Get Adobe Flash player

Predstavljena knjiga autora Jurja Batelje i Petre Batelja

 
 
U velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu u petak 21. ožujka u organizaciji Ureda za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije predstavljena je knjiga mons. dr. Jurja Batelje i mag. pov. umj. Petre Batelje „Bogorodica – Zaštitnica u Hrvata, teološki i povijesno-umjetnički pristup“. O knjizi su, osim autora, govorili dr. Radoslav Bužančić te akademski slikar Josip Botteri Dini. Moderator je bio mr. don Mihael Prović, a susret je pjesmom uveličao mješoviti vokalni ansambl Scola cantorum na čelu s prof. Sarom Dodig.
Knjiga "Bogorodica Zaštitnica u Hrvata. Teološki i povijesno-umjetnički pristup" daje velik doprinos poznavanju naše i ne samo ikonografije, slikarstva posvećenog Majci Božjoj, nego i pobožnosti koja je kroz ta djela izrečena i same teologije, mariologije koja se zrcali u tim lijepim slikama i u poruci da nas Marija štiti, da je ona naša zaštitnica.
 
Nakana ove knjige, prema riječima jednog od autora dr. Jurja Batelje, bila je na jednom mjestu sakupiti, i tako omogućiti upoznavanje tog divnog Božjeg nauka koji je opstao i sustao na hrvatskom tlu, zaštićen ne samo Marijinim plaštem, nego i njezinom vjerom i njezinom ljubavlju. Knjiga je ugledala svjetlo dana na dovršetku Godine vjere i želi oplemeniti čitatelja u umjetničkom doživljaju i navještaju, te okrijepiti u prvoj vjeri kojoj je Bogorodica neraskidiv dio. Autorski dvojac je, kako je već i u naslovu istaknuto, temi pristupio s teološkog i povijesno-umjetničkog stajališta. Složena marijanska ikonografija oblikovana je u brojnim umjetničkim djelima, tijekom stoljeća jedna je od najraširenijih tema u našoj umjetnosti, što u predgovoru knjizi objašnjava Sanja Cvetnić: „To ikonografsko i likovno bogatstvo odraz je njena teološkog ugleda, ali i činjenice da je vjernički život poput krvotoka prožet pobožnošću prema Mariji.“
 
Doktrinalna poimanja o ulozi Bogorodice formulirala su stoljećima vrlo nijansiranu terminologiju, a njihov sažetak je misao da je Bogorodica, kao majka Kristova, zagovarateljica, odvjetnica, pomoćnica i zaštitnica ljudi pred Bogom, da je posrednica milosti. Veliki, stojeći (iznimno sjedeći), uvijek frontalni lik Bogorodice-zaštitnice s raširenim plaštem pod koji se, klečeći i sklopljenih ruku, sklanjaju pojedinci, obitelji, korporacije, bratovštine, crkveni redovi ili cijelo čovječanstvo. Kad plaštem zakriljuje cijelo čovječanstvo, ona je Mater omnium (Majka sviju). Obično Bogorodica sama, vlastitim rukama, širi plašt, ali ako su joj ruke sklopljene na molitvu ili ako u rukama drži Dijete, plašt joj šire anđeli ili sveci.
 
U našoj umjetničkoj baštini, od srednjega vijeka pa do najnovijeg doba, upravo su prikazi Bogorodice Zaštitnice među najrasprostranjenijima. U samoj gesti Bogorodice Zaštitnice, koja plaštem zakriljuje vjernike koji joj se obraćaju, zaustavljen je trenutak prisnoga odnosa pojedinca i Bogorodice od koje traži pomoć i zaštitu. Kako su autori istaknuli u knjizi, izvorno umjetničko djelo ulazna su vrata za vjerničko iskustvo, o čemu svjedoče pedeset i tri pomno obrađena primjera slikarstva i kiparstva koji u vremenskom rasponu od srednjega vijeka do 20. stoljeća kvalitativno obuhvaćaju spektar djela od umjetničkoga obrta do vrhunskih ostvarenja domaćih majstora poput Petra Matteija ili Jurja Dalmatinca.
http://www.zupa-svanastazija.com/sadrzaj/20140315/15032014011840-m-tjedan-solidarnosti-i-zajednistva-s-crkvom-i-ljudima-u-bosni-i-hercegovini.jpg
Kako autori u zaključku ističu, cilj im je bio pokazati srodnosti s drugim europskim sredinama, što je ovom knjigom, koja je u potpunosti dvojezična, na hrvatskom i engleskom, u potpunosti i postignuto. Knjiga je hvalevrijedan prinos i poticaj za slične studije i drugih tema koje bi ovako obrađene pridonijele boljem poznavanju naše umjetničke baštine.
 

GOSPA MARIJA

 
Ima jedna mala gospa Marija,
Što sve mi draža biva što je starija.
Jer ona me je prvog trudno rodila,
Za ručicu me slabu prva vodila.
Prva me na ovom svijetu volila,
Prva se za mene Bogu molila,
Kupala me suzom, Bog joj platio,
Anđeo joj suzom suzu vratio,
http://www.osagm.hr/ImagesAndGrafics/OMatosu/MATOS_ODABIR.jpg
Dojila me mlijekom svoje ljubavi,
Učila me ovaj jezik ubavi,
Kojim ću i onda slatko tepati,
Kada ću za plotom možda krepati.
Samo tebe volim, draga nacijo,
Samo tebi služim, oj, Kroacijo,
Što si duša, jezik, majka, a ne znamen,
Za te živim, samo za te, amen!
(Antun Gustav Matoš)
 
Evanđelja pružaju o Bogorodičinu životu relativno malo podataka, ali je zato živa pobožnost prema njoj stimulirala traganja, razmišljanja i teološka zaključivanja, tako da je neprestani rast legendi, poezije, liturgije i doktrinarnih zasada o Bogorodici obogaćivao i njenu ikonografiju obiljem motiva.
 

Nives Matijević

Zašto papu Franju žaloste neki svećenici i kakvu vlast su od Isusa dobili svećenici?

 
 
Papa Franjo izjavio je da ga boli vidjeti svećenika u zadnjoj liniji nekog automobila. Svi smo grješnici, Bogu hvala. Ovo nije tekst nasuprost svećenika, već za njih. Doista, tko se od svog laičkog puka mogao odreći svega? Tko se je mogao svega odreći i čitav život odrediti da će živjeti za Krista. To pak podrazumijeva i veliku borbu, ustrajnost, pa zasigurno i padove. I svećenici se također ispovijedaju, jedni drugima. Sigurno da su i progonjeni nepravedno mnogi, i sam Gospodin je nagovijestio naš progon. Neka ovaj tekst bude molitva za svećenike.
http://static.fanpage.it/socialmediafanpage/wp-content/uploads/2013/06/papa-francesco-minori-300x225.jpg
Crkva - pakt između grješnog/nesavršenog čovjeka i bezgrješnog/savršenog Boga
 
Crkva je bogato tijelo, podložno ljudskim slabostima, što ne umanjuje njenu teološku ispravnost i put koji nam je dao Gospodin kada je poslao Duha Svetoga da bdije nad Crkvom (a Crkvu čine, osobe - glava Krist, i vjernici udovi). Isus je jasno rekao da će poslati nad cijelu Crkvu Duha Istine koji će ju upućivati u Istinu (Ivan 16,13, Ivan 14,17, Prva Ivanova poslanica 4,6). Gospodin Isus nigdje nije zamislio savršenu Crkvu, iako je njegova želja da svi budemo savršeni:
 
Matej 5,48 
"Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!"
 Da bi shvatili da Crkva nije samo obična organizacija i građevna tvorevina ljudske prirode, potrebno je pogledati u Sveto Pismo što ona je i kako djeluje: Crkva je mistično tijelo, koje tvore glava Crkve, a to je Krist:
 
Poslanica Efežanima 5,23 
Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve - On, Spasitelj Tijela.
 
Poslanica Kološanima 1,18 
On je Glava Tijela, Crkve; on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak.
 
I Crkvu osim glave tvore njeni udovi, a to su svi vjernici (svećenici, đakoni, laici, sav vjernički puk): 
 
Prva poslanica korinćanima 12,12 
Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist.
 
Prva poslanica Korinćanima 12,20 
A ovako, mnogi udovi - jedno tijelo!
 
Prva poslanica Korinćanima 12, 27 
A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi.
 
Poslanica Rimljanima 12,5 
tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu.
 
Prva poslanica korinćanima 6,15 
Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Hoću li dakle uzeti udove Kristove i učiniti ih udovima bludničinim? Nipošto!
 
Poslanica Efežanima 5,30 
Doista, mi smo udovi njegova Tijela!
 
I iako Duh upućuje preko glave (Krista) udovima u njihova srca što je Istina, udovi su i dalje individualne jedinke koje na temelju svoje slobode koju im je Gospodin dao, mogu učiniti nešto po svojoj volji što nije uvijek jednako Božjem naumu. 
 
Isus nije zamislio Crkvu u kojoj osobe ne mogu pogriješiti
 
Zašto znamo da Isus nikada nije zamislio savršenu Crkvu, nego baš ovakvu kakva je. Isus je itekako znao da je čovjek slab, i da neće iako mora, moći biti savršen, ali može težiti tome. On je znao, da će ga Petar čak tri puta zatajiti. Tom Petru je Isus svejedno dao "ključeve kraljevstva nebeskoga" (Matej 16,19). Taj Petar je kasnije postao prvi papa. Isus je znao da će Toma biti slab, tj. nevjeran, pa ga je morao očima vidjeti nakon uskrsnuća da bi vjerovao. I on je bio njegov apostol. Isus je znao da će Juda izdati Isusa. On zna život Samarijanke sa kojom priča. On sve zna. Isus dakle, itekako zna da je Crkva zajednica grješnika. To je pakt ili spona između grješnoga i nesavršenoga čovjeka, te bezgrešnoga i savršenoga Boga. Upravo takvu Crkvu, je osmislio Isus. Jer da je htio drugačiju, stvorio bi zajednicu bogova, a to bi značilo da nitko ne bi imao pravu niti na jednu jedinu, pa ni najmanju pogrješku i misao. To bi značilo, da otpust grijeha kojeg je sam Isus dao učenicima, nebi imao smisla u toj istoj Crkvi koju je sazidao upravo za krštenje, oproštenje grijeha i navještaj radosne vijesti o spasenju u Njegovu imenu.
 
Nemaju svi jednake darove
 
Zli se itekako trudi naškoditi Crkvi. Papa Franjo ponukan istim Duhom Istine koji prima cijela Crkva, opominje svećenike koji iako ostaju u toj istoj Istini jer su primili Duha Istine, malo se više odaju svijetu nego Kristu. Potrebno je tu sagledati da nisu svim vjernicima (ni svećenicima ni vjerničkom puku) dani isti darovi:  
 Prva poslanica korinćanima 12,29 
Zar su svi apostoli? Zar svi proroci? Zar svi učitelji? Zar svi čudotvorci?
 
Nužna vjera u temeljne kršćanske Istine i zadaća apostola
 
Svakako je to potrebno reći i naglasiti da je potrebno težiti duhu, time Crkva sama sebe izgrađuje. No nije grešnost i slabost problem (dok se god čovjek ne predaje u teški grijeh). Potrebno nam je kako kaže papa, dopustiti Isusu da nas mijenja. Niti je zadaća isključivo i samo navještaj evanđelja, već i druge ovlasti je Isus uputio učenicima. Postoje i svećenici, koji nažalost ne vjeruju niti u svu vlast koju nam je Isus ostavio: u liječenje u Njegovo ime, izgon đavla u Njegovo ime, počivanje u duhu baš kao što je Pavao počivao tri dana nakon što mu se objavio Isus. Upravo za te svećenike, je potrebno najviše moliti, da se probudi taj žar u njima i ožive svoje župe:
Luka 10,19 
Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi.
http://i1.ytimg.com/vi/gWXNbQLnVYE/0.jpg
Matej 10,8 
Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!
 
Marko 16, 15 
I reče im: "Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. 16 Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. 17 A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, 18 zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro."
 
Zadaća laika, molitva za svećenike
 
Potrebno je dakle laičkom puku da u tom istom Duhu moli za svećenike, pastire na manjem ili većem položaju. Moliti za njihovu ustrajnost, i autentično kršćanstvo i čim više onih koji se ne boje činiti sve što Isus ovlašćuje. Isus kaže "ne bojte se!". Molimo Duha Svetoga da dođe u sili i vatri i zapali srca svećenika, baš kao što je papa potaknuo na novi život, život u Duhu, rođenje odozgor. Dođi, Gospodine, u naša srca, i srca naših pastira, molimo te!
 

Ivan Remeta Johnny

Pošiljka s hranom i potrepštinama u vrijednosti od 60.000 kuna

 
 
Stranka Hrast - pokret za uspješnu Hrvatsku osim političkog djelovanja, odlučila je ovo korizmeno vrijeme iskoristiti za humanitarno i dobrotvorno djelovanje. Tim povodom dana 25. ožujka 2014. izaslanstvo Hrasta na čelu s predsjednikom Ladislavom Ilčićem te inicijatorom i jednim od donatora akcije članom predsjedništva Antom Šimićem posjetilo je Pavlinski samostan u Sveticama kod Ozlja. Tom su prigodom patru Marku Glogoviću i udruzi Betlehem dostavili pošiljku s hranom i potrepštinama u vrijednosti od 60.000 kuna. Izlaslanstvo je izrazilo zahvalnost patru Glogoviću i Udruzi Betlehem na svemu što čine u promicanju dostojanstva ljudskog života te konkretnoj životnoj pomoći trudnicama koje su pod pritiskom okoline da učine pobačaj a one to ne žele. Naglašeno je da će Hrast i dalje u potpunosti podržavati i pomagati rad Udruge.
Pater Glogović zahvalio je na darovanoj donaciji i zazvao Božji blagoslov na sve nazočne te pozvao Hrast da ostane i dalje vjerodostojan i beskompromisan promicatelj kršćanskih vrijednosti u politici i društvu. Potom je izaslanstvo Hrasta nazočilo zajedničkoj Svetoj Misi te večeri s domaćinima u ugodnoj i veseloj atmosferi.

 

Ivica Vukelić

Anketa

Zašto je R. Ostojić spektakularno uhitio Josipa Klemma?

Četvrtak, 17/04/2014

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 316 gostiju i nema članova online

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

Jooble

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević