Hrvatski Fokus
Iseljeništvo

Zemunski Hrvati stvaraju svoj “Hrvatski dom”

Stari tisak o Hrvatima u Zemunu od prije 80 godina

 

Hrvati su ostavili trag u gotovo svakom većem mjestu u istočnom Srijemu. Po društvenom životu i aktivnostima se međutim ističe hrvatska zajednica u Zemunu. Najstarije društvo zemunskih Hrvata vjerojatno je Katoličko pjevačko društvo „Sv. Cecilije“, koje je staro koliko i župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. U Zemunu su prije Prvoga svjetskog rata bile aktivne sljedeće hrvatske udruge: Hrvatsko pjevačko društvo „Odjek“ (osnovano 1896.), Hrvatska čitaonica (osnovana 1904.) Hrvatsko obrtno i trgovačko pjevačko društvo „Rodoljub“ (osnovano 1907.).

Zemunski Hrvatski su po uzoru na druge privredno i kulturno razvijene zajednice htjeli podignuti i svoj dom i tako trajno osigurati pitanje prostorija svojih udruga. Zato su osnovali Dioničarsko društvo „Hrvatski dom“. Akciju za prikupljanje sredstava za osnutak Hrvatskog doma u Zemunu podupirao je i subotički bunjevački „Neven“. Za prostorije doma predviđenja je Sylvi-Katzanijeva kuća u Starhenbergovoj ulici (danas Kosovska ulica). Nažalost, Dioničarsko društvo „Hrvatski dom“ Zemun je likvidiralo za vrijeme šestosiječanjske diktature. Poslije Prvog svjetskog rata spajanjem „Odjeka i „Rodoljuba“ nastalo je HPD „Tomislav“ (1925.).

Između dva svjetska rata u Zemunu su bile aktivne podružnice Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“, „Hrvatskog radiše“ i Hrvatskog dobrotvornog društva „Rodoljub“. Koncem 1920-ih ondje je osnovan odbor Hrvatske seljačke stranke, koji je pred Drugi svjetski rat otvorio čak svoj pododbor u Beogradu. On se nalazio u Karađorđevićevoj ulici (danas Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića), br. 36. Jedno od okupljališta Hrvata u Zemunu između dva svjetska rata bio je Katolički dom (Karađorđev trg br. 7). O živoj društvenoj djelatnosti zemunskih Hrvata u međuraću svjedoči hrvatski tisak. Donosimo kao dokaz tomu dva priloga iz zagrebačkog „Hrvatskog dnevnika“.

ZEMUNSKI HRVATI STVARAJU SVOJ „HRVATSKI DOM“

HRVATSKA DRUŠTVA U ZEMUNU POKAZUJU SVE VEĆU AKTIVNOST

Zemun, 2. veljače – U Zemunu postoji već desetljećima više hrvatskih društava. Najstarija su hrvatska pjevačka društva »Rodoljub« i »Tomislav« od koji je posljednje najbolje društvo ove vrste od svih uoće u cijelome Zemunu. Oba društva imaju slavnu i svijetlu prošlost, koja služi hrvatstvu Zemuna kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti na ponos. Osim toga u Zemunu postoji i katoličko pjevačko društvo »Sv. Cecilija«, podružnice Hrvatskog Radiše (koji baš ovih dana priredjuje svoju veliku godišnju zabavu ), pa podružnica Hrvatskog kulturnog društva »Napredak« koje je ovih dana priredilo izvanrednu uspjehlu veliku zabavu , na kojoj su bili uz predstavnike svih hrvatskih društava iz Beograda i izaslanici hrvatskih ministara na čelu s izaslanikom predsjednika dra Vladka Mačka Ilijom Jukićem). Još u Zemunu djeluje i nekoliko katoličkih i hrvatskih dobrovoljnih društava u kojima su napose aktivne zemunske gospodje Hrvatice. Pohvalno je, da svi katolici Zemuna, Hrvati i Nijemci pokazuju medjusobno razumijevanje i medju njima postoji suradnja. Napokon valja naglasiti, da već godinama postoji uska i nadasve korisna suradnja zemunskih hrvatskih društava s hrvatskim društvima u Beogradu. Ističe se plodna i korisna surandnja »Hrvatskog kuluba« i Hrvatskog pjevačkog društva »Tomislav«.

Svako pak društvo u Zemunu i u Beogradu priredjuje svakovrsne zanimljive društvene i medjudruštvene priredbe, koje služe medjusobnom upoznavanju članova i stvaranju iskrene prijateljske atmosfere. Tako su primjerice kućne zabave HPD »Tomislav« postale već tradicionalne. Ovogodišnja »Tomislavova« kućna zabava bila je sigurno najuspjelila od svih dosadašnjih posljednjih godina. Raspoloženje je bilo izvrsno, što je uostalom i razumljivo. Posjet je bio takodjer obilniji nego i jedne od desetak posljednjih godina. Hrvatsko obrtničko i pjevačko društvo »Rodoljub« priredilo je takodjer – prvo u Narodnom domu, a drugo kod »Hvara« – svoju čajanku, koja bijaše veoma animirana i drugarska priredba. Na obim se priredbama pjeval hrvatske pjesme, plesala su se hrvatska kola i vladalo sjajno neusiljeno raspoloženje. Bilo je mnogo članova beogradskih hrvatskih društava, koji su se u društvu zemunskih Hrvata osjećali potpuno kao kod svoje kuće. Ove su priredbe bile korisne i potpuno su polučile željenu svrhu.

Hrvatsko pjevačko društvo »Tomislav« održalo je u svojim društvenim prostorijama u »Narodnom domu« svoju redovnu godišnju skupštinu, koja je protekla u uzornoj disciplini. Nakon pozdravnog govora predsjednika, sveučilišnog profesora dra Josipa Balena, pročitani su izvještaji tajnika, ekonoma, blagajnika arhivara i nadzornog odbora. Svi su ovi izvještaji primljeni bez rasprave jednoglasno. Iz izvještaja se vidi, da je tokom prošle godine učinjen konkretan korak k ostvarenju »Hrvatskog doma«. Valja znati, da je prije mnogo godina osnovano u Zemunu po zemunskim Hrvatima posebno dioničko društvo »Hrvatski dom«, kojemu bijaše zadatak stvoriti i prikupiti sredstva za gradnju zgrade Hrvatskog doma u Zemunu. Medjutim kad je došla era nakon 6. siječnja 1929. ovo je društvo bilo prisiljeno od nenarodnih režima da likvidira. Prikupljen je novac nasilnim načinom za namijenjenu svrhu izgubljen. Nakon pobjede na izborima 1935. godine počelo se raditi na tome, da se akcija za gradnju Hrvatskog doma u Zemunu obnovi. To je i učinjeno, no usprkos raznih zapreka taj je posao lijepo napredovao. Ustrajnim radom uspjelo je zemunskim Hrvatima solidnom akcijom, kojoj je na čelu HPD »Tomislav«, nabaviti toliko sredstava, da je kupljena jedna kućica na velikom eoma pogodnom zemljištu u središtu grada. Taj je objekt vrijedan više stotina tisuća dinara i kad se prikupe dovoljna novčana sredstva za gradnju same kuće, na tome će se zemljištu pristupiti gradnji same zgrade Hrvatskoga doma, koji će bit i stjecište svih zemunskih hrvatskoh društava. Tada će im i rad postati još plodnijim i očevidnijim. Na skupštinije potom, nakon što je dosadašnjoj upraavi dana jednoglasna razriješnica, izabran novi upravni odbor, koji je potpuno isti kao i dosadašnji. Predsjednikje dr. Josip Balen; upravu sačinjavaju Ante Matković, Mijo Kenđelić, Mato Kumičić, Oskar Kamazint, Franjo Zbornik, Baltazar Šklebar, Ivan Vidmar, Pavle Kavur, Franjo Seebauer i Josip Jemenšek; nadzorni odbor Stjepan Nikolčić, Stjepan Katančić i Josip Zimerman; časni sud Antun Janda, dr. Ivan Ivanić i Julijana Rumenčić, a zborovodja je Aleksije Grinkov. Nakon što su uz burno oduševljenje poslani brzojavni pozdravi predsjedniku dru Vladku Mačku i Hrvatskom pjevačkom savezu u Zagrebu te počasnom predsjedniku »Tomislava« dru Josipu Gunčeviću u Slav. Brod, otpjevana je stojećki hrvatska himna »Lijepa naša«, pa je ova uspjela skupština u slozi zaključena.

(Hrvatski dnevnik, subota, 3. veljače 1940., br. 1350., I. izdanje, str. 6.)

DAN ANTE RADIĆA U ZEMUNU

Zemun, 18. veljače. – Danas je u Zemunu održan dan dra Ante Radića. U jutro se u glavnoj župnoj crkvi održane zadušnice, kojima je prisustvovao velik broj pristaša HSS, a na koru je pjevao zbor HPD »Tomislav«. U 11 sati prije podne u velikoj dvorani Katoličkog doma, koja je bila prepuna pristaša HSS, održana je akademija u počast braći Radićima. Čitava je dvorana kao i zgrada bila iskićena velikim brojem hrvatskih trobojnica, a na pozornici bio je jedan odjel omladinaca HSS sa zastavom organizacije. Ministar dr Bariša Smoljan nije mogao prisustvovati ovoj svečanosti, jer je prisustvovao objedu kod Nj. Vis. Kneza Namjesnika Pavla, koji priredjuje oproštajni objed u čast novoimenovanog bugarskog ministra vanjskih poslova i dosadašnjeg poslanika u Beogradu dra Popova. Akademiju je otvorio predsjednik HSS za Zemun Stjepan Katinčić, a zatim je pjevalo HPD »Tomislav« pjesmu dra Mačka »Seljaci-Hrvati«. Zatim je podpredsjednik Mirko Denzić održao krasan govor i konačno je o dru Anti Radiću govorio pravnik Curić. Akademija je protekla u izvrsnom duhu i raspoloženju te se često klicalo dru Mačku. Završena je pjevanjem »Lijepe naše…« i klicanjem dru Mačku, ing. Košutiću, dru Krnjeviću i t. d.

(Hrvatski dnevnik, ponedjeljak, 19. veljače 1940., br. 1366., II. izdanje, str. 8.)

Vladimir Nimčević

Povezane objave

Kolica

HF

O principu

hrvatski-fokus

Predstavljanje Hrvatskoga iseljeničkog zbornika 2022.

hrvatski-fokus

Izašao Hrvatski iseljenički zbornik 2017.

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više