Get Adobe Flash player

Predstavljen rad znanstvenoistraživačkih jedinica HAZU-a iz sjeverozapadne Hrvatske

 
 
U palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u četvrtak 5. travnja održano je predstavljanje rada znanstvenoistraživačkih jedinica HAZU-a iz sjeverozapadne Hrvatske, sa sjedištima u Varaždinu, Bjelovaru i Križevcima. Kako je podsjetio predsjednik HAZU-a akademik Zvonko Kusić, Akademija ima ukupno 26 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i drugim dijelovima Hrvatske, od Cavtata do Vukovara, koji predstavljaju skriveni dio tihog rada Akademije koji je nedovoljno poznat u općoj percepciji. Akademik Kusić je istaknuo potrebu boljeg povezivanja zavoda HAZU-a radi što uspješnije aplikacije na fondove Europske unije. Predsjednik Odbora za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i umjetničko-galerijskih jedinica HAZU-a akademik Vlatko Silobrčić izrazio je zadovoljstvo radom Akademijinih zavoda čija misija je, po njegovim riječima, ispunila očekivanja.
http://info.hazu.hr/upload/image/slike_jedinica/HAZU%20-%20Varazdin.jpg
Rad Zavoda za znanstveni rad HAZU-a u Varaždinu predstavili su voditelj akademik Stjepan Damjanović i upravitelj dr. sc. Vladimir Huzjan, o radu Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Bjelovaru govorili su voditelj prof. dr. sc. Slobodan Kaštela i upravitelj prof. dr. sc. Vladimir Strugar, a o Zavodu za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Koprivničko-križevačkoj županiji Križevci voditelj akademik Franjo Tomić i upravitelj dr. sc. Ivan Peklić.
 
Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu osnovan je 1983. Zavod obavlja znanstvena istraživanja i organizira znanstvene skupove, savjetovanja i nakladnički rad. Prvi voditelj Zavoda bio je akademik Andre Mohorovičić, od 2003. akademik Miroslav Šicel, a od 2012. akademik Stjepan Damjanović. U svojem radu Zavod je uspostavio suradnju sa svim znanstvenim, kulturnim, obrazovnim, stručnim i drugim ustanovama na svom području. Časopis Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu jedini je časopis za humanističke znanosti u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zavod je tiskao više od 40 knjiga prvenstveno o Varaždinu, njegovoj povijesti, gospodarstvu, kulturi i obrazovanju, ali i o širem području sjeverozapadne Hrvatske. Za svoj 25-godišnji rad Zavod je 2008. nagrađen Plaketom Grada Varaždina.
 
Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU-a u Bjelovaru osnovan je 2005. Od početka rada osobitu pozornost je poklanjao pripremi znanstvenih i stručnih skupova. Tako je u proteklih desetak godina postigao izvanredne rezultate organizirajući 13 znanstvenih odnosno stručnih skupova. Na tim su skupovima obrađene povijesne teme (kao što su povijest Bjelovara, povijest Bjelovarsko-bilogorske županije, Garić-grada i okolica: od srednjovjekovlja do suvremenosti te Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija u Domovinskom ratu), ali podjednako i aktualne teme važne za razvoj šireg bjelovarskog područja (npr. razvoj temeljen na znanju, zatim mjere za unapređivanja zdravlja, obrazovanja, znanosti i znanstvenih istraživanja te razvoj gospodarstva s posebnim osvrtom na poljoprivredu i šumarstvo, turizam, promet i zaštitu okoliša). Podjednaka pozornost poklonjena je i nakladničkoj djelatnosti: u razdoblju od 2007. do 2016. objavljeno je deset brojeva znanstvenog časopisa Radovi sa 168 znanstvenih i stručnih radova koje je napisalo 190 autora na 2900 stranica. Osim toga u ediciji Posebna izdanja objavljeno je sedam knjiga s ukupno 1750 stranica.
 
Zavod je organizirao devet izložbi koje su bile posvećene povijesti Hrvatske akademije te njenom utemeljitelju Josipu Jurju Strossmayeru, pojedinim Akademijinim jedinicama te znanstvenim povijesnim ličnostima s područja današnje Bjelovarsko-bilogorske županije. Zavod je organizirao i 10 predavanja s namjerom upoznavanja javnosti s aktualnim temama posebno sagledavanja hrvatske stvarnosti u kontekstu ulaska u punopravno članstvo Europske unije. Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU-a u Koprivničko-križevačkoj županiji Križevci utemeljen je 2013. ugovorom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s Koprivničko-križevačkom županijom i Gradom Križevci. Temeljne djelatnosti Zavoda su: Razvoj znanstvenog i umjetničkog rada; njegovanje povijesnih, kulturnih i umjetničkih vrijednosti, pomaganje razvoju gospodarstva i pomaganje čuvanju prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije pa i šire. Zavod je u proteklih pet godina organizirao ukupno 53 događanja: 12 znanstvenih skupova (tri međunarodna), osam okruglih stolova, 15 predavanja, 10 promocija monografija i knjiga, tri izložbe, tri kazališne predstave i dva koncerta. Zavod je izdao 13 publikacija.
 
Na predstavljanju su bili i zamjenici župana Varaždinske županije Tomislav Paljak, Bjelovarsko-bilogorske županije Bojana Hribljan i Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić koji su u pozdravnim govorima istaknuli važnost djelovanja Akademijinih zavoda u svojim sredinama i izrazili zadovoljstvo suradnjom koja doprinosi unapređenju znanstvene aktivnosti u tim županijama.
U atriju palače HAZU-a bila je priređena prigodna izložba izdanja ovih zavoda.
 

Marijan Lipovac

Je li rodna ideologija leukemija obitelji i čovječanstva ?

 
 
Ima istina, granica i položaja s kojih se ne smije odstupiti.
Kardinal Franjo Kuharić
 
Novokomponirana rodna ideologija već se godinama na prikrivene načine pokušava legalizirati prokušanim trikovima  'trojanskog konja', 'kukavičjeg jaja' i 'guranjem noge u vrata'. U pitanju je namjerna razgradnja PRIRODNOG a gradnja PROTUprirodnog, u pitanju je lucidno smišljena pedofilska podvala.
http://www.zg-nadbiskupija.hr/UserDocsImages/stories/SLIKE/2014/3/R20.JPG
Kardinal Franjo Kuharić
 
Mi koji smo se potrudili da saznamo što nam vladari iza zavjesa planiraju i rade shvatili smo da je rodna ideologija jedna od najbitnijih ključeva otvaranja vrata podmuklog  razaranja psihološkog i mentalnog zdravlja čovjeka i čovječanstva. Ovakva shvaćanja i tumačenja temeljimo na zdravom razumu s jedne strane i sprječavanju razgradnje prirodnih zakonitosti po kojima funkcionira život na našoj planeti (s druge strane). Očekujemo da će ovakva promišljanja osporavati etiketiranjem konzervatizmom, vjerskim, ideološkim i sličnih šabloniziranim obezvređivanjem, što će biti jalovi pokušaji, jer su ovdje izneseni argumenti postojani i kao i zvijezda sjevernjača.
 
Gdje i kako se rodna ideologija pokušava ugraditi?
Prvi pokušaj bio je njena ugradnja u reformu školstva (2013.), preciznije u četvrti modul zdravstvenog odgoja u školama, iz čega citiramo slijedeći izvod: 'Kad sam se vratio i to rekao Marini napravila je facu kao da vidi duh svoga oca kako j*be petogodišnju djevojčicu'.
Tko iz ovog citata ne prepoznaje legaliziranje i poticanje pedofilije u mentalno-psihološki um mladih s njim nedvojbeno nešto nije u redu, ili je i sam pedofil, a u najmanju ruku ima sklonost prema tome. Tada 2013. u tome nisu uspjeli, jer su se brojne normalne osobe i organizacije žestoko usprotivile toj namjeri. Sada, 5 godina nakon prvog pokušaja pokušavaju je podvaliti pod maskom 'nenasilja nad ženama'.  Nitko iole normalan ne može biti protiv zaustavljanja nasilja nad bilo  kime pa i nad ženama. No za to je dovoljna dosljednija provedba postojećih državnih zakona, a ako treba i dodatnim pooštravanjem kazni.  Nenasilje nad ženama podvalili su u Istanbulsku konvenciju.
 
Što je Istanbulska konvencija?
To je skraćenica za Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji,  usvojenoj 11. 05. 2011. u Istanbulu. Ima status međunarodnog ugovora, pa je time pravno jača od državnih zakona.
• Njen sadržaj (rodna ideologija) prikriven je bezazlenim nazivom (istambulska). To je otprilike slično kao da naša Vlada donese odluku o prodaji naših voda i šuma strancima, ali da bi prikrili bit odluke održe sjednicu primjerice u Vukovaru pa tu odluku nazovu Vukovarska odluka.
• Prepuna je namjernih nejasnoća. U njoj ima nešto veće i neopisivo opakije od onog što se u njoj može pročitati i naslutiti, ali se ne smije jasno napisati. Nejasnoćama žele skriti prave namjere (kao što pomno skrivaju planere ubojstva Đona Kenedija, planere rušenja nebodera u New Yorku 2001., zatrpavanje 12 tisuća živih iračkih vojnika u pustinjski pijesak koji su se povlačili prema Bagdadu 2003. itd.).
Početne razorne posljedice uvođenje rodne ideologije počele bi se primjećivati tek za desetak i više godina, a tada će možda biti kasno da se nakalemljena izopačenost zaustavi. Tko ovo kukavičje jaje podržava svome pokoljenju trasira put prema 'Sodomi i Gomori'.  Skromno znanje ili intelektualna lijenost bit će jalovo opravdanje, a naknadno kajanje bit efikasno kao i mužnja jarca u rešeto.
 
Što je rodna ideologija?
• SPOL je zadan rođenjem (muško ili žensko) a ROD bi bio izbor po kojem se muškarac može izjasniti da je po rodu žena, a žena se može izjasniti  da je po rodu muškarac, što omogućava zakonito sklapanje istospolih brakova. Ova 'leukemijska' podvala omogućava da 'bračni par' pedofila može u svom krevetu imati i usvojeno dijete, koje je sud prethodno oduzeo roditeljima (zbog banalnih razloga). Po našim zakonima istospolne zajednice između dva muškarca ili dvije žene, ne mogu usvajati djecu, ali po Konvenciji jedan od partnera/partnerica moći će se izjasniti  da je rodom žena, odnosno muškarac.
• Rodnu ideologiju analizirati odvojeno od ostalih procesa u svijetu iz istog 'rasadnika' dječje je naivno.
Ona je jedna je od glavnih ključeva paklenog plana razaranje ničim zamjenjive luke svake osobe, od rođenja do smrti, koju zovemo obitelj, porodica, familija.
Ono što je biološka stanica za ljudsko tijelo to je obitelj za čovjeka i čovječanstvo. Usput, zastrašujuće je malo ljudi koji prepoznaju zlokobnu opasnosti od GMO sjemenja, nezdravih lijekova, proizvodnje novih bolesti, čestim zaprašivanjima raznih otrovnih supstanci iz NATO-vih aviona i sl. (što je planirano sotonskim tajnim programima ''Codecs alimenetarius'', ''Global 2000'', ''Memorandumom o istraživanjunacionalne sigurnosti MMSS 200'',''dominacijom punog spektra'', iza koje se skriva kontrola nad svima, svagdje, kroz vojnu, ekonomsku, zdravstvenu i psihološku kontrolu).
 
• Rodna ideologija izišla je iz istog 'laboratorija', iz istog 'rasadnika' iz kojeg je izišao i model bujajućeg  bogaćenja bogatih a siromašenje siromašnih, u čemu je naša ZLOčinačka pretvorba i privatizacija  bila izravna provedba tog izopačenog modela.
• Rodna ideologija u nepomirljivom je neskladu s prirodnim zakonitostima po kojima funkcionira sav život na našoj planeti, u suprotnosti je s univerzalnom moći, odnosno s apsolutnim jedinstvom cjelokupne svemirske energije i materije (što ljudi od postanka čovječanstva nazivaju Stvoritelj, Svemogući..., a najčešće Bog), od mikro svijeta (atoma i bioloških stanica) do beskonačnog Kozmosa.
Ovo se može prepoznati postojanjem dvaju polova koje nazivamo PLUS i MINUS, iz čega proizlaze i brojne ostale polarizacije (različitosti): sjeverni pol-južni pol, plima-oseka,  život-smrt,  dan-noć, svijetlo-tama,  mir-rat,  zdravlje-bolest,  lijevo-desno,  gore-dolje,  dubina-visina, toplo-hladno,  dobro-zlo,  ljubav-mržnja,  bogatstvo-siromaštvo, istina-laž,  sit-gladan,  itd, itd.
 
Polarizacije navedenih i nenavedenih polariteta u Kozmosu potiču procese i održavaju materiju i nemateriju u kretanju, održavaju život. Primjerice, ako sesistolički i dijastolički krvni tlak kod čovjeka izjednači - polaritet nestaje, nakon čega nastupa smrt.
Posljedice manipulativnog izjednačavanje polariteta muško-žensko su neizbježne, vjerojatno u obliku da će ljudi okolo bauljati kao živi mrtvaci unakaženog odijevanja, izgleda i ponašanja, bez iskonskog zdravog smisla za život, bez ljudske radosti koje nam pruža prirodna ljubav, obitelj, djeca, unuci i sl.    
Od mnoštva polariteta ovom prilikom zadržat će mo se na polaritetu Muško-Žensko. Svako veće selo/naselje, svaki grad, svaka regija, svaka država, svaki kontinent stalno imaju podjednaki broj žena i muškaraca, pola - pola, što je neosporno kao i sunce na nebu. Ovo je neoboriv dokaz da su muškarci i žene međusobno uvjetovani, da nema jednog (s)pola ne bi bilo ni drugog (s)pola, što nepobitno dokazuje da je ova polarizacija planetarnih dimenzija, pa je ljudska intervencija u ovu prirodnu zakonitost suluda i neodgovorna, u veličini kao milijun na entu potenciju. Poremećeni umovi umislili su da su iznad Prirode, odnosno iznad Boga.
 
Ukoliko se domognu mogućnosti da mijenjaju i ljudski DNK (osim što sada masovno uspješno reprogramiraju i debiliziraju ljudski um (pomoću manipulirajućih tv i drugih programa) nije isključeno da će sotonizacija čovjeka i čovječanstva postati nezaustavljiva. Kako to rade? U svoje paklene planove privlače, uvlače ili prisiljavaju i najveće umove čovječanstva (koji nerijetko i ne znaju što zapravo rade).
• Rodna ideologija provedba je upute Organizacije ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu, iz koje citiramo: ''Petogodišnja djeca trebaju učiti o mastrubaciji, spolnim bolestima i istospolnim brakovima''.
• Rodna ideologija nije sučeljavanje ideja,već sučeljavanje razuma i ludila, sučeljavanje obmane i istine, pa je postala carstvo podmukle izopačenosti.
 
Mehanizam razaranja obitelji (i države) je jednostavan - na države se vrši pritisci pomoću veleposlanstava i tajnih službi, do savršenstva osmišljenih raznih oblika korupcije državnih i o njima ovisnih funkcionara i njihovih suradnika, uvođenjem propisa kojima se tobože nešto štiti a ustvari se razara. Kada se obitelj razori svatko od njenih članova postaje usamljen, nakon čega nadležnost nad njim preuzimaju ne samo državne već i privatne institucije kojim upravljaju korumpirana vodstva, a sve pod pokroviteljstvom UN-a i EU-a. 
Organskih i mentalnih deformacija (tijela ili uma) kod novorođene djece uvijek je tu i amo bilo. Takvoj su  djeci/osobama obitelji i ljudske zajednice pomagale (na različite načine). Nije nepoznato da su roditelji prema takvoj djeci nerijetko brižniji nego prema djeci bez deformacija.
Protuprirodnu seksualnu sklonost prema istom spolu treba tretirati kao psihološko-mentalnu Deformaciju, Poremećaj, Defekt, Invalidnost… što je sve donedavno svjetska medicina (zapadna i istočnjačka) tako i kategorizirala.
 
Međutim, svjedoci smo da se takva protuprirodna sklonost nastoji afirmirati maltene kao vrlina. Svoje 'procesije' nazivaju 'parada PONOSA', što je drsko, bahato, oholo, nasilno i suludo u planinskim dimenzijama. Ako se takve 'procesije' poremećenosti budu i nadalje tretirale normalnim preći će u narednu fazu, u kojoj će nas s prirodnim spolnim sklonostima tretirati NEnormalnim.
Umjesto da se osmišljava i afirmira pomaganje takvim osobama s deformacijom u naletu je rasplamsavanje i poticanje ovog poremećaja, pored ostalog  i novokomponiranom 'rodnom ideologijom'. Ozakonjivanjem rodne ideologije bit će početak kraja obitelji kakvu poznajemo.
Iza istospolnih 'brakova' skrivaju se pedofili u 70 % slučajeva. Takvim se protuprirodnim brakovima planira omogućavati dostupnost ''svježe meso'' - djeca, što se skrivećki već događa. Kako? Pa centri za socijalnu skrb u koordinaciji sa sudovima i tzv. poliklinikama za zaštitu djece, po barnevernetovom (norveškom) modelu roditeljima oduzimaju djecu i za najbanalnije razloge, zbog čega treba jasno i odlučno pisati, govoriti, čak i toliko vikati da nas i nebo čuje:
 
pedofilija i homoseksualnost su protuprirodne spolne orijentacije.
Rasplamsavanju protuprirodnog uključila se je i Svjetska zdravstvena organizacija, koja je svojim diverzijama protiv čovjeka i čovječanstva sama sebe stručno i moralno kompromitirala, te joj se više se  ne smije vjerovati, zbog sljedećeg:
• Prešutjela je stvaranje, razvoj, proizvodnju i distribuciju bioloških sredstava koje spadaju među najsmrtonosnija biološka oružja na Zemlji (pod kontrolom obiteljskih imperija  Rockefeler i Rothschilda).
• Proglasila je postajanje nepostojeće pandemije ptičje i svinjske gripe, čime su farmaceutske kompanije na cjepivu ostvarile enormne zarade, a cijepljene osobe su bile izložene rizicima, jer cjepiva nisu bila
valjano testirana (o čemu je našu javnost upozorio naš razumni i odvažni dr. Srećko Sladoljev 2009. zbog čega je dobio trenutni otkaz u Imunološkom zavodu).
• Instrument je svjetskih farmaceutskih kompanija koje su svoju temeljnu misiju ZDRAVlje ljudi izopačili u misiju stvaranje profita (njihovim vlasnicima). Zašto, kako?
Što je više zdravih ljudi manje je profita, odnosno što je više bolesnih ljudi više je profita.
• Pomagala je (zajedno s UN-ovim Fondom za populacijske aktivnosti) američkoj vladi u tajnom i kriminalnom steriliziranju desetke milijuna žena širom svijeta (u Africi, Aziji i Južnoj Americi, što je prepoznala i razotkrila katolička organizacija ''Meksički odbor za život'').
Zbog prva dva navedena razloga austrijska je novinarka Jana Burgermeister  protiv Svjetske zdravstvene organizacije podnijela kaznenu prijavu (Državnom tužiteljstvu u Beču, 08. 04. 2009.).
 
Živa bića (ljudi, životinje, biljke) koja nemaju sposobnost samo-reprodukcije nestaju, izumiru (kao i zrno pšenice u pustinjskom pijesku).
Dakle, zbog mentalnog i psihološkog zdravlja naše djece i pokoljenja, čovjeka i čovječanstva moramo odabrati između dvije varijante:
• A – dozvoliti da nas ljudi izopačenog uma vode u propast, ili
• B - sprječavati započete procese protiv čovjeka i čovječanstva (ne samo rodne ideologije) čime će mo mi zdravo-razumski ljudi sprječavati razgradnju čovjeka i čovječanstva, čime će mo svojoj djeci pokoljenjima pomoći da ne budu zavedeni u opake zamke, već da koračaju osobnoj sreći poznatim i sigurnim putovima, a ne protuprirodnim i apsurdnim stranputicama.
Svijet nije opasan samo zbog onih koji ljudima čine štete, nepravde i zločine, već i zbog onih koji to pasivno promatraju. Za oštre i grube riječi koje sam ovdje upotrijebio ne ću se ispričavati. Zašto? Jer nema tako oštrih i grubih riječi kojima se može opisati nepodnošljiva lakoća podlosti, zla i izopačenosti nam podmeću.
 

Stipe Radilović

Treba modernizirati infrastrukturu i opremiti škole

 
 
(Prilozi za raspravu o obrazovnoj i kurikulnoj reformi – kritike i vizije (HAZU, 2017., urednik Vladimir Paar)
 
Dr. sc. Verica Jovanovski, Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
 
Danas prevladava ekonomija kojoj mora prethoditi kvalitetno obrazovanje, a nedovoljno ulaganje u obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala navodi se kao jedan od ključnih razloga gubljenja udjela na tržištu i zaostajanja za konkurencijom. Očekuje se da će najveći prosječni porast potražnje radnika ostvariti zanimanja iz područja inženjerstva, znanosti, zdravstva i obrazovanja. Druga skupina za koju se predviđa iznadprosječan rast su izvršna, administrativna i menadžerska zanimanja, zatim tehnička i popratna te marketinška i prodajna zanimanja. Većina novih radnih mjesta koja će se oblikovati tijekom sljedećega desetljeća zahtijevat će visoku razinu pismenosti. Vještine i znanja i ljudski kapital stvaraju se istim investicijskim sredstvima kojima se stvara i fizički kapital te bi reformu obrazovanja trebalo započeti cjelovito a ne parcijalno.
http://www.hdz.hr/sites/default/files/field/image/IMG_0415.jpg
Ivica Kostović
 
Treba modernizirati infrastrukturu i opremiti škole jer bez kvalitetnih uvjeta rada i mogućnosti praktičnoga rada u obrazovanju ne mogu se postići veće promjene. Govorimo o STEM području i njegovoj važnosti za dalji razvoj gospodarstva i ekonomije a zaboravljamo da su upravo specijalizirani kabineti (fizike, kemije, biologije, informatike) ključni za njihovo kvalitetno poučavanje i učenje. Ako praktični rad ne bude omogućen i kvalitetno izveden, sadržaji će se prezentirati jednako kao i prije pet, deset, petnaest ili dvadeset godina. Osobno bi me veselilo da se vratimo još više unazad, 30-35 godina u vrijeme kada sam ja pohađala osnovnu školu, kada su škole bile opremljenije, kada sam učila fiziku istražujući kroz pokuse, kemiju promatrajući kemijske reakcije koje smo sami „izazivali“, tehničku kulturu u radionici sa svim potrebnim alatima i priborom, domaćinstvo u kuhinji pripremajući jednostavna jela i tako dalje.
 
Danas naše škole nisu spremne pripremiti svoje učenike za četvrtu industrijsku revoluciju. Ne pripremaju učenike onoliko i kako bi trebale za vrijednost rada gdje proizvod više ne ovisi samo o količini upotrijebljene sirovine i uloženoga, odnosno količine investiranoga znanja i vrijednosti koju gotovi proizvod ima, nego ovisi o produktivnosti uloženoga znanja. Za produktivnost uloženoga znanja važne su vještine (Top deset vještina u 2020. – World Economic Forum):
1. rješavanje kompleksnih problema
2. kritičko razmišljanje
3. kreativnost
4. upravljanje ljudima
5. koordiniranje timovima
6. emocionalna inteligencija
7. donošenje odluka
8. orijentacija na usluge
9. pregovaranje
10. fleksibilnost
 
Znanje je danas najvažniji „proizvod“ na tržištu, a „proizvodnja znanja“ postaje najvažnija aktivnost. Ako Hrvatska želi ići u korak s razvijenim zemljama, mora u najvećoj mogućoj mjeri afirmirati znanje kao najvažniji resurs stabilnoga i dinamičnoga gospodarskog razvoja. Za razliku od klasične (materijalne) imovine znanje se uvećava kada se dijeli i njegove su rezerve neograničene. Ne prihvatimo li činjenicu da je za Hrvatsku od prvorazredne važnosti kvalitetno promišljeno obrazovanje (od predškolskoga do cjeloživotnoga), ne ćemo raspolagati s dovoljno kvalitetnih pojedinaca široke izobrazbe i novih poslovnih vještina da mudro i stabilno vode hrvatsko gospodarstvo i društvo. Vizija društva koje se razvija i raste bilo bi društvo koje je David S. Landes (2003.) opisao kao društvo koje treba:
1. Znati kako stvarati sredstva proizvodnje, rukovati i upravljati njima te stvarati, prilagođavati i temeljito naučiti nove tehnike koje pripadaju najnovijoj tehnologiji.
2. Biti u stanju pružati to znanje i umijeće mladima, bilo putem formalnoga obrazovanja ili obuke naukovanjem.
3. Birati ljude za poslove po sposobnosti i imati u vidu različitost njihovih zasluga.
4. Pružati priliku individualnome ili kolektivnome poduzetništvu - ohrabrivati inicijativu, natjecanje i nastojanje da se dostigne ili nadmaši druge.
5. Dopuštati ljudima da uživaju i iskoriste plodove svoga rada i poduzetništva.
 
Imamo zemlju prepunu prirodnih resursa, imamo talentirane i sposobne ljude. Pitanje koje samoj sebi postavljam dugi niz godina: što nam još treba da bismo stvorili uvjete za normalan život, život koji pruža šansu našim mladima više od odlaska u Njemačku, Irsku, Belgiju, Švedsku…?
 
Akademik Ivica Kostović, HAZU i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Zagreb
 
U vezi predložene Cjelovite kurikularne reforme (CKR) postavlja se niz otvorenih pitanja i primjedbi o društvenome značenju, političkim i pravnim aspektima. Nema analize stanja, ključnih pokazatelja i stvarnih projekcija potreba razvoja. Negativno iskustvo ranijega Bolonjskog procesa: početak nagao i bez priprema - rezultat neuspješan. Reforma nije cjelovita jer ne obuhvaća i edukaciju nastavnika (stroga preporuka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti).
 
Gdje su roditelji (u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju)? Obveza je osnovnoga obrazovanja po Ustavu pravo roditelja da sudjeluju u odgoju i izgradnji svjetonazora. Rezultati reforme bit će vidljivi za dvadeset godina! Gdje je jamstvo uspješnosti i tko ga daje? Tko procjenjuje rezultate stručne i javne rasprave, tko recenzira Cjelovitu kurikularnu reformu? Na koji se način nadzire provođenje reforme? Pogrešno je shvaćanje da se to provodi samo na razini Ministarstva. Hrvatski sabor treba odrediti kako će se nadzirati reforma. Za pilot-program provođenja reforme ključan je nepristran izbor eksperimentalnih škola (potreban slučajni odabir) s reprezentativnim uzorkom. Kurikul je neprilagođen dobi učenika - neki sadržaji ulaze prerano za kognitivne sposobnosti djece.
           
Neka pitanja:
• Opasna prerana izbornost i prevelike mogućnosti izbornosti.
• Uloga sveučilišta – gdje, kada i kako započinje edukacija nastavnika za novu reformu?
• Dosadašnji stavovi HAZU – kako ih „uvažiti" (npr. za STEM područje)?
• Kvaliteta reforme ovisi o programu, djeci, roditeljima, učiteljima i ustrojstvu škole - traži se cjelovitost.
• Emocionalni razvitak, razvitak identiteta, razvitak nacionalnoga identiteta.
• Uvažavanje dosadašnje javne rasprave - ističe se analiza doc. dr. Matka Glunčića za gimnazijsko obrazovanje sa stajališta potreba ključnoga STEM područja.
• Ključne primjedbe na školsku lektiru i na zanemarivanje predškolskoga odgoja i obrazovanja. Općenito, iz CKR-a proizlazi da je odgoj manje važan od obrazovanja.
• Mnogi aspekti (na primjer, održivi razvoj, donošenje odluka, preuzimanje rizika, rodnost, metakognicija, evolucija i tako dalje) uče se prerano i s neutemeljenim „odraslim" shvaćanjem mozga djeteta.
• Nepotpuni su i nedorečeni sadržaji o glavnome regulatornom sustavu organizma čovjeka – živčanom sustavu i mozgu.
• Problem ocjenjivanja u CKR-u: bez ocjena je moguća samo prva školska godina. Od pamtivjeka se uči po sustavu nagrade i kazne.
• Predškolski razvoj i osnovnoškolsko obrazovanje – nema potrebne prilagođenosti dobi i kognitivnome razvitku djeteta.
• Postoji potreba da se sačuva gimnazija sa širokim temeljnim obrazovanjem.
• U CKR-u su zanemareni nastavni planovi i programi.
• Zanemarena je uloga sveučilišta u izradi kurikula.
• Gdje se u CKR-u izgubilo gospodarstvo?
• Zanemareni su mnogi dosadašnji stavovi HAZU-a.
 
Akademik Vladimir Paar, HAZU i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
U reformu školstva kao kontinuirani proces treba ići i dalje unaprjeđivati kalitetu školstva. Odmah se može krenuti s 'korak po korak' poboljšanjima kao što su rasterećenje gradiva i udžbenika suvišnih enciklopedijskih podataka, postupno jačanje projektne nastave i osobito intenziviranje stalnoga stručnog osposobljavanja nastavnika – a što je već godinama predlagala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i što je predlagala 2005. kurikulna HNOS reforma. Istodobno treba intenzivno pripremati cjelokupnu obrazovnu reformu, od vrtića do doktorata i cjeloživotnoga obrazovanja u uvjetima brzih promjena, a s ciljem stalnoga približavanja srednjoeuropskome obrazovnom sustavu prilogođenome našim konkretnim uvjetima i tradiciji.
 
Sadašnji prijedlog CKR-a ne može poslužiti kao temelj za kurikulnu reformu nego ga najprije treba nužno revidirati, promijeniti i mnoge dijelove iznova pisati iz sljedećih razloga. CKR obiluje pogreškama, krivim koncepcijama, nejasnim formulacijama i dubinskim nerazumijevanjem nastavnih sadržaja i metoda. Metodologija izrade kurikula (ishodi učenja + razine + tablice) neprovjerena je u praksi i neprikladna za nastavu temeljnih znanja (društveno-humanistička, umjetnička i prirodoslovno-matematička). Kao orijentir treba koristiti metodologiju iz srednjoeuropskih zemalja. Sadašnji tekst imao je uzore iz različitih izvora (od kurikula pojedinih škola u manje razvijenim središnjim regijama SAD-a do kurikula Zapadne Australije, Novog Zelanda i Sejšelskih otoka), a koji uz to ni međusobno nisu kompatibilni. Pojedini segmenti CKR-a, koje su izradili članovi Ekspertne radne skupine i predmetnih povjerenstava, nisu u skladu sa znanstvenim činjenicama i spoznajama. To treba ispraviti znatnim proširenjem Ekspertne radne skupine i predmetnih povjerenstava.
 
Dokument CKR-a ima i mnogo praznoga hoda pa se praktično isti tekst često ponavlja u više različitih dokumenata, što je nepotrebno i suvišno, a uvodi konfuziju. Ukupni tekst treba svesti na znatno manji opseg po uzoru na srednjoeuropske kurikule. Mnogi dijelovi teksta teško su razumljivi i nejasni (i za nastavnike i za učenike). Sada naglašenu izbornost u CKR-u treba znatno reducirati. Prijedlog prisiljavanja učenika da u 2. razredu gimnazije odaberu neki od smjerova (što podsjeća na povratak na stari koncept takozvane Šuvarove reforme) štetan je, posebice za STEM područje, koje je od vitalnoga značenja za gospodarski razvoj Hrvatske. Nužno je sva povjerenstva CKR-a (i Ekspertnu radnu skupinu i sva predmetna povjerenstava) proširiti vrhunskim stručnjacima međunarodne prepoznatljivosti, osobito iz STEM područja, Hrvatskoga jezika i Povijesti, kao i istaknutim praktičarima sa škola. Više pozornosti treba dati nacionalnome identitetu kao i humanističkim i duhovnim vrijednostima. Ključno je pitanje realizacije kurikulne reforme jer je prethodno potrebno intenzivno i kontinuirano stručno osposobljavanje učitelja, nastavnika i profesora uz odgovarajuću materijalnu i statusnu stimulaciju te osiguranje adekvatne opremljenosti škola. Treba uvesti stopostotni obuhvat djece rane i predškolske dobi u sustav ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja. Prerastanje programa predškole („male škole”) u „nulti” razred - uz njegovo zadržavanje u dječjem vrtiću bez mijenjanja sadašnjega ustrojstva osmogodišnje osnovne škole - optimalno je za korištenje postojećih kadrovskih i materijalnih resursa.
 
Dok se njemačko školstvo nakon opsežnih analiza i projekcija vraća s 13-godišnjega na 12-godišnje školstvo, ne bi bilo mudro hrvatsko školstvo s 12-godišnjega produljivati na 13-godišnje (a što predlaže CKR)! Potrebna je orijentacija na dualno strukovno obrazovanje: da osposobi za rad u uvjetima postojeće znanstveno-tehnološke razine uz adekvatno stjecanje praktičnih vještina za trenutne potrebe gopodarstva, ali i da pruži dovoljno temeljnih znanja za nastavak obrazovanja i cjeloživotno obrazovanje vezano uz predvidivi i nepredvidivi razvoj znastveno-tehnološke razine u budućnosti. Dobar orijentir je njemački model (posebno bavarski) dualnoga strukovnog obrazovanja. Treba postupno približavati kurikul (osobito satnicu predmeta!) srednjoeuropskim kurikulima, posebno austrijskome i njemačkome kurikulu kao orijentirima, uz prilagodbu našim uvjetima i okolnostima. Ukratko, potrebna nam je Hrvatska srednjoeuropska kurikulna reforma obrazovanja (HSEKRO).
 
(Nastavak slijedi)
 

Vladimir Paar, urednik, Zagreb, 7. svibnja 2017.

Anketa

Kako treba nazvati 13. travanj 2018.?

Četvrtak, 19/04/2018

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 956 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević