Hrvatski Fokus

Osnivanjem Hrvatskoga Svjetskog Sabora Niko Šoljak je kao pojedinac učinio više na povezivanju domovine i hrvatskog iseljeništva nego sve hrvatske političke elite od 2000. godine

 

U Poreču je u 83. godini umro mr. sc. Niko Šoljak (Orah kod Vrgorca, 6. prosinca 1940. – Poreč, 24. travnja 2023.), neumorni borac za prava i bolji život Hrvata diljem svijeta. Zarana je sa svojom brojnom braćom i sestrama ostao bez oca i nije mu bilo lako. Kao najstarije dijete u tada brojnoj obitelji posebno mu je bilo teško. Školovao se gdje je mogao i kako umio. Bez oca teško se probijao kroz život. Spletom okolnosti došao je u Poreč i tu proveo najveći dio svoga života, sve do smrti. Iza sebe je ostavio četvero djece i četvero unučadi.

Iako je bio već teško bolestan, želio je objaviti knjigu o svome Orahu i svojim brojnim Šoljkima koji žive diljem svijeta, od Splita, Poreča, Zagreba, preko Njemačke, Francuske, Kanade, SAD-a, pa sve Australije i Novoga Zelanda. Knjigu-monografiju uredio sam i izdao prošle, 2022. godine, pod naslovom ORAH KOD VRGORCA – GENI KAMENA (Tkanica, Zagreb, 2022.). Knjiga je ne samo povijest autora Nike Šoljka, ne samo svih Šoljaka kojih više nema na Orahu, ne samo vrgorskoga kraja, nego i povijest dalmatinskoga čovjeka koji je tisućama godinama odolijevao nedaćama i živio za bolje sutra.

Za razgovora s njime dok se je borio s opakom bolešću nije izgubio optimizam. Do smrti je vjerovao u bolje sutra. Iako teško bolestan prema sugovornicima je bio i dalje srdačan. Jednom riječju, bio je poseban čovjek. Čovjek kakvoga je trebalo upoznati. Posebno mi se njegov životni optimizam usjekao kroz njegov smisao za humor, a i smisao za praktičnost. Niko je znao govoriti o projektima koje moramo završiti i uvijek je crtao krugove. I spajao ih. Tako je održavao koncentraciju. Problem je znao podijeliti na dijelove i tada bi znao reći:

– Ako ne uspije plan 1, idemo na plan 2, a ako ne uspije plan 2, idemo na plan 3, a ako ne uspije i plan 3, možda i bolje.

– Ako ide, ide, dobro, a ako ne ide, onda još bolje.

Ta Nikina životna istina, moto života »Ako ide, ide dobro, a ako ne ide, onda još bolje« njegova je ne samo životna vodilja, nego i urođeni optimizam čovjeka koji je ponikao u krševitoj Dalmatinskoj Zagori punoj nedaća i siromaštva, ali upravo je ta siromašna i krševita Dalmatinska Zagora – zbog svih tih brojnih nedaća – odgojila ljude poput Nike Šoljka koji su uvijek, i baš uvijek, bili u stanju pobijediti sve i nedaće i prepreke. I zato je Niko Šoljak jedan od najvećih ljudi koje sam imao priliku susresti u svome životu. Njegov optimizam i njegovu upornost nikada ne ću zaboraviti!

Niko Šoljak bio je sposoban. Bio je sposoban uvjeriti sugovornika u njegove ideje, njegove zamisli kako pomoći malomu hrvatskom čovjeku i kako pomoći hrvatskoj državi. U tom smislu osnovao je Hrvatski Svjetski Sabor – Croatian World Assembly. A zašto ga je osnovao? Pa zato što hrvatska država nije ništa napravila od 2000. godine na gospodarskom povezivanju iseljene i domovinske Hrvatske. I Niko Šoljak je, kao entuzijast, kao pojedinac, u zadnje 23 godine napravio daleko više od hrvatske države. Prije svega povezao je iseljene i domovinske Hrvate. Organizirao kongrese Hrvatskoga Svjetskog Sabora diljem svijeta, a prvenstveno u Sjedinjenim Državama Amerike, od New Yorka, preko Clevelanda, Chicaga, pa sve do Las Vegasa i Los Angelesa na zapadu ove države u kojoj žive milijuni Hrvata i njihovih potomaka.

Evo nekih primjera. Hrvatski poduzetnici iz dijaspore na održanom Svjetskom skupu Hrvata u Las Vegasu 2006. odlučili su osnovati banku koja će biti registrirana ili u Švicarskoj ili u Sjedinjenim Američkim Državama, a trebala je profunkcionirati u roku od godinu dana. Iako je takva ideja razmatrana i na skupu poduzetnika hrvatskog podrijetla okupljenih u Grupu 100 na skupu u Clevelandu 2004. godine, u međuvremenu je ta inicijativa zamrla. No poduzetnik u SAD-u Marko Rundela, koji je inače bio aktivan i u organizaciji Grupe 100, te Steve Rukavina i Niko Šoljak, predsjednik Hrvatskoga Svjetskog Sabora, uz potporu niza hrvatskih iseljeničkih organizacija, uspjeli su Las Vegasu okupiti dovoljan broj zainteresiranih iseljenika da se ponovno započnu aktivnosti na osnivanju banke. Do početka skupa interes za sudjelovanje u osnivačkom kapitalu “iseljeničke” banke iskazalo je 279 Hrvata, koji bi sudjelovali s ulagačkim iznosima od minimalnih 10.000 dolara do najviše 1 milijun dolara. Maksimalne uloge ponudilo je nekoliko poduzetnika iz SAD-a, Australije i Švicarske, a jedan od njih je veliki gospodarstvenik iz Hrvatske. Dakle, Niko Šoljak je bio toliko dalekovidan i toliko sposoban, ne samo uvjeriti bogate Hrvate u svijetu da treba osnovati hrvatsku banku koja će ulagati u projekte u „staroj domovini“, za razliku od inertne, indolentne  i sterilne hrvatske političke elite u domovini.

O tim svojim projektima ovako je Niko Šoljak govorio: »Svi moramo shvatiti da sada hrvatski narod ima svoju hrvatsku državu i da je sâm izravno krivac za sve naše nedaće i naš egoizam. Moramo shvatiti da u Hrvatskoj nema ustaša, nema partizana, nema četnika, nema neprijatelja hrvatskog  naroda osim nas samih, koji smo krivi za sve naše nedaće. Imamo svoju Hrvatsku koja je krvlju izvojevana i mi moramo tu državu osposobiti za život i u njoj razviti moral i moralne norme koje moraju biti osnovno mjerilo vrijednosti čovjeka. Sadašnje stanje u Republici Hrvatskoj je veoma zabrinjavajuće u svim dijelovima hrvatskog društva. To je rezultat rada ljudi kojima smo sami predavali vlast od početka Domovinskog rata pa do danas, kada su svi dijelovi društva kontaminirani. Mnoge (najveće) političke stranke (HDZ i SDP) služe vladajućima, odnosno samima sebi i polako se dogovorno i strogo koordinirano smjenjuju na vlasti već niz godina. Svakim danom je sve veći broj beskućnika 330.000 blokiranih s obitelji, što znači da imamo oko 1.000.000 građana RH, koji ne mogu podmiriti svoje osnovne obveze. Hrvatska ima 1.400.000 umirovljenika od kojih mnogi prebiru kante za smeće kakao bi pronašli nešto za jelo da prežive. Sve se to događa u Hrvatskoj, koja ima prirodne resurse da prehrani 20 milijuna stanovnika, koja ima pitku vodu kao resurs nekadašnje sirove nafte, kao niti jedna zemlja u EU-u. Procijenjeno je da RH ima more i otoke koji mogu bezbrižno hraniti 20.000 milijuna stanovnika. Stoga pozivamo sveukupni hrvatski narod u zemlji i svijetu da PROPORCIONALNO SVOM ZNANJU, SPOSOBNOSTIMA I MOGUĆNOSTIMA pomogne svojoj jedinoj Republici Hrvatskoj da se čim prije izvuče iz teške moralne i ekonomske krize koja prijeti opstojnošću svih nas i naše države Hrvatske. Po uzoru na druge narode očekujemo intelektualnu, fizičku pa i financijsku pomoć svome narodu i Domovini, kako bi se našu Hrvatsku očistilo od akutnog kriminala i velike korupcije i ujedno uveo moral kao temeljno mjerilo vrijednosti svakoga čovjeka.

Vjerujemo da će se istinski hrvatski domoljubi odazvati ovom pozivu i spasiti Domovinu Hrvatsku od dužničkog ropstva, a sveukupni hrvatski narod od ropstva i sluganstva u vlastitoj kući.

Vjerujemo da će pomoći realizaciji ovih programa svi članovi hrvatskog naroda koji se slažu sa osnovnom koncepcijom poticatelja i nositelja svih ovih programa:

  1. Hrvatski narod i njegovi potomci, koji žive i rade diljem svijeta, čine jedinstvenu cjelinu hrvatskog naroda u Hrvatskoj i u svijetu.
  2. Hrvatski narod izvan Domovine treba imati samo jednu stranku, a to je hrvatski narod u Hrvatskoj i u svijetu što znači da se ne povezuju sa nijednom političkom strankom u RH, jer svaka politička stranka ima za cilj ostvarivanje samo svojih uskih interesa.
  3. Hrvatski narod u zemlji i Dijaspori treba iskreno surađivati sa svakom i svim političkim strankama koje obnašaju vlast u RH, kao što to radi Dijaspora Izraela (Židovi).
  4. Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu Dijaspora oni su konstitutivni narod u BiH, kojima je država Hrvatska dužna pomagati i njih štititi te se boriti i izboriti za njihova prava u međunarodnoj zajednici.
  5. Hrvati u BiH moraju imati svoj teritorij (županije) kao što imaju Srbi.
  6. Hrvati, odnosno sveukupni hrvatski narod izvan RH treba biti u službi Države Hrvatske kao što je u Izraelu njihova Dijaspora, da se po uzoru na Židove organiziraju kako bi kao jedinstvena cjelina čuvali i očuvali Državu Hrvatsku. Država Izrael je spremna pomoći hrvatskom narodu, ali samo na zdravim moralnim i čistim odnosima koji nažalost do danas nisu profunkcionirali.
  7. Hrvatski narod treba povijest prepusti znanstvenicima povjesničarima, a  svu raspoloživu energiju upotrijebiti  za stvaranje boljih uvjeta za budućnost Domovine Hrvatske

Konačno danas svi moramo shvatiti da sada hrvatski narod ima svoju Hrvatsku državu i da je sam izravno krivac za sve naše nedaće i naš egoizam. Moramo shvatiti da u Hrvatskoj nema ustaša, nema partizana, nema četnika, nema neprijatelja hrvatskog  naroda osim nas samih, koji smo krivi za sve naše nedaće. Imamo svoju Hrvatsku koja je krvlju izvojevana i mi moramo tu državu osposobiti za život i u njoj razviti moral i moralne norme koje moraju biti osnovno mjerilo vrijednosti čovjeka.

Kratko obrazloženje

Sadašnje stanje u Republici Hrvatskoj je veoma zabrinjavajuće u svim segmentima hrvatskog društva. To je rezultat rada ljudi kojima smo sami predavali vlast od početka Domovinskog rata pa do danas, kada su svi segmenti društva kontaminirani. Mnoge (najveće) političke stranke (HDZ i SDP) služe vladajućima, odnosno samima sebi i polako se dogovorno i strogo koordinirano smjenjuju na vlasti već 29 godina.

Svakim danom je sve veći broj beskućnika 330.000 blokiranih sa obitelji, što znači da imamo oko 1.000.000 građana RH, koji ne mogu podmiriti svoje osnovne obaveze. Hrvatska ima 1.400.000 umirovljenika od kojih mnogi prebiru kante za smeće kakao bi pronašli nešto za jelo da prežive. Sve se to događa u Hrvatskoj, koja ima prirodne resurse da prehrani 20 milijuna stanovnika, koja ima pitku vodu kao resurs nekadašnje sirove nafte, kao niti jedna zemlja u EU. Procijenjeno je da RH ima more i otoke koji mogu bezbrižno hraniti 20.000 milijuna stanovnika.

Hrvatska država je opljačkana od strane pojedinih Hrvata koji su se vratili iz Dijaspore zajedno sa vlastodršcima u RH. Oni su zajednički nenarodne Zakone prilagodili sebi kao bi putem menadžerskih kredita sebi prisvojili milijunske vrijednosti u nekretninama kao što su hoteli i drugi gospodarski objekti i  pravni subjekti (poduzeća),  i postali vlasnici nekretnina bez ijedne kune ili dolara svojeg kapitala. (Mnogi u svijetu nisu bili sposobni izboriti se za pristojan život, a u Hrvatskoj kriminalnim radnjama postadoše milijunaši, neki i milijarderi).

Najveća moralna šteta  nanesena je hrvatskom narodu radi čega danas Hrvati u Hrvatskoj osuđuju Hrvate koji su se vratili iz Dijaspore, predbacuju  da su ih opljačkali, a Hrvati iz Dijaspore osuđuju Hrvate u Hrvatskoj da su opljačkali hrvatski narod i  Hrvatsku. Istina je da su i jedni i drugi opljačkali Hrvatski Narod, a  da zlo bude gore, danas huškaju jedne na druge kako bi se skrenula tema sa pravih i nužno potrebnih pitanja i kako se ne bi govorilo o pljački.

Nažalost ovo uništavanje naše Hrvatske traje 29 godina i nema nade da će se taj odnos Vlasti prema sveukupnom hrvatskom narodu promijeniti bez naroda koji treba reći dosta. Tek kada konačno sveukupni hrvatski narod kaže: Dosta je ropstva! i kada krene u primjenu sustava upravljanja strateškim resursima, Hrvatska će postati najbogatija zemlja na svijetu, a sve u skladu sa Ustavom iz kojeg je jasno vidljivo da: Vlast proizlazi iz sveukupnog hrvatskog naroda i pripada sveukupnom hrvatskom narodu. Stoga treba  hitno započeti proces spašavanja naše Domovine od sigurne propasti.

Današnje stanje u RH je takvo da su na jednoj strani  vlast, novac, mediji i narodna imovina kojom vlastodršci raspolažu te raznoraznim privilegijama kupuju  nečasne Hrvate, kako bi im služili, a na drugoj strani je hrvatski narod koji je opljačkan i raznoraznim nenarodnim zakonima pretvoren u robu, razjedinjen kako bi se sa njim lakše vladalo. Hrvatski narod nema vlast, nema novac, nema medije, nema na raspolaganju svoju narodnu imovinu, nema privilegije. Ima samo svoj moral i domoljubnu ljubav prema Domovini Hrvatskoj i potrebu da surađuje sa svim naprednim narodima Svijeta.

Hrvatski znanstvenici, iz Hrvatske i svijeta, kao najsvjesniji znalci političke i gospodarske situacije u RH (ne političari), izradili su brojne i gospodarske i druge programe koji sveukupnom Hrvatskom Narodu osiguravaju financijsku sigurnost za narednih najmanje 50 godina.« Iz ovoga kraćeg poziva Hrvatima diljem svijeta i političkoj eliti u Hrvatskoj, vidi se vizija, vidi se ljubav koju je Niko Šoljak gajio prema svome hrvatskom narodu i nije ga dijelio na one koji žive u Hrvatskoj i koji žive izvan Hrvatske. Za njega su oni – kako i treba biti – jedno jedino hrvatsko stablo! I zato hvala Niki Šoljku na svemu što je učinio u svome životu i neka mu je laka hrvatska zemljica koju je toliko volio.

Niko Šoljak sahranjen je u četvrtak, 27. travnja 2023. godine na mjesnom groblju Orah Gornji u obiteljskoj grobnici kod svog dida Mije.

Marijan Majstorović

Povezane objave

Program A – HSP-a

HF

Njima smetaju svi Hrvati!

HF

Nekada dogovorna ekonomija, a sada dogovorna vlada!

HF

Juraj Haulik – prorok jugoslavenske propasti

HF

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se slažete s tim, ali možete to neprihvatiti i isključiti ukoliko želite. Prihvati Pročitaj više