318648 Znači HDZ je uvijek išao u korist SDSS-u i Miloradu Pupovcu. Nije samo sadašnja Vlada na čelu sa premijerom Plenkovićem, nego Sanaderova i tadašnja na čelu s Jadrankom Kosor.

U Hrvatskoj povlašteni agresorski Srbi, u Istri iredentistički Talijani

Koja ih to jugonostalgija, bratstvo i jedinstvo vuče, nepojmljivo!? Isto tako 30 godina IDS je pokušavao ishoditi autonomiju Istre. Najprije kroz neustavan Statut Istarske županije, kojemu je Ustavni sud ukinuo 36 članaka, a poslije 18 vratio Nakon što je Skupština Istarske županije 30. ožujka 1994. prihvatila Statut, Vlada RH je 14. travnja 1994. ukinula 36 članaka. IŽ se žalila  pa 2. veljače 1995. Ustavni sud RH prihvatio je 18 članaka, a ukinuo, potvrdivši Vladinu odluku, drugih 18 članaka. Članci Statuta koje je Ustavni sud ukinuo bili su uglavnom vezani za mogućnost uvođenja dvojezičnosti, odnosno mogućnost službenog korištenja talijanskog jezika u radu županijskih tijela. I ta dvojezičnost  je uvedena bez obzira na etnički sastav stanovništva, po izmjenama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, da se po Statutu pojedine jedinice lokalne samouprave može uvesti dvojezičnost. I gdje god je IDS bio na vlasti doneseni su statuti o dvojezičnosti. Tako da od 10 gradova u Istri 7 je dvojezično, a samo 3 čisto hrvatskog jezika.  U Puli na pr. uvedena je dvojezičnost za svega 4,43 % Talijana naspram 70,41 % Hrvata. Ili na nivou Istre zbog 12.543  pripadnika talijanske manjine ili samo 6,03 % u odnosu na hrvatsko stanovništvo Istre 142.173 ili 68,44 %. Od ukupnog stanovništva Istre, njih 208.055, dvojezičnošću je obuhvaćeno 139.553, a hrvatskim jezikom 66.733 stanovnika

Iz navedenih podataka prema popisu stanovništva iz 2011. godine, vidljivo je da je IDS svojom politikom talijanizirao Istarsku Županiju, jer je 67 % stanovnika obuhvaćeno dvojezičnošću. Hrvatskim jezikom ostalo je obuhvaćeno samo 33% stanovnika Istre.  https://youtu.be/pXsURzVTbwo

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (zanimljivo nigdje obveze prema RH, nego samo prava) glavni je uzrok sadašnjeg  nepodnošljivog, frustrirajućeg i napetog stanja međunacionalnih odnosa. Njegovi učinci su diskriminacijski po više točaka:

  1. točka

Po članku 22. stavak 4, pravo prednosti pripadnika nacionalnih manjina pri zapošljavanju je diskriminirajuća u odnosu na matični hrvatski narod. To je čista diskriminacija pri zapošljavanju i nije u skladu sa Ustavom RH, što znači da je protuustavan.

Diskriminirajući su i članci u statutima pojedinih općina i gradova, upravo zato što nisu u skladu sa Ustavom RH, Poveljom Europske unije i Direktive Vijeća EU 2000/78/EZ Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja. Po Ustavu RH svi građani RH imaju jednako pravo pri zapošljavanju i prema tome isticanje prednosti pri zapošljavanju pripadnika nacionalne manjine je diskriminirajuće u odnosu na matični hrvatski narod.

Povelja Europske unije o temeljnim pravima

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=RO

Članak 20.

Jednakost pred zakonom

Svi su pred zakonom jednaki.

Članak 21.

Nediskriminacija

  1. Zabranjuje se svaka diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija.
  2. Unutar područja primjene Ugovorâ i ne dovodeći u pitanje bilo koju njihovu posebnu odredbu, zabranjena je svaka diskriminacija na temelju državljanstva.

Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja

  1. točka

Kako i na koji način  riješiti pitanje zlouporabe dvojezičnosti tamo gdje nisu ispunjeni kriteriji etničkog sastava stanovništva?

Tamo gdje bi trebali biti dvojezični nazivi, a samo su talijanski bez hrvatskih?

Tamo gdje su plakati samo na talijanskom jeziku , a nisu na hrvatskom jeziku?

Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH

Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj člankom 4 propisano je da se ravnopravna službena uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina ostvaruje u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe i ovoga Zakona pod sljedećim uvjetima:

  1. kada pripadnici pojedine nacionalne manjine na području općine ili grada čine jednu trećinu stanovnika, u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe i ovim Zakonom,
  2. kada je predviđena međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka, ( na snazi su sporazumi s Italijom i Mađarskom, a u tijeku su novi pregovori s Srbijom i Crnom Gorom.
  3. kada su to statutom propisale općine i gradovi, u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe i ovim Zakonom,
  4. kada to, u odnosu na rad svojih tijela, u samoupravnom djelokrugu, statutom propiše županija na čijem je području u pojedinim općinama i gradovima u ravnopravnoj službenoj uporabi jezik i pismo nacionalne manjine. Napomena: Za ostvarivanje ravnopravne službene uporabe jezika i pisma nacionalne manjine na temelju stavka 1. ovoga članka mjerodavni su podaci popisa stanovnika koji je neposredno prethodio uređivanju ovih pitanja statutom općine ili grada.

Uzimanje ostalih kriterija osim etničkog dovodi do zloupotrebe prava manjina i do njihove majorizacija nad većinskim narodom, kojega ti kriteriji dovode u poziciju manjine, na što je upozorila i Venecijanska komisija.

Nigdje se ne spominje većinski narod. Zar većinski narod nema pravo glasa kada su manjine u pitanju? Naravno da ima, ali ga političari zanemaruju. Članak 8 Ustavnog zakona o pravima manjina kaže;

Članak 8.

Prava neke etničke zajednice, naroda ili manjine ne mogu se ostvarivati nijekanjem ili gaženjem prava druge etničke zajednice, naroda ili manjine.

Suživot i mir ostvaruju se samo uzajamnim uvažavanjem i poštivanjem.

  1. točka

Kako i na koji način  riješiti pitanje prava glasa pripadnika nacionalnih manjina?

Pod pojmom jednakog biračkog prava podrazumijeva se da svaki birač ima jedan glas i da je taj glas jednakovrijedan za svakog birača.

Kada će se provesti odluka Ustavnog suda?

Prije devet godina Ustavni sud donio je Odluku kojom su 11. i 12. izborna jedinica („dijaspora” i manjine) neustavne.

Upravo 29. srpnja, je obilježeno  8. obljetnicu Ustavne odluke u kojoj se 11. i 12. izborna jedinica proglašavaju neustavnima. U toj odluci, među ostalim, piše: “Ustavni sud utvrđuje da Ustav ne dopušta unaprijed zakonom jamčiti i određivati broj zajamčenih zastupničkih mjesta za bilo koju manjinu po bilo kojoj osnovi (nacionalnoj, etničkoj, jezičnoj, spolnoj, dobnoj, obrazovnoj, strukovnoj, imovinskoj i dr.) u okviru općeg izbornog sustava.”

Ova je odluka stara jedanaest godina. Prošla su već dva (protuustavna) izborna ciklusa – ali su 11. i 12. izborna jedinica još uvijek u Izbornom zakonu i u izbornome sustavu.

Pomirba na kojoj premijer Plenković inzistira na ovaj način nije moguća

Moguće je samo sadašnje stanje tinjajućeg nezadovoljstva koje će eruptirati prije ili poslije. Pomirbu nije moguće graditi na zatiranju i negiranju hrvatskih vrijednosti i na majorizaciji Srba nad Hrvatima u domovini Hrvatskoj.

Pomirba sa Srbima je nemoguća zbog njihove bahatosti, pokvarenosti i mržnje prema svemu Hrvatskom. Tu netrpeljivost osobito potiče SPC, koja je nositelj velikosrpske ideologije, odnosno Srpskog sveta.

Tu netrpeljivost i mržnju potiču i Novosti SNV-a, koje svi mi plaćamo iz Proračuna, a koje neprestano huškaju i piše čistim govorom mržnje uperenim prema svim vrijednostima koje čini identitet hrvatskog naroda; jeziku, vjeri , tradiciji i povijesti. Uz Novosti tu je i godišnji Bilten za koji odgovara Milorad Pupovac, koji je direktno uperen protiv svega hrvatskog, jer bi se po njemu Hrvati trebali odreći svoga hrvatstva i živjeti po normama koje odgovaraju Miloradu Pupovcu, odnosno po srpskom vrijednosnom sustavu.

Graditi pomirbu na stalnim uzdizanjem Jasenovca kao prioriteta, stalnim komemoracijama iz Drugoga svjetskog rata i stalnim optuživanjem sa ustašizacijom Hrvatske, i s druge strane kriminalizacijom Domovinskog rata, zabranama HOS-a, progonom hrvatskih branitelja, i ne priznavanjem i pokajanjem za agresiju, nemoguće je. To stalno ponižavanje i optuživanje Hrvata može ići do neke granice, hrvatska šutnja isto, ali nezadovoljstvo raste i negdje će puknuti.

S Talijanima je malo drugačije, jer su oni ostvarili u velikoj mjeri svoje ciljeve. Talijanizacija Istre im je uspjela, talijanski barjak vije se uz hrvatski po cijeloj Istri,  ali neka se ne zavaravaju, u kolektivnom pamćenju istarskih Hrvata ostale su sve metode terorističkog, nasilnog obnašanja vlasti, prisilna talijanizacija, uništavanje kulturnih dobara i zatiranje hrvatskog identiteta Istre od 1918-1943.godine.

Talijani su zatvorili 207 pučkih škola – 169 hrvatskih i 38 slovenskih, veliku državnu gimnaziju u Pazinu, jednu općinsku realnu u Voloskom, jedno mušku učiteljsku školu u Kastvu i jednu žensku u Pazinu. Potjerali iz Istre 343 hrvatskih i 77 slovenskih učitelja, sve poniklih iz Istre. Zatvorili  3 hrvatske i 4 slovenske tiskare. Ugasili 3 hrvatska dnevna lista i jedan slovenski Hrvatski list – Pula, Riječki novi list – Rijeka, Riječke novine – Rijeka i Edinost – Trst. Ukinuli  414 gospodarskih zadruga, sa preko 100.000 članova, koje su bile stup gospodarstva u Istri.

Ukinuli  500 športskih i omladinskih društava.

Zatvorili  cijeli niz narodnih domova.

Talijanizirali divna narodna imena i još ljepša hrvatska prezimena.

Zabranili drevne glagoljaške knjige, povelje, književnost

Kada su došli Talijani oni su da nas schiave (robove) oslobode naše kulture u Puli 1921. godine spalili Narodni dom i fundus od 7000  knjiga na hrvatskom jeziku.

Talijani su sve to navedeno uništili, pa čak talijanizirali i natpise na nadgrobnim spomenicima. Talijani su svojim dolaskom istjerali iz Istre, odnosno  izazvali egzodus istarskih Hrvata, između 50-60.000 koliko ih je napustilo Istru. (Ernest Radetić-Istarski zapisi, str. 289.-291.)

Zbog svega toga hrvatski narod treba reagirati na ovu ogromnu nepravdu, na  krik preko 3 000 hrvatskih branitelja koji su izvršili suicid: „Nismo  se za takvu Hrvatsku borili“. Borili smo se i dali živote za demokratsku Hrvatsku, pravnu i pravednu Hrvatsku  bez korupcije i kriminala vladajućih, za Hrvatsku u kojoj svi njeni građani imaju jednaka prava i obveze, Hrvatsku bez diskriminacije, Hrvatsku slobode mišljenja i izražavanja mišljenja, Hrvatsku bez privilegiranih udbaša, Hrvatsku bez podobnih i nepodobnih. Borili smo se za  slobodnu Hrvatsku!

Dobro je rekao Milorad Pupovac 29. travnja 2022. godine u Saboru da „ovoj zemlji treba ozbiljan kompas“, Pazite, nikada Pupovac ne kaže HRVATSKA, HRVATSKOJ, nego OVOJ ZEMLJI! I treba joj kompas, ali ne Pupovčev, nego ozbiljan  hrvatski kompas, odnosno hrvatski smjer!

Lili Benčik

Povezane objave

Uskrs 1916. godine

HF

Kad je bal, nek je maskenbal

HF

Mađarska i Izrael protiv Sorosa

HF

AFORIZMI – Životarenje u zajedničkom zajedništvu

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više